Author Topic: Урок №39  (Read 2772 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Damaskin

 • Moderator
 • *
 • Posts: 16856
on: May 17, 2012, 19:16
Dysgid ni i ganu yn yr ysgol. Fe werthir y fuwch yn y ffair nesaf. Prynwyd y ceffyl am ugain punt. Ysgrifennwyd y llythyr yn Ionawr. Agorir y drws gan fy nith. Agorwyd y drws i'r bachgen gan ei nain. Cenid y gân gan y plant yn dda dros ben. Eir i'r sinema ar ddydd Sadwrn.

Перевод:


Словарь

nesaf – ближайший
punt, punnoedd (f.) – фунт
Ionawr (m.) – январь
nith, -oedd (f.) – племянница
cân, canau (f.) – песня
yn dda dros ben – очень хорошо
dydd Sadwrn – суббота

Комментарий

Вместо страдательного залога в валлийском языке используются безличные предложения. В настояще-будущем времени безличное предложение образуется добавлением к основе глагола окончания –ir:

dysgir fi – меня учатdysgir ni – нас учат
dysgir di – тебя учатdysgir chwi – вас учат
dysgir ef – его учатdysgir hwy – их учат
dysgir hi – ее учат

Форма dysgir может переводиться и как "меня учат" и как "меня будут учить".

В имперфекте используется окончание –id: dysgid fi, disgid di, dysgid ef, dysgid hi, dysgid ni, dysgid chwi, dysgid hwy.

В претерите используется окончание –wyd: dysgwyd fi, dysgwyd di, dysgwyd ef, dysgwyd hi, dysgwyd ni, dysgwyd chwi, dysgwyd hwy.

Если в корне глагола есть гласный a, то в настоящем времени и имперфекте он переходит в e: canu > cenir, cenid.

После частицы fe используются краткие формы притяжательных местоимений. При этом местоимение 'th вызывает леницию:

fe'm dysgir (i) – меня учатfe'n dysgir (ni) – нас учат
fe'th ddysgir (di) – тебя учатfe'ch dysgir (chwi) – вас учат
fe'i dysgir (ef) – его учатfe'u dysgir (hwy) – их учат
fe'i dysgir (hi) – ее учат

В безличных предложениях используется предлог gan:

Dysgir fi gan yr athro. Я учим учителем.
Dysgir fi ganddo. Я учим им.

Неправильные глаголы в безличной форме изменяются следующим образом:

myned

Настоящее время: eir; имперфект: eid; претерит: aed.

dyfod

Настоящее время: deuir; имперфект: deuid; претерит: daethpwyd.

gwneud

Настоящее время: gwneir; имперфект: gwneid; претерит: gwnaethpwyd.

cael

Настоящее время: ceir; имперфект: ceid; претерит: cafwyd.

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Fe'm dysgir i gan yr athro. Fe welir y dyn yn cerdded i'r dref bob dydd. Dysgir ni i ddarllen ac i siarad Saesneg. Gwerthwyd y fuwch gan fy mrawd. Fe ganmolir y plant gan eu rhieni.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

Fe'i ............... hi yn cerdded i'r ..........
Видели, как она шла в город.

.............. y llythyr ...... fy .........
Письмо было прочитано моей племянницей.

........... ein tŷ ........... y ffarmwr.
Наш дом был куплен фермером.

............. y chwedl ........ yr athro.
История была рассказываема учителем.
 
........... hwy ... siarad ...........
Их учат говорить по-немецки.

Ответы:

तमोभूतमिदं जगत्
___
Rusu je lepo samo na putu...

Offline Alexandra A

 • Posts: 27211
 • Gender: Female
 • Пришелец из эпохи Кассивелауна и Гая Юлия
  • Caesar in Britain / Cesare in Britannia / Цезарь в Британии
Reply #1 on: May 17, 2012, 19:20
Хотя это вообще-то спорно - подлежащее или прямое дополнение здесь местоимение...

Кстати, после этой беличной формы на -ir, -id, -wyd - существительное не подвергается лениции (прямое дополнение подвергается лениции).
Cassiuellaunus Caius Iulius
Кассивеллаун Гай Юлий
year 54 BCE l'anno 54 PEV год 54 до н.э.

Reply #2 on: May 17, 2012, 19:21
По поводу "безличной формы" (страдательного залога) -

я написала в Новый Год 2011 небольшую тему с примерами из валлийских сайтов:

Личные Местоимения при Страдательном Залоге в Валлийском
Cassiuellaunus Caius Iulius
Кассивеллаун Гай Юлий
year 54 BCE l'anno 54 PEV год 54 до н.э.

Offline Damaskin

 • Moderator
 • *
 • Posts: 16856
Reply #3 on: May 17, 2012, 19:23
Кстати, после этой безличной формы на -ir, -id, -wyd - существительное не подвергается лениции (прямое дополнение подвергается лениции).

А вот это очень важно (и, кажется, в Guide to Welsh об этом не сказано).
तमोभूतमिदं जगत्
___
Rusu je lepo samo na putu...

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: