Автор Тема: Дівча любе, чорнобриве  (Прочитано 2048 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Волод

 • Вне лингвистики
 • Сообщений: 3262
«Дівча любе, чорнобриве
Несло з льоху пиво.
А я глянув, подивився —
Та аж похилився...
Кому воно пиво носить?
Чому босе ходить?..
Боже сильний! Твоя сила
Та тобі ж і шкодить.»

Чи то зима була, чи батько Тарас був футфетишистом, чи слово «любе» або слово «босе» мали не ті значення, що у словнику?

Оффлайн Vlad26t

 • Сообщений: 534
Слово «любе» та слово «босе» мають ті само значення, по котрим я знаюсь.

Оффлайн Python

 • Moderator
 • *
 • Сообщений: 47624
 • Пол: Мужской
 • Aluarium agent
А що, власне, нетак? Хіба що «лю́бий»/«лю́ба» дещо звузило значення — замініть на «любе» на «миле», і все стане на свої місця.
Зима, осінь, весна, чи просто відсутність взуття як ознака бідності — важко сказати, на загальний зміст це мало впливає.
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Оффлайн Волод

 • Вне лингвистики
 • Сообщений: 3262
Щоб  «А я глянув, подивився —
Та аж похилився...» треба:
-   або кохане дівча;
-   або …..

Оффлайн Python

 • Moderator
 • *
 • Сообщений: 47624
 • Пол: Мужской
 • Aluarium agent
Чому це не може бути просто глибоке співчуття через розуміння всієї трагічності життя милої дівчини?
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Оффлайн Волод

 • Вне лингвистики
 • Сообщений: 3262
А в чому трагедія?
Босоніж, коли саме це означало слово «босе», тоді ходили практично всі селянки незалежно від заможності.
Можливо «дівча» - не селянка?
Бігати за пивом до льоху, це ж не за водою до річки ходити

Спробував пошукати відповідь в інтернеті:
 
Цитировать
Пропонуємо фрагмент уроку «Теодицея в Шев-
ченковій творчості».
Проблема: Богозвинувачення й боговиправдання в
Шевченковій творчості.
Постановка проблеми.
Вступне слово. Вершинний у духовному плані рік
1860 Т. Шевченко розпочав мініатюрою «Дівча любе,
чорнобриве…». У ній, певно, найщільніше сконцентру-
валися ключові висновки поетових богошукань. Водночас цей восьмирядковий вірш — один із найбільш
неясних, закритих, герметичних текстів «Кобзаря» [5,
с. 85C130].
Коментоване читання поезії.
Дівча любе, чорнобриве
Несло з льоху пиво.
А я глянув, подивився —
Та аж похилився…
Кому воно пиво носить?
Чому босе ходить?..
Боже сильний! Твоя сила
Та тобі ж і шкодить.
Випадкове вихоплення з життєвого потоку, здава-
лося б, цілком ординарної, «дрібної сцени» («Дівча лю-
бе, чорнобриве / Несло з льоху пиво») раптом викли-
кає в поетовій душі цілу бурю тужливоCгнівних емоцій
і філософськоCтеологічних осяянь: («А я глянув, поди-
вився — / Та аж похилився»). Але як розуміти останні,
ключові два рядки вірша? («Боже сильний! Твоя сила
/ Та тобі ж і шкодить»).
Пошук шляхів розв’язання.
1) Пояснення терміну «теодицея», спонукання до
аналізу фактів і явищ дійсності на основі суперечностей.
Бог є (відповідно до Книги Книг — Біблії):
1) усесильний;
2) уселюблячий.
Якщо Бог усесильний, то чому він допускає зло?
Значить, він не є вселюблячим.
Якщо Бог уселюблячий і допускає зло, значить, він
не є всесильним.
2) Пошук шляхів розв’язання в метатексті ШевC
ченкової творчості:
Завдання 1. На основі наведених рядків із поезії
Т. Шевченка сформулюйте гіпотези про ставлення по-
ета до Бога.
БЛОК I
А Бог хоч бачить, та мовчить,
Гріхам великим потурає. («Княжна»)
А може, й те ще… Ні, не знаю,
А так, здається… сам єси…
(Бо без Твоєї, Боже, волі
Ми б не нудились в раї голі).
А може, й Сам на небесі
Смієшся, батечку, над нами…
(«Якби ви знали, паничі…»)
Коли одпочити
Ляжеш, Боже утомлений?
І нам даси жити! («Кавказ»)
… бо немає
Господа на небі! («Сон»)
БЛОК II
Покарав
Його Господь за гріх великий. («Титарівна»)
…за гріхи
Карались Господом ляхи.
(«Москалева криниця», 1 ред.)
За грішнії, мабуть, діла
Караюсь я в оцій пустині…
(«І знов мені не привезла…»)
…отойді я
І лани, і гори —
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися… («Заповіт»)
Гіпотеза 1 (на основі БЛОКУ I): Шевченко бунтує
проти Бога, засуджує його, навіть заперечує існування.
Гіпотеза 2 (на основі БЛОКУ II): Шевченко є глиC
боко віруючим, глибоке коріння зла вбачає в самій лю-
дині, прагне її оновлення на засадах любові та братер-
ства.
3) спонукання до попереднього узагальнення нових
фактів, порівняння їх із відомим та самостійного уза-
гальнення їх.
Завдання 2. На основі попереднього аналізу Шев-
ченкової теодицеї, притчі про скептика й вірника та
вислову М. Бердяєва зробіть висновок про поетове бо-
гозвинувачення та боговиправдання.
Відома давня притча про те, як скептик, випробо-
вуючи вірника, єхидно запитав його:
— Чи Бог може все?
— Так, — була відповідь.
— Тоді чи може він створити камінь, якого сам не
зможе підняти?
— А такий камінь Господь уже створив, — відповів
вірник. — Це — людина.
Розв’язання проблеми.
Господь створив людину вільною й за жодної умоC
ви не забирає в неї свободи. Бо тоді б людина втратила
навіть потенційну змогу бути поруч із Богом співтворC
цем світу, а перетворилася б лише на пасивне «твориC
во», що сліпо підкоряється інстинктам. Тому, поважаC
ючи свободу людини, Господь не перешкоджає їй чиC
нити зло, противитися Його волі, «образ Божий багном
сквернити» («І мертвим, і живим, і ненарожденC
ним…»).
33
Методика літератури
34
Методика літератури
Отже, виходимо на наскрізний та життєдайний
чинник віковічних традицій духовності — феномен
любові. І відповіддю на запитання «А ким я повинен
бути?» через осмислення граничної Шевченкової лю-
бові до людини стає не просто знання про високогу-
маністичний ідеал морального розуму, а творчо пере-
жита потреба розуму, «настояного на совісті», що є
найважливішим стратегічним ресурсом людства.

http://www.libr.dp.ua/text/Ukr mov2010_2_Donenko.pdf

  :green: Всяке трапляється.
Зрозуміло, що Шевченко католик, але не настільки ж.

Є і таке бачення:


Оффлайн Zavada

 • Сообщений: 3660
 • Пол: Мужской
 • Не стане на коліна мій народ!
Шевченко з його босоногим дитинством особливо чутливий до відсутності взуття чи взуття поганого.

(Google) "Шевченко

Цитата: Олесь Бузина
Не хватало только соответствующей компании, не раздражающей чрезмерным аристократизмом. Но за ней всегда можно было сходить в какое-нибудь из самых дешевых питейных заведений, где пиво разносила босая девка, подливая его прямо в бурлящий котел поэтического вдохновения:

Дiвча любе, чорнобриве
Несло з льоху пиво.
А я глянув, подивився
Та аж похилився...
Кому воно пиво носить?

Да тебе же! Пить надо меньше и не будешь изумляться. А если не доволен, что она босая, так дай ей на лапти и не приставай к Богу с бессмысленными вопросами.

Цитата: Василь Пахаренко, професор Черкаського національного університету
Уважні дослідники запропонували аж вісім різних пояснень цих рядків.

В трамваях, на улицах – всюду подряд
Висит и гремит безобразный мат.
Но только не гневайтесь так сурово –
Теперь это – «гласность», «свобода слова»!
Эдуард Асадов

Оффлайн Волод

 • Вне лингвистики
 • Сообщений: 3262


Цитата: Олесь Бузина
Не хватало только соответствующей компании, не раздражающей чрезмерным аристократизмом. Но за ней всегда можно было сходить в какое-нибудь из самых дешевых питейных заведений, где пиво разносила босая девка, подливая его прямо в бурлящий котел поэтического вдохновения:

Дiвча любе, чорнобриве
Несло з льоху пиво.
А я глянув, подивився
Та аж похилився...
Кому воно пиво носить?

Да тебе же! Пить надо меньше и не будешь изумляться. А если не доволен, что она босая, так дай ей на лапти и не приставай к Богу с бессмысленными вопросами.А де можна почитати про  :green: полове дівча?
 Бо я останнім часом читаю переважно тендери, і мене вже почали торкати гумові киянки.
Оффлайн Zavada

 • Сообщений: 3660
 • Пол: Мужской
 • Не стане на коліна мій народ!
А де можна почитати про  :green: полове дівча?

Мабуть, у трактирах прислуговували лише чоловіки.

Появление в ресторанах женщины с подносом было своеобразной революцией в сфере услуг.

(Google) "Появление

А у трактирах (дешевеньких ресторанах) жінки, мабуть, і після цієї "революції" не  прислуговували.
В трамваях, на улицах – всюду подряд
Висит и гремит безобразный мат.
Но только не гневайтесь так сурово –
Теперь это – «гласность», «свобода слова»!
Эдуард Асадов

Оффлайн R

 • Сообщений: 761
Більше подібне на те, що її за пивом послали.
І дивно що боса таки за пивом пішла і принесла.
Бо традиційно жінки за алкоголь дуже воювали з чоловіками, особливо бідні.
А тут сама несе. І не якась там задрипана пиячка, а цілком нормальна.

Оффлайн Волод

 • Вне лингвистики
 • Сообщений: 3262
.............
І дивно що боса
................

 Що дивного у тому, що босоніж пішла?

Оффлайн R

 • Сообщений: 761
Що дивного у тому, що босоніж пішла?
Понесла гроші пропивати, а грошей зайвих явно видно що нема.

Оффлайн Волод

 • Вне лингвистики
 • Сообщений: 3262
Що дивного у тому, що босоніж пішла?
Понесла гроші пропивати, а грошей зайвих явно видно що нема.

І це так подіяло на Тараса, який в цей час вже теж зловживав, що він похилився?

Оффлайн R

 • Сообщений: 761
Він босий не ходив.
Не багато таких дівчат для яких пиво дорожче за зовнішній вигляд.

Оффлайн Python

 • Moderator
 • *
 • Сообщений: 47624
 • Пол: Мужской
 • Aluarium agent
А де дія вірша відбувалася — на Україні чи в Пітері? Якщо для нашого відносно теплого клімату ходити босоніж було нормою, то на великоруських і фінських землях такої культури босоногості, здається, не було — надто вже холодно.
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Оффлайн Волод

 • Вне лингвистики
 • Сообщений: 3262
Коли прийняти, що слово «чорноброва» вказує на етнічну приналежність, то Санкт-Петербург стає малоймовірним.

Перепрошую: «чорнобриве».

Оффлайн Python

 • Moderator
 • *
 • Сообщений: 47624
 • Пол: Мужской
 • Aluarium agent
Якщо врахувати, що місто козаки будували (і деякі, можливо, там і осіли), та й, зрештою, сам Шевченко там якось опинився й подекуди земляків своїх зустрічав, абсолютна расова чистота російської столиці — далеко не факт. Столиці взагалі тяжіють до мішаного населення з різних регіонів країни. З транспортом тоді було складніше, звичайно.
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Оффлайн Волод

 • Вне лингвистики
 • Сообщений: 3262
Справа не у расовій чистоті, а в національному одязі.
Карі очі і чорні брові - це колір запасок і т.п. Аналогічно «синеглазки», «синебровки» - це в’ятичі, жінки яких носили поньови  синього кольору.
 :green: Чи знав про це Тарас, чи знаю тільки я?

Оффлайн Python

 • Moderator
 • *
 • Сообщений: 47624
 • Пол: Мужской
 • Aluarium agent
Традиційний одяг, звичайно, могли підбирати під колір очей, типовий для того чи іншого регіону (модниці й зараз так роблять, підбираючи під свій колір). Проте, навряд чи це аж настільки плуталось, щоб бачити якусь запаску (називаючи її очима й бровами), присвячувати їй пісні та вірші, й не бачити власне очей. У темних окулярах тоді ще не ходили, запаски й спідниці формату міні тоді ще не винайшли, щоб аж так на них задивлятися. Хіба що на ноги, особливо якщо вони босі (ну а що робити, як нічого іншого не показують — для тих часів це було приблизно таке ж видовище, як зараз груди) — ні, звісно, могло бути як у тому анекдоті «дівчино, у вас такі великі... очі», але для твору в більш-менш серйозній тональності це якось тупо.
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Оффлайн Волод

 • Вне лингвистики
 • Сообщений: 3262
.......... Хіба що на ноги, особливо якщо вони босі (ну а що робити, як нічого іншого не показують — для тих часів це було приблизно таке ж видовище, як зараз груди) — ні, звісно, могло бути як у тому анекдоті «дівчино, у вас такі великі... очі», але для твору в більш-менш серйозній тональності це якось тупо.

А я все думав: нащо парижанці робити такі світлини?

Оффлайн R

 • Сообщений: 761
Не всі знають що ровів для відведення дощової води не було.
Вода не стікала і скрізь суцільне болото.
Біля кожної хати баюра з водою. Деколи навіть з рибою. Баюра воду трохи стягувала і безпосередньо до хати болото не доходило.
Хату будували на горбочку.
Чоботи типу чіжми. Ніяких шнурівок, застібок. Високі суцільні халяви, онучі.
Ще живі люди які то все памятають.
А босими по такому болоті ходили тільки бідні.
Взуття без високих халяв було можливе тільки у великих містах, де організували стікання води і бруківка.

Оффлайн Волод

 • Вне лингвистики
 • Сообщений: 3262
Баюра воду трохи стягувала і безпосередньо до хати болото не доходило.
Хату будували на горбочку.
Чоботи типу чіжми. Ніяких шнурівок, застібок. Високі суцільні халяви, онучі.
.....

А потім на гору до хати не усі доходили.Ось ще картини з чоботами.

 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.
Имя: E-mail:
Визуальная проверка:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: