Author Topic: Учу амхарский язык  (Read 11594 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline IarannT

 • Blogger
 • *
 • Posts: 825
 • Gender: Male
Reply #100 on: November 28, 2018, 11:22
повтор спряжения глаголов в имперфекте

አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነው
Аддис аβэβа йе-итйоп'йа wанна кэтэма нөw
Аддис Абэба столица Эфиопии

አክሱም ጥንታዊ ከተማ ነች
Аксум т'ынтаwи кэтэма нэчч
Аксум - древний город
       ነች   она есть   -  города, страны, планеты, звезды это слова относящиеся к женскому роду

ምሳ አሁን ይደርሳል
мыса аhун йи-дэрс-аль
обед сейчас будет готов
       ደረሰ    дэррэсэ   -  достиг, созрел, поспел, дошел до кондиции 
        Предпоследний согласный с 1 или 4 порядка меняется на 6й порядок (*э\*а -> *ы)

ሻዩ ይበርዳል
шæй-ү йи-βэрд-аль
чай остынет/остывает
       በረደ     бэррэдэ   - остыл

እኛ ዛሬ እዚህ እናድራለን
ыньня заре ыззих ынн-адыр-аллэн
мы сегодня здесь ночуем
       አደረ      аддэр      провел ночь, ночевал

ሻዩ ቶሎ ይፈላል
шæй-ү толө йи-фэл-æль
чай скоро закипит
       ፈላ    фэллæ        закипел

እሳቸው:አማርኛ:ይችላሉ
ыссаччөw амарыньня йи-чіл-æллү
Он умеет (говорить) по-амхарски
       ቻለ      чæлэ          (он смог)
       класс   *а*э   ( "а"  переходит в "ы" )

አንተ:አስተማሪ:አትሆንም
антэ астэмари ат-hон-ым
ты не станешь учителем
       ሆነ       һонэ         он стал
       в отрицательном предложении используется простой имперфект (без компонента  "-аллэ"  )

ከቢሮ:ሳንወጣ:መሸ
кэ-βиро с-ан-wөт'а мэшшэ
вечер настал прежде чем мы вышли из офиса
       ወጣ    wөт'т'а    вышел
       простой имперфект (без компонента  "-аллэ"  )  также используется в придаточных предложениях

Reply #101 on: November 28, 2018, 11:42
የራዲዮኑ᎓ወሬ᎓ሲያልቅ᎓ምን᎓ትሠራለሽ?
йе-радийон-у wөре сийалік' мын ты-сэр-аллэшь?
что ты делаешь, когда новости (по) радио заканчиваются?

የራዲዮኑ᎓ወሬ᎓ሲያልቅ᎓ዘፈን᎓እሰማለሁ።
йе-радийон-у wөре сийалік' зэфэн ы-сэм-аллөw.
когда новости (по) радио заканчиваются, слушаю песни.

ሲያልቅ сийалік' (сы+йи+алек'э) "когда заканчивается"

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6ikJSy50RuU" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=6ikJSy50RuU</a>

что пишут когда песня нравиться
ለየት ያለ ቆንጆ ስራ ነው
лэййетт йаллэ к'онджө сыра нөw
уникальная работа

ለየት ያለ  лэййетт йаллэ   отличающийся
ለየት አለ  лэййетт аллэ     отличился
ስራ        сыра                работа
ቆንጆ      к'онджө            красивый

Reply #102 on: November 30, 2018, 22:31
እስራኤል፦በዌስት ባንክ ዘጠኝ ሺህ ዓመት ያስቆጠረ ጭምብል ተገኘ
ысрайель - бэ-wэст банк зэт'энь шиһ амэт йаск'от'эрэ ч'імбыль тэгэньне

እስራኤል    ысрайель     Израиль
ዓመት      амэт             год
ያስቆጠረ   понуд. от   ቆጠረ   к'от'т'эрэ   "исчислять"
ጭምብል   ч'імбыль       маска
ተገኘ        тэгэньне      быть найденным

Reply #103 on: December 15, 2018, 10:11
объектные местоимения

перфект

варианты суффиксов в зависимости от конечного звука глагола к которому они присоединяются:

местоимение    гласные    -шь, -чч    согласные
мне/меня    -ньнь    -ыньнь    -эньнь
тебе/тебя (м.р)    -һ    -ыһ    -ыһ
тебе/тебя (ж.р)    -шь    -ышь    -ышь
его/ему    -w  (~о/~у +т)    -ыw  (~w +ыт)    -өw
ее/ей    -ат  (~о/~у +wат)(~и/~е/~ы +йат)    -ат  (~w +ыт)    -ат
нас/нам    -н    -ын    -эн
вас/вам    -аччуһ (~о/~у +wаччуһ)(~и/~е/~ы +йаччуһ)    -аччуһ    -аччуһ
их/им    -аччөw  (~о/~у +wаччөw)(~и/~е/~ы +йаччөw)    -аччөw    -аччөw


для уважительной формы "Вам/Вас"  суффикс  "-wо"  или  "-wот"
для уважительной формы "Ему/Его/Ей/Ее" совпадает с "их/им"

ነገረኝ      нэггэр-э-ньнь  сказал-он-мне
ነገርኩዎት  нэггэр-ку-wот  сказал-я-Вам
ነገረችህ    нэггэр-эчч-ыһ  сказала-она-тебе
መሰለኝ     мэссэл-э-ньнь  показалось-это-мне

в отрицательной форме окончание -ም "-ым"  присоединяется к объектному местоимению
አልነገረኝም  аль-нэггэр-э-ньнь-м  не сказал он мне

форма глагола с объектным местоимением может совпасть с формой без, например ሰማን сэмман  может означать и "услышал он нас" и "мы услышали", обычно ясно по контексту, либо можно сказать እሱ ሰማን ыссу сэмман "он услышал нас" и እኛ ሰማን  ыньня сэмман "мы услышали"

Reply #104 on: December 15, 2018, 11:19
ዛሬ አሮጌው መኪናዬ ጠቀመችኝ
заре ароге-w мэкина-йе т'эк'к'эм-эчч-ыньнь
сегодня старая-(опр) машина-моя пригодилась-она-мне
     ጠቀመ  т'эк'к'эмэ  быть полезным


እናቱን ሐኪም ብርሃኑ አከማቸው
ыннат-у-н һаким бырһану аккэм-аччөw
его маму врач Бырһану вылечил-он-Ее
     አከመ  аккэмэ  лечить

ወይዘሮ ላቀች ለገረዷ ነጩን ከሚሷን ሰጠቻት
wөйзэро лæк'эч лэ-гэрэд-wа нэч'ч' кэмис-wа-н сэт'т'-эчч-ат
миссис Лякэч своей служанке белое платье дала-она-ей

እንግዳው አገራችንን ለመዱት
ынгыда-w агэр-аччын-ын лэммэд-у-т
гость в нашей стране освоился-он-к_ней ?
     ለመደ  лэммэдэ   привыкнуть, освоиться, акклиматизироватьсяну и просто такое предложение:
አማርኛ ብትችዪ ለሥራሽ  በጣም ይጠቅማል
амарыньня бы-т-чій-и лэ-сырашь бэт'ам йи-т'эк'ым-аль
если владеешь амхарским это очень полезно для твоей работы

ብትችዪ  бытчійи
ብ-   если (используется с простым имперфектом)
ትችዪ  тычійи  ты (ж.р) можешь (палатализация конечного звука при спряжении для 2л.ед.ч.ж.р   "л"  -> "й")

Reply #105 on: December 15, 2018, 13:48
አትንኩን እኛ ራያ ነን
аты-нк-у-н, ыньня райа нэн
не трогайте нас, мы райя

это тиграи из округа Райя Азэбо

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=rOa1vEg3ZpU" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=rOa1vEg3ZpU</a>

ነካ  нэкка  трогать

Online Wolliger Mensch

 • Global Moderator
 • *
 • Posts: 58619
 • Gender: Male
 • Haariger Affe
  • Подушка
Reply #106 on: December 15, 2018, 13:51
«Вот интересно, каких лингвистических жемчуг можно найти в море отодвинутых книг», Ян Гавлиш.
«Впредь прошу помнить, что придумал игру не для любых ассоциаций, а для семантически оправданных. Например, чтó это такое: „рулетке“ — „выпечке“?? Тем более, что сей ляпсус я сам совершил…», Марбол
«Ветхий Завет написан на иврите и частично на армейском», Vesle Anne
«МЛ(ять)КО … ПЛ(ять)NЪ», Тася
«Вот откроет этот спойлер, например, Марго, ничего не подозревая, а потом будут по всему форуму блюющие смайлики…», Авал
«Томан приличный мужчина. Правда по патриархальным меркам слегка голодранец», Vesle Anne
«Возможен ли фонетический переход "ж" в "п с придыханием"», forest

Offline IarannT

 • Blogger
 • *
 • Posts: 825
 • Gender: Male
Reply #107 on: December 17, 2018, 15:02
የሴት፡ቦታዋ፡እቤት፡ውስጥ፡ነው።
йе-сет бота- ы-βет-wыст' нөw
(чье)-женщины место-(опр) (в)-дома

ሴት፡ልብስ፡ታጥባለች፥ምግብ፡ትሠራለች።
сет ліβс т-ат'ыβ-аллэчч мыгыβ ты-сэр-аллэчч
женщина одежду стирает, еду готовит
        አጠበ  ат'т'эβэ  мыть

አንተ፡ገረድ፡ትፈልጋለህ፡ወይስ፡ሚስት?
антэ гэрэд тыфэллігаллэһ wөйс мист

тебе служанка нужна или жена?
        ፈለገ   фэллэгэ  хотеть
        ወይስ  wөйс      или  (в вопросительных предложениях)
        ወይም  wөйм     или   (в повествовательном предложении)танец гурагыньня  (народ гураге)
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=beqhDfFOWMo" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=beqhDfFOWMo</a>
       

Reply #108 on: December 17, 2018, 16:16
объектные местоимения

имперфект

суффиксы те же что используются в перфекте, только присоединяются они к корню перед компонентом -አለ-  -аллэ-

ይነግራታል
йи-нэгр-ат-аль 
говорит ей он


для субъекта 2 л. ед.ч. ж.р. смягчение конечной корневой:
ትነግሪዋለሽ 
ты-нэгриwаллэшь 
говоришь ты (ж.р)  ему


ይነግራቸል
йи-нэгр-аччөw-аль
говорит он им


если субъект во мн.ч. последняя корневая согласная во втором порядке (*у):  вы и они (кроме "мы"  )
ይነግሩታል 
йи-нэгру-т-аль
говорят они ему
ግደ የለም, አንቺ ባትነግሪኝ አስቴር ትነግረኛለች
гыдд йеллэм, анчи батнэгриньнь Астер тынэгрэньняллэчч
неважно, ты если-не-скажешь-ты-мне Астер скажет-мне-она

ጥሩ! እሷ ትጠይቃት ችላለህ
т'ру ыссwан літыт'эйик'ат тычілæллэһ
хорошо! ее-(объект) (чтоб)-спросить-ее можешь-ты

Reply #109 on: December 24, 2018, 14:51
Императив

Исползуется для 2 лица ед и мн.ч.
Образуется путем флексии (замены первого порядка на шестой *э -> *ы/*-) и прибавления суффиксов

Тип А

     ሰበረ сэббэрэ -> ስበር сыβэр

          ስበር   сыβэр   ломай
          ስበሪ   сыβэри   ломай (ж.р)
          ስበሩ   сыβэру   ломайте  (мн.ч)

Тип Б

     ፈለገ фэллэгэ -> ፈልግ фэлліг

          ፈልግ   фэлліг      ищи
          ፈልጊ   фэлліги     ищи (ж.р)
          ፈልጉ   фэллігу     ищите (мн.ч)Юссив

Используется для 1 и 3 лиц ед и мн.ч.
помимо флексии и суффиксов присоединяются и префиксы

тип А
     ስበር   лісβэр     давайте сломаю
     ስበር   йисβэр    пусть он ломает
     ስበር   тысβэр    пусть она ломает

     እንስበር   ыннысβэр    давайте сломаем
     ስበ   йисβэру    пусть они ломают

Тип Б

     ፈልግ   ліфэлліг     давайте поищу
     ፈልግ   йифэлліг    пусть он ищет
     ፈልግ   тыфэлліг    пусть она ищет

     እንፈልግ   ынныфэлліг    давайте поищем
     ፈል   йифэллігу    пусть они ищут

Reply #110 on: December 24, 2018, 15:15
отрицание в повелительно-желательном наклонении

образуется с помощью префикса አ-  "а-"

አልስበር   алісβэр        не буду ломать
አትስበር   аттысβэр      не ломай
አትስበሪ   аттысβэри    не ломай (ж.р)
አይስበር   айисβэр        пусть не ломает он
አትስበር   аттысβэр        пусть не ломает она

አንስበር   аннысβэр      давайте не будем ломать
አትስበሩ  аттысβэру     не ломайте  (мн.ч)
አይስበሩ  айисβэру      пусть не ломают они

Reply #111 on: December 24, 2018, 15:53
ገንዘቡን አሁን ልውሰድ ወይስ በኋላ?
гэнзэβун аһун ліwысэд wөйс бэһwалæ
деньги-(опр)-(объект) сейчас взять (мне желательно) или позже?

አሁን እንጀምር
аһун ыннджэммыр
давайте-мы сейчас начнем

ልምጣ
лім(ы)т'а --- лімт'а
давай я приду

ከበቅሎ ለምን ልውረድ?
кэ-бэк'лө лэмын ліwырэд
зачем мне-(нужно, желательно) слезать с-мула?

ሹራቡን ልበሺ
шүрраβун ліβши
свитер надень-(ты ж.р)

Offline Red Khan

 • Global Moderator
 • *
 • Posts: 55983
 • Gender: Male
Как Ваши успехи? Записать и перевести сможете? :)
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=BTpi-rEjAfE" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=BTpi-rEjAfE</a>

Offline IarannT

 • Blogger
 • *
 • Posts: 825
 • Gender: Male
Red Khan, я забросил давно амхарский, успехов нет никаких. Узнал только  несколько слов

Offline Red Khan

 • Global Moderator
 • *
 • Posts: 55983
 • Gender: Male
Red Khan, я забросил давно амхарский, успехов нет никаких. Узнал только  несколько слов
Ну вот. :(

В любом случае спасибо за ответ. :yes:

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: