Автор Тема: Урок №37  (Прочитано 3476 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Онлайн Damaskin

  • Moderator
  • *
  • Сообщений: 20021
: Мая 17, 2012, 11:18
Y mae'r bachgen wedi dysgu'r drydedd salm ar hugain. Y mae'r eneth yn seithfed yn ei dosbarth. Yr wyf wedi darllen y seithfed bennod ar hugain o'r ail lyfr. Yr oedd y dyn yn Llundain ar y degfed dydd o Fehefin. Ar y nawfed dydd o'r mis yr oedd ystorm ar y môr.

Перевод:


Словарь

salm, -au (f.) – псалом
dosbarth, -iadau (m.) – класс
pennod, penodau (f.) – глава
Mehefin (m.) – июль
ystorm, -ydd (f.) – буря

Комментарий

Порядковые числительные от одного до десяти:
cyntaf, unfed – первый; ail – второй; trydydd – третий, trydedd – третья; pedwerydd – четвертый, pedwaredd – четвертая; pumed – пятый; chweched – шестой; seithfed – седьмой; wythfed – восьмой; nawfed – девятый; degfed – десятый.

Дальше количественные числительные образуются по той же схеме, что и порядковые.

Одиннадцатый – unfed ar ddeg
Двенадцатый – deuddegfed
Тринадцатый – trydydd ar ddeg; тринадцатая – trydedd ar ddeg
Четырнадцатый – pedwerydd ar ddeg; четырнадцатая – pedwaredd ar ddeg
Пятнадцатый – pymthegfed
Шестнадцатый – unfed ar bymtheg
Семнадцатый – ail ar bymtheg или eilfed ar bymtheg
Восемнадцатый – deunawfed
Девятнадцатый – pedwerydd ar bymtheg; девятнадцатая – pedwaredd ar bymtheg
Двадцатый – ugeinfed
Двадцать первый – unfed ar hugain
Двадцать второй – ail ar hugain
Двадцать третий – trydydd ar hugain; двадцать третья – trydedd ar hugain
Двадцать четвертый – pedwerydd ar hugain; двадцать четвертая – pedwaredd ar hugain
Двадцать пятый – pumed ar hugain
Тридцатый – degfed ar hugain
Тридцать первый – unfed ar ddeg ar hugain
Тридцать шестой – unfed ar bymtheg ar hugain
Сороковой – deugeinfed
Пятидесятый – degfed a deugain или hanner canfed
Шестидесятый – tri ugeinfed
Семидесятый – degfed a thri ugain
Восьмидесятый – pedwar ugeinfed
Девяностый – degfed a phedwar ugain
Сотый – canfed
Сто первый – cyntaf wedi'r cant ("первый после ста")
Двухсотый – deucanfed
Трехсотый – tri chanfed
Тысячный – milfed 

Cyntaf и unfed. Cyntaf используется как простое числительное, например y dyn cyntaf "первый человек". Unfed используется только в составных числительных: yr unfed dyn ar hugain "двадцать первый человек".

Числительные ставятся перед существительными:
y trydydd dydd – третий день
y trydydd dydd ar hugain – двадцать третий день

Единственное исключение – cyntaf "первый", которое ставится после существительного:

y dydd cyntaf "первый день"

Существительные мужского рода после порядковых числительных не подвергаются мутациям. Исключение – ail "второй", которое вызывает леницию:

yr ail ddyn "второй человек"; yr ail lyfr "вторая книга"

Существительные женского рода после порядковых числительных подвергаются лениции. При этом сами числительные подвергаются лениции после артикля:

y drydedd bennod "третья глава"

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Y mae eich mam wedi darllen y ganfed salm. Y mae'r tad wedi rhoddi'r drydedd ran i'w ferch. Yfory byddaf yn adrodd y bymthegfed bennod. Ar y pymthegfed o Fehefin yr oeddwn yn eistedd wrth y ffenestr ac yr oeddwn yn darllen fy mhapur. Y mae'r bachgen yn gyntaf yn ei ddosbarth.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

Yr wyf wedi darllen y ............ ........... ar ..............
Я прочитал двадцать четвертую главу.
 
Yr ........... ni yng ............ ar y ................ dydd o Awst.
Мы были в Кардиффе восемнадцатого августа.

Y mae ..... ...... y ffarmwr yn gweithio yn y cae.
Второй сын фермера работает в поле.
 
......... ef .........ar ............. dydd o ............
Он пришел домой четвертого июля.
 
............. y tad .............. ......... i'w ........... ............
Отец дал четвертую часть своему третьему сыну.

Ответы:

न पावयिष्यन्ति हि पापमापः

 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.
Имя: E-mail:
Визуальная проверка:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: