Author Topic: Урок №38  (Read 3081 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Damaskin

 • Moderator
 • *
 • Posts: 15878
on: May 17, 2012, 19:06
Pwy sydd yn byw ym Mhalas Buckingham? Y Frenhines sydd yn byw yno. Morwr yw ef ond milwr yw ei frawd. Brawd pwy sydd yn byw yn yr ystryd nesaf? Brawd Siôn sydd yn byw yno. Beth yw'r llyfr hwn? Llyfr Cymraeg yw ef. Sawl ceiniog sydd mewn swllt? Ai ein trên ni yw hwn? Ie, ein trên ni ydyw. Ai yn y cae y mae'r buchod? Nage : yn y beudy y maent. Pwy oedd yn byw yn y tŷ hwn? Fy nhad oedd yn byw ynddo. Yr eneth sydd yn ysgrifennu llythyr yn Gymraeg.

Перевод:


Словарь

pwy – кто?
palas, -au (m.) – дворец
Palas Buckingham – Букингемский дворец
brenhines, breninesau (f.) – королева
morwr, morwyr (m.) – матрос
milwr, milwyr (m.) – солдат
sawl (pa sawl) – сколько?
ceiniog, -au (f.) – пенни
trên, trenau (m.) – поезд
ie – да
nage – нет
beudy, beudai (m.) – коровник
ynddo – в нем
yn Gymraeg – по-валлийски

Комментарий

Инверсия. При инверсии вместо формы mae используются формы sydd или yw. Sydd используется, если мы делаем акцент на подлежащем, например:

Pwy sydd yn yr ystafell? Кто в комнате?
Siôn sydd yn yr ystefell. Шон в комнате.

Pwy sydd yn canu? Кто поет?
Ein merch sydd yn canu. Поет наша дочь.

Pwy sydd yn feddyg? Кто доктор?
Dafydd sydd yn feddyg. Доктор – Давид.

Если мы делаем акцент на сказуемом, то используется форма yw.

Pwy yw hwn? Кто это?
Siôn yw hwn. Это Шон.
Mab pwy yw Siôn? Чей сын Шон?
Fy mab i yw Siôn. Шон – мой сын.
Sut ddyn yw ef? Что он за человек?
Dyn drwg yw ef. Он плохой человек.
Cryf yw Dafydd. Давид силен. 

Если мы делаем акцент на обстоятельстве места или времени или на дополнении, то используем форму mae:

Heddiw y mae Siôn yn myned i'r dref. Шон идет в город сегодня.
Yn y tŷ y mae Dafydd. Давид в доме.
Gyda'i gi y mae'r bachgen yn chwarae. Со своей собакой мальчик играет.

Формы sydd и yw существуют только в третьем лице единственном числе настоящего времени. Во всех остальных случаях используются те же формы глагола, что и при нейтральном порядке слов.

Если предложение начинается не с глагола, то в качестве отрицательной частицы используется nid:

Nid llyfr Siôn sydd ar y bwrdd. Это не книга Шона находится на столе.
Nid yn yr ardd y mae'r plant. Дети не в саду.

Для вопроса используется частица ai:

Ai yn y beudy y mae'r buchod? Коровы в коровнике?
Ai llyfr yr athro yw hwn? Это книга учителя?

В качестве краткого положительного ответа используется слово ie "да", в качестве краткого отрицательного ответа – слово nage "нет".

Спряжение предлога yn:

ynof – во мнеynom – в нас
ynot – в тебеynoch – в вас
ynddo – в немynddynt – в них
ynddi – в ней

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Y plant sydd yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol.
Ai llyfr Siôn yw hwn? Nage, fy llyfr i yw ef.
Ai yn yr ardd y mae eich rhieni? Ie.
Nid gyda'i nain y mae hi yn myned, ond gyda'i thaid.
Deuddeg ceiniog sydd mewn swllt.
Dyn caredig yw ef.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

Yn y cae ... ......'r bachgen yn chwarae.
Мальчик играет в поле.

Pwy ........ yn yr ystafell?
Кто в комнате?

Pwy ...... yn darllen fy .......? Yr athro ...... yn darllen dy ......
Кто читает мою книгу? Учитель читает твою книгу.
 
.... ci yr athro ..... hwn? ......., fy nghi i ...... ef.
Это собака учителя? Нет, это моя собака.

...... bwrw glaw ... ....... hi heddiw? ....... : bwrw eira ... ....... hi.
Сегодня идет дождь? Нет, идет снег.

......yn y beudy ... .........'r morwynion? ........ : yn y tŷ y ........
Служанки в коровнике? Нет, они в доме.

........ i'r ysgol .... ..........'r bachgen yn myned.
Мальчик идет не в школу.

Ответы:

इस दुनिया में जलघटिका की नलिका से बहते पानी सा जीवन

Offline dagege

 • Posts: 8690
 • Gender: Male
Reply #1 on: May 17, 2012, 19:23
ynof - с чем связана лениция конечного согласного?
Натурал, гей, лесбиянка, бисексуал, трансгендер? Кака разница? Главное не быть по жизни пидарасом.
***
Я слишком хорошо повидал мир. Я плохой раб. (к/ф Облачный Атлас)
***
Я бисексуал-гомофоб, еврей-антисемит, либерал-фашист. Приятно познакомиться.
***
Всех праведников ловят на шлюхах. А шлюх ловят на том, что потом они занимаются морализаторством.

Offline Alexandra A

 • Posts: 27225
 • Gender: Female
 • Пришелец из эпохи Кассивелауна и Гая Юлия
  • Caesar in Britain / Cesare in Britannia / Цезарь в Британии
Reply #2 on: May 17, 2012, 19:32
ynof - с чем связана лениция конечного согласного?

Я не знаю.

Но посмотрте Грамматику Халипова

файл .pdf 3.08 MB
http://www.cymraeg.ru/gramadeg.pdf

страницы 57-58 (спряжение предлогов)

Увидите формы

at = к ataf = ко мне
am = о amdanaf = обо мне
heb = без hebof = без меня
trwy = через trwof = через меня
gan = у gennyf = у меня
wrth = при wrthyf = у меня
o = из  ohonof = из меня

и только

i = к imi = ко мне

То есть, эта самая -f - это обычный суффикс у предлогов для 1 л. ед.ч.

Лениция может быть из-за того что когда-то согласная находилась между двумя гласными (но не обязательно). Как в данном случае - сказать не могу.
Cassiuellaunus Caius Iulius
Кассивеллаун Гай Юлий
year 54 BCE l'anno 54 PEV год 54 до н.э.

Reply #3 on: May 17, 2012, 19:33
Кстати, сколько не читала литературу на валлийском языке -

впервые вижу формы ynof = во мне и ynot = в тебе.

Видела только

ynddo = в нём ynddi = в ней ynddynt = в них.
Cassiuellaunus Caius Iulius
Кассивеллаун Гай Юлий
year 54 BCE l'anno 54 PEV год 54 до н.э.

Offline Damaskin

 • Moderator
 • *
 • Posts: 15878
Reply #4 on: May 17, 2012, 19:39
Кстати, сколько не читала литературу на валлийском языке -

впервые вижу формы ynof = во мне и ynot = в тебе.

Видела только

ynddo = в нём ynddi = в ней ynddynt = в них.

Нашел такие примеры:
Dylech ymddiried ynof , Nick (You should have confidence in me , Nick )
Diolch hefyd i chi , Aelodau'r Cynulliad , am ymddiried ynof  (I also thank you , Members of the Assembly , for placing your trust in me)

Или название книги: "Ynot Ti, O Arglwydd".
इस दुनिया में जलघटिका की नलिका से बहते पानी सा जीवन

Offline dagege

 • Posts: 8690
 • Gender: Male
Reply #5 on: May 17, 2012, 20:20
Quote
То есть, эта самая -f - это обычный суффикс у предлогов для 1 л. ед.ч.
хм, врядли.
на лицо банальная лениция конечного согласного на стыке возможно гласной (конечно?) которая выпала.

В плане исторических мутаций (внутри слов, на конце), а не грамматических, у ирландского и валлийского много общего.

Очень частая причина мутаций - согласная между гласными.
соответственно, мне стало интересно, что вызвало леницию последней согласной в f. В данно случае валл. m ->f сравнимо с ирл. m -> mh (в).
Натурал, гей, лесбиянка, бисексуал, трансгендер? Кака разница? Главное не быть по жизни пидарасом.
***
Я слишком хорошо повидал мир. Я плохой раб. (к/ф Облачный Атлас)
***
Я бисексуал-гомофоб, еврей-антисемит, либерал-фашист. Приятно познакомиться.
***
Всех праведников ловят на шлюхах. А шлюх ловят на том, что потом они занимаются морализаторством.

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?:

503 Service Unavailable

No server is available to handle this request.