Ответ

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.
Ограничения: максимум вложений в сообщении — 3 (3 осталось), максимальный размер всех файлов — 300 КБ, максимальный размер одного файла — 100 КБ
Снимите пометку с вложений, которые необходимо удалить
Перетащите файлы сюда или используйте кнопку для добавления файлов
Вложения и другие параметры
Проверка:
Оставьте это поле пустым:
Наберите символы, которые изображены на картинке
Прослушать / Запросить другое изображение

Наберите символы, которые изображены на картинке:

√36:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр

Сообщения в этой теме

Автор Eitanbor
 - ноября 23, 2023, 19:49
Цитата: Eitanbor от ноября 22, 2023, 00:10Órr lànd chénggamas kompyútir kayyulyiyyêr - [ʔó̞ɾ lànʲ ˈt͡ɕʰé̞ŋgámɐ̆̄s kʰʊ́mˈpʰjútʰɪ̈́ɾ kʰáj.júlʲíj.ˈjê̞ɾ]
Исправление: Ónut lànd chénggamas kompyútir kayyulyiyyêr - [ʔó̞nʊ̄l lànʲ ˈt͡ɕʰé̞ŋgámɐ̆̄s kʰʊ́mˈpʰjútʰɪ̈́ɾ kʰáj.júlʲíj.ˈjê̞ɾ]
Автор DarkMax2
 - ноября 22, 2023, 11:18
Цитата: Rusiok от ноября 16, 2023, 15:05Каждый язык группирует слова в "части речи" по своему. Есть языки, для которых те же причастия и деепричастия лингвисты предлагают не выделять (например, для украинского).
Мене, до речі, завжди дивувало, що дієприкметник іменують "особливою формою дієслова", коли в нього більше від прикметників.
ЦитироватьУ новітніх дослідженнях із граматики функційно-категорійного спрямування дієприкметники й дієприслівники характеризують як нетипові дієслівні утворення [3, с. 223]. У монографії І. Р. Вихованця «Частини мови в семантико-граматичному аспекті» дієприкметник визначено як синтаксичний і морфологічний ад'єктив та переконливо спростовано наявність у ньому дієслівних категорій часу і способу, що не дає підстав розглядати його як дієслівну форму [2, с. 176–180]. У зазначеній праці заперечено також гібридний характер дієприкметника та обґрунтовано його різнорідність. Дієприслівник визначено як синтаксичний і морфологічний прислівник, якому не властиві дієслівні категорії часу, способу, особи, числа, роду, а категорія виду не є для нього визначальною, оскільки її можна виявити навіть у віддієслівних іменниках [Там само, с. 207–211]. Дієприкметникам, за спостереженням авторів «Теоретичної морфології української мови» І. Вихованця і К. Городенської (2004 р.), властиве «семантичне і граматичне роздвоєння», через що частину їх, яка перебуває в приіменниковій позиції, вони кваліфікують як віддієслівні прикметники, а ті, які виступають у позиції дієслівного присудка в поєднанні з морфемами-зв'язками, — як дієслівні утворення [3, с. 146]. Оскільки дієприслівник «перебуває за межами синтаксичного функціювання дієслова, бо трансформує його значення дії та стану в позицію прислівника», його кваліфікують як віддієслівний прислівник і відповідно особливості його функціювання подано в розділі «Прислівник» [Там само, с. 223, 320–323].
Нарешті хтось помітив, що щось не так.
Автор Eitanbor
 - ноября 22, 2023, 07:57
Цитата: Eitanbor от ноября 22, 2023, 00:10[réméˈnḯj.ját͡sʰə̆̄ zú‿p.péˈjìŋ.ŋə̆̀]
Исправление: [rə́mé̞ˈnḯj.ját͡sʰə̆̄ zú‿p.pé̞ˈjìŋ.ŋə̆̀]
Автор Eitanbor
 - ноября 22, 2023, 00:10
В балурском языке есть 2 причастия: причастие I и причастие II, а также деепричастие.

Причастие является интересной частью речи. С одной стороны, оно оперирует дополнениями, а с другой, спрягается по родам и склоняется как прилагательное. Также, дополнения местоимений выражаются не окончанием, а притяжательными местоимениями.

Причастие I

Действующее причастие. Образуется от истинной основы + суффикс -jí. Используется для образования хабитуалиса. Может также образовывать имена специалистов.

 • Gàl (есть) -> Gáljí (едок);
 • Kèl (говорить) -> Kiljí (спикер);
 • Lénd [lə́n] (обучать) -> Linjí [lɪ̈́nʲˈd͡ʑí] (учитель);
 • Réngg [rə́ŋ] (красить) -> Ringjí [rɪ̈́nʲˈd͡ʑí] (маляр).

 • Ngànd dùrit onìnd ségòm dìsh ringjí - [ŋàn ˈdùrï̀tʰ‿ò̞ˈnï̀n‿d͡zé̞ˈgò̞m dï̀z‿rɪ̈́nʲˈd͡ʑí] - Моя подружка покрашивает ногти в красный;
 • Nòi yómát tyánzàt gáljiyàsse [nò̞i̯ jómát̚ʲ tʲánˈd͡zàt̚ kálʲd͡ʑíˈjàs.sə̆̀] - Ты, я слышал/читал, имел привычку есть по яблоку в день.

Причастие II

Сострадательное причастие. Образуется от результативной основы + суффикс -â. Используется для спряжения глагола в сострадательном наклонении.

 • Gàl (есть) -> Gelà (съеденый);
 • Kèl (говорить) -> Kelà (сказаный);
 • Réngg [rə́ŋ] (красить) -> Ringgâ [rɪ̈́ŋgâ] (крашеный);
 • Váx /ва́х/ (развязывать, разрешать, решать) -> Oxâ (развязанный, разрешенный, решенный).

 • Onó zu pérka mauxâ (ma oxâ)! - [ʔó̞ˈnó̞d͡zʊ̆́ ˈpʰé̞ɾkʰá máu̯ˈxâ] - Здесь парковаться запрещено!
 • Bandúratu gelàyi - [pánˈdúrātʰū gèlàjì] - Два помидора съедены;
 • Onyóm Òmbur zíl zóha kelânge - [ʔó̞ˈnʲó̞m ˈò̞mbʊ̀ɾ d͡zɪ̈́l ˈd͡zó̞ɦá kʰə́ˈlâŋə̆̀] - Сегодня я должен (сказан) быть у Омбура.

Деепричастие

В балурском языке деепричастия образуются от герундия глагола + суффикс -tse (положительное) или -mas (< *-ma-tse) (отрицательное).

 • Dani'él Íbra kèlatse dòng dyíre - [tánḯˈʔé̞l ˈḯbɾā ˈkʰə̀làt͡sʰə̆̀ dò̞nʲ ˈdʲíɾə̆̄] - Даниэл хорошо выговаривает ивритские звуки (Говоря на иврите, Даниэл [делает] звуки хорошими);
 • Remeníyyatse sú bbeyìnnge - [réméˈnḯj.ját͡sʰə̆̄ zú‿p.péˈjìŋ.ŋə̆̀] - [Поев] рамена, я пошел на рынок;
 • Órr lànd chénggamas kompyútir kayyulyiyyêr - [ʔó̞ɾ lànʲ ˈt͡ɕʰé̞ŋgámɐ̆̄s kʰʊ́mˈpʰjútʰɪ̈́ɾ kʰáj.júlʲíj.ˈjê̞ɾ] - Он, не думая о нас с вами, купил себе компьютер.
Автор Ольга Кирова
 - ноября 21, 2023, 01:30
Цитата: maratique от ноября 18, 2023, 13:26
Цитата: Ольга Кирова от ноября 13, 2023, 07:14Сабж.  :)
А почему только причастия и деепричастия? Это ведь ваш язык, и вы можете напридумывать новые части речи. В тюркских, например, несколько видов деепричастий можно при сильном желании выделить: деепричастия времени, причины, цели.
Я, если честно, до конца не понимаю, как описать всевозможные части речи, которые только можно представить.

Кроме того вы можете напридумывать множество новых грамматических категорий — видов, времён, залогов.
У вас может быть 100 родов, 100 видов. Например, можете сделать особый вид глагола, который означет, что это делал какой-то мужчина средних лет ночью.
Зачем?
Автор maratique
 - ноября 19, 2023, 02:41
Тем более, что только качественные прилагательные употребительны с сравнительным падежом. А их очень мало
Автор maratique
 - ноября 19, 2023, 02:37
Ну да, так можно. В моем языке так:

sa = хороший (существительное)
sal = глаз

Но их сочетание sasali означает хороший глазом, хорошеглазый, зоркий

А по вашей логике sasali означало бы "лучше, чем глаз". Это не очень полезное выражение. Непонятно, где его употреблять.

Поэтому я считаю более целесообразным дополнение к прилагательному считать творительным падежом:

alto dom = высокий домами, с высокими домами, высокодомный
Автор maratique
 - ноября 19, 2023, 02:27
Ну если alto — это существительное, то
получается что alto me — два существительных. По идее это "высокий меня"

Получается,что le homin alto me переводится как "человек, который (является) некто высокий меня"
Автор klangtao
 - ноября 18, 2023, 23:35
Цитата: maratique от ноября 18, 2023, 22:54То есть нет прилагательного "белый", а есть существительное "нечто белое". И этот подход мне видится более совершенным, потому что не надо придумывать роли для дополнений у прилагательных
Ну так и у меня тоже:

dom - некий дом
alto - нечто высокое

le dom - конкретный дом
le alto - yже известное нам высокое

Разница в том, что слова на -a, -e, -i, -o (класс, объединяющий причастия и качественные прилагательные) присоединяют зависимые слова без предлогов. В дореформенном интерлингу возможны были конструкции l'alt dom 'высокое-дом', l'alt blanc 'высокое белого цвета'. Теперь же в таких случаях надо ставить заглушку на кластер:

l'alto dom - то, что выше дома
l'altо un dom - высокое-дом (un выступает заглушкой)
l'alto blanco - то, что выше белого
l'alto et blanco - это высокое и белое (наличие союза показывает, что кластер пуст)
l'alto blanco - это, более высокое, чем нечто белое
l'alt blanc - альт-бланк (понятия не имею, что это)
Автор klangtao
 - ноября 18, 2023, 22:59
Цитата: maratique от ноября 18, 2023, 22:41А нельзя le homin lege libr me - человек, читающий книгу больше меня?
Нельзя )) Другая логика валентности