Автор Тема: Мой вариант вьетнамской орфографии (нашёл в черновиках)  (Прочитано 2288 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Vertaler

  • Blogger
  • *
  • Сообщений: 11430
  • Пол: Мужской
  • Vielzeller
Дата создания: 02.10.2014.

Из миньнаньского стыриваем «диакритический» знак  ·. Он будет обозначать, правда, не то, что в миньнаньском, а открытость гласного.

Знак ’, чтобы не путался с  ·, заменяем на перекладину.

В согласных пока минимальные изменения: k всегда пишем как k, g как g, g(i) — как j.

Дифтонги на ə пишем через ə: iə, uə, ʉə.

Глайд между инициалью и гласным пишем как w, чтобы не путать uə и wə.

Глайд на конце пишем как писался раньше (i/y, u/o), не будем пока трогать (равно как и большинство согласных).

Тоновые значки пока оставляем. Ставятся они над основным гласным, а не над глайдами или ə̯.

Да, различие y/i в слогах без глайдов слева и справа можно оставить. Вроде оно там нужно.

Гласные лучше выписать окремо:

a — a
e — e·
i/y — i (изредка y)
o — o·
u — u
ê — e
ô — o
ă (краткий а) — ə·
â (краткий шва) — ə
ơ — ɵ
ư — ʉ

Пробуем.

Bao năm trôi qua anh vẫn yêu em 
Dù chuyện tình mình giờ đi xa lắm
Va trái tim không thuộc về anh       
Đêm đêm nằm mơ anh trông thấy em
Như vuốt ve môi mềm... được thấy ta luôn gần nhau...
Bao nə·m troi kwa anh və̃n iəu e·m
Dù chwịən tình mình jɵ̀ đi xa lə́·m
Va trái tim khong thụək vè anh
Đem đem nə̀·m mɵ anh trong thəy e·m
Nhʉ vúət ve· moi mèm... đʉ̣ək thəy ta luən gə̀n nhau...
Nhưng hôm nay em đã đi rất xa.
Để lại một mình anh ôm thương nhớ...
Và tiếc thương khi ta gần nhau...
Anh biết giờ đây mình không thể trở lại bên nhau...
Thì xin những giấc mơ thôi đừng về...
Đừng mang hơi ấm của ngày tháng qua...
Nhʉng hom nay e·m đã đi rə́t xa.
Đẻ lại mọt mình anh om thʉəng nhɵ́...
Và tíək thʉəng khi ta gə̀n nhau...
Anh bíət jɵ̀ đəy mình khong thẻ trɵ̉ lại ben nhau...
Thì xin nhʉ̃ng jə́c mɵ thoi đʉ̀ng vè...
Đʉ̀ng mang hɵi ə́m kủə ngày tháng kwa...
Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm...
Hạnh phúc bên em không thể nào quên...
Vì anh đã quá vô tâm người ơi...
Để hạnh phúc mãi đánh rơi...
Người hãy thứ tha cho anh lần nữa...
Cuộc sống cho em mang thêm buồn đau...
Và anh xin chúc em luôn được vui...
Cùng người yêu tốt với em... trong cuộc đời... hôm nay
Vì trái tim anh iəu e·m nhìəu lə́·m...
Hạnh phúk ben e·m khong thẻ nào kwen...
Vì anh đã kwá vo təm ngʉ̀əi ɵi...
Đẻ hạnh phúk mãi đánh rɵi...
Ngʉ̀əi hãy thʉ́ tha cho· anh lə̀n nʉ̃a...
Kụək sóng cho· e·m mang them buòn đau...
Và anh xin chúk e·m luən đʉ̣ək vui...
Kùng ngʉ̀əi iəu tót vɵ́i e·m... tro·ng kụək đɵ̀i... hom nay...

Получается лучше, чем с буквами ɛ, ɔ, ɯ, ɤ (как хочется сделать с первого взгляда).

Возможно, много ə·. Не знаю.
Стрч прст в крк и вынь сухим.

 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.
Имя: E-mail:
Визуальная проверка:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: