Author Topic: Переводы: Книга пророка Авдія.  (Read 1431 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline NikolaoDen

  • Blogger
  • *
  • Posts: 753
  • Gender: Male
  • Историкъ
KNIGA PROROKA OBADIJA.

1Viděňje Obadija. Tako młuvi Hospoď Boh ob Edomě. Věsť usłychały jesme my od Hospoda i posłanec był odpravłenym žeby ob’javiť narodam: Vstavajte, i my pojdem na go vojnoj!
2«Ot, Ja zděłał sam ťę małym među narodamy, i ty si v velkom přezrěňji.
3Gordośť srca tvôho oblestiła ťę; ty žyveš v selach skał, na městě vysokom, i młuviš v srcě svôm: “Chto nizrine mę na zemju?”
4Ale choč ty, jako ořeł, śę podnęł si vysoko i među gvězdamy si zrobił śę gnězno tvô, Ja i odtu nizriną ťę» - młivi Hospoď.
5«Čy ne vory są prichodiły do ťę?Čy nočny kradcy, že ty si tako razoreny?Ale oni by vkrali stol, skol jim potrebno jesť. Kali do ťę pronikli są vinogradaři, to i oni by ostavili ťę někol jagód?
6Jako obrano jesť všečko v Ezava i ziskany są tajnici go!
7Do grani odpravą ťę vše sojąznici tvô, obmaną ťę, odolěją ťę ktory žyją z tboj v pokoji, ktory ědí tvoj chlěb udařą ťe. Nesť v tom smysła!
8Čy ne v tot deň to bude, - mluvi Hospoď – koły Ja ubiją mądrych v Edomě i błagomysłych na gorě Ezava?
9Poraženymy budą strachem chrabrecy tvô, Teman, žeby vše na gorě Ezava byli istreblenymy ubivstvom.
10Za těsňeňe brata tvôho, Jakoba, ťę pokroję haňba i ty budeš istreblenym na všekoha.
11V tot deň, koha ty był si z řęd, v tot deň, koha čužy veli vojóv go v płón i inopłemenci vešli ve vróta go i iměli izbor o Jerusałemě, ty był si jako jedeň z nich.
12Nepovinen był si ty zło zmotrěť na deň brata tvôho, na deň bědy go; nepovinen był si ty śę raděť o synach Judy v deň smerti jich i šyriť usta v deň bědy.
13Nepovinen był si ty vchodiť ve vróta naroda Môho v deň nesčasťa go i takož zmotrěť na zło že był z nim v deň gibstva go, ni brať večy go v deň bědy go,
14ni byť na překrstach dla ubivstva běžavšich go, ni oddať těch, ktory vyžyli v deň bědy.
15Tomu jesť blizki deň Hospoda dla všech narodóv. Jako ty robił si, tako i z tboj zrobą; płata tvoja pojde na głóvu tvoju.
16Tako, jako vy pili ste na svętej gorě Môj, tako i kožny narod všekoha bude piť, i budą piť, pogłotą, i budą – jakoby jich nebyło.
17A na gorě Sijon bude spaseňe i bude ona svętej; i dom Jakoba poluči ve vładu naslěďe svô.
18I dom Jakoba bude ogňem, i dom Jozefa bude połymem, a dom Ezava słómoj: zapalą go i istrebą go, i nikoho nebude iz doma Ezava, tomu co Hospoď kazał to.
19I zavładěją tě, ktory na povdni, goroj Ezava, a te, ktory v dołu, filistijanamy; i zavładěją połem Eurema i połem Samariji, a Beniamen zavładěje Giłeadom.
20I přeselinny z vojóv synóv Izraela zavładěją zemjej chanánskej do Sarepty, a přeselinny z Jerusałema, jaki są v Sefaradě, polučą vo vładu gródy povdenny.
21I prijdą spasiteli na goru Sijon, žeby suđiť goru Ezava, i bude gospodarstvo Hospoda».
Знаю эсперанто, но уже не эсперантистъ.
«Богъ создалъ человѣка бородатымъ». — Патр. Адріанъ.
«Напримѣръ, если вы замѣтили летящій вамъ въ лобъ кирпичъ — это точно къ непріятностямъ». — Lodur.
«Fidelitas termino dierum temptatur».
«Конечно, чѣмъ конь отличается отъ рѣки? Да ничѣмъ по сути, развѣ только ржётъ иногда». — Tibaren.

Почтеннейший NikolaoDen , что за сие наречие такое, простите за мою тупость?
Я монстр! Я Яссон Верблюдин
Из надбытийных вневремён!
Я в сердце каждом обублюден,
В уродов списке утверждён!

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: