Author Topic: Урок №19  (Read 2474 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Damaskin

  • Moderator
  • *
  • Posts: 15802
on: May 13, 2012, 20:01
Множественное число существительных. Множественное число у существительных может образовываться несколькими способами.

Во-первых, с помощью добавления окончания:

au: tad "отец" – tadau "отцы"
iau: bryn "холм" – bryniau "холмы" 
ed: merch "дочь" – merched "дочери"
edd: bys "палец" – bysedd "пальцы"
i: ffenestr "окно" – ffenestri "окна"
iaid: gwennol "ласточка" – gwennoliaid "ласточки"
od: llew "лев" – llewod "львы"
oedd: môr "море" – moroedd "моря"
on: meddyg "врач" – meddygon "врачи"
ion: tywysog "принц" – tywysogion "принцы" 
ydd: afon "река" – afonydd "реки"

Во-вторых, с помощью изменения гласной в корне слова:

a > ai: bran "ворон" > brain "вороны"
a > ei: tarw "бык" > teirw "быки"
a > y: bustach "вол" > bustych "волы"
e > y: cyllell "нож" > cyllyll "ножи"
o > y: ffordd "дорога" > ffyrdd "дороги"
oe > wy: oen "ягненок" > ŵyn "ягнята"
a ... a > e ... y: alarch "лебедь" > elyrch "лебеди"
a ... a > e ... ai: dafad "овца" > defaid "овцы"
a ... e > e ... y: bachgen "мальчик" > bechgyn "мальчики"
a ... w > e ... y: asgwrn "кость" > esgyrn "кости" 

Кроме того, есть несколько существительных с нестандартными изменениями гласной в корне:

gŵr "мужчина" – gwŷr "мужчины"
llo "теленок" – lloi "телята"
haearn – heyrn "железо" 
pennog "сельдь" – penwaig "сельди"
troed "ступня" – traed "ступни"
tŷ "дом" – tai "дома"   

В-третьих, изменение гласной в корне может сочетаться с добавлением окончания:

a > e: gardd "сад" > gerddi "сады"
a > ei: mab "сын" > meibion "сыновья"
ae > ei: saer "плотник" > seiri "плотники"
ae > ey: caer "крепость" > ceyrydd "крепости"
ai > ei: gair "слово" > geiriau "слова"
au > eu: gwaun "луг" > gweunydd "луга"
aw > ew: cawr "великан" > cewri "великаны"
aw > o: awr "час" > oriau "часы"
uw > u: buwch "корова" – buchod "коровы"
w > y: bwrdd "стол" > byrddau "столы"
w ... w > y ... y> cwmwl "облако" > cymylau "облака"

В этой группе также есть несколько нестандартных существительных:

athro "учитель" – athrawon "учителя"
brawd "брат" – brodyr "братья"
ci "собака" – cŵn "собаки"
chwaer "сестра" – chwiorydd "сёстры"
gwraig "женщина" – gwragedd "женщины"
llaw "рука" – dwylaw "руки"
câr "друг" – ceriant "друзья"
gof "кузнец" – gofaint "кузнецы"
nai "племянник" – neiaint "племянники"
sais "англичанин" – saeson "англичане"

И есть еще одна группа – существительные, у которых единственное число образовывается от множественного с помощью добавления окончания. В этом случае к существительным мужского рода добавляется окончание –yn, а к существительным женского рода – окончание –en. Например:

adar "птицы" > aderyn "птица"
plant "дети" > plentyn "ребенок"
sêr "звёзды" > seren "звезда"
moch "свиньи" > mochyn "свинья"
pysgod "рыбы" > pysgodyn "рыба"
coed "деревья" > coeden "дерево"
dail "листья" > deilen "лист"
derw "дубы" > derwen "дуб"
mes "желуди" > mesen "желудь"

К сожалению, по форме единственного числа невозможно определить, как будет выглядеть существительное во множественном числе. Поэтому каждое существительное следует запоминать в двух формах.

С множественным числом связаны еще два момента. Во-первых, с существительными во множественном числе употребляются глаголы в единственном числе. Например:

Y mae'r bachgen yn chwarae. Мальчик играет.
Y mae'r bechgyn yn chwarae. Мальчики играют.

Еще одна тонкость связана с мутацией после артикля. Если существительное женского рода стоит во множественном числе, то после артикля никаких изменений не происходит. Например:

dafad > y ddafad "овца", но defaid > y defaid "овцы"

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Y mae'r cyllyll yn llaw mab yr athro.  Y mae'r defaid yn y cae. Y mae'r wraig yn ateb llythyrau ei gŵr.  Y mae menig yr eneth ar y bwrdd. Y mae'r genethod yn cadw sŵn yn yr ysgol.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

Y mae fy ...... wedi prynu ......
Мой отец купил телят.

Y mae'r ...... yn ....... ar y ........
Плотники работают на корабле.

Y mae ......... a ............ y bachgen yn ........ eu .........
Братья и сестры мальчика учат свои уроки.

Y mae .......... yn y ........ a'r ..........
Есть рыбы в озерах и реках

Y mae'r ........ yn bwyta'r ...... dan y ........
Свиньи едят желуди под дубами.

Словарь

cyllell, cyllyll (f.) – нож
llaw, dwylaw (f.) – рука
dafad, defaid (f.) – овца
ateb – отвечать
llythyr, -au (m.) – письмо
maneg, menig (f.) – перчатка
geneth, -od (f.) – девочка
cadw sŵn – шуметь
llo, lloi (m.) – теленок
saer, seiri (m.) – плотник 
brawd, brodyr (m.) – брат
chwaer, chwiorydd (f.) – сестра
gwers, -i (f.) – уроки
pysgodyn, pysgod (m.) – рыба
llyn, -noedd (m.) – озеро
afon, -ydd (f.) – река
mochyn, moch (m.) – свинья
mesen, mes (f.) – желудь
derwen, derw (f.) – дуб

Ответы:

इस दुनिया में जलघटिका की नलिका से बहते पानी सा जीवन

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: