Author Topic: Урок №24  (Read 2359 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Damaskin

  • Moderator
  • *
  • Posts: 15688
on: May 14, 2012, 19:18
Byddaf yn gweithio yn y dref ym mis Awst. Byddaf yn myned i Abercarn yn y gaeaf. A fyddi di gartref heno ac yfory? Bydd ef yn y parc. Byddwn yn bwyta ac yn yfed bob dydd. Ni fyddaf yn myned i'r sinema. A fydd amser gennych? Bydd, bydd digon o amser gennyf.

Перевод


Словарь

ym – предлог yn перед словами, начинающимися с m, mh
mis, -oedd (m.) – месяц
Awst (m.) – август
gaeaf, -au (m.) – зима
yn y gaeaf – зимой
yfory – завтра
parc, -iau (m.) – парк
amser, -au (m.) – время

Комментарий

Глагол bod в будущем времени спрягается следующим образом:

byddaf (fi) – я будуbyddwn (ni) – мы будем
byddi (di) – ты будешьbyddwch (chwi) – вы будете
bydd (ef) – он будетbyddant (hwy) – они будут
bydd (hi) – она будет

Вместе с причастием глагол bod в настоящем времени используется для выражения действий, которые произойдут в будущем:

Byddaf yn canu. Я буду петь.

Также эта конструкция может выражать действия, регулярно происходящие в настоящем, например:

Byddaf yn yfed coffi bob dydd. Я пью кофе каждый день.

Отрицательная форма образуется с помощью частицы ni, которая вызывает леницию:

byddaf "я буду" – ni fyddaf "я не буду".

Вопросительная форма образуется с помощью частицы a, которая также вызывает леницию:

A fyddi di yn myned i'r sinema? Ты пойдешь в кино?

Краткий утвердительный ответ: byddaf "да" (досл. "я буду").
Краткий отрицательный ответ: na fyddaf "нет" (досл. "я не буду").

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Bydd ein tad yn myned i'r dref yfory.
Byddaf yn byw yn y wlad yn y gaeaf.
Byddwn yn yfed cwrw bob noswaith.
A byddi di yn gweithio yfory? Na fyddaf.
Ni fyddwn yn myned i'r sinema heno.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

A ........ di yn yfed ....... coch? Na .........
Ты будешь пить красное вино? Нет.

.......... hwy yn ........ yn y .........
Они будут спать на кухне.

....... fy ....... gartref ........
Мой отец завтра будет дома.

A ....... arian ........? ......, bydd ........ o arian ........
У вас будут деньги? Да, у нас будет достаточно денег.

.......... ni yn chwarae ..... ..........
Мы играем каждый день.

Ответы:

इस दुनिया में जलघटिका की नलिका से बहते पानी सा जीवन

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: