Author Topic: Від/од  (Read 9385 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Dana

 • Posts: 16598
 • Gender: Female
on: March 17, 2011, 18:39
Коли вживається од замість від? Чи є то росіянізмом або суржиком?
Homo homini cattulus est

Хто не знає про добро, той завжди буде злим,
Хто забув свою мову, той прокинеться німим,
Хто завжди був рабом, той залишиться ніким,
Все почалося з нічого і закінчиться нічим...

Offline From_Odessa

 • Posts: 39579
 • Gender: Male
 • Кожаный проказник
Reply #1 on: March 17, 2011, 18:44
В двух украинско-русских словарях не нашел украинского предлога "од". Один он-лайн переводчик тоже его не может перевести на русский. При этом в одном из словарей "от" переводится на украинский исключительно как "від". Потому предположу, что "од" находится за пределами литературной нормы украинского языка. Но, возможно, это не русизм от "от", а проявление какой-то диалектной формы украинского. Хотя там это, собственно, тоже может быть русизм, да... А, может, и суржик, Вы правы.
Шансы есть всегда. Даже, когда их нет (с)
Многие думают, что футбол - это вопрос жизни и смерти. Ерунда. Футбол куда важнее (с) Б. Шенкли
Программирование - ещё один вид искусства (с) From_Odessa

Offline Conservator

 • Posts: 16840
 • Gender: Male
 • На китайсько-фінському кордоні все спокійно...
Reply #2 on: March 17, 2011, 18:49
од - устаревшее, но нормативное. употребляется больше для придания эмоционального колорита речи, в нейтральной редко встретишь.

характерно для говоров, в которых протетический в- добавлялся не всегда и икавизм был не совсем последователен (в частности, в полесских говорах).

вообще же, полностью взаимозаменимы. просто приставка од- редкоупотребима.
Ленін - апо! Ленін - квітя! / Ленін - сонце у зеніті! / Ленін - Партії отиць! / Ленін - буржуям кониць! / Ленін - Карла Маркса син, / їх нам дав Єрусалим!
(Павло Чучка)

"Тильки мы помыслылы, абыхом ку вере наськой истинной ботяна повернуты, яко обачылы в сьроде обитанья оных птыц вас – попов папэжских. И що ж тэпэр маемо? Горэ, бида, огорченье! Ибо крычаты сталы тыя птыцы святодавныя: «Аллах акбар!», од вас одступовавшы. Що вы там робылы?" (Сяргей Балахонаў)

Offline Python

 • Moderator
 • *
 • Posts: 38590
 • Gender: Male
 • Aluarium agent
Reply #3 on: March 17, 2011, 19:22
Quote
характерно для говоров, в которых протетический в- добавлялся не всегда и икавизм был не совсем последователен (в частности, в полесских говорах).
«Од» замість «від» характерне і для південно-східних говорів, зокрема, середньонаддніпрянського. Ще наприкінці ХІХ ст. «від» сприймалось як щось галичанське, хоча в сучасній літературній нормі домінує саме «від».

«Протетичние в- додається не завжди» — не зовсім правда. Ікавізоване початкове «о» завжди супроводжується протетичним «в» (принаймні, у східних діалектах), інша річ, східноукраїнський ікавізм давнього «о» справді непослідовний, тому в протетичному приголосному тут нема потреби.

Quote
просто приставка од- редкоупотребима.
Чи не єдиний випадок, де префікс од- в літературній мові активно використовується — прислівник «одразу», де од- замість від- дозволяє уникнути омонімії з іменником «відразу» (родовий відмінок слова «відраза»). Втім, і тут нема регулярності, часто можна почути «відразу» в обох випадках.

У художніх творах од- замість від- вживається досить часто — щоб підкреслити місцевий колорит, народну мову чи просто авторський стиль. У фільтрованій мові ділових документів, наукових статéй і т.п. перевага надається більш нормативному «від».
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Offline Beermonger

 • Posts: 2987
 • One badass monkey
Reply #4 on: March 17, 2011, 20:14
Коли вживається од замість від? Чи є то росіянізмом або суржиком?
Чому б i не полонiзмом?

Offline ODmitr

 • Posts: 13
 • Gender: Male
 • http://vk.com/vkrajina
  • Vkrajina
Reply #5 on: November 5, 2012, 17:06
Коли вживається од замість від? Чи є то росіянізмом або суржиком?
Чому б i не полонiзмом?
Залежно від впливу  можуть варіюватися, але і перша, й друга - питомі українські форми.
Wschód i zachód - razem!

Offline Maksymus

 • Posts: 43
 • Gender: Male
  • Ізборник. Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації.
Reply #6 on: November 13, 2012, 11:28
Коли вживається од замість від? Чи є то росіянізмом або суржиком?

Чергування у-в, з-із, і-й формально розписані в правописі, але для уникнення нагромадження однакових голосних та приголосних в українській мові існують також інші варіанти префіксів (прийменників) та сполучників: од-від, крім-окрім, меж-межи, лиш-лише, над-наді, перед-переді, к-ік тощо. Вживання в літературній мові прийменника-префікса од спирається на історичну конкуренцію від (південно-західні говори), од (північні говори) та од і від (південно-східні говори) . Хоча од і від вживаються без будь-якої відмінності у значенні і незалежно від звукового оточення, але з перевагою від,  в унормуваннях першої чверті XX ст. трапляються спроби зафіксувати формальні ознаки для вживання, подібні до критерівї вибору у-в. А саме, були поради вживати од після приголосного попереднього слова, а  після голосного від.

Про одразу-відразу вже згадали, на вибір префікса може  впливати значення, подібність до відрази. А ще окремо треба згадати прислівник одверто. Тут поява від- завдячує народній етимології.

Offline Python

 • Moderator
 • *
 • Posts: 38590
 • Gender: Male
 • Aluarium agent
Reply #7 on: November 13, 2012, 23:07
для уникнення нагромадження однакових голосних та приголосних в українській мові існують також інші варіанти префіксів (прийменників) та сполучників: од-від, крім-окрім, меж-межи, лиш-лише, над-наді, перед-переді, к-ік тощо.
Мені здається, дещо сумнівне твердження. У випадку від/од, розмежування первісно йшло по діалектах і так і не переросло в регулярне чергування (тут, скоріш, відбулось витіснення «од» із більшості позицій). «Межи» регулярно вживається переважно в конструкції «межи очі», причому, «між очі» для її заміни практично не вживається. «Наді», «піді» та деякі інші з'являються лише перед певними словами (наді мною, але над столом) — схиляюсь до думки, що кінцеве «і» прийменника тут виникло з початкового протетичного «і» наступного слова.
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Offline Maksymus

 • Posts: 43
 • Gender: Male
  • Ізборник. Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації.
Reply #8 on: November 14, 2012, 00:24
Чергування для уникнення нагромадження голосних та приголосних це підхід з боку внормування, як і для згаданих у-в, і-й, з-зі.

Сімович, 1917: Щодо від, то воно в нашій мові вживається побіч од. Радимо писати так, як це роблять кращі наші письменники, а саме — від тоді, як попереднє слово кінчиться голосівкою, як же воно кінчиться шелестівкою, то краще вживати од. [А так, то деякі письменники вживають виключно або од (Нечуй-Левицький), або від.]

Тоді як зазначав Булаховський, 1951: Фонетичні варіанти прийменника від— од, при більшому поширенні в сучасній мові першого, вживаються без будь-якої відмінності у значенні і незалежно від звукового оточення: «стомився від бігу» і «стомився од бігу», « від'їхали від берега» і «від’їхали од берега».

У новому шкільництві питання вирішується так (Українська мова і література в школі): Збіг кількох звуків усувається вживанням фонетичних варіантів самостійних та службових слів, яке називають евфонічним чергуванням. Воно допомагає уникати невмотивованого нагромадження однакових голосних та приголосних звуків. До них належать варіанти прийменників ( префіксів) в — у (ув, уві, вві); від — од; над — наді, під — піді, перед — переді та інші,...

Або сучасніша стаття для навчальної програми: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2010_22_2/30.pdf
Так, наприклад, чинною програмою передбачено ознайомлення учнів із милозвучністю української мови, засвоєння її найважливіших евфонічних засобів (спрощення в групах приголосних, чергування у-в, і-й та ін.). Однак цього, як показало спостереження, замало. У сучасній українській літературній мові для досягнення милозвучності використовують низку засобів, зокрема: варіанти префіксів під-, піді-, з-, із-, зі-, від-, віді- й ін. та подібних за звучанням прийменників, сполучників і – й, слова з приставним приголосним і без нього (вуста – уста, вогонь – огонь), фонетичні варіанти деяких слів (іти – йти, знову – знов), варіанти дієслівних афіксів (-ти, -ть; -ся, -сь). Посилюють гучність мовлення розвинені в українській мові паралельні лексичні й граматичні форми на зразок: у – в – уві – вві, від – віді – од – оді, з – із –зі, ти – ть, б – би, же – ж.

Offline andrewsiak

 • Posts: 4345
 • Gender: Male
  • my LJ
Reply #9 on: November 26, 2012, 05:03
А товариству не спадало на думку, що варіація ВІД/ОД відбиває всього лише давні фонетичні варіанти одного прийменника ОТЪ/ОТ?
Відповідно, ОТЪ > ВІД, ОТ > ОД.
той ще ся не вродив, щоб усім догодив.

Offline Python

 • Moderator
 • *
 • Posts: 38590
 • Gender: Male
 • Aluarium agent
Reply #10 on: November 26, 2012, 06:32
Яким саме чином відбувався цей розподіл у давньоруській мові? З цього приводу важко щось сказати — через відсутність чіткого поділу на слова з від- і слова з од- у сучасній українській мові. Крім того, чи не можуть корелювати давні от/отъ із сучасними від/віді, розрізнення яких чітко регламентоване?
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Offline Святослав

 • Posts: 27
Reply #11 on: November 29, 2012, 11:42
andrewsiak
==А товариству не спадало на думку, що варіація ВІД/ОД відбиває всього лише давні фонетичні варіанти одного прийменника ОТЪ/ОТ?
Відповідно, ОТЪ > ВІД, ОТ > ОД===

Не думаю що ОТЪ первісна форма, хоча вона й зафіксована в давніх джрелах.  Форма ОД має логічне пояснення - протиставлення ДО - ОД, а ВІД не має такого протиставлення! Тож більше цікавить форма ВІД - звідки вона єсть пішла?

Offline Python

 • Moderator
 • *
 • Posts: 38590
 • Gender: Male
 • Aluarium agent
Reply #12 on: November 29, 2012, 17:31
Наскільки я можу зрозуміти, на отъ вказують форми в споріднених мовах (у т.ч. й неслов'янських, див. вкладення).

Крім того, якщо первісною була форма од, яка потім у російській та інших мовах перейшла в от, чому аналогічна зміна не сталася з іншими прийменниками, що закінчуються на -д (под, над, перед)?
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Offline Святослав

 • Posts: 27
Reply #13 on: November 29, 2012, 18:44
Наскільки я можу зрозуміти, на отъ вказують форми в споріднених мовах (у т.ч. й неслов'янських, див. вкладення).

Крім того, якщо первісною була форма од, яка потім у російській та інших мовах перейшла в от, чому аналогічна зміна не сталася з іншими прийменниками, що закінчуються на -д (под, над, перед)?
Маю лише одне поясненя - російська мова формувалась під сильним впливом книжної слов'янської, в якій правувала форма ОТЪ, натомість, слів  НАД та ПОД (в сучасному значенні)  в давніх рукописах практично не зустрічаємо. Отже, російській ці слова довелося брати з мови "народної". Ну а  ПЕРЕДЪ, позаяк, зустрічається в текстах і має практично те саме значення, що й зараз, теж узято з "книжок".
Якось отак от сумбурно пояснив.

Offline Python

 • Moderator
 • *
 • Posts: 38590
 • Gender: Male
 • Aluarium agent
Reply #14 on: November 29, 2012, 20:16
Сумбурно. Тим більше, «перед» замість «пред» у книжки могло потрапити лише зі східнослов'янських діалектів — книжна мова початково не знала повноголосся.
натомість, слів  НАД та ПОД (в сучасному значенні)  в давніх рукописах практично не зустрічаємо.
Справді? Тобто, конструкції назразок «надъ цари царь», на Вашу думку, вже відносно пізнє нововведення?

Взагалі, питання цікаве — звідки взялося «од», причому, не лише в українській, а й, наприклад, у сербохорватській мові — я не виключаю, що в різних слов'янських діалектах 1000 років тому могли паралельно існувати обидва варіанти, «од» та «от». Але Ви дещо безсистемно це питання досліджуєте, беручи навманя якесь своє припущення й просто підганяючи під нього факти (які, по великому рахунку, насправді фактами можуть і не бути).
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Offline Святослав

 • Posts: 27
Reply #15 on: November 30, 2012, 10:46
Сумбурно. Тим більше, «перед» замість «пред» у книжки могло потрапити лише зі східнослов'янських діалектів — книжна мова початково не знала повноголосся.
натомість, слів  НАД та ПОД (в сучасному значенні)  в давніх рукописах практично не зустрічаємо.
Справді? Тобто, конструкції назразок «надъ цари царь», на Вашу думку, вже відносно пізнє нововведення?

Взагалі, питання цікаве — звідки взялося «од», причому, не лише в українській, а й, наприклад, у сербохорватській мові — я не виключаю, що в різних слов'янських діалектах 1000 років тому могли паралельно існувати обидва варіанти, «од» та «от». Але Ви дещо безсистемно це питання досліджуєте, беручи навманя якесь своє припущення й просто підганяючи під нього факти (які, по великому рахунку, насправді фактами можуть і не бути).
Гм, певно я не додивився це "надъ", просто не пам'ятав щоб така форма зустрічалась в літописах, а старих церковних текстів читав мало, тож був звірився зі словником Серезневського, там також нема "надъ", отже й вирішив, що відсутне. Поспішив, визнаю помилку. Але все ж таки, більше цікавить форма ВІД, бо ще раз кажу, логіка появи ОД- як протиставлення ДО більш меньш зрозуміла.
Можливо ВІД теж давня форма, адже у вашій вирізці зі ет.словника побутує форма верх. та ниж.лужицького WOT, тож, "методом ікавізму" у нас ця форма згодом стала ВІ, а за аналогією з ОТ - ОД стала WOT-ВІД. Як ви вважаєте?

Offline Conservator

 • Posts: 16840
 • Gender: Male
 • На китайсько-фінському кордоні все спокійно...
Reply #16 on: November 30, 2012, 13:08
логіка появи ОД- як протиставлення ДО більш меньш зрозуміла.

якесь у вас дивне уявлення про логіку розвитку мовних явищ.

Ленін - апо! Ленін - квітя! / Ленін - сонце у зеніті! / Ленін - Партії отиць! / Ленін - буржуям кониць! / Ленін - Карла Маркса син, / їх нам дав Єрусалим!
(Павло Чучка)

"Тильки мы помыслылы, абыхом ку вере наськой истинной ботяна повернуты, яко обачылы в сьроде обитанья оных птыц вас – попов папэжских. И що ж тэпэр маемо? Горэ, бида, огорченье! Ибо крычаты сталы тыя птыцы святодавныя: «Аллах акбар!», од вас одступовавшы. Що вы там робылы?" (Сяргей Балахонаў)

Offline Python

 • Moderator
 • *
 • Posts: 38590
 • Gender: Male
 • Aluarium agent
Reply #17 on: November 30, 2012, 13:08
логіка появи ОД- як протиставлення ДО більш меньш зрозуміла.
Маю сумнів, що інверсія літер дійсно була засобом утворення антонімів. Інших прикладів такого словотвору нема.
Можливо ВІД теж давня форма, адже у вашій вирізці зі ет.словника побутує форма верх. та ниж.лужицького WOT, тож, "методом ікавізму" у нас ця форма згодом стала ВІ, а за аналогією з ОТ - ОД стала WOT-ВІД. Як ви вважаєте?
Схиляюсь до думки, що початкове «В» в українському слові розвинулось одночасно з ікавізмом. При ікавізації початкового О до нього завжди додається В — це видно, зокрема, в таких словах, де ікавізм присутній лише в частині відмінків, і там, де його нема, нема й початкового В (напр., вівця, але овець). Втім, початкове В може виникати й незалежно від ікавізму, хоч і з меншою регулярністю. Що ж стосується лужицьких мов, мені здається, прямого зв'язку тут нема — просто деяка схожість фонетичних процесів у двох різних слов'янських мовах дала подібний результат.
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Offline Святослав

 • Posts: 27
Reply #18 on: November 30, 2012, 13:34
логіка появи ОД- як протиставлення ДО більш меньш зрозуміла.
Маю сумнів, що інверсія літер дійсно була засобом утворення антонімів. Інших прикладів такого словотвору нема.
Можливо ВІД теж давня форма, адже у вашій вирізці зі ет.словника побутує форма верх. та ниж.лужицького WOT, тож, "методом ікавізму" у нас ця форма згодом стала ВІ, а за аналогією з ОТ - ОД стала WOT-ВІД. Як ви вважаєте?
Схиляюсь до думки, що початкове «В» в українському слові розвинулось одночасно з ікавізмом. При ікавізації початкового О до нього завжди додається В — це видно, зокрема, в таких словах, де ікавізм присутній лише в частині відмінків, і там, де його нема, нема й початкового В (напр., вівця, але овець). Втім, початкове В може виникати й незалежно від ікавізму, хоч і з меншою регулярністю. Що ж стосується лужицьких мов, мені здається, прямого зв'язку тут нема — просто деяка схожість фонетичних процесів у двох різних слов'янських мовах дала подібний результат.

Читав нещодавно нове дослідження Тищенка в "Українському тижні", багато цікавих порівняльних таблиць, то здається (зараз, на жаль, не маю журналу під рукою) в. та н. лужицькі одні з найбільш близьких до української. Тож, чому тут не може бути прямого зв'язку? Далебі, такі близькі мови могли розвинути своє "ВОТ" ще до територіального розділення . А надалі, наприклад, у нас процес пішов до ВОТ-ВІТ-ВІД (а чи мо' й ВОД-ВІД минуючи форму ВОТ) . Або (гіпотетично) у лужичан був рух у зворотній бік, на взірець ВОД-ВОТ (оглушення). Таке можливо, еге ж?

Offline Nekto

 • Posts: 15272
 • Gender: Male
Reply #19 on: January 28, 2013, 17:34
Читав нещодавно нове дослідження Тищенка

Якщо ви про Констянтина Тищенка, то це божевільний фрік. Його вже неодноразово тут загадували...

Offline Artemon

 • Posts: 6283
 • Gender: Male
Reply #20 on: January 30, 2013, 02:16
Типолог з нього нікудишній, а в слов'янських він троха розбирається, чо.
За разнообразие в мире языков: vk.com/lingvomir
 • Чёрное и белое - лишь условные абстракции. Но жить, навешивая ярлыки, куда проще.
 • Green ideas и глокая куздра сообщают, что главное – принцип. Слова меняются, модели остаются.
 • Хорошо кишинёвскому сыну тайца и египтянки.
 • Ругая эсперанто, предлагайте альтернативы. Многие в вашей стране смотрят голливудские фильмы без перевода?
 • Живой язык = мёртвый конланг + армия и флот.
 • Центру нужны единое мнение, единый язык и смиренные налогоплательщики.

Offline Wolliger Mensch

 • Global Moderator
 • *
 • Posts: 51996
 • Gender: Male
 • Haariger Affe
  • Подушка
Reply #21 on: January 30, 2013, 11:52
Коли вживається од замість від? Чи є то росіянізмом або суржиком?

Праслав. *ot > др.-русск. от > укр. од; по аналогии с другими предлогами в праслав. появилась форма *otъ > др.-русск. отъ > укр. від, перед слабым редуцированным — одо. Употребление от и отъ распределялось сначала по правилу открытых слогов: *otvětъ > отвѣтъ > одвіт ~ *otъkryti > отъкрыти > відкрити. В дальнейшем отъ стало употребляться во всех положениях, а от сохранилось лишь в отдельных частотных словах. Кроме того, в днепровских говорах в паре отъ > від/одо также произошло выравнивание в пользу від, откуда відо.
«Вот интересно, каких лингвистических жемчуг можно найти в море отодвинутых книг», Ян Гавлиш.
«Впредь прошу помнить, что придумал игру не для любых ассоциаций, а для семантически оправданных. Например, чтó это такое: „рулетке“ — „выпечке“?? Тем более, что сей ляпсус я сам совершил…», Марбол
«Ветхий Завет написан на иврите и частично на армейском», Vesle Anne
«МЛ(ять)КО … ПЛ(ять)NЪ», Тася
«Вот откроет этот спойлер, например, Марго, ничего не подозревая, а потом будут по всему форуму блюющие смайлики…», Авал

Offline andrewsiak

 • Posts: 4345
 • Gender: Male
  • my LJ
Reply #22 on: January 30, 2013, 13:07
По Київській області ніде не чув "від(-)". Тільки "од(-)", і навіть "оді-": одійти, одірвати, одіспатися.
той ще ся не вродив, щоб усім догодив.

Offline Wolliger Mensch

 • Global Moderator
 • *
 • Posts: 51996
 • Gender: Male
 • Haariger Affe
  • Подушка
Reply #23 on: January 30, 2013, 13:13
По Київській області ніде не чув "від(-)". Тільки "од(-)", і навіть "оді-": одійти, одірвати, одіспатися.

Киевская область очень протяжённая с севера на юг. Её южная часть лежит в самом центре Украины, а север — уже Полесье, там вообще другой язык.
«Вот интересно, каких лингвистических жемчуг можно найти в море отодвинутых книг», Ян Гавлиш.
«Впредь прошу помнить, что придумал игру не для любых ассоциаций, а для семантически оправданных. Например, чтó это такое: „рулетке“ — „выпечке“?? Тем более, что сей ляпсус я сам совершил…», Марбол
«Ветхий Завет написан на иврите и частично на армейском», Vesle Anne
«МЛ(ять)КО … ПЛ(ять)NЪ», Тася
«Вот откроет этот спойлер, например, Марго, ничего не подозревая, а потом будут по всему форуму блюющие смайлики…», Авал

Offline andrewsiak

 • Posts: 4345
 • Gender: Male
  • my LJ
Reply #24 on: January 30, 2013, 13:16
На севере Киевской области тоже "од-", хоть там и Полесье. Своими ушами слышал.
той ще ся не вродив, щоб усім догодив.

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: