Author Topic: Урок №29  (Read 2888 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Damaskin

 • Moderator
 • *
 • Posts: 14776
on: May 16, 2012, 20:59
Agora'r ffenestr. Cofia olchi dy ddwylaw cyn bwyta dy ginio. Golchwch eich dwylaw yn y dwfr poeth. Peidiwch âg anghofio eich gwers. Gadewch i mi ddweud un gair. Cymerwch y llyfr yn eich llaw, a darllenwch ef. Peidiwch â lladd y fuwch, gwerthwch hi. Paid â bwyta gormod. Na thwylla fi. Nac ofnwch. Byddwch ufudd. Bydded goleuni. Gad iddo redeg. Paid â dweud wrth neb. Peidiwch âg ysgrifennu ar y muriau.

Перевод:


Словарь

cofio (cofi-) – помнить
golchi (golch-) – мыть
cyn – до, перед
anghofio (anghofi-) – забывать
gadael (gadew-) – позволять
dweud (dywed-) – сказать
un – один
gair, geiriau (m.) – слово
cymeryd (cymer-) – брать
peidio (peidi-) – останавливаться, прекращать
lladd (lladd-) – убивать
twyllo (twyll-) – обманывать
ofni (ofn-) – бояться
ufudd – послушный
goleuni (m.) – свет
rhedeg (rhed-) – бежать
ysgrifennu (ysgrifenn-) – писать
mur, -iau (m.) – стена 

Комментарий

Повелительное наклонение у правильных глаголом образуется от спрягаемой основы следующим образом:

cymeryd "брать", основа cymer-

cymer (или cymera) – бери
cymered – пусть он/она возьмет
cymerwn – давайте возьмем
cymerwch – возьмите
cymerant – пусть они возьмут

Глагол bod в повелительном наклонении спрягается следующим образом:

bydd – будь
bydded – да будет
byddwn – давайте будем
byddwch – будьте
byddant (или byddent) – пусть они будут

Также повелительное наклонение может образовываться аналитически с помощью глагола gadael "позволять":

Gad i mi ddweud. дайте мне сказать
Gad iddo ddweud. дайте ему сказать
Gad iddi ddweud. дайте ей сказать.
Gadewch i ni ddweud. дайте нам сказать.
Gadewch iddynt ddweud. дайте им сказать.

Предлог i вызывает у последующего отглагольного существительного мягкую мутацию (dweud – ddweud).

Отрицание в повелительном наклонении образуется с помощью частицы nac перед гласными и na перед согласными. Частица na вызывает у глагола смешанную мутацию.

Ofni "бояться" – Nac  ofni. Не бойся.
Lladd "убивать" – Na ladd. Не убивай.
Twyllo "обманывать" – Na thwylla. Не обманывай.

Также для образования отрицания может использоваться глагол peidio (peidi-) "останавливаться, прекращать". Он используется с частицей â (âg перед гласными), которая вызывает у отглагольных существительных спирантизацию.

Paid â chredu. Не верь.
Peidiwch â phrynu. Не покупайте.
Paid â darllen. Не читай.
Peidiwch â darllen. Не читайте.

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Darllenwch lythyr eich brawd. Byddwch ufudd yn y tŷ ac yn yr ysgol. Agora'r drws. Bydd gartref heno ac yfory. Peidiwch â darllen y llyfr hwn. Paid â rhedeg. Cymer yr afal a bwyta ef. Gadewch iddynt ganu. Byddwn ufudd.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

......... anghofia .....'r drws.
Не забудь закрыть дверь.

Peidiwch ...... ateb.
Не отвечайте.
 
Na ....... ef.
Не убивайте его.

........... lythyr ei .............
Давайте прочитаем письмо его брата.

....... â .........'r ceffyl hwn.
Не покупай этого коня.

Na ........ ni.
Не обманывай нас.

Cofia ........ dy ....... heno.
Не забудь (Помни) выучить свой урок сегодня вечером.

Na ......... yr oen, ........ ef.
Не продавайте ягненка, убейте его.

....... i mi .........
Дайте мне спеть. 

Ответы:

Suviše kostiju u tesnoj duši.

Offline IarannT

 • Posts: 812
 • Gender: Male
Reply #1 on: September 19, 2012, 13:46
Здравствуйте!
Cymerwch y llyfr yn eich llaw a darllenwch ef
Союз вызывает мутацию только у сущ-ных, а глагол не ленирует, правильно?
efe a darlenodd y chwedl yn y llyfr
Почему одна 'L', опечатка или из-за перемещения ударения?

Offline Alexandra A

 • Posts: 27344
 • Gender: Female
 • Пришелец из эпохи Кассивелауна и Гая Юлия
  • Caesar in Britain / Cesare in Britannia / Цезарь в Британии
Reply #2 on: September 19, 2012, 13:57
Cymerwch y llyfr yn eich llaw a darllenwch ef

Союз a/ac = и вызывает спирантизацию.

Спирантизации подвержены в валлийском только глухие смычные ("избирательная" такая мутация - в ирландском вообще спирантизация действует только на гласные):

p > ph
t > th
c > ch
Cassiuellaunus Caius Iulius
Кассивеллаун Гай Юлий
year 54 BCE l'anno 54 PEV год 54 до н.э.

Reply #3 on: September 19, 2012, 13:59
efe a darlenodd y chwedl yn y llyfr

Вы откуда этот пример взяли? Из какого источника?

Относительная частица *a* (не путать с союзом/ предлогом a/ac!) вызывает леницию.

Должно быть

ef a ddarllenodd.

Но...

Например в средневаллийском леницию d > dd вообще не обозначали на письме, то есть по-прежнему писалось d.

Там должна быть ll. Вроде, в средневаллийском ll писали...
Cassiuellaunus Caius Iulius
Кассивеллаун Гай Юлий
year 54 BCE l'anno 54 PEV год 54 до н.э.

Reply #4 on: September 19, 2012, 14:06
http://www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk/en/ms-page.php?ms=Jesus111&page=175r

Вот начало повести о Пуйлле из Красной Книги Хергеста - классический пример средневаллийской орфографии.

Обратите внимание, что LL там пишется (то есть обозначается её отличие от L).
А вот DD не пишется (то есть не различается на письме от D).

В тексте Меморандума Surexit (первый древневаллийский источник, 9 век) - современный LL писался LH.
Cassiuellaunus Caius Iulius
Кассивеллаун Гай Юлий
year 54 BCE l'anno 54 PEV год 54 до н.э.

Offline IarannT

 • Posts: 812
 • Gender: Male
Reply #5 on: September 19, 2012, 14:18
Спасибо,
efe a darlenodd  здесь моя ошибка

а LL/L так в тексте было 27 урок, вот и засомневался может как в корнском из=за ударения. Ой, там геминация, а в валлийском то это разные звуки.
Тяжеловато читать. А что надо делать чтобы вместо цифры 6 буква была,  вертикальная черта, наверное апостроф, а надстрочные - пропущено но подразумевается, y!gyt ?

Offline Alexandra A

 • Posts: 27344
 • Gender: Female
 • Пришелец из эпохи Кассивелауна и Гая Юлия
  • Caesar in Britain / Cesare in Britannia / Цезарь в Британии
Reply #6 on: September 19, 2012, 14:59
http://www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk/en/ms-page.php?ms=Jesus111&page=175r

А что надо делать чтобы вместо цифры 6 буква была

Там должна быть цифра 6. Именно таким особым значком, очень похожим на цифру 6 - в средневековых рукописях писали букву W.
Часто. Иногда писали W (когда W когда 6 - не знаю, но это одна и та же буква).

вертикальная черта, наверное апостроф

Вертикальная черта - значит слово написано слитно в средневековой рукописи, но по современным правилам должно быть раздельное написание.

а надстрочные - пропущено но подразумевается,

Да.

y!gyt

Восклицательный знак - значит слово написано раздельно в средневековой рукописи, но по современным правилам должно быть слитное написание.
Cassiuellaunus Caius Iulius
Кассивеллаун Гай Юлий
year 54 BCE l'anno 54 PEV год 54 до н.э.

Reply #7 on: September 19, 2012, 15:00
IarannT,

Вы способны читать средневековые валлийские рукописи?

(Я могу с трудом с словарём.) Но в принципе если переписать современной орфографией, сохраняя синтаксис и лексику - то поймёт любой кто может читать на современном валлийском литературном языке.
Cassiuellaunus Caius Iulius
Кассивеллаун Гай Юлий
year 54 BCE l'anno 54 PEV год 54 до н.э.

Reply #8 on: September 19, 2012, 15:02
Breudwyt Maxen Wledic. Урок чтения по средневаллийской повести

Пожалуйста.

Вот этот текст из той же рукописи

http://www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk/cy/ms-page.php?ms=Jesus111&page=172r

я просто переписываю в современную орфографию - и можете читать с современным словарём - нет проблем!

Если Вы знакомы с современной грамматикой валлийского.
Cassiuellaunus Caius Iulius
Кассивеллаун Гай Юлий
year 54 BCE l'anno 54 PEV год 54 до н.э.

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: