Author Topic: Урок №27  (Read 2288 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Damaskin

  • Moderator
  • *
  • Posts: 15812
on: May 14, 2012, 22:04
Fe welais geffyl du yn y ffair. Fe brynais lyfr pan oeddwn yn y dref. Mi a ddysgais y wers. Fe floeddiodd y dyn yn y cae. Chwi a welsoch ddwy long ar y môr. Mi a roddais yr afal i Arthur. Efe a ddarllenodd y chwedl yn y llyfr. Mi a doddais y plwm yn y tân.

Перевод


Словарь

bloeddio (bloedd-) – кричать
dwy – две (вызывает леницию)
efe – он (в начале предложения)
toddi (todd-) – плавить
plwm (m.) – свинец

Комментарий

Подлежащее может стоять и в начале предложения. В этом случае оно отделяется от спрягаемого глагола частицей a, которая вызывает леницию:

rhoddais i > mi a roddais "я дал"
prynais i > mi a brynais "я купил"
gwelais i > mi a welais "я увидел"
clywodd y bachgen > y bachgen a glywodd "мальчик увидел"

При этом некоторые местоимения изменяют свою форму:
fi/i "я" превращается в mi: mi a brynais
ef "он" превращается в efe: efe a brynodd
Местоимение ti/di "ты" в начале предложения имеет форму ti: ti a brynaist.

Также предложение может начинаться с непереводимой частицы fe, которая вызывает мягкую мутацию:

prynais > fe brynais "я купил"
gwelsom > fe welsom "мы увидели"
canodd > fe ganodd "он спел"

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Efe a werthodd y ceffyl gwyn yn y ffair. Hi a brynodd lyfr yn y siop. Arthur a roddodd y gyllell iddo. Fe welais ddwy fuwch yn y cae. Fe ddarllenasom y chwedl yn y llyfr.

Упражнение 2

Измените предложения, поставив подлежащее перед глаголом:

Gwerthodd ef ddwy ddafad. Todasom ni'r plwm yn y tân. Boddodd hi yn y llyn. Rhoddais  y llyfr iddi. Eisteddodd y dyn ifanc ar y gadair.
 
Ответы:

इस दुनिया में जलघटिका की नलिका से बहते पानी सा जीवन

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: