Главное меню
Мы солидарны с Украиной. Узнайте здесь, как можно поддержать Украину.

Причастия и деепричастия в ваших конлангах

Автор Ольга Кирова, ноября 13, 2023, 07:14

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

maratique

Тем более, что только качественные прилагательные употребительны с сравнительным падежом. А их очень мало
Memento mori
普京回罗

Ольга Кирова

Цитата: maratique от ноября 18, 2023, 13:26
Цитата: Ольга Кирова от ноября 13, 2023, 07:14Сабж.  :)
А почему только причастия и деепричастия? Это ведь ваш язык, и вы можете напридумывать новые части речи. В тюркских, например, несколько видов деепричастий можно при сильном желании выделить: деепричастия времени, причины, цели.
Я, если честно, до конца не понимаю, как описать всевозможные части речи, которые только можно представить.

Кроме того вы можете напридумывать множество новых грамматических категорий — видов, времён, залогов.
У вас может быть 100 родов, 100 видов. Например, можете сделать особый вид глагола, который означет, что это делал какой-то мужчина средних лет ночью.
Зачем?

Eitanbor

В балурском языке есть 2 причастия: причастие I и причастие II, а также деепричастие.

Причастие является интересной частью речи. С одной стороны, оно оперирует дополнениями, а с другой, спрягается по родам и склоняется как прилагательное. Также, дополнения местоимений выражаются не окончанием, а притяжательными местоимениями.

Причастие I

Действующее причастие. Образуется от истинной основы + суффикс -jí. Используется для образования хабитуалиса. Может также образовывать имена специалистов.

 • Gàl (есть) -> Gáljí (едок);
 • Kèl (говорить) -> Kiljí (спикер);
 • Lénd [lə́n] (обучать) -> Linjí [lɪ̈́nʲˈd͡ʑí] (учитель);
 • Réngg [rə́ŋ] (красить) -> Ringjí [rɪ̈́nʲˈd͡ʑí] (маляр).

 • Ngànd dùrit onìnd ségòm dìsh ringjí - [ŋàn ˈdùrï̀tʰ‿ò̞ˈnï̀n‿d͡zé̞ˈgò̞m dï̀z‿rɪ̈́nʲˈd͡ʑí] - Моя подружка покрашивает ногти в красный;
 • Nòi yómát tyánzàt gáljiyàsse [nò̞i̯ jómát̚ʲ tʲánˈd͡zàt̚ kálʲd͡ʑíˈjàs.sə̆̀] - Ты, я слышал/читал, имел привычку есть по яблоку в день.

Причастие II

Сострадательное причастие. Образуется от результативной основы + суффикс -â. Используется для спряжения глагола в сострадательном наклонении.

 • Gàl (есть) -> Gelà (съеденый);
 • Kèl (говорить) -> Kelà (сказаный);
 • Réngg [rə́ŋ] (красить) -> Ringgâ [rɪ̈́ŋgâ] (крашеный);
 • Váx /ва́х/ (развязывать, разрешать, решать) -> Oxâ (развязанный, разрешенный, решенный).

 • Onó zu pérka mauxâ (ma oxâ)! - [ʔó̞ˈnó̞d͡zʊ̆́ ˈpʰé̞ɾkʰá máu̯ˈxâ] - Здесь парковаться запрещено!
 • Bandúratu gelàyi - [pánˈdúrātʰū gèlàjì] - Два помидора съедены;
 • Onyóm Òmbur zíl zóha kelânge - [ʔó̞ˈnʲó̞m ˈò̞mbʊ̀ɾ d͡zɪ̈́l ˈd͡zó̞ɦá kʰə́ˈlâŋə̆̀] - Сегодня я должен (сказан) быть у Омбура.

Деепричастие

В балурском языке деепричастия образуются от герундия глагола + суффикс -tse (положительное) или -mas (< *-ma-tse) (отрицательное).

 • Dani'él Íbra kèlatse dòng dyíre - [tánḯˈʔé̞l ˈḯbɾā ˈkʰə̀làt͡sʰə̆̀ dò̞nʲ ˈdʲíɾə̆̄] - Даниэл хорошо выговаривает ивритские звуки (Говоря на иврите, Даниэл [делает] звуки хорошими);
 • Remeníyyatse sú bbeyìnnge - [réméˈnḯj.ját͡sʰə̆̄ zú‿p.péˈjìŋ.ŋə̆̀] - [Поев] рамена, я пошел на рынок;
 • Órr lànd chénggamas kompyútir kayyulyiyyêr - [ʔó̞ɾ lànʲ ˈt͡ɕʰé̞ŋgámɐ̆̄s kʰʊ́mˈpʰjútʰɪ̈́ɾ kʰáj.júlʲíj.ˈjê̞ɾ] - Он, не думая о нас с вами, купил себе компьютер.
ܐܝܕܗ ܠܗܒܐܫܥ, ܠܢܕّ ܡܘܥܐܗ ܐܢ ܪܝܣ̃ܡܗ
Éda lhóbàsang, lánd mùng'a ón rêshma
[ˈʔé̞dɐ̄ l̥ʰó̞ˈbàzɐ̀ŋ, ˌlán‿ˈmùŋʔɐ̀ ʔó̞n‿dɾə̞̂zʲmɐ̆̀]
Знание это сокровище, а умение учиться - ключ к нему

Eitanbor

ܐܝܕܗ ܠܗܒܐܫܥ, ܠܢܕّ ܡܘܥܐܗ ܐܢ ܪܝܣ̃ܡܗ
Éda lhóbàsang, lánd mùng'a ón rêshma
[ˈʔé̞dɐ̄ l̥ʰó̞ˈbàzɐ̀ŋ, ˌlán‿ˈmùŋʔɐ̀ ʔó̞n‿dɾə̞̂zʲmɐ̆̀]
Знание это сокровище, а умение учиться - ключ к нему

DarkMax2

Цитата: Rusiok от ноября 16, 2023, 15:05Каждый язык группирует слова в "части речи" по своему. Есть языки, для которых те же причастия и деепричастия лингвисты предлагают не выделять (например, для украинского).
Мене, до речі, завжди дивувало, що дієприкметник іменують "особливою формою дієслова", коли в нього більше від прикметників.
ЦитироватьУ новітніх дослідженнях із граматики функційно-категорійного спрямування дієприкметники й дієприслівники характеризують як нетипові дієслівні утворення [3, с. 223]. У монографії І. Р. Вихованця «Частини мови в семантико-граматичному аспекті» дієприкметник визначено як синтаксичний і морфологічний ад'єктив та переконливо спростовано наявність у ньому дієслівних категорій часу і способу, що не дає підстав розглядати його як дієслівну форму [2, с. 176–180]. У зазначеній праці заперечено також гібридний характер дієприкметника та обґрунтовано його різнорідність. Дієприслівник визначено як синтаксичний і морфологічний прислівник, якому не властиві дієслівні категорії часу, способу, особи, числа, роду, а категорія виду не є для нього визначальною, оскільки її можна виявити навіть у віддієслівних іменниках [Там само, с. 207–211]. Дієприкметникам, за спостереженням авторів «Теоретичної морфології української мови» І. Вихованця і К. Городенської (2004 р.), властиве «семантичне і граматичне роздвоєння», через що частину їх, яка перебуває в приіменниковій позиції, вони кваліфікують як віддієслівні прикметники, а ті, які виступають у позиції дієслівного присудка в поєднанні з морфемами-зв'язками, — як дієслівні утворення [3, с. 146]. Оскільки дієприслівник «перебуває за межами синтаксичного функціювання дієслова, бо трансформує його значення дії та стану в позицію прислівника», його кваліфікують як віддієслівний прислівник і відповідно особливості його функціювання подано в розділі «Прислівник» [Там само, с. 223, 320–323].
Нарешті хтось помітив, що щось не так.
Tej wojny nikt za nas nie wygra! © Wiedźmin III
Коли зчинять лемент: "Хто ж знав?!" — відповімо: "Ми".

З моїх снів ти утечеш над ранок,
Терпка, як аґрус, солодка, як біз.
Хочу снить чорні локи сплута́ні,
Фіалкові очі, мокрі від сліз.

Eitanbor

Цитата: Eitanbor от ноября 22, 2023, 00:10Órr lànd chénggamas kompyútir kayyulyiyyêr - [ʔó̞ɾ lànʲ ˈt͡ɕʰé̞ŋgámɐ̆̄s kʰʊ́mˈpʰjútʰɪ̈́ɾ kʰáj.júlʲíj.ˈjê̞ɾ]
Исправление: Ónut lànd chénggamas kompyútir kayyulyiyyêr - [ʔó̞nʊ̄l lànʲ ˈt͡ɕʰé̞ŋgámɐ̆̄s kʰʊ́mˈpʰjútʰɪ̈́ɾ kʰáj.júlʲíj.ˈjê̞ɾ]
ܐܝܕܗ ܠܗܒܐܫܥ, ܠܢܕّ ܡܘܥܐܗ ܐܢ ܪܝܣ̃ܡܗ
Éda lhóbàsang, lánd mùng'a ón rêshma
[ˈʔé̞dɐ̄ l̥ʰó̞ˈbàzɐ̀ŋ, ˌlán‿ˈmùŋʔɐ̀ ʔó̞n‿dɾə̞̂zʲmɐ̆̀]
Знание это сокровище, а умение учиться - ключ к нему

Быстрый ответ

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.

Имя:
Имейл:
Проверка:
Оставьте это поле пустым:
Наберите символы, которые изображены на картинке
Прослушать / Запросить другое изображение

Наберите символы, которые изображены на картинке:

√36:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр