Author Topic: Гимны орфиков  (Read 1503 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Centum Satәm

 • Posts: 4570
 • Gender: Male
on: June 9, 2014, 13:32
Решил выделить в отдельную тему.

Гекате

Εἰνοδίαν Ἑκάτην κλήιζω, τριοδῖτιν, ἐραννήν,
οὐρανίαν χѳονίαν τε καὶ εἰναλίαν, κροκόπεπλον,
τυμβιδίαν, ѱυχαῖς νεκύων μέτα βακχεύουσαν,
Περσείαν, φιλέρημον, ἀγαλλομένην ἐλάφοισι,
νυκτερίαν, σκυλακῖτιν, ἀμαιμάκετον βασίλειαν,
ѳηρόβρομον, ἄζωστον, ἀπρόσμαχον εἶδος ἔχουσαν,
ταυροπόλον, παντὸς κόσμου κληιδοῦχον ἄνασσαν,
ἡγεμόνην, νύμφην, κουροτρόφον, οὐρεσιφοῖτιν,
λισσόμενος κούρην τελεταῖς ὁσίαισι παρεῖναι
βουκόλωι εὐμενέουσαν ἀεὶ κεχαρηότι ѳυμῶι.

Придорожную Гекату славлю, трое-путную, прекрасную,
Небесную, подземную, морскую, в шафрановом пеплосе,
Погостную, с душами мертвых неистовствующую,
Персову дщерь, любо-пустынную, красующуюся(?) ланями,
Ночную, щенячью (?), непобедимую царицу,
Зверо-гласную, не-опоясанную, неодолимый вид имеющую,
Едущую-на-быках(?), всего мироздания ключницу владычицу,
Предводительницу, нимфу(невесту (?), юных-питающую, небесно-ходящую,
(Я) молящий Деву присутствовать на священных таинствах,
К волопасу благосклонную, возрадовавшемуся духом

1. Опекающую ланей ("атрибут" Артемиды),
2. Собачью - тоже не знаю, как адаптировать к тексту... Черные собаки - это свита Гекаты,
3. "Чтимую в Таврике (либо таврами)" - эпитет Артемиды (иногда переводят как "охотящуюся на быков",
4. Девственную.

ἔχουσιν οἱ βίοι τῶν ἀνθρώπων ἡδονὰς καὶ λύπας· ὅπου ὑπερβάλλουσιν αἱ ἡδοναὶ τὰς λύπας͵ τοῦτον τὸν βίον ἡδίω κεκρίκαμεν
θνητῶν μηδεὶς μηδένα ὄλβιον κρίνῃ͵ πρὶν αὐτὸν εὖ τελευτήσαντα ἲδῃ
ΔΕΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΤΥΝΕΙ
Neve aliquid nostri post mortem posse relinqui...
Mors sola fatetur quantula sint hominum corpuscula

Offline bvs

 • Posts: 10632
Reply #1 on: June 9, 2014, 13:48
Интересно, что структура этих гимнов совпадает с ригведийскими:
Quote
agnim īḷe purohitaṃ yajñasya devam ṛtvijam |
hotāraṃ ratnadhātamam
имя божества в вин.п., слово "восхваляю", перечисление эпитетов в вин.п.

Offline Centum Satәm

 • Posts: 4570
 • Gender: Male
Reply #2 on: June 9, 2014, 14:11
Профирее

Κλῦѳί μοι, ὦ πολύσεμνε ѳεά, πολυώνυμε δαῖμον,
ὠδίνων ἐπαρωγέ, λεχῶν ἡδεῖα πρόσοѱι,
ѳηλειῶν σώτειρα μόνη, φιλόπαις, ἀγανόφρον,
ὠκυλόχεια, παροῦσα νέαις ѳνητῶν, Προѳυραία,
κλειδοῦχ', εὐάντητε, φιλοτρόφε, πᾶσι προσηνής,
ἣ κατέχεις οἴκους πάντων ѳαλίαις τε γέγηѳας,
λυσίζων', ἀφανής, ἔργοισι δὲ φαίνηι ἅπασι,
συμπάσχεις ὠδῖσι καὶ εὐτοκίηισι γέγηѳας,
Εἰλείѳυια, λύουσα πόνους δειναῖς ἐν ἀνάγκαις
μούνην γὰρ σὲ καλοῦσι λεχοὶ ѱυχῆς ἀνάπαυμα
ἐν γὰρ σοὶ τοκετῶν λυσιπήμονές εἰσιν ἀνῖαι,
Ἄρτεμις Εἰλείѳυια, καὶ ἡ σεμνή, Προѳυραία.
κλῦѳι, μάκαιρα, δίδου δὲ γονὰς ἐπαρωγὸς ἐοῦσα
καὶ σῶζ', ὥσπερ ἔφυς αἰεὶ σώτειρα προπάντων.

Внемли мне, о многочтимая богиня, много-именный демон,
Родов воспоможительница, лежащих-на-ложах приятная взорам,
Жен спасительница единственная, чадолюбивая, ἀγανόφρον???
Быстро-родная, помогающая юнницам смертных, Профирая, (Придверная)
Ключница, прекрасно-цветущая, любовно-кормящая, всем приятная,
Хранящая дома, всех процветаниям радующаяся,
Пояса-распускающая, невидимая, делам явная (?) всем,
Со-страдаешь родам, и легко-родящим радующаяся,
Илифия, снимающая страдания ужасные в мучениях,
Единственную ибо тебя зовут лежащие-на-ложах души облегчение,
В тебе ибо родящих λυσιπήμονές муки,
Артемида, Илифия, и почтенная, Порфирея,
Внемли, блаженная, дай роды, являясь воспоможительницей,
И спаси, так как взросла (быть) вечно спасением всего.
ἔχουσιν οἱ βίοι τῶν ἀνθρώπων ἡδονὰς καὶ λύπας· ὅπου ὑπερβάλλουσιν αἱ ἡδοναὶ τὰς λύπας͵ τοῦτον τὸν βίον ἡδίω κεκρίκαμεν
θνητῶν μηδεὶς μηδένα ὄλβιον κρίνῃ͵ πρὶν αὐτὸν εὖ τελευτήσαντα ἲδῃ
ΔΕΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΤΥΝΕΙ
Neve aliquid nostri post mortem posse relinqui...
Mors sola fatetur quantula sint hominum corpuscula

Reply #3 on: June 9, 2014, 14:16
Интересно, что структура этих гимнов совпадает с ригведийскими:
Quote
agnim īḷe purohitaṃ yajñasya devam ṛtvijam |
hotāraṃ ratnadhātamam
имя божества в вин.п., слово "восхваляю", перечисление эпитетов в вин.п.
Видимо, традиция, восходящая к временам ИЕ единства.
ἔχουσιν οἱ βίοι τῶν ἀνθρώπων ἡδονὰς καὶ λύπας· ὅπου ὑπερβάλλουσιν αἱ ἡδοναὶ τὰς λύπας͵ τοῦτον τὸν βίον ἡδίω κεκρίκαμεν
θνητῶν μηδεὶς μηδένα ὄλβιον κρίνῃ͵ πρὶν αὐτὸν εὖ τελευτήσαντα ἲδῃ
ΔΕΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΤΥΝΕΙ
Neve aliquid nostri post mortem posse relinqui...
Mors sola fatetur quantula sint hominum corpuscula

Offline Bhudh

 • Posts: 58217
 • Gender: Male
 • aka 蝎
  • Сайты по языкознанию
Reply #4 on: June 9, 2014, 14:23
ἀγανόφρον???
Quote from:
Словарь Дворецкого
ἀγᾰνό-φρων 2, gen. ονος ласковый, приветливый; кроткий (ἀνήρ Hom.; ἡσυχία Arph.).

Словарь Вейсмана
ἀγανό-φρων 2 [φρήν] эп. кроткий, ласковый.
Пиши, что думаешь, но думай, что пишешь.
MONEŌ ERGŌ MANEŌ.
Waheeba dokin ʔebi naha.
«каждый пост в интернете имеет коэффициент бреда» © Невский чукчо

Offline Centum Satәm

 • Posts: 4570
 • Gender: Male
Reply #5 on: June 9, 2014, 14:26
Bhudh, спасибо.
У меня сейчас нет под рукой словаря.
ἔχουσιν οἱ βίοι τῶν ἀνθρώπων ἡδονὰς καὶ λύπας· ὅπου ὑπερβάλλουσιν αἱ ἡδοναὶ τὰς λύπας͵ τοῦτον τὸν βίον ἡδίω κεκρίκαμεν
θνητῶν μηδεὶς μηδένα ὄλβιον κρίνῃ͵ πρὶν αὐτὸν εὖ τελευτήσαντα ἲδῃ
ΔΕΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΤΥΝΕΙ
Neve aliquid nostri post mortem posse relinqui...
Mors sola fatetur quantula sint hominum corpuscula

Offline Bhudh

 • Posts: 58217
 • Gender: Male
 • aka 蝎
  • Сайты по языкознанию
Reply #6 on: June 9, 2014, 14:29
Пожалуйста. Дворецкий целиком лежит на ЛингвоВики, если потребуется.
Пиши, что думаешь, но думай, что пишешь.
MONEŌ ERGŌ MANEŌ.
Waheeba dokin ʔebi naha.
«каждый пост в интернете имеет коэффициент бреда» © Невский чукчо

Offline Centum Satәm

 • Posts: 4570
 • Gender: Male
Reply #7 on: June 9, 2014, 14:34
λυσι-πήμονές
разрешающая-страдания
ἔχουσιν οἱ βίοι τῶν ἀνθρώπων ἡδονὰς καὶ λύπας· ὅπου ὑπερβάλλουσιν αἱ ἡδοναὶ τὰς λύπας͵ τοῦτον τὸν βίον ἡδίω κεκρίκαμεν
θνητῶν μηδεὶς μηδένα ὄλβιον κρίνῃ͵ πρὶν αὐτὸν εὖ τελευτήσαντα ἲδῃ
ΔΕΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΤΥΝΕΙ
Neve aliquid nostri post mortem posse relinqui...
Mors sola fatetur quantula sint hominum corpuscula

Reply #8 on: June 9, 2014, 14:49
Никте

Νύκτα ѳεῶν γενέτειραν ἀείσομαι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν.
Νὺξ γένεσις πάντων, ἣν καὶ Κύπριν καλέσωμεν
κλῦѳι, μάκαιρα ѳεά, κυαναυγής, ἀστεροφεγγής,
ἡσυχίηι χαίρουσα καὶ ἠρεμίηι πολυύπνωι,
εὐφροσύνη, τερπνή, φιλοπάννυχε, μῆτερ ὀνείρων,
ληѳομέριμν' ἀγαѳή τε πόνων ἀνάπαυσιν ἔχουσα,
ὑπνοδότειρα, φίλη πάντων, ἐλάσιππε, νυχαυγής,
ἡμιτελής, χѳονία ἠδ' οὐρανία πάλιν αὐτή,
ἐγκυκλία, παίκτειρα διώγμασιν ἠεροφοίτοις,
ἣ φάος ἐκπέμπεις ὑπὸ νέρτερα καὶ πάλι φεύγεις
εἰς Ἀίδην∙ δεινὴ γὰρ ἀνάγκη πάντα κρατύνει.
νῦν σε, μάκαιρα, καλῶ, πολυόλβιε, πᾶσι ποѳεινή,
εὐάντητε, κλύουσα ἱκετηρίδα φωνὴν
ἔλѳοις εὐμενέουσα, φόβους δ' ἀπόπεμπε νυχαυγεῖς.

Никту богов родительницу воспою и людей,
Ночь - первоначало всего, которую и Кипридой назовем
Внемли, блаженная богиня, сине-черная, звездно-сияющая,
Тишине радующаяся и спокойствию много-сонному,
Радостная, веселая, любящая-всенощные-праздненства, мать сновидений,
ἔχουσιν οἱ βίοι τῶν ἀνθρώπων ἡδονὰς καὶ λύπας· ὅπου ὑπερβάλλουσιν αἱ ἡδοναὶ τὰς λύπας͵ τοῦτον τὸν βίον ἡδίω κεκρίκαμεν
θνητῶν μηδεὶς μηδένα ὄλβιον κρίνῃ͵ πρὶν αὐτὸν εὖ τελευτήσαντα ἲδῃ
ΔΕΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΤΥΝΕΙ
Neve aliquid nostri post mortem posse relinqui...
Mors sola fatetur quantula sint hominum corpuscula

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: