Author Topic: Бондарьвскъiй правописъ на българскъiꙗ ѩзъикъ  (Read 488 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Бондаревъ

  • Posts: 229
Барѕо потрѣбьно да повьрнемъ старъiи правописъ българскоумоу ѩзъикоу понеже кънижьвьность словѣньска поиде ѡтъ него.
Али и минѫлъiи правописъ имѣтъ мъного помъилъкъ.

Мои прѣдъложьнiꙗ
1)Поширити оупотрѣбѫ боуквъи Ь
Писати ѭ.
a) Въ корьнѣхъ по етимолоғiи
Львъ (дьньш. Лъв) Сьрбiꙗ (дьньш. Сърбия) Дьнь (дьньш Ден)
в) Въ прилагательнъiхъ и нарѣчiѣхъ Славьнъ Чьрвьнъ
г) Въ члѣнѣ замѣсто Ят нейотованнаго Коньт Дроугарьт

2) Повьрнѫти не лишь боуквѫ Ѫ али и Ѭ и никъгда же на замѣнѧти ихъ на А Я У Ю
Малороусцитѣ сѧ борѭтъ (дьньш. Малорусците се борят) Сѫ а не Са Азъ Гордѣѭ защо съмъ Българинъ
Писати не Художник а Хѫдожникъ

3) Въвьсти боуквѫ I i и примѣнѧти ѭ
Какъ редоуцированнѫ Братiꙗ Покрьщеванiѥ
Въ грьчьскъiхъ словахъ по етимолоғiи Нiкола Вiно Iсоусъ Васiлiй

4) Въвьсти боукъвѫ Ѧ ѧ Ѩ ѩ и оупраздьнити вьси псевдороусизмъи
Писати не Жажда Част Князь а Жѧжда Чѧсть Кнѧѕь

5) Ъ не писати
Въ членѣ ЪТ какъ оконечьнъ ѥръ  Човѣкът
Въ иностраннъiхъ словахъ Ѳеатръ Фаланғизмъ а не Театър Фалангизъм
Въ предълозѣхъ и съѭзахъ Към със във
Али писати Гърдъ Възтъргъ ниже Горд Възторг

6) Въмѣсто Дз писати Ѕ
Ѕвонъ Ѕлъiи

7) Въвьсти лигатоурѫ ЪИ ЪI и писати по ѥтимолоғiи и послѣ Г К Х
Азъ мъiѫ (дьнь. Аз мия ) Нъiѥ (дьнь. Ние) Хъищенiѥ (дьнь. Хищене)
Въ грецизмахъ писати замѣсто Г Ғ
8) Въвьсти боуква Ѳ а Ѵ
Кѵриллъ и Меѳоди
9) Въ жерманизмѣхъ писати по ѥтимолоғiи
Лейпцигъ ниже Лайпциг
10) Боуквѫ Я  въиключити изъ азъбоуци и замѣнити на Ꙗ Ѣ Ѧ по ѥтимолоғiи
Волꙗ Земꙗ Вѣра

 ::)Върви народе възроденнъi
Към свѣтла бѫдина върви
Съ книжьвностьта ѥ сила нова
Сѫдьбинъитѣ си поднови

Върви към мощната Просвѣта! Въ свѣтовните борбъи върви,
Ѡтъ длъжность неизмѣнно водьнъ – и Богъ ще тѧ благослови!
 Напредъ! Наоуката ѥ слънце, коѥто във доушитѣ грѣй!
 Напредъ! Народностьта не пада тамъ, гдѣто знанiѥто живѣй!
 Безвѣстьнъ бѣше тъи, безславьнъ!… Ѡ, влѣзъ в Исторiꙗта вѣчь,
Доуховно покори странитѣ, които завладѣ със мечь!…“
 Тъй солоунскитѣ двама братiꙗ насърчѧха дѣдитѣ нъи…
Ѡ, минѫло незабравимо, ѡ, пресвѣщенъi старинъи!
 Българiꙗ остана вѣрна
 На достославнъiй тъзъ завѣтъ -
 Въ тържествѫванiѥ и въ страданiѥ
 Извьрши подвизи безсчьтъ…
 Бѫдете преблагословенъi,
 О въий, Меѳодий и Кѵриллъ,
 Отци на българското знанiѥ,
Творци на наший милъi гваръ!
 Нѣка имѧто въи да живѣе
 Във всьнародната любъвь,
 Рѣчьта въи мощна нѣкъ сѧ помни
 Въ Словѣнството във вѣкъ векѡмъ!

Offline Wolliger Mensch

  • Global Moderator
  • *
  • Posts: 57020
  • Gender: Male
  • Haariger Affe
    • Подушка
Почитайте Найдена Герова. Ваш же правопис просто кричит о том, что его автор ничего учить не хочет. :fp:
«Вот интересно, каких лингвистических жемчуг можно найти в море отодвинутых книг», Ян Гавлиш.
«Впредь прошу помнить, что придумал игру не для любых ассоциаций, а для семантически оправданных. Например, чтó это такое: „рулетке“ — „выпечке“?? Тем более, что сей ляпсус я сам совершил…», Марбол
«Ветхий Завет написан на иврите и частично на армейском», Vesle Anne
«МЛ(ять)КО … ПЛ(ять)NЪ», Тася
«Вот откроет этот спойлер, например, Марго, ничего не подозревая, а потом будут по всему форуму блюющие смайлики…», Авал

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: