Author Topic: Алфавитная площадка  (Read 54704 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Timiriliyev

 • Blogger
 • *
 • Posts: 7569
 • Gender: Male
 • Верх доброжелательности
Ух ты, ещё и персидскую латиницу у себя в текстобездне откопал:

Aa Əə Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ğğ Hh Xx Ii Jj Kk Qq Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Şş Tt Uu Vv Yy Zz

Ничего не напоминает? ;D
Правда — это то, что правда для Вас.

Доберёмся и до вашего татарского языка. До казанского добрался, и до вашего дотянусь. :-D

Кстати, какой он? :??? :green:
Правда — это то, что правда для Вас.

Offline Alenarys

 • Posts: 18271
Доберёмся и до вашего татарского языка. До казанского добрался, и до вашего дотянусь. :-D

Кстати, какой он? :??? :green:
Че какой?

Offline Timiriliyev

 • Blogger
 • *
 • Posts: 7569
 • Gender: Male
 • Верх доброжелательности
Берём за образец:
Сез оьйлаьнмаьгаьн? Мин уйладым, бу маьзаьк. :what: :???

Ужоснакъ. Это дело срочно надо исправить:
Сез өйләнмәгән? Мин уйладым, бу мәзәк. :what: :???

На 6 букв меньше. Так и работаем. :umnik:

Че какой?
Туўған тилиң какой? :???
Правда — это то, что правда для Вас.

Offline Alenarys

 • Posts: 18271
Берём за образец:
Сез оьйлаьнмаьгаьн? Мин уйладым, бу маьзаьк. :what: :???

Ужоснакъ. Это дело срочно надо исправить:
Сез өйләнмәгән? Мин уйладым, бу мәзәк. :what: :???

На 6 букв меньше. Так и работаем. :umnik:

Че какой?
Туўған тилиң какой? :???
Обычный татарский, юртовский диалект, вылитый ногайский с кумыкской примесью.
З.Ы. Ты ща ниче нового не открыл, ты записал его обычным казанским шрифтом. Мы им не пользуемся, по крайней мере в общении.

Offline Timiriliyev

 • Blogger
 • *
 • Posts: 7569
 • Gender: Male
 • Верх доброжелательности
Обычный татарский, юртовский диалект, вылитый ногайский с кумыкской примесью.
З.Ы. Ты ща ниче нового не открыл, ты записал его обычным казанским шрифтом. Мы им не пользуемся, по крайней мере в общении.
Ну, я знаю. Новое я попытался открыть в другой теме.

Мы им не пользуемся, по крайней мере в общении.
Мы тоже практически не пользуемся пятью якутскими буквами, в общении.
Правда — это то, что правда для Вас.

Offline Geoalex

 • Posts: 21654
 • Gender: Male
Ух ты, ещё и персидскую латиницу у себя в текстобездне откопал:

Aa Əə Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ğğ Hh Xx Ii Jj Kk Qq Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Şş Tt Uu Vv Yy Zz

Ничего не напоминает? ;D

Напоминает яналифный вариант персидского. Но некоторые отличия есть.
Одна планета ‒ один язык.

Offline Timiriliyev

 • Blogger
 • *
 • Posts: 7569
 • Gender: Male
 • Верх доброжелательности
яналифный вариант персидского. Но некоторые отличия есть.
Тащем-та я просто взял современную азербайджанскую латиницу и выкинул оттуда лишнее. :donno:
Правда — это то, что правда для Вас.

Offline Alenarys

 • Posts: 18271
яналифный вариант персидского. Но некоторые отличия есть.
Тащем-та я просто взял современную азербайджанскую латиницу и выкинул оттуда лишнее. :donno:
Азеры ща вознегодуэ :E:

Offline Timiriliyev

 • Blogger
 • *
 • Posts: 7569
 • Gender: Male
 • Верх доброжелательности
Азеры ща вознегодуэ :E:
Ну туп Для них же лучше было бы, если бы персы писали азербайджанским алфавитом, чем если бы азербайджанцы писали персидским. :umnik: :umnik: :umnik:
Правда — это то, что правда для Вас.

Татарский по казахскому образцу:
Quote
Балықлар суда ешилер, э кішілер һава ічінде. Балықлар үзлері қузғалмасалар, еки су херекетке килмесе, алар суны күрмилер де, сизмилер де. Шулай уқ үзібіз херекетленмесек, еки һава, херекетленмесе, біз де һаваны сизмибіз. Йөгіре башласақ, һаваны тоябыз — ул бізнің битібізге өріле; қайчақ йөгірген вақытта һаваның қолақларла сызғырғаны да ишітіле. Җылы бүлменің ишігін ачсақ, җил астан бүлмеге таба, э өстен бүлмеден тышқа таба өре. Бірер кіші бүлме буйынча йөрсе еки күлмегін сіліксе, біз аңа: „Җил, чығарма!“ — дибіз. Мич яққанада, аңа һерқайчан җил өріп тора. Қайчақ тышта җил исе, ул көннер һем төннер буйы исіп тора, элі бір яққа, элі икінчі яққа исе.

Узбекский с брюликами кольцами:
Quote
Barca ådamlar erkin, qådr-qimmat va huquqlarda teng bolib tughiladilar. Ular aql va vijdån såhibidirlar va bir-birlari ila birådarlarca muåmala qilishlari zarur.
Правда — это то, что правда для Вас.

а/яна=naня=neaнья=niaния=niia
о/ёно=noнё=nioньё=niöниё=niio
у/юну=nuню=niuнью=niüнию=niiu
е/эне=neнэ=nêнье=nieние=niie
и/ыни=niны=nîньи=niïнии=niii

Көһүү таабыла

аa
бb
бьbiтыл тиһэҕэрObi
бьбүтэй иннинэ?
вv
вьviтыл тиһэҕэрbrovi
вьбүтэй иннинэ?
гghnoghi
гg
дd
дьdiтыл тиһэҕэрvedi
дьбүтэй иннинэ?
еieтыл саҕаланыытыгар; араарар бэлиэ эбэтэр аһаҕас кэннинэieresi, viezd, naiezd
еебары атын түбэлтэлэргэsesti
ёараарар бэлиэ кэннинэbuliön, losiön
ёioтыл саҕаланыытыгар; сымныыр бүтэй эбэтэр аһаҕас кэннинэiogi, zelionîi
ёoсымнаабат бүтэй кэннинэraznoşorstnîi
жgе, э, и иннинэgizni, gelezo
жgeа, я иннинэgeara
жgiо, ё, у, ю иннинэ; тыл тиһэҕэрgioltîi, giuti
жghбүтэй иннинэvaghnosti
...
Правда — это то, что правда для Вас.

Reply #162 on: September 6, 2013, 14:36
Что называется, ненамного лучше нынешнего положения дел.

Qaraqalpaq xalqî 1924-jîlî arab jazîwîna tiykarlanʼgan əlipbeni qabîl etti. Bul əlipbede dəslepki gazeta həm jurnallar, mektep sabaqlîqlarî jazîla basladî. Bîraq arab əlipbesindegi həripler tört türli bolîp jazîladî: jeke turghanda, sözding basînda, ortasînda, aqîrînda turghanda bölek tangbalar menen belgilenedi. Usî qîyînchîlîqlar sebepli onî xalîqtîng tez özlestiriwi mümkin bolmadi. Sonlîqtan 1928-jîlî latîn jazîwîna tiykarlanʼghan əlipbe qabîl etîldi. Bul qabîl etilgen əlipbeni qaraqalpaq xalqî tez özlestirdi. Qabîl etilgen əlipbe boyîncha 1932 – həm 1938-jîllarî respublikalîq imla konferentsiyalar ötkerilip əlipbe kem-kem jetilistirilip barîldî. Biraq sol waqtaghî dəwir siyasatî sebepli 1940-jîlgha kelip kirill jazîwîna tiykarlanʼghan qaraqalpaq əlipbesi qabîl etildi. Onda 35 hərip boldi. 1957-jîlgha chekem ol əlipbede qaraqalpaq tilining özine tən özgecheliklerin bildiretughîn ayîrîm seslerge (u', w, o', g', a', n') öz aldîna həripler qabîl etilmedi. Tek 1957-jîlî həzirgi hərekettegi əlipbe qabîl etilip, onda 41 tangba boldî həm ol 1960-jîldan baslap qollanîlîp keldi.
Burînʼghî Kenges hükimeti tarqap, onin quramîndaghî awqamlas respublikalar öz aldîna məmleket bolîp düzile basladî. 1993-jîldan baslap Özbekistan Respublikasînda latîn jazîwîna tiykarlanʼghan janga əlipbege ötiw boyîncha jumîslar baslandî. Bundaghî gözlenʼgen maqset - jazîwdî ele de jetilistiriw, söylew tili menen jazîwdî jaqînlastîrîw, texnikalîq qurallardî menggeriwdi jengillestiriw. Dünyanîng köpchilik xalîqlarî latîn jazîwîna tiykarlanʼgan əlipbelerden paydalanadî.
Qaraqalpaqstan Respublikasînda bul baghdarda bir qatar jumîslar əmelge asîrîldî. Qaraqalpaqstanda “Latîn jazîwîna tiykarlanʼgan əlipbege ötiw haqqîndaghî” Özbekistan Respublikasînîng 1993-jîlî 2-sentyabrdegi nîzamîna muwapîq Qaraqalpaqstan Respublikasî Ministrler Kengesi 1993-jîlî 8-sentyabrde latîn jazîwî negizinde janga qaraqalpaq əlipbesin tayarlaw boyîncha chechim qabîl etti. Usî tiykarda 1994-jîlî latîn jazîwîna tiykarlanʼghan janga qaraqalpaq əlipbesining joybarî Qaraqalpaqstan Respublikasî Joqarghî Kenesining on jetinchi sessiyasînda qabîl etildi. Onda 32 hərip boldi.
Правда — это то, что правда для Вас.

Offline Geoalex

 • Posts: 21654
 • Gender: Male
Reply #163 on: September 6, 2013, 15:03
Что называется, ненамного лучше нынешнего положения дел.

Предлагаю возвести принципы каракалпакской латиницы в абсолют:
P’ul k’ap’il etilgen a’lipp’et’e ayırım kemshilikler p’olt’ı. Sonlık’tan 1995-z’ılı 25-mayt’a p’olıp o’tken K’arak’alpak’stan Respup’likası Z’ok’arg’ı Ken’esinin’ ekinshi sessiyasınt’a “Latın z’azıv’ına tiykarlang’an k’arak’alpak’ a’lipp’esin engiziv’ hak’k’ınt’a” K’arak’alpak’stan Respup’likasi’ni’n’ Ni’zami’na o’zgerisler kirgiziv’ hak’k’i’nt’a K’arak’alpak’stan Respup’likasi’ni’n’ Nizami shig’ari’lt’i’. Lati’n a’lipp’esint’egi ayi’ri’m ha’riplert’i k’ap’i’l etiv’t’e tu’rkiy h’ali’k’lart’i’n’ a’lipp’elerint’egi payt’a p’olg’an ta’z’iriyp’ege su’yenip k’arak’alpak’ a’lipp’esi tiykari’nt’a is z’u’rgiziv’shi, ma’t’eniy z’ak’tan rav’az’lang’an ma’mleketlert’in’ z’azi’v’lari’na z’ak’i’nlasti’ri’v’ ko’zt’e tuti’lt’i’. Usi’ tiykart’a 1995-z’i’li’ 25-mayt’a 1994-z’i’li’ k’ap’i’l etilgen alipp’ege ayi’ri’m o’zgerisler kiritilt’i. 1995-z’i’li’ 25-t’ekap’rt’e ol a’lipp’ege z’a’ne t’e o’zgerisler kirgizilt’i. 1996-1997-ok’i’v’ z’i’li’nan p’aslap Respup’likat’a 1-klassk’a p’arg’an mektep ok’i’v’shi’lari’ z’an’a alipp’et’e ok’i’y p’aslat’i’.
Одна планета ‒ один язык.

Offline Timiriliyev

 • Blogger
 • *
 • Posts: 7569
 • Gender: Male
 • Верх доброжелательности
Правда — это то, что правда для Вас.

Offline Geoalex

 • Posts: 21654
 • Gender: Male
Reply #165 on: September 6, 2013, 15:23
K’arak’alpak’stan Respup’likası

Почему-то автозамена не сработала  :donno: Respup’likasi’ конечно.
Одна планета ‒ один язык.

Offline Timiriliyev

 • Blogger
 • *
 • Posts: 7569
 • Gender: Male
 • Верх доброжелательности
Reply #166 on: September 6, 2013, 15:30
Почему-то автозамена не сработала  :donno: Respup’likasi’ конечно.
;up:

Привёл всё в стандартный вид:
Quote
Bul qabil yetilgen a’lipbede ayi’ri’m kemshilikler boldi’. Sonli’qtan 1995-ji’li’ 25-mayda boli’p wo’tken Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Ken’esinin’ yekinshi sessiyasi’nda “Lati’n jazi’wi’na tiykarlang’an qaraqalpaq a’lipbesin yengiziw haqqi’nda” Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ni’zami’na wo’zgerisler kirgiziw haqqi’nda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Nizami shig’ari’ldi’. Lati’n a’lipbesindegi ayi’ri’m ha’riplerdi qabi’l yetiwde tu’rkiy h’ali’qlardi’n’ a’lipbelerindegi payda bolg’an ta’jiriybege su’yenip qaraqalpaq a’lipbesi tiykari’nda is ju’rgiziwshi, ma’deniy jaqtan rawajlang’an ma’mleketlerdin’ jazi’wlari’na jaqi’nlasti’ri’w ko’zde tuti’ldi’. Usi’ tiykarda 1995-ji’li’ 25-mayda 1994-ji’li’ qabi’l yetilgen alipbege ayi’ri’m wo’zgerisler kiritildi. 1995-ji’li’ 25-dekabrde wol a’lipbege ja’ne de wo’zgerisler kirgizildi. 1996-1997-oqi’w ji’li’nan baslap Respublikada 1-klassqa barg’an mektep woqi’wshi’lari’ jan’a alipbede woqi’y basladi’.

Лучше не стало. :'( :green: Перефразируя вконтактный мем, «давай, расскажи им, какой у туркменов жуткий алфавит».
Правда — это то, что правда для Вас.

Reply #167 on: September 6, 2013, 18:05
Сингармонистичная латиница для якутского.

Гласные в непервом слоге:
aou
ei

Гласные в первом слоге:
aouiu
eeuiiu

Дифтонги:
eaieuooe

*eu = огубленная e, iu = огубленная i, ui = неогубленная u
*долготы гласных обозначаются либо акутом, либо никак
*в диграфах знак долготы ставится над второй буквой

Согласные:
q = кqh = хg = гgh = ҕng = ҥ
t = тch = чd = дj = дьn = нnh = нь
p = пb = бm = м
r = рl = лy = й
s = сh = һ

Quote from: Qholobur
Qharangacchu eles guinna, salguinnga ergichis guinna – bír temeljigeni tutta. Onton qoel dieqi qeuten tuirumnáta. Salgunnga umsa tiuspiqqe duilu buolan, oehe qeuten qoeres guinan taghusta. Onton ú iurdinen telérde. Quinatun qhardaru-táru úga oqhson uilla. Ol áta qini súnnagha. Ol suiljan qini úga tumsun tierden uilar – ú iher. Qharangacchu ahán biutte. Biligin ogholorugar as iljie.

Bír deriebine jábulaqa oton iúner elbeqh mastardáqh ebit. Ol mastarga uya tuttallara. Qim da qinileri tuíppat ebit. Chuícháqhtar qiehe, sarsearda áyu uillahallara iuhi. Deriebine ihe chuícháqh uireatunan tuolara. Qiuhin áyu mastarga oton toloru buolara.
Правда — это то, что правда для Вас.

Reply #168 on: September 14, 2013, 07:52
Вчера, почитав одну новость по теме, подумал о судьбе казахского алфавита. Очень уж интересно, чего же там намутят. Азербайджанские лингвисты уже советуют взять за основу свой алфавит. С планом аккуратного перехода до 2025-го, видимо, казахам придётся разбираться самим, так как во всех бывших советских республиках (там, где были реформы письма) переход на латиницу был явной авантюрой, очень опасной игрой с удачей. Азербайджан справился с задачей перевода письменности где-то за 15 лет. Туркменистан, с лёгкой руки Солнцеподобного, на бумажке полностью отказался от кириллицы уже в 1996-м, хотя одному туркмену известно, что там было на самом деле. Тем не менее, переход был вполне удачный. Но вот Узбекистан, как известно, сел в лужу.

Что же будет с казахским алфавитом? Думаю, там не дураки сидят и все ошибки тюркских братьев будут учтены, потому и переход будет более чем удачным. Тем более, что страна небедная. Главное, чтобы сам алфавит не подкачал и народ его принял.

Ну а дальше идёт моё видение будущего казахского алфавита. За основу, думаю, они возьмут турецкий и азербайджанский алфавиты – инфа 100%. Так что ждём ещё одного алфавита с буквой «i без точки».

Quote from: Пример
Nursultan Əbiçulı Nazarbayev (6 çilde 1940 jıl, Çamalƣan awılı, Almatı oblısı) – Qazaqstannıñ memleket qayratkeri, ƣalım, Qazaqstan Respûblikasınıñ tuñƣaç prezîdenti.

Nursultan Nazarbayev esimin ərtürli nısandarƣa berû tûralı usınıstar qazaq qoƣamın jiyi çûlatıp jatadı. Alayda Elbası barlıq usınıstarƣa kelisimin bergen joq. Öz esimin bilim jəne ƣılımmen baylanıstırûdı durıs sanaƣan N. Nazarbayev öz atındaƣı ûnîversiteti pen ziyatkerlik mektepterdiñ açılûına kelisimin berdi. Atalƣan bilim berû ortalıqtarın öz baqılawında ustawƣa tırısadı. Nazarbayev atındaƣı bilim berû mekemeleri Nazarbayev qorı men Nazarbayev Ortalıƣınıñ üylestirûimen jüzege asırıladı.

Quote from: Буквы
Aa Bb Çç Dd Ee Əə Ff Gg Ƣƣ Hh Iı İi (Îî) Jj Kk Qq Ll Mm Nn Ññ Oo Öö Pp Rr Ss Tt Uu (Ûû) Ww Xx Yy Zz

Далее следуют мои ИМХО:
1) Написание «и» и «у» оставят, то есть не будет «расщепления». Сочтут, что их лучше не трогать, дабы лишний раз не заморачивать головы людям. Максимум введут букву W для этого звука между гласных.
2) Для звука «ш» введут либо «c», либо её диакритизованный вариант. Больше склоняюсь к варианту с седилем. И ничего страшного в том, что «чистая» буква «c» останется незанятой.
3) Шва будет. Красиво, по-тюркски, по-азербайджански. Хоть и редко встречается, но всё же.
4) Ғ. Вот чем заменят эту букву я не могу предсказать. Если возьмут турецкую g с краткой, то лично для меня это было бы очень печально, так как в тексте она встречалась бы даже чаще, чем просто g. Будь я среди казахских «алфавитостроителей», ратовал бы за возвращение яналифной Ƣ. Шву же вернули! Благо, в юникоде место есть.
5) Ң. Тут действительно всё спорно. Даже не знаю, что думать.
6) Ж. Здесь всё по логике и с учётом фонетических изменений.

Вот я и попытался составить наиболее оптимальный казахский латинский алфавит. И современно, и по-тюркски.
Правда — это то, что правда для Вас.

Amiyyukhana gaf iwus phus
Qyaghaldikhana anus iwus izu
Iwu darphiş, izqandi uruƶwdyarza
Yas (yiz) yikhnu (yukhwnu) mu rasidyar
Qughu yas kkuniwaliq
Bizar ghaşiza phus, iwu kkunduzus
Dadayin iççwur riş
Mu iççwub xhabyaqdi dighnaza iwuqri
Iççwub xhadukar, iççwub kyukkyir
Kyukkyirixhri adaşwura dadayin iççwur riş


лат.кир.тек.
A aА аА а
Æ æӔ ӕАь аь
B bБ бБ б
C cЦ цЦ ц
Cc ccЦц ццЦц цц
Ch chЦъ цъЦӏ цӏ
Ç çЧ чЧ ч
Çç ççЧч ччЧч чч
Çh çhЧъ чъЧӏ чӏ
Çw çwЧв чвЧв чв
Çwh çwhЧвъ чвъЧъ чъ
D dД дД д
E eЕ еЕ е
Ə əЭ эЭ э
F fФ фФ ф
G gГ гГ г
Gh ghҔ ҕГъ гъ
Ħ ħҺ һГь гь
X xХ хХ х
Xh xhХь хьХь хь
I iИ иИ и
J jДж джДж дж
Jh jhДз дзДз дз
K kК кК к
Kk kkКк ккКк кк
Kh khКъ къКӏ кӏ
Q qӃ ӄХъ хъ
Qq qqӃӄ ӄӄКъ къ
Qh qhӃъ ӄъКь кь
L lЛ лЛ л
M mМ мМ м
N nН нН н
O oО оО о
P pП пП п
Ph phПъ пъПӏ пӏ
R rР рР р
S sС сС с
Ş şШ шШ ш
Şw şwШв швШв шв
Şh şhЩ щЩ щ
T tТ тТ т
Tt ttТт ттТт тт
Th thТъ тъТӏ тӏ
U uУ уУ у
Ü üҮ үУь уь
W wВ вВ в
Y yЙ йЙ й
Z zЗ зЗ з
Ƶ ƶЖ жЖ ж
Ƶh ƶhЖъ жъЖъ жъ
Ƶw ƶwЖв жвЖв жв
Правда — это то, что правда для Вас.

Offline Hellerick

 • Posts: 30362
 • Gender: Male
Абхазский штоле?

Offline Awwal12

 • Super Moderator
 • *
 • Posts: 72110
 • Gender: Male
"Зачем". Кстати, приятно когда таки не понимают :)
Странно, что не понимают. Ср. рус. "на что" = "для чего".
Фашиствующий имперец, асексуал и многожёнец, татарофоб, заслуженный функционер РПЦ. Слушает радио "Радонеж" и терпеть не может счастливых людей.

"Да здравствуют ДОЯРКИ!! Потому что доярки - это раса сверхчеловеков. За ними будущее планеты. Они переживут даже атомную войну, потому что доярки вечны, ибо хтоничны. И дадут потомство, которое тоже будет доярами и доярками. Ура, товарищи!.." (c) Awwal12

Offline Timiriliyev

 • Blogger
 • *
 • Posts: 7569
 • Gender: Male
 • Верх доброжелательности
Абхазский штоле?
Табасаранский.
Правда — это то, что правда для Вас.

Quote from: Шутка юмора
Уснул на клавиатуре – случайно напечатал осмысленный текст на адыгейском.

Žəw:
 sarə mâfabâ sidaxachəkhu,
 sarə mâfabâ sinafəchəkhu,
Ukhon khalaƶhəmi ugu xiƣakhə,
Sâdaƶh uqâčaza qabƣazaƶhən.
 sarə mâfabâ si daxachəkhu,
 sarə mâfabâ si nafəchəkhu,
Saɕ fadaw xati şhu wiłaƣun,
Mə dunâyaşxori ppasəməşhən.
Şhunkhə mazəxami səgum uqyaħ,
Çaɕəm dunâyari qaoƣanaf,
Səƣum ixhəkhərar sədəm fapşhan,
Sa sfaməłaƣuram uriqaɕan.
Правда — это то, что правда для Вас.

Offline DarkMax2

 • Posts: 48005
 • Gender: Male
 • UeArtemis
  • Наша писемність
Reply #174 on: February 15, 2014, 04:58
"Венгерица" возможна в рамках кириллицы:
ӰӱӲӳ
Tej wojny nikt za nas nie wygra! © Wiedźmin III
Коли зчинять лемент: "Хто ж знав?!" — відповімо: "Ми".

З моїх снів ти утечеш над ранок,
Терпка, як аґрус, солодка, як біз.
Хочу снить чорні локи сплута́ні,
Фіалкові очі, мокрі від сліз.

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: