Главное меню
Мы солидарны с Украиной. Узнайте здесь, как можно поддержать Украину.

Тауча

Автор Rashid Jawba, мая 30, 2014, 18:18

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Rashid Jawba

Салам алейкум !
К'ысхасын айтайым. Бу Гитче К'арачайчыла керти да гитчерек ангылай болурламы, ог'есе  керти да гитчерекдиле ? Мен алаг'а соьз  англаталмайма бир-бирде. Тынглсанг, адетге аладан кючлю да джок', ишге джетсе уа чуут харекет башланад.
Ог'есе мен телимеми ?
Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

Rashid Jawba

Ау, кечгинлик.
Мен бусаг'ат келейим деб бир кесекке джолукк'анымда, ючкекенчи джашла кетиб тура елле, джук' айтмай. Джюрегим джарылд да, башындаг'ын джазыб бердим.
Айхай, бир кесекден эки шыша-зат алыб к'айтхан элле.
Охо, бу джолну к'ойяык' Гитчелени:-) .
Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

Rashid Jawba

Ног'ай бийчени к'арачайча юретиб кюрешеме. Бог'анны англайды, соьлешгени уа...
Соьз ючюн, ол неме к'айдады деб сорсам, МАЙНАДЫ деб джуаблайд:-)
Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

Rashid Jawba

О башыраг'ында джазг'аным саналмайд - эсириб тураем. Энди кетералмайма,..
Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

Rashid Jawba

Сак'ла мени дер орнуна 'тохта мени' дейд :srch:
Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

Rashid Jawba

Андаг'ылы бери дегенни маг'анасы к'алайд экен ? Андан бери дегенден не башхасы барды ?
К'айда - анда. К'айдаг'ысы - бир затны неда джанны тург'ан джери, с.ю., ''душманны к'айдаг'ысын табарг'а'' неда ''билирге''.
Алай эсе, душманны к'айдаг'ысын билиб, ол к'айдаг'ылы душманга /к'айда эсе да бир джерде тург'ан/ андаг'ылы аскерибизни ийейик, /ол джерде тург'ан/.
Олсаг'атда андаг'ылы бери дегенни маг'анасы - анда тург'ан замандан бери болурму ?
Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

Rashid Jawba

EPITAPH. © Fripp.
Батча Зама ко'б болмай тынды, Аллах гюнахын к'урутсун. Не айтайым, джашауну сюйген джаш ед. Анга джетген хапарчы да танымайма. Суук' арак'ыны стаканга к'уюб, атыб, ызындын тузлу агурчачык'ны к'алай чайналг'анын айтса, ауз сууларын'ы келтиреед. 2 дж. мындан алда, бир терен ичиуге кетиб, эс джыйг'анында, баурун'а киргенк'уажым  деб, юсюнден алимле среле эдиле.
Аджалын сезгенлей, хариб, ичкенни да к'ойду, кесиб атханча, бауруму джардырайм деб да айланды /тыйыб кюрешеем мен да/, артда тюзеле кетди, хар к'абынын о'лчелей, хансдан аур ко'тюрмей /ол аны ишид/, хаман да бет джарык'лы.
Не билейим, джан'ы джылг'а ким эсе да к'оймай джюз грамм аттырг'ан болур, джаш да кесин тыялмай...кечгинлик, билмегеними айтмайым, эшитгеними уа хакк'а санамайма.
Джазыуду ол, Эамир, мен да хазырма. Тели башым а аллай саг'ыш этед: менми орнун'у алайым ? - Ог'ай, мен башхама. Лякин ол адамны джашауна сук'ланама.
Разы бол, тен'им.
Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

Rashid Jawba

Лайпан Светаны Микоянда ол заманлада эшитмеген-танымаг'ан джок' эд. Кеси да к'арачай-абаза тума ед. Керти ушаг'ыулу тиширыу. Бою 182 см /мени тенгли/, ак'бет, шатен чач. Ол бары бошду, бир сеирлик ауазы баред, контралто дей болурламы ? Аны сеири да, ауазы бла ойнамаед, ол кеси ойнай эди, эткен нюзюрюне ко'ре.
Тиширыу но'гер не болг'анын англай эсегиз, мени аны аллай болурун кесим излегенем. Асыры сеир зат еди,.
Егечи о'лгенлей, башын ичкиге атты да... ненча кере  бардым мен Маскуаны бир к'ыйырдан бир к'ыйырг'а сени сау этер ючюн, сени джюз сомун' болмаг'анлы себебли... к'айдам, гарянкада джолну ол бир джанындан менге: Рашка, шышалыг'ын' бармыд ? деб к'ычырг'ан /к'атында адам бар-джок' деб чырт башын аурутмаед.../мен да таб тюлме бюгюн/...иги атыб, мен да амалсыздан тартыб, алай бир со'лешген: мен бу ичкичилени ко'рюб болмайма, к'алай аг'ач адамлалла деб айтхан...
...ма аллай бир ичкичи союб атты харибни, иче келиб.
Чыртданда башын тас этмей, айтхан со'зюн англата билген , аллай эд
Ажымлы о'лелле джууг'ум да, но'гер-тенгим да.
Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

Borovik

Рашид, бул сизни шахси кюндёлюк дефтерингизми? Башхала жазса боламы?

Rashid Jawba

Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

Rashid Jawba

К'айсы бирин айтайым ? Ко'блени эсге тюшюреме. Джуук'ланы к'ояйык'.
Ма, Лий Солтик. Чыгыр - ног'ай тума, бизнича уа - суу уста. 4 тилде со'лешеед. Бир джол иордан чыгырланы аузларын алай джабтырг'ан ед, джылаб к'ойдула да, аллах бирд. Аны ючюн саг'ынмайма мен аны, чыгыр - чыгыред. Бир сеир зат , аджал деген барды.
Сабий саг'атында ол к'аядан кетгенед, Микоян башында. Эн' азында, 5-7 к'атлы /мертебели/ юйню мийиклиги бар эд, андан арысы да чаулла. Учуб келиб, джабышмак' терекни бутак'ларына илиниб, джарсымай к'алг'ан эд.
Уллурак' заманында трансформаторг'а тютюнлерин излей к'олун узатханында, ток уруб, кесин да бир-эки метрге учуруб, одтанларын кюйдюргенинде, даг'ыда сау к'алг'анд.
Ак'ыл-балык' заманында киллер к'аум бланы то'ртюсюн ак-дан уруб джаттырг'анында, /ко'кюрегимден хауа бла к'ан чыг'а эд дейед/, ючюсюне контрол атыу этиб, муну ашыкк'андан урмай к'ойг'анла.
Юч о'люмюнден к'утулуб, Солтик да ажымлы о'лдю, сен сорма - мен атмайым.
Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

Rashid Jawba

Ма аллай аллах сюйюб джаратхан инсанланы мен к'ормейме бюгюн. Сора эсе ?
Мен да к'олайладан тюлме, аман адамма, джашырмай айтайым.
Айхай, нетгин...
Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

Rashid Jawba

Дагъыда башым джеталмагъан бир зат бард.
Бир къаумла "баргъанымда" деб сёлешелле, бирсилери уа "баргъанемде" дейле. Энди тюз айтыу биринчиди, анга сёз джокъ, сора бу "салгъанемде", "къойгъаненде" деген къайданды ?
Былайыракъ болурму: ургъан эдим > ургъанем > ургъанемде ?
Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

Rashid Jawba


Ариу 20 ё. къарачай тил. Фахмулу Шахар, Алийланы джашы. Кючлю артистле.
Бу "аман къачха баргъын" дегенни магъанасы не болур ?
Таукълагъа айтылад :green:
Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

Rashid Jawba

Бир кюн бир джазарма мен да джырымы
Бир кюн бир ачарма мен да сырымы.

Керек тюлдю чабаккъа джюзерге терен
Керек тюлдю адамгъа  сокъмакъсыз сюрген
Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

TawLan

Цитата: Rashid Jawba от апреля 11, 2015, 07:18
Дагъыда башым джеталмагъан бир зат бард.
Бир къаумла "баргъанымда" деб сёлешелле, бирсилери уа "баргъанемде" дейле. Энди тюз айтыу биринчиди, анга сёз джокъ, сора бу "салгъанемде", "къойгъаненде" деген къайданды ?
Былайыракъ болурму: ургъан эдим > ургъанем > ургъанемде ?
Баргъанэтгенимде

TawLan

Цитата: Rashid Jawba от февраля  6, 2015, 20:44
Ак'ыл-балык' заманында киллер к'аум бланы то'ртюсюн ак-дан уруб джаттырг'анында, /ко'кюрегимден хауа бла к'ан чыг'а эд дейед/, ючюсюне контрол атыу этиб, муну ашыкк'андан урмай к'ойг'анла.
Юч о'люмюнден к'утулуб, Солтик да ажымлы о'лдю, сен сорма - мен атмайым.
Гитче Къарачайда "Чёрный" деб бир барды, атын унутханма, Сылпагъарладанды, 90-чы джыллада 13 окъ тийгенди бир кереге, бири - контрол, башына. Дагъыда биргесиндегинда машнагъа олтуртуб (анга 3 окъ тийгенди, контролсуз), больница кеси сюрюб баргъанд машнаны. Джангылмаесем алкъын сауду, 3 окъ тийгенауа ёлюб къалгъанед.

Rashid Jawba

Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

TawLan

Дагъыда бу бусагъатда сюргюн этиб айланган "сторожевскийлени" гуждарларына сегизмитда окъ тийгенди. Лифт ачылгъайнлай атыб башлагъанда мынга биреу, окъла тие тургъанлай юсюне чабыб джкъхан этгенд, джыгъыб герохну глушителин бюкгенд дейле. Сора чыгъыныб къачыб кетгенди ол. Буда ёрге туруб, квартирине кириб, звонить этиб адамына, эсин алай тас этгенд дейле. Аджал джетмесе адам кётюрелмезлиг зат джокъду.
Хапарлагъа кёре ол бу ёлтюргенд деген Черкасовну юйюнде бугъунуб тургъанд дейле джаралы заманында, кесине келгинчи.

Rashid Jawba

Мен англамагъан кёб зат бард, аланы ичинде ма бу: ёлтюрмек - джан сакълаудан тюл эсе, къан алыудан тюл эсе, - ачха ючюн, мал ючюн этиле эсе, ол адамлыкъкъа къаршчы затды. Сора, ол себебден, хайуанлыкъ этгенге - хайуангача.
Акъыл тёккенлигим тюл, керти да, англаялмайма -
Джанынг саулай чыгъа эсенг танга,
Андан сора не керекди санга ?
Хар кюн сайын тейри къудретден тоялсанг,
Андан иги дарман къайда джанга.
Алайракъ болурму ?
Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

TawLan

Цитата: Rashid Jawba от ноября 20, 2015, 21:42
Мен англамагъан кёб зат бард, аланы ичинде ма бу: ёлтюрмек - джан сакълаудан тюл эсе, къан алыудан тюл эсе, - ачха ючюн, мал ючюн этиле эсе, ол адамлыкъкъа къаршчы затды. Сора, ол себебден, хайуанлыкъ этгенге - хайуангача.
Акъыл тёккенлигим тюл, керти да, англаялмайма -
Джанынг саулай чыгъа эсенг танга,
Андан сора не керекди санга ?
Хар кюн сайын тейри къудретден тоялсанг,
Андан иги дарман къайда джанга.
Алайракъ болурму ?
Анга сёзда джокъду. Алай а, ким джанын сакълагъанд, ким къан алгъанд, ким ачхачю этгенд, аны кёбюсюн кишида билмейд. Аны барсында билген Аллахды, аны амалтын "не суди....." деген затныда кесек эскерирге керекди.

Rashid Jawba

Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

Rashid Jawba

Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

Rashid Jawba

L-qa.
Men seni su'eem
Ku'tu' qozulay
End tishte ku'eme
Asha tatl1lay. 8-)
Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

Rashid Jawba

Тум к'арады к'озучук'
Керпеслениб ойнайды.

Экинчи кюн иеси
Тишликчик чайнайды.
Katalunia Ta Askatasuna
Иши керек да кеси эрек.

Быстрый ответ

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.

Имя:
Имейл:
Проверка:
Оставьте это поле пустым:

√49:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр