Author Topic: Урок №40  (Read 3981 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Damaskin

  • Moderator
  • *
  • Posts: 18139
on: May 17, 2012, 19:57
Nid ydym yn adnabod y bachgen. A wyddoch chwi os yw Blodwen yn y tŷ? Na wyddom; nid ydym ei gweled am wythnos. Ni wyddem mai Arthur gollodd yr arian. A wyddoch chwi enw y plentyn? Na wn i. Nid adnabu'r dyn ei blant ei hun. Nid ydym yn gwybod beth yw ei hoed hi.

Перевод:


Словарь

adnabod – знать
gwybod – знать
os  - если, ли
mai – что
enw, -au (m.) – имя
ei blant ei hun – его собственные дети
oed, -au (m.) – год (при обозначении возраста)

Комментарий

В последнем уроке мы изучим неправильные глаголы gwybod и adnabod. Глагол gwybod означает "знать" (о каком-то факте), например:

Y mae ef yn gwybod hanes ein gwlad. Он знает историю нашей страны.
Ni a wyddom beth ydym, ond ni wyddom beth a fyddwn. Мы знаем, что мы есть, но не знаем, чем мы будем.

Глагол adnabod имеет значение "быть знакомым с кем-то " или "узнавать кого-то". Например:

Adwaenom y dyn. Мы знаем этого человека. 

Спряжение неправильного глагола gwybod "знать":

Настоящее время

gwn (i) – я знаюgwyddom (ni) – мы знаем
gwyddost (ti) – ты знаешьgwyddoch (chwi) – вы знаете
gŵyr (ef) – он знаетgwyddant (hwy) – они знают
gŵyr (hi) – она знает

Имперфект

gwyddwn (i) – я зналgwyddem (ni) – мы знали
gwyddit (ti) – ты зналgwyddech (chwi) – вы знали
gwyddai (ef) – он зналgwyddant (hwy) – они знали
gwyddai (hi) – она знала

Претерит

gwybum (i) – я зналgwybuom (ni) – мы знали
gwybuost (ti) – ты зналgwybuoch (chwi) – вы знали
gwybu (ef) – он зналgwybuant (hwy) – они знали
gwybu (hi) – она знала

Будущее время

gwybyddaf (fi) – я буду знатьgwybyddwn (ni) – мы будем знать
gwybyddi (di) – ты будешь знатьgwybyddwch (chwi) – вы будете знать
gwybydd (ef) – он будет знатьgwybyddant (hwy) – они будут знать
gwybydd (hi) – она будет знать

Повелительное наклонение

gwybydd – знай
gwybydded – пусть он/она знает
gwybyddwn – давайте узнаем
gwybyddwch – знайте
gwybyddant – пусть они знают

Безличные формы:

Настоящее время: gwyddys, gwyddir, gwŷs – известно
Имперфект: gwyddid – было известно
Претерит: gwybuwyd – было известно
Будущее время: gwyddir, gwybyddir – будет известно

Спряжение неправильного глагола adnabod "знать":

Настоящее время

adwaen (i) – я знаюadwaenom (ni) – мы знаем
adwaenost (ti) – ты знаешьadwaenoch (chwi) – вы знаете
edwyn (ef) – он знаетadwaenant (hwy) – они знают
edwyn (hi) – она знает

Имперфект

adwaenwn (i) – я зналadwaenem (ni) – мы знали
adwaenit (ti) – ты зналadwaenench (chwi) – вы знали
adwaenai (ef) – он зналadwaenent (hwy) – они знали
adwaenai (hi) – она знала

Претерит

adnabum (i) – я зналadnabuom (ni) – мы знали
adnabuost (ti) – ты зналadnabuoch (chwi) – вы знали
adnabu (ef) – он зналadnabuont (hwy) – они знали
adnabu (hi) – она знала

Будущее время

adnabyddaf (fi) – я буду знатьadnabyddwn (ni) – мы будем знать
adnabyddi (di) – ты будешь знатьadnabyddwch (chwi) – вы будете знать
adnabydd (ef) – он будет знатьadnabyddant (hwy) – они будут знать
adnabydd (hi) – она будет знать

Повелительное наклонение

adnabydd – знай
adnabydded – путь он/она знает
adnabyddwn – давайте узнаем
adnabyddwch – знайте
adnabyddant – пусть они знают

Безличные формы

Настоящее время: adwaenir 
Имперфект: adwaenid
Претерит: adnabuwyd
Будущее время: adnabyddir

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Nid adwaen i y dyn. A ydych chwi yn adnabod y dyn sydd yn byw yn y tŷ ar y bryn? Nac ydym. Mi a'i hadwaen ef. Y maent yn gwybod llawer, ond nid ydynt yn gwibod digon. Ni wyddys pwy roddodd yr arian i'r dyn.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

Fe ......... y dyn pwy ........ yn byw yn y tŷ coch.
Этот человек знает, кто живет в красном доме.

.......... ei ......... hi.
Мы знаем ее имя.

A .......... chwi pwy ...........yn byw yn y tŷ hwn? Na ............
Вы знаете, кто живет в этом доме? Нет (Мы не знаем).

.............. mai Olwen yw y ...........
Мы знаем, что Олуэн – лучшая.

............... fi ........ y bachgen.
Я был узнан мальчиком.

Ответы:

तमोभूतमिदं जगत्
___
Uši su mi nadevene božijim rečima, a usta puna kupusa...

Offline dagege

  • Posts: 8729
  • Gender: Male
Reply #1 on: May 17, 2012, 20:21
сколько всего планируется уроков?
Натурал, гей, лесбиянка, бисексуал, трансгендер? Кака разница? Главное не быть по жизни пидарасом.
***
Я слишком хорошо повидал мир. Я плохой раб. (к/ф Облачный Атлас)
***
Я бисексуал-гомофоб, еврей-антисемит, либерал-фашист. Приятно познакомиться.
***
Всех праведников ловят на шлюхах. А шлюх ловят на том, что потом они занимаются морализаторством.

Offline Damaskin

  • Moderator
  • *
  • Posts: 18139
Reply #2 on: May 17, 2012, 20:26
сколько всего планируется уроков?

Это последний.
तमोभूतमिदं जगत्
___
Uši su mi nadevene božijim rečima, a usta puna kupusa...

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: