Author Topic: Урок №16  (Read 2569 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Damaskin

  • Moderator
  • *
  • Posts: 16856
on: May 13, 2012, 19:41
Y mae dafad ddu a llo gwyn gan y ffarmwr. A oes plentyn gan y wraig? Y mae cyllell gan y bachgen. Y mae llawer o arian ganddo. Y mae ymenyn a chaws gennym. Nid oes na thaid na nain ganddi.

Перевод:


Словарь

llo (m.) – теленок
gan – у
plentyn (m.) – ребенок
gwraig (f.) – женщина, жена
cyllell (f.) – нож
llawer o – много
ganddo – у него
ymenyn (m.) – масло
caws (m.) – сыр
gennym – у нас
na... na... – ни... ни...
taid (m.) – дедушка
nain (f.) – бабушка
ganddi – у нее

Комментарий

Предлог gan. Если в большинстве европейских языков говорят " Я имею дом" или "Я имею автомобиль", то в валлийском эта идея выражается примерно так же, как по-русски – с помощью глагола "быть" и предлога gan "у":

Y mae tŷ gan y ffarmwr. У фермера есть дом.
Y mae car gan fy mrawd. У моего брата есть автомобиль.

В отличие от русского языка предлоги в валлийском могут изменяться по лицам. Вот как выглядит спряжение предлога gan:

gennyf – у меняgennym – у нас
gennyt – у тебяgennych – у вас
ganddo – у негоganddynt – у них
ganddi – у нее

Например:

Y mae gardd gennyf. У меня есть сад.
Y mae ci ganddo. У него есть собака

Порядок слов может быть и другой:

Y mae gan y ffarmwr dŷ. У фермера есть сын.
Y mae gennyf ardd. У меня есть сад.
Y mae ganddo gi. У него есть собака.

В этом случае слово после предлога gan подвергается лениции.

Союз a вызывает у последующего слова спирантизацию:

cath a chi "кошка и собака"; buwch a tharw "корова и бык"

Частица na "ни" также вызывает спирантизацию: na gwaith na thŷ "ни работы, ни дома". Перед гласными частица na принимает форму nac:

Nid yw ef nac yn gweled nac yn clywed. Он не видит и не слышит. 
 
Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Y mae gardd a thŷ gan ei thaid. Nid oes na tharw na cheffyl gan Dafydd. Y mae car newydd ganddo. Y mae llawer o arian ganddynt. A oes bara a chaws gennyt yn y tŷ?

Упражнение 2

Заполните пропуски:

Y mae ci du ...... y bachgen.
У мальчика есть черная собака.
Nid oes .... llaeth ..... ymenyn .......
У нее нет ни молока, ни масла.
Y mae ...... a ....... gan ei ........
У его брата есть жена и дети.
A ...... car ........?
У вас есть автомобиль?
Y mae taid a nain ............
У меня есть дедушка и бабушка. 

Ответы:

तमोभूतमिदं जगत्
___
Rusu je lepo samo na putu...

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: