Author Topic: Степень взаимопонятности украинского и беларуского  (Read 33186 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline procyone

 • Posts: 4058
 • Gender: Male
Точнее, белорусы и сделали русск фонетику акающей. Так в телевизоре говорили.

На карте Карского составленной 1903г указаны акающие диалекты. Местами на Черниговщине встречается аканье в украинских говорах. Аканье исконно-белорусское. : http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/66/Belarusians_1903.jpg
Ну так на Черниговщине раньше было много и белорусов, и русских.

На Черниговщине жили литвины. Откуда великорусам взяться?  :what:


Offline DarkMax2

 • Posts: 44961
 • Gender: Male
 • UeArtemis
Точнее, белорусы и сделали русск фонетику акающей. Так в телевизоре говорили.

На карте Карского составленной 1903г указаны акающие диалекты. Местами на Черниговщине встречается аканье в украинских говорах. Аканье исконно-белорусское. : http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/66/Belarusians_1903.jpg
Ну так на Черниговщине раньше было много и белорусов, и русских.

На Черниговщине жили литвины. Откуда великорусам взяться?  :what:
севрюки, а не литвины.
Tej wojny nikt za nas nie wygra! © Wiedźmin III

З моїх снів ти утичеш над ранок,
Терпка як аґрус, солодка як біз.
Хочу снить чорні локи сплута́ні,
Фіалкові очі мокрі від сліз.

Offline Elischua

 • Posts: 4813
 • Gender: Male
попробывать
попробувати
попробовать
Хм... а может правильнее таки через ы? Ведь бувати/бывать/бовать. Соответствие У-Ы-О.
FXD.
Nu Elck Syn Sin

Þese ben also þy fyve inwyttys: Wyl, Resoun, Mynd, Ymaginacioun, and Thoght.

כִּי-אָז אֶהְפֹּךְ אֶל-עַמִּים, שָׂפָה בְרוּרָה, לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְהוָה, לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד

Offline я пифия

 • Posts: 1361
 • Валадар сітаў
Quote
Мея ўласную мову й ня мець магчымасці ёй карыстацца - гэтае нонсэнс для незалежнай краіны!

А мея ўласную мову рваць за яе рубаху на грудёх і ня ўмець ёй карыстацца эта вабшчэ пазор
Спакой  — хлусьня, ёсьць толькі жарсьць.
Праз жарсьць я атрымліваю моц.
Праз моц я атрымліваю магутнасьць.
Праз магутнасьць я перамагаю.
Празь перамогу мае аковы парвуцца.
І Сіла вызваліць мяне.

Offline melniczek

 • Posts: 79
 • Gender: Male
А калі яшчэ выдаліць з мовы яўную "русыфікацыю" (напрыклад, замест "гаварыць" выкарыстоўваць роднае слова "казаць" і г.д.), каб яна стала менш падобнай на трасянку...
Лепей спачатку вызначыць, якія словы сапраўды былі часткай русіфікацыі, а якія насамрэч належаць да ўласнабеларускай лексікі, бо "гаварыць" - таксама беларускае слова.
Калі ласка, параўнайце колькасць слоў, утвораных ад прыклада:

Слоўнік А.Ворвуля:
мова (ж.р.) - язык; речь
мовіць - молвить; говорить; произносить
маўленьне, маўленне (н.р.) - речь
маўленчы - речевой
маўляў - мол, дескать
мовазнаўства - языкознание
мовазнавец (м.р.) - языковед
мовазнаўчы - языковедческий
моўніца (ж.р.)- трибуна
вымаўленне (ж.р.) - произношение, говор
вымаўленчы - произносительный
вымаўлены - вымолвленный, промолвленный, выговоренный, произнесённый
вымаўленьне, вымаўленне (н.р.) - произношение, говор
вымаўляць - выговаривать, произносить
вымаўляцца - выговариваться; произноситься
вымоўца (м.р.) - порицатель
вымоўна - порицательно
умова (ж.р.) - условие; согласие; соглашение, договор
умоўнасьць, умоўнасць (ж.р.) - условность
умовіцца - условиться, уговориться, договориться
умоўны - условный
замова (ж.р.) - заказ; заговор
замаўленьне, замаўленне (н.р.) - заговор, заговаривание
замовіць - заказать; замолвить, заговорить
замаўляць - заказывать; заговаривать
размоўны - разговорный
размаўляць - разговаривать
размоўнік (м.р.) - разговорник
перамовы (ж.р. мн.л.) - переговоры
перамоўны - переговорный
перамаўляцца - переговариваться
прамоўлены - промолвленный, сказанный; прочитанный
прамоўца, прамовец (м.р.) - оратор
прамоўніцкі - ораторский
прамовіцца - выступить
прамовіць - произнести, проговорить, промолвить
прамаўляць - произносить, проговаривать; молвить
прамаўленьне, прамаўленне (н.р.) - произношение, проговаривание

Беларуска-расейскі слоўнік (Байкоў-Некрашэвіч):
мова (ж.р.)- язык; речь
мовіць - говорить, молвить
мовазнаўства (м.р.) - языковедение, лингвистика, филология
мовазнавец (м.р.) - языковед, лингвист, филолог
мовазнаўчы - языковедческий, лингвистический, филологический
маўляў, моў - как будто; словно
моўлены - сказанный
мовячы - говоря
моўна - выразительно, громко; красноречиво
моўнасьць (ж.р.) - выразительность, громкость; дар слова
вымоўнасьць (ж.р.) — выразительность
вымоўна - выразительно
вымаўка, вымоўка (ж.р.) - выговор, упрек
вымаўленьне, вымаўляньне н. - произношение, выговаривание, выговор, дикция
вымаўляць, вымавіць [што] - произносить, произнести; выговаривать, выговорить
умова (ж.р.) - уговор, условие, контракт, договор
умовы (ж.р. мн.л.) - уговоры, убеждение
умовіны (ж.р. мн.л.) - заключение условия
умоўнасьць (ж.р.) - условность
умаўляцца, умовіцца [з кім] - уславливаться, условиться
умоўлены - условленный, обусловленный
умоўны - условный
умоўна - условно, под условием
замова (ж.р.) - заговор
замаўляць, замовіць [што, каго] — заговаривать, заговорить
размоўка (ж.р.) - размолвка, разногласие
размаўленьне (н.р.) - собеседование, разговаривание
размоўны - 1) диалогический, разговорный, собеседовательный; 2) разговорчивый
размаўляць, размовіць - разговаривать; рассказывать, рассказать
размоўца (м.р.) - собеседник, интервьюер
перамовы (ж.р. мн.л.) - переговоры
перамаўляцца, перамовіцца [з кім] - переговариваться, переговорить
перамаўляць, перамовіць [каго] - переговаривать, переговорить
перамаўленьне (н.р.) - переговаривание; перефразирование
прамоўка (ж.р.) - обмолвка
прамоўца (м.р.) - оратор, ритор
прамовіцца - проговориться
прамаўляць, прамовіць [што] - проговаривать, проговорить

Слоўнік А.Ворвуля:
казаць - говорить, произносить; велеть; поговаривать
даказаны - досказанный, договорённый; доказанный
даказаць - досказать, договорить; доказать
даказваць - досказывать, договаривать; доказывать
казка (ж.р.) - сказка
казачнасьць, казачнасць (ж.р.) - сказочность
казачны - сказочный; баснословный
казачнік - сказочник, сказитель
сказ - предложение
сказаны - сказанный
сказіць - исказить; извратить
казаньне, казанне (н.р.) - сказание
казаньнік, казаннік (м.р.) - проповедник
сказвацца - сказываться
паказ (м.р.) - показ
паказваньне, паказванне - показ
паказаньне, паказанне (н.р.) - показание
паказаны - показанный
паказальны - показательный, примечательный, указательный
паказаць - показать
паказваць - показывать
паказацца - показаться
паказвацца - показываться
паказальнік, паказьнік, паказнік, паказчык (м.р.) - показатель
заказ - заказ
заказаць - запретить; приказать
заказваць - запрещать; приказывать
доказ (м.р.) - доказательство, довод; свидетельство

Беларуска-расейскі слоўнік (Байкоў-Некрашэвіч):
казаць (кажу, кажаш, кажа) - сказать; приказать
казаны -1) сказанный; 2) веденный
казка (ж.р.) - сказка
казачка (ж.р.) - уменьш. от казка
казачнасьць (ж.р.) - сказочность
казачны - сказочный
сказ (м.р.) - 1) искажение; 2) предложение (грам.) (ср. выказ)
сказоўнік, сказьнік (м.р.) - предикат, сказуемое
сказа, сказіна (ж.р.) - искажение
выказ (м.р.) - 1) высказывание; 2) предложение
сказіць [што] - исказить, изуродовать
сказіцца - исказиться, искривиться
паказіць [што] - исказить, попортить
паказіцца - исказиться, искривиться
казаньне (н.р.) - проповедь
казальны - проповеднический
казальнік (м.р.) - 1) сказатель; 2) проповедник
казальніца (ж.р.) - трибуна
паказаньне (н.р.) - показание; предъявление; указание
паказальнік (м.р.) — показатель; коэффициент; указатель
паказальнікавы - показательный
паказальны - показательный; указательный
паказваць, паказаць [што, каго] - показывать, показать; указывать, указать
паказчык (м.р.) - предъявитель; указчик
заказ (м.р.) - 1) заказ; 2) приказ; 3) запрет
заказаны - 1) заказанный; 2) запрещенный
заказваць, заказаць [што] - 1) заказывать, заказать; 2) запрещать, запретить; 3) назначать, назначить
даказ (м.р.) - донос; доказательство
даказка (ж.р.) - улика
даказваць, даказаць на каго - доносить, донести

Слоўнік А.Ворвуля:
гаварэньне, гаварэнне (н.р.) - говорение, разговор
гаварыць - говорить
разгаварыцца - разговориться
разгаворлівы - разговорчивый
перагаварыць - переговорить
гаворка (ж.р.) - разговор, говор, молва
гаварун (м.р.) - говорун, болтун
гаварыльня (ж.р.) - говорильня

Беларуска-расейскі слоўнік (Байкоў-Некрашэвіч):
гаварыць - говорить
гаворка (ж.р.) - говор; наречие, диалект
гавара (ж.р.) - разговор
гаварок (м.р.) - говорун, краснобай
гаваруха (ж.р.) - говорунья, краснобайка

Offline DarkMax2

 • Posts: 44961
 • Gender: Male
 • UeArtemis
попробывать
попробувати
попробовать
Хм... а может правильнее таки через ы? Ведь бувати/бывать/бовать. Соответствие У-Ы-О.
FXD.
Где соответствие о-у или ы-о?
Tej wojny nikt za nas nie wygra! © Wiedźmin III

З моїх снів ти утичеш над ранок,
Терпка як аґрус, солодка як біз.
Хочу снить чорні локи сплута́ні,
Фіалкові очі мокрі від сліз.

Offline я пифия

 • Posts: 1361
 • Валадар сітаў
Пане Мельнічэку, ды калі ты не бязродны сын, гавары са мной па-беларуску.
Спакой  — хлусьня, ёсьць толькі жарсьць.
Праз жарсьць я атрымліваю моц.
Праз моц я атрымліваю магутнасьць.
Праз магутнасьць я перамагаю.
Празь перамогу мае аковы парвуцца.
І Сіла вызваліць мяне.

А як мы назавём на ачышчанай мове гаваркое дзіця? Размовістае? Размаўляйкае?
Спакой  — хлусьня, ёсьць толькі жарсьць.
Праз жарсьць я атрымліваю моц.
Праз моц я атрымліваю магутнасьць.
Праз магутнасьць я перамагаю.
Празь перамогу мае аковы парвуцца.
І Сіла вызваліць мяне.

Quote
казальніца (ж.р.) - трибуна

Хорошилище грядет по гульбищу

Прапаную называць рэстаран пажыральніцай
Спакой  — хлусьня, ёсьць толькі жарсьць.
Праз жарсьць я атрымліваю моц.
Праз моц я атрымліваю магутнасьць.
Праз магутнасьць я перамагаю.
Празь перамогу мае аковы парвуцца.
І Сіла вызваліць мяне.

Offline lammik

 • Posts: 3702
 • Gender: Male
ru.wikibooks.org/wiki/Украинский_язык
"Лексически ближайшим к украинскому является белорусский язык (84 % общей лексики), затем польский (70 %), словацкий (68 %) и русский язык (62 %)."

Источник зело авторитетен, я смотрю.

Offline DarkMax2

 • Posts: 44961
 • Gender: Male
 • UeArtemis
Quote
казальніца (ж.р.) - трибуна

Хорошилище грядет по гульбищу

Прапаную называць рэстаран пажыральніцай
Тхне спалахуйкою...
Tej wojny nikt za nas nie wygra! © Wiedźmin III

З моїх снів ти утичеш над ранок,
Терпка як аґрус, солодка як біз.
Хочу снить чорні локи сплута́ні,
Фіалкові очі мокрі від сліз.

ru.wikibooks.org/wiki/Украинский_язык
"Лексически ближайшим к украинскому является белорусский язык (84 % общей лексики), затем польский (70 %), словацкий (68 %) и русский язык (62 %)."

Источник зело авторитетен, я смотрю.
Посилаються на професора Тищенка, а той на А. Шайкевича та М. Еченіке.
Tej wojny nikt za nas nie wygra! © Wiedźmin III

З моїх снів ти утичеш над ранок,
Терпка як аґрус, солодка як біз.
Хочу снить чорні локи сплута́ні,
Фіалкові очі мокрі від сліз.

Offline maskouka

 • Posts: 90
 • Gender: Female
Хіба колькасць утвораных слоў ё паказальнікам беларускасці/небеларускасці слова? У польскай мове таксама шмат слоў, падобных на рускія, але ж хіба іх вынішчаюць з мовы? :donno:

Offline я пифия

 • Posts: 1361
 • Валадар сітаў
Хіба колькасць утвораных слоў ё паказальнікам беларускасці/небеларускасці слова? У польскай мове таксама шмат слоў, падобных на рускія, але ж хіба іх вынішчаюць з мовы? :donno:

Несьвядомыя палякі
Спакой  — хлусьня, ёсьць толькі жарсьць.
Праз жарсьць я атрымліваю моц.
Праз моц я атрымліваю магутнасьць.
Праз магутнасьць я перамагаю.
Празь перамогу мае аковы парвуцца.
І Сіла вызваліць мяне.

Offline Leo

 • Posts: 26617
Большинство беларусов и украинцев грамотнее пишут по-русски, чем сами россияне.
Ну, с украинцами понятно: нам украинский помогает. Вот с белорусы - это странно.
Ничего странного. У нас ещё со времён СССР в ущерб родному беларускому больше времени уделяется русскому. И не только на изучение! Формально беларуская мова признана официальной наравне с русским языком, а на деле - абсурд... Вся документация принудительно должна вестись по-русски, во всех вузах (за редким исключением), госучреждениях - также всё по-русски. Это позор!..
Мея ўласную мову й ня мець магчымасці ёй карыстацца - гэтае нонсэнс для незалежнай краіны! Якая гэта незалежнасць й ад каго ці чаго?

но написание фамилий-имён в загранпаспортах транскрибируется с белорусского !   :umnik:

Offline DarkMax2

 • Posts: 44961
 • Gender: Male
 • UeArtemis
Большинство беларусов и украинцев грамотнее пишут по-русски, чем сами россияне.
Ну, с украинцами понятно: нам украинский помогает. Вот с белорусы - это странно.
Ничего странного. У нас ещё со времён СССР в ущерб родному беларускому больше времени уделяется русскому. И не только на изучение! Формально беларуская мова признана официальной наравне с русским языком, а на деле - абсурд... Вся документация принудительно должна вестись по-русски, во всех вузах (за редким исключением), госучреждениях - также всё по-русски. Это позор!..
Мея ўласную мову й ня мець магчымасці ёй карыстацца - гэтае нонсэнс для незалежнай краіны! Якая гэта незалежнасць й ад каго ці чаго?

но написание фамилий-имён в загранпаспортах транскрибируется с белорусского !   :umnik:
Ну, зато Рыгор на англ. манер читается классно: Райхо (Ryhor).
Tej wojny nikt za nas nie wygra! © Wiedźmin III

З моїх снів ти утичеш над ранок,
Терпка як аґрус, солодка як біз.
Хочу снить чорні локи сплута́ні,
Фіалкові очі мокрі від сліз.

Offline melniczek

 • Posts: 79
 • Gender: Male
Пане Мельнічэку, ды калі ты не бязродны сын, гавары са мной па-беларуску.
Спадар, "я піфія"? Гэта не размова, а дзяўбеньне па клавіятуры... Я меў на ўвазе адносіны ўлады да ўласнай мовы жыхароў краіны. Прапаную паспрабаваць напісаць якуюсь афіцыйную паперу ў якуюсь дзяржаўную установу па беларуску. Ці які час таму спадар бачыў афіцыйныя бланкі на беларускай мове? Ці можна лічыць мову афіцыйнай, калі яе пазбягае нават афіцыйная ўлада?
Размаўляць па беларуску - не "гаварыць", бо ў нас мова для размоў, а не "разгавораў". Можна размаўляць ці "гаварыць" - гэтае ўжо справа асабістая, але трасянка ўсё роўна застанецца трасянкай.
Калі спадару абыякава, няхай "гаворыць", а як мне, дык вуха рэжа...

Offline DarkMax2

 • Posts: 44961
 • Gender: Male
 • UeArtemis
А что думают белорусы о своей орфографии?
Tej wojny nikt za nas nie wygra! © Wiedźmin III

З моїх снів ти утичеш над ранок,
Терпка як аґрус, солодка як біз.
Хочу снить чорні локи сплута́ні,
Фіалкові очі мокрі від сліз.

Offline Leo

 • Posts: 26617
ru.wikibooks.org/wiki/Украинский_язык
"Лексически ближайшим к украинскому является белорусский язык (84 % общей лексики), затем польский (70 %), словацкий (68 %) и русский язык (62 %)."

Источник зело авторитетен, я смотрю.

Как-то 62 да, вызывают сомнение

Offline procyone

 • Posts: 4058
 • Gender: Male
ru.wikibooks.org/wiki/Украинский_язык
"Лексически ближайшим к украинскому является белорусский язык (84 % общей лексики), затем польский (70 %), словацкий (68 %) и русский язык (62 %)."

Данные из монографии А. Журавлева «Лексико-статистическое моделирование системы славянского языкового родства» в котором количество слов использованное в исследовании превышало в 20 раз список Сводеша.

Северные и южные наречия русского языка лексически ближе к белорусскому, чем к украинском языку.  Лексически ближе к друг другу белорусский и украинский язык, а затем оба языка лексически ближе наречия русского языка. За пределами восточнославянской группы к украинскому и белорусскому наиболее близким оказывается польский язык, далее следует: для украинского — словацкий, чешский, словенский, болгарский, для белорусского — словацкий, кашубско-словинский, чешский и верхнелужицкий.

Страницы 130-146.

Offline я пифия

 • Posts: 1361
 • Валадар сітаў
Пане Мельнічэку, ды калі ты не бязродны сын, гавары са мной па-беларуску.
Спадар, "я піфія"? Гэта не размова, а дзяўбеньне па клавіятуры... Я меў на ўвазе адносіны ўлады да ўласнай мовы жыхароў краіны. Прапаную паспрабаваць напісаць якуюсь афіцыйную паперу ў якуюсь дзяржаўную установу па беларуску. Ці які час таму спадар бачыў афіцыйныя бланкі на беларускай мове? Ці можна лічыць мову афіцыйнай, калі яе пазбягае нават афіцыйная ўлада?
Размаўляць па беларуску - не "гаварыць", бо ў нас мова для размоў, а не "разгавораў". Можна размаўляць ці "гаварыць" - гэтае ўжо справа асабістая, але трасянка ўсё роўна застанецца трасянкай.
Калі спадару абыякава, няхай "гаворыць", а як мне, дык вуха рэжа...

маеце рацыю наконт бланкаў і г.д.
Спакой  — хлусьня, ёсьць толькі жарсьць.
Праз жарсьць я атрымліваю моц.
Праз моц я атрымліваю магутнасьць.
Праз магутнасьць я перамагаю.
Празь перамогу мае аковы парвуцца.
І Сіла вызваліць мяне.

Offline melniczek

 • Posts: 79
 • Gender: Male
Большинство беларусов и украинцев грамотнее пишут по-русски, чем сами россияне.
Ну, с украинцами понятно: нам украинский помогает. Вот с белорусы - это странно.
Ничего странного. У нас ещё со времён СССР в ущерб родному беларускому больше времени уделяется русскому. И не только на изучение! Формально беларуская мова признана официальной наравне с русским языком, а на деле - абсурд... Вся документация принудительно должна вестись по-русски, во всех вузах (за редким исключением), госучреждениях - также всё по-русски. Это позор!..
Мея ўласную мову й ня мець магчымасці ёй карыстацца - гэтае нонсэнс для незалежнай краіны! Якая гэта незалежнасць й ад каго ці чаго?

но написание фамилий-имён в загранпаспортах транскрибируется с белорусского !   :umnik:
Гэтае і яшчэ тэлебачаньне ды радыё час ад часу для прафанацыі, але астатняе... :-(

Offline procyone

 • Posts: 4058
 • Gender: Male
А хто кажа, што балцкіх плямёнаў тут не засталося? Яны нікуды ня зніклі, толькі мова з часам паддалася зьменам пад уплывам славянізацыі. А вось хто і калі гэты ўплыў унёс - другое пытаньне.
Славянізацыя - не этнычная, а моўная зʼява.
Сильно упращаете. Балтийские народы также близки к русским из западных областей России. Ни в Беларуси, ни в России балтийских племен не осталось. Осталось небольшое количество автохтонов в сельской местности на литовско-белорусском пограничье. Именно язык и культура являются определяющими фактороми этничности в Беларуси, западных областях России, юго-восточной Литве и Латгалии.

Offline melniczek

 • Posts: 79
 • Gender: Male
ru.wikibooks.org/wiki/Украинский_язык
"Лексически ближайшим к украинскому является белорусский язык (84 % общей лексики), затем польский (70 %), словацкий (68 %) и русский язык (62 %)."

Данные из монографии А. Журавлева «Лексико-статистическое моделирование системы славянского языкового родства» в котором количество слов использованное в исследовании превышало в 20 раз список Сводеша.

Северные и южные наречия русского языка лексически ближе к белорусскому, чем к украинском языку.  Лексически ближе к друг другу белорусский и украинский язык, а затем к двум языкам лексически ближе наречия русского языка. За пределами восточнославянской группы к украинскому и белорусскому наиболее близким оказывается польский язык, далее следует: для украинского — словацкий, чешский, словенский, болгарский, для белорусского — словацкий, кашубско-словинский, чешский и верхнелужицкий.

Страницы 130-146.
Ключавое слова "наречие", я так разумею? А можна ўдасканаліць, якіх?
telegraf.by/2013/05/vladimir-dal-o-granice-belorusskogo-yazika-i-ego-vliyanii-na-russkii

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: