Author Topic: Урок №25  (Read 2277 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Damaskin

  • Moderator
  • *
  • Posts: 15831
on: May 14, 2012, 19:46
Cerddai i'r ysgol bob dydd. Eisteddai y dyn ifanc ar y gadair wrth y ffenestr. Treuliai y dynion y rhan fwyaf o'r amser yn trin y tir. Darllenai ef y papur bob dydd. Byddai ef yn gweithio yn y llong bob dydd. Gweithient yn y cae. Byddent hwy yn dysgu y gwersi bob dydd. Byddai y llanc yn adrodd y chwedl. Dysgwn y plant i chwarae.

Перевод:


Словарь

ifanc, pl. ifainc – молодой
treulio (treuli-) – проводить (время)
rhan, -nau (f.) – часть
rhan fwyaf o'r amser – большую часть времени
trin (trini-) – возделывать
tir, -oedd (m.) – земля
papur, -au (m.) – бумага, газета
llanc, -iau (m.) – парень
adrodd (adrodd-) – рассказывать
chwedl, -au (f.) – история, рассказ, легенда 
 
Комментарий

Флективный имперфект выражает незавершенное действие в прошлом: eisteddai ef – он сидел, darllenai hi – она читала. Эта форма используется для обозначения действий в прошлом, одновременных с другими (в этом значении флективный перфект совпадает с аналитическим имперфектом), либо для выражения регулярных, повторяющихся действий в прошлом: Gweithai yn y cae bob dydd "Он работал в поле каждый день.

Правильный глагол в имперфекте спрягается следующим образом:

dysgwn (i) – я училdysgem (ni) – мы учили
dysgit (ti) – ты училdysgech (chwi) – вы учили
dysgai (ef) – он училdysgent (hwy) – они учили
dysgai (hi) – она учила

Для выражения повторяющегося действия в прошлом используется и аналитическая конструкция с глаголом bod и причастием настоящего времени:

byddwn (i) yn dysgu – я училbyddem (ni) yn dysgu – мы учили
byddit (ti) yn dysgu – ты училbyddech (chwi) yn dysgu – вы учили
byddai (ef) yn dysgu – он училbyddent (hwy) yn dysgu – они учили
byddai (hi) yn dysgu – она учила

Орицательная форма глагола bod в этом случае будет: ni fyddwn, ni fyddit, ni fyddai и так далее.
Вопросительная форма: a fyddwn i? a fyddit ti? a fyddai ef? и так далее.

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Darllenai y llanc y papur. Triniem y tir. Adroddai fy nhad y chwedl. Treuliai y bachgen y rhan fwyaf o'r amser yn chwarae gyda'i frawd. Eisteddwn ar ben y mynydd.

Упражнение 2

Измените флективную форму на аналитическую:

Gweithiai fy rhieni yn y cae bob dydd. Dysgwn y plant i nofio. Adroddai y dyn ifanc chwedlau. Darllenai hi lyfrau. Canem yn yr ysgol.

Ответы:

इस दुनिया में जलघटिका की नलिका से बहते पानी सा जीवन

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: