Лингвофорум

Local boards - Разделы на разных языках => Український форум => Лексика => Тема начата: Волод от Июля 15, 2020, 09:47

Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 15, 2020, 09:47
«Дівча любе, чорнобриве
Несло з льоху пиво.
А я глянув, подивився —
Та аж похилився...
Кому воно пиво носить?
Чому босе ходить?..
Боже сильний! Твоя сила
Та тобі ж і шкодить.»

Чи то зима була, чи батько Тарас був футфетишистом, чи слово «любе» або слово «босе» мали не ті значення, що у словнику?
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Vlad26t от Июля 15, 2020, 11:24
Слово «любе» та слово «босе» мають ті само значення, по котрим я знаюсь.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Python от Июля 15, 2020, 11:29
А що, власне, нетак? Хіба що «лю́бий»/«лю́ба» дещо звузило значення — замініть на «любе» на «миле», і все стане на свої місця.
Зима, осінь, весна, чи просто відсутність взуття як ознака бідності — важко сказати, на загальний зміст це мало впливає.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 15, 2020, 12:12
Щоб  «А я глянув, подивився —
Та аж похилився...» треба:
-   або кохане дівча;
-   або …..
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Python от Июля 15, 2020, 18:10
Чому це не може бути просто глибоке співчуття через розуміння всієї трагічності життя милої дівчини?
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 16, 2020, 07:39
А в чому трагедія?
Босоніж, коли саме це означало слово «босе», тоді ходили практично всі селянки незалежно від заможності.
Можливо «дівча» - не селянка?
Бігати за пивом до льоху, це ж не за водою до річки ходити
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 16, 2020, 09:08
Спробував пошукати відповідь в інтернеті:
 
Цитировать
Пропонуємо фрагмент уроку «Теодицея в Шев-
ченковій творчості».
Проблема: Богозвинувачення й боговиправдання в
Шевченковій творчості.
Постановка проблеми.
Вступне слово. Вершинний у духовному плані рік
1860 Т. Шевченко розпочав мініатюрою «Дівча любе,
чорнобриве…». У ній, певно, найщільніше сконцентру-
валися ключові висновки поетових богошукань. Водночас цей восьмирядковий вірш — один із найбільш
неясних, закритих, герметичних текстів «Кобзаря» [5,
с. 85C130].
Коментоване читання поезії.
Дівча любе, чорнобриве
Несло з льоху пиво.
А я глянув, подивився —
Та аж похилився…
Кому воно пиво носить?
Чому босе ходить?..
Боже сильний! Твоя сила
Та тобі ж і шкодить.
Випадкове вихоплення з життєвого потоку, здава-
лося б, цілком ординарної, «дрібної сцени» («Дівча лю-
бе, чорнобриве / Несло з льоху пиво») раптом викли-
кає в поетовій душі цілу бурю тужливоCгнівних емоцій
і філософськоCтеологічних осяянь: («А я глянув, поди-
вився — / Та аж похилився»). Але як розуміти останні,
ключові два рядки вірша? («Боже сильний! Твоя сила
/ Та тобі ж і шкодить»).
Пошук шляхів розв’язання.
1) Пояснення терміну «теодицея», спонукання до
аналізу фактів і явищ дійсності на основі суперечностей.
Бог є (відповідно до Книги Книг — Біблії):
1) усесильний;
2) уселюблячий.
Якщо Бог усесильний, то чому він допускає зло?
Значить, він не є вселюблячим.
Якщо Бог уселюблячий і допускає зло, значить, він
не є всесильним.
2) Пошук шляхів розв’язання в метатексті ШевC
ченкової творчості:
Завдання 1. На основі наведених рядків із поезії
Т. Шевченка сформулюйте гіпотези про ставлення по-
ета до Бога.
БЛОК I
А Бог хоч бачить, та мовчить,
Гріхам великим потурає. («Княжна»)
А може, й те ще… Ні, не знаю,
А так, здається… сам єси…
(Бо без Твоєї, Боже, волі
Ми б не нудились в раї голі).
А може, й Сам на небесі
Смієшся, батечку, над нами…
(«Якби ви знали, паничі…»)
Коли одпочити
Ляжеш, Боже утомлений?
І нам даси жити! («Кавказ»)
… бо немає
Господа на небі! («Сон»)
БЛОК II
Покарав
Його Господь за гріх великий. («Титарівна»)
…за гріхи
Карались Господом ляхи.
(«Москалева криниця», 1 ред.)
За грішнії, мабуть, діла
Караюсь я в оцій пустині…
(«І знов мені не привезла…»)
…отойді я
І лани, і гори —
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися… («Заповіт»)
Гіпотеза 1 (на основі БЛОКУ I): Шевченко бунтує
проти Бога, засуджує його, навіть заперечує існування.
Гіпотеза 2 (на основі БЛОКУ II): Шевченко є глиC
боко віруючим, глибоке коріння зла вбачає в самій лю-
дині, прагне її оновлення на засадах любові та братер-
ства.
3) спонукання до попереднього узагальнення нових
фактів, порівняння їх із відомим та самостійного уза-
гальнення їх.
Завдання 2. На основі попереднього аналізу Шев-
ченкової теодицеї, притчі про скептика й вірника та
вислову М. Бердяєва зробіть висновок про поетове бо-
гозвинувачення та боговиправдання.
Відома давня притча про те, як скептик, випробо-
вуючи вірника, єхидно запитав його:
— Чи Бог може все?
— Так, — була відповідь.
— Тоді чи може він створити камінь, якого сам не
зможе підняти?
— А такий камінь Господь уже створив, — відповів
вірник. — Це — людина.
Розв’язання проблеми.
Господь створив людину вільною й за жодної умоC
ви не забирає в неї свободи. Бо тоді б людина втратила
навіть потенційну змогу бути поруч із Богом співтворC
цем світу, а перетворилася б лише на пасивне «твориC
во», що сліпо підкоряється інстинктам. Тому, поважаC
ючи свободу людини, Господь не перешкоджає їй чиC
нити зло, противитися Його волі, «образ Божий багном
сквернити» («І мертвим, і живим, і ненарожденC
ним…»).
33
Методика літератури
34
Методика літератури
Отже, виходимо на наскрізний та життєдайний
чинник віковічних традицій духовності — феномен
любові. І відповіддю на запитання «А ким я повинен
бути?» через осмислення граничної Шевченкової лю-
бові до людини стає не просто знання про високогу-
маністичний ідеал морального розуму, а творчо пере-
жита потреба розуму, «настояного на совісті», що є
найважливішим стратегічним ресурсом людства.

http://www.libr.dp.ua/text/Ukr mov2010_2_Donenko.pdf (http://www.libr.dp.ua/text/Ukr%20mov2010_2_Donenko.pdf)

  :green: Всяке трапляється.
Зрозуміло, що Шевченко католик, але не настільки ж.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 16, 2020, 11:28
Є і таке бачення:

(https://elib.nlu.org.ua/files/Disk2//000000006066/jpg/0001.jpg)
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Zavada от Июля 16, 2020, 13:30
Шевченко з його босоногим дитинством особливо чутливий до відсутності взуття чи взуття поганого.

(Google) "Шевченко (https://www.google.com.ua/search?source=hp&ei=yiwQX8zHCvDjrgTPjaGIDA&q=%22%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B7+%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%22&oq=%22%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B7+%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BC+%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%22&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoFCAAQsQM6AggAUNQMWPA6YM5FaAJwAHgAgAGsAogBxgWSAQcyLjIuMC4xmAEAoAEBoAECqgEHZ3dzLXdperABAA&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjM1L_7yNHqAhXwsYsKHc9GCMEQ4dUDCAY&uact=5)

Цитата: Олесь Бузина
Не хватало только соответствующей компании, не раздражающей чрезмерным аристократизмом. Но за ней всегда можно было сходить в какое-нибудь из самых дешевых питейных заведений, где пиво разносила босая девка, подливая его прямо в бурлящий котел поэтического вдохновения:

Дiвча любе, чорнобриве
Несло з льоху пиво.
А я глянув, подивився
Та аж похилився...
Кому воно пиво носить?

Да тебе же! Пить надо меньше и не будешь изумляться. А если не доволен, что она босая, так дай ей на лапти и не приставай к Богу с бессмысленными вопросами.

Цитата: Василь Пахаренко, професор Черкаського національного університету
Уважні дослідники запропонували аж вісім різних пояснень цих рядків.

Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 16, 2020, 13:56


Цитата: Олесь Бузина
Не хватало только соответствующей компании, не раздражающей чрезмерным аристократизмом. Но за ней всегда можно было сходить в какое-нибудь из самых дешевых питейных заведений, где пиво разносила босая девка, подливая его прямо в бурлящий котел поэтического вдохновения:

Дiвча любе, чорнобриве
Несло з льоху пиво.
А я глянув, подивився
Та аж похилився...
Кому воно пиво носить?

Да тебе же! Пить надо меньше и не будешь изумляться. А если не доволен, что она босая, так дай ей на лапти и не приставай к Богу с бессмысленными вопросами.А де можна почитати про  :green: полове дівча?
 Бо я останнім часом читаю переважно тендери, і мене вже почали торкати гумові киянки.Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Zavada от Июля 16, 2020, 15:23
А де можна почитати про  :green: полове дівча?

Мабуть, у трактирах прислуговували лише чоловіки.

Появление в ресторанах женщины с подносом было своеобразной революцией в сфере услуг.

(Google) "Появление (https://www.google.com/search?as_q=%22%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%22&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&tbs=)

А у трактирах (дешевеньких ресторанах) жінки, мабуть, і після цієї "революції" не  прислуговували.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: R от Июля 16, 2020, 15:42
Більше подібне на те, що її за пивом послали.
І дивно що боса таки за пивом пішла і принесла.
Бо традиційно жінки за алкоголь дуже воювали з чоловіками, особливо бідні.
А тут сама несе. І не якась там задрипана пиячка, а цілком нормальна.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 16, 2020, 15:46
.............
І дивно що боса
................

 Що дивного у тому, що босоніж пішла?
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: R от Июля 16, 2020, 16:07
Що дивного у тому, що босоніж пішла?
Понесла гроші пропивати, а грошей зайвих явно видно що нема.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 16, 2020, 16:18
Що дивного у тому, що босоніж пішла?
Понесла гроші пропивати, а грошей зайвих явно видно що нема.

І це так подіяло на Тараса, який в цей час вже теж зловживав, що він похилився?
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: R от Июля 16, 2020, 16:30
Він босий не ходив.
Не багато таких дівчат для яких пиво дорожче за зовнішній вигляд.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Python от Июля 16, 2020, 22:18
А де дія вірша відбувалася — на Україні чи в Пітері? Якщо для нашого відносно теплого клімату ходити босоніж було нормою, то на великоруських і фінських землях такої культури босоногості, здається, не було — надто вже холодно.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 17, 2020, 08:10
Коли прийняти, що слово «чорноброва» вказує на етнічну приналежність, то Санкт-Петербург стає малоймовірним.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 17, 2020, 08:44
Перепрошую: «чорнобриве».
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Python от Июля 17, 2020, 09:47
Якщо врахувати, що місто козаки будували (і деякі, можливо, там і осіли), та й, зрештою, сам Шевченко там якось опинився й подекуди земляків своїх зустрічав, абсолютна расова чистота російської столиці — далеко не факт. Столиці взагалі тяжіють до мішаного населення з різних регіонів країни. З транспортом тоді було складніше, звичайно.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 17, 2020, 10:00
Справа не у расовій чистоті, а в національному одязі.
Карі очі і чорні брові - це колір запасок і т.п. Аналогічно «синеглазки», «синебровки» - це в’ятичі, жінки яких носили поньови  синього кольору.
 :green: Чи знав про це Тарас, чи знаю тільки я?
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Python от Июля 17, 2020, 10:19
Традиційний одяг, звичайно, могли підбирати під колір очей, типовий для того чи іншого регіону (модниці й зараз так роблять, підбираючи під свій колір). Проте, навряд чи це аж настільки плуталось, щоб бачити якусь запаску (називаючи її очима й бровами), присвячувати їй пісні та вірші, й не бачити власне очей. У темних окулярах тоді ще не ходили, запаски й спідниці формату міні тоді ще не винайшли, щоб аж так на них задивлятися. Хіба що на ноги, особливо якщо вони босі (ну а що робити, як нічого іншого не показують — для тих часів це було приблизно таке ж видовище, як зараз груди) — ні, звісно, могло бути як у тому анекдоті «дівчино, у вас такі великі... очі», але для твору в більш-менш серйозній тональності це якось тупо.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 17, 2020, 10:45
.......... Хіба що на ноги, особливо якщо вони босі (ну а що робити, як нічого іншого не показують — для тих часів це було приблизно таке ж видовище, як зараз груди) — ні, звісно, могло бути як у тому анекдоті «дівчино, у вас такі великі... очі», але для твору в більш-менш серйозній тональності це якось тупо.

А я все думав: нащо парижанці робити такі світлини?

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQOgCym3sFtxfeiRohgIk6Q5Ea_nf5435hRgg&usqp=CAU)

(https://static1.iod.media/storage/articles/blocks/images/1574329291_29679_629eeb4b37dac350.jpg)
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: R от Июля 17, 2020, 11:44
Не всі знають що ровів для відведення дощової води не було.
Вода не стікала і скрізь суцільне болото.
Біля кожної хати баюра з водою. Деколи навіть з рибою. Баюра воду трохи стягувала і безпосередньо до хати болото не доходило.
Хату будували на горбочку.
Чоботи типу чіжми. Ніяких шнурівок, застібок. Високі суцільні халяви, онучі.
Ще живі люди які то все памятають.
А босими по такому болоті ходили тільки бідні.
Взуття без високих халяв було можливе тільки у великих містах, де організували стікання води і бруківка.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 17, 2020, 12:04
Баюра воду трохи стягувала і безпосередньо до хати болото не доходило.
Хату будували на горбочку.
Чоботи типу чіжми. Ніяких шнурівок, застібок. Високі суцільні халяви, онучі.
.....

А потім на гору до хати не усі доходили.

(https://ic.pics.livejournal.com/the_morning_spb/75064462/1976528/1976528_original.jpg)

Ось ще картини з чоботами.

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTMPlOMFYgM730hB-A6PRCPtDjLkmmPKNCsDA&usqp=CAU)

(https://i.ytimg.com/vi/MmVONQ5WAro/hqdefault.jpg)
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 17, 2020, 12:30
Традиційний одяг, звичайно, могли підбирати під колір очей, типовий для того чи іншого регіону (модниці й зараз так роблять, підбираючи під свій колір). Проте, навряд чи це аж настільки плуталось, щоб бачити якусь запаску (називаючи її очима й бровами), присвячувати їй пісні та вірші, й не бачити власне очей. У темних окулярах тоді ще не ходили, запаски й спідниці формату міні тоді ще не винайшли, щоб аж так на них задивлятися. Хіба що на ноги, особливо якщо вони босі (ну а що робити, як нічого іншого не показують — для тих часів це було приблизно таке ж видовище, як зараз груди) — ні, звісно, могло бути як у тому анекдоті «дівчино, у вас такі великі... очі», але для твору в більш-менш серйозній тональності це якось тупо.

Цитировать
Знаковая информация Лексическое выражение

Этническая принадлежность Цвет поневы: синеглазка, синебровка, синетка, черноглазка.

Социальный статус Оппозиции: понёва «одежда замужней женщины» -сарафан, юбка «девичья одежда» Покромка «пояс замужней женщины» - девчий пояс «пояс девушки»

Возраст Оппозиция частоклетка, голоклетка, дурочка «понёвы молодых женщин» - посигушка, понева старушечья в полоску «поневы пожилых женщин»; заметка «украшение молодых женщин, которое они носили до рождения первого ребенка»

https://www.dissercat.com/content/naimenovaniya-odezhdy-v-russkikh-govorakh-voronezhskoi-oblasti-etnolingvisticheskii-i-arealn
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Python от Июля 17, 2020, 14:33
Ну добре, десь у російських регіонах подібні назви застосовувались до одягу (що, в випадку синьобровки, доволі очікувано — для людських брів таке забарвлення нетипове). А що відомо про чорнобривий-кароокий український одяг (бажано на рівні цитат, де чітко видно, що це саме одяг, а не чиєсь обличчя, напр., «вдягла вона свою чорнобриву-карооку запаску та й побігла боса через баюру»)? Якщо назва пов'язана з візерунком на одязі, то, наприклад, плахта взагалі в клітинку.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 17, 2020, 15:01
Ну добре, десь у російських регіонах подібні назви застосовувались до одягу ...

Ось так віддали Слобідську Україну ….. :'(
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 17, 2020, 15:26
Ну добре, десь у російських регіонах подібні назви застосовувались до одягу (що, в випадку синьобровки, доволі очікувано — для людських брів таке забарвлення нетипове). А що відомо про чорнобривий-кароокий український одяг (бажано на рівні цитат, де чітко видно, що це саме одяг, а не чиєсь обличчя, напр., «вдягла вона свою чорнобриву-карооку запаску та й побігла боса через баюру»)?

Ви вважаєте, що батько Тарас дозволяв білявкам та рудим кохатися з москалями?
Цитировать
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Vlad26t от Июля 17, 2020, 15:31
А чий це батько? Це що, не про Кобзаря?
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Python от Июля 17, 2020, 16:31
Ви вважаєте, що батько Тарас дозволяв білявкам та рудим кохатися з москалями?
Цитировать
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Білявки, щоб аж і брови були білі, для України доволі нетипові.
Ще раз: де тут згадується ОДЯГ?
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Vlad26t от Июля 17, 2020, 18:05
Ви вважаєте, що батько Тарас дозволяв білявкам та рудим кохатися з москалями?
Цитировать
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Білявки, щоб аж і брови були білі, для України доволі нетипові.
Ще раз: де тут згадується ОДЯГ?
А де згадується ОДЯГ в чорнобривих? :-\
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Python от Июля 17, 2020, 19:02
А де чорнобривий та кароокий одяг узагалі згадується, крім цієї теми?
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: R от Июля 17, 2020, 19:26
Про брови не знаю, а традиційно в піснях згадуються чорні очі.
Інші практично не згадуються.
І кара то тюркське слово, яке первинно означало чорний.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 20, 2020, 07:37
https://ar.culture.ru/ru/subject/kukla-v-bogucharskom-kostyume
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 20, 2020, 11:32
А де дія вірша відбувалася — на Україні чи в Пітері? Якщо для нашого відносно теплого клімату ходити босоніж було нормою, то на великоруських і фінських землях такої культури босоногості, здається, не було — надто вже холодно.

Цитировать
Гордостью каждого ижора были кожаные сапоги высотой до колена. Их берегли для особых случаев, предпочитая летом ходить босиком

https://uzan2.wordpress.com/библиотека/ижорцы/ (https://uzan2.wordpress.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B/)
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 22, 2020, 09:36
https://cyberleninka.ru/article/n/otrazhenie-etnokulturnyh-protsessov-v-naimenovaniyah-ryazanskoy-ponevy
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 22, 2020, 14:29
Я розглянув гіпотезу про те, що  «карі очі» можуть не мати відношення до кольору запаски.
 :green: Тепер запитую себе: «Якого кольору очі у кари?»
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Python от Июля 22, 2020, 14:51
А як це в називному відмінку буде? Якщо «кара», то «очі (кого?) кари» — не підходить (ну або це не родовий, а давальний, але «очі (кому?) карі» незовсім зрозуміло з точки зору семантики).
Якщо ж вважати що «карі» й «карії» — це родовий відмінок іменника І відміни, то в називному, відповідно, «каря» та «карія» :)
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 22, 2020, 16:20

Бажаю дотягнути до «кори», незважаючи на фонетичні закони.
Тоді:
Цитировать
Чорнії брови, карії очі,
Темні, як нічка, ясні, як день!
Ой очі, очі, очі дівочі

Як російське «заяц косой».


А якщо дотягти «карі» до ворони, ось тоді буде картина олійною фарбою (сині очі).

Побачивши таке, можна і похилитись.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 23, 2020, 15:26
Цитировать
Російський письменник І. С. Тургенєв, який був прихильний до української культури, багато разів зустрічався з Тарасом Шевченком та написав спогади про нього[4], залишив таку характеристику Лікери Полусмак[5]:

«У госпожи Кар[ташев]ской находилась в услужении девушка малороссиянка, по имени Лукерья; существо молодое, свежее, несколько грубое, не слишком красивое, но по-своему привлекательное, с чудесными белокурыми волосами и той не то горделивой, не то спокойной осанкой, которая свойственна её племени...»
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: R от Июля 23, 2020, 19:03
В піснях не ті очі які реально є, а які вважаються ідеалом.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 30, 2020, 09:18
Про брови не знаю, а традиційно в піснях згадуються чорні очі.
................

Перелік пісень.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: R от Июля 30, 2020, 11:20
Перелік пісень.
Найбільш красномовний такий текст:
Кед тя бдут чепчити пызрі до повали
Жебы твої дїти чорны очи мали, час 7:52
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WKhOIEsVA_0" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=WKhOIEsVA_0</a>
А пісень є дуже багато.
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=PGh9T47W_0g" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=PGh9T47W_0g</a>
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=U2DPspYNJ60" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=U2DPspYNJ60</a>
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=nZflLw-5H8Q" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=nZflLw-5H8Q</a>
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=gyDetFnVdTk" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=gyDetFnVdTk</a>
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=HLoaeYuTMJ8" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=HLoaeYuTMJ8</a>
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Python от Июля 30, 2020, 12:18
Найбільш красномовний такий текст:
Кед тя бдут чепчити пызрі до повали
Жебы твої дїти чорны очи мали
Якщо «пызрі» — це носії генів чорноокості, то прояв цієї ознаки в дітей пояснюється її домінантністю. (Без розуміння діалекту звучить якось недобре).
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: R от Июля 30, 2020, 12:23
Корінь зір. Позирати.
Ікавізм. "О" переходить в "и", потім "и" переходить в "ы".
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 30, 2020, 12:36
 :green:  Шевченко з бойків, а не з лемків.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Python от Июля 30, 2020, 12:58
Якщо не помиляюсь, бойкам властива світла пігментація. Тому, мабуть, «чорні очі» — це не про них.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: R от Июля 30, 2020, 13:34
Цікава ілюстрація.
Співають про чорні очі. І спеціально зробили анімацію. З зеними очима.
900 тисяч переглядів, а ніхто не звернув увагу.
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=nd1N82FZlsE" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=nd1N82FZlsE</a>
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: R от Июля 30, 2020, 13:43
Реально чорні очі тільки у азіатів поширені.
У японців, циганів.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: R от Июля 30, 2020, 14:37
Або чорні очі вважались ідеалом, або там первинно були не чорні, а чарні.
Від слова чари.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 30, 2020, 14:51
Цитировать
Карий, -а, -е. 1) Карій. Єсть карії очі, як зіроньки сяють. Шевч. 131. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі? Шевч. 40. 2) Вороной. Коню сивий, коню карий. Федьк. Ой у нашім та заводі єсть коняка кара. Грин. III. 565. Ум. каре́нький. Очи мої каренькиї, горе мені з вами. Чуб.
http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/22293-karyj.html#show_point

А який колір «карій»?   :green:

Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: R от Июля 30, 2020, 15:28
Карий кінь то кінь вороний. В польській мові так.
Я вже писав, дуже подібне на тюркізм.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 30, 2020, 15:32
Я не про «карий» питав , а про «карій».
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Python от Июля 30, 2020, 16:07
Я не про «карий» питав , а про «карій».
Рос. «карий» у дореволюційній орфографії писалось «карій».
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 30, 2020, 16:16
Можливо і орфографія винна. Але коли все так просто, то чому «карий кінь» - «вороной кінь»,
 а «карі очі» - «карі очі» і ніяких більш пояснень.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: R от Июля 30, 2020, 21:10
Треба сказати що вороний кінь також дуже часто згадується в піснях.
Хоча реально їх зовсім мало
А тим більше з сивою гривою.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Python от Июля 31, 2020, 11:10
Можливо і орфографія винна. Але коли все так просто, то чому «карий кінь» - «вороной кінь»,
 а «карі очі» - «карі очі» і ніяких більш пояснень.
Там не тільки орфографія, а й мова. Словник Грінченка якою мовою написано? Слова — українські, приклади вживання — українські, тлумачення — російською (причому, в орфографії, що була тоді нормативною). Укр. «карий кінь» відповідало російському «вороной конь» («карий конь» у російській або не вживалось, або мало інше значення). Укр. «карі очі» відповідає російському «карие глаза» (не «карые» — такого слова в російській нема. Ну і див вище: в російській дореволюційній орфографії И замінювалось на І перед голосними та Й, тому в тлумаченні ми бачимо дореволюц. рос. «карій» замість сучасн. рос. «карий»).
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Волод от Июля 31, 2020, 12:11
Коли «карий» від тюрків і позначае «чорний», а карий кінь –це вороний кінь, то незрозуміло чому «карі очі» відійшли від чорно чи вороного кольору?
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: R от Июля 31, 2020, 13:24
На безриб'ї і рак риба.
Название: Дівча любе, чорнобриве
Отправлено: Python от Июля 31, 2020, 14:00
Чорними як смола очі, мабуть, і не бувають. В українців — тим більше. Слово «коричневий» — пізнє, «брунатний» — схоже, що теж. А темно пігментовані очі назвати ж якось треба (при тому, що вони й не чорні) — ось менш зрозуміле слово в цій ролі й прижилося.