Author Topic: Урок №14  (Read 3774 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Damaskin

 • Moderator
 • *
 • Posts: 17762
on: May 13, 2012, 19:25
Pa ham yr wyt ti yn drist? Yr wyf yn sâl.
Pa bryd y mae'r bws yn myned i Gaerdydd? Am saith o'r gloch.
Pa le y mae dy frawd yn byw ac yn gweithio?
I ba le y mae ef yn cerdded bob dydd?
Pa bryd y mae Dafydd yn codi yn y bore?
O ba le eich tad yn dyfod ôl bob noswaith?
Pa bryd y mae ef yn cael cinio? Am ddau o'r gloch.
Sut yr ydych chwi yn teimlo heddiw? Yr wyf yn dda iawn, diolch.

Перевод:


Словарь

pa ham – почему?
sâl – больной
pa bryd – когда?
bws (m.) – автобус
Caerdydd – Кардифф
saith – семь
am saith o'r gloch – в семь часов
pa le – где?
ac – и (перед гласными)
i ba le – куда?
cerdded – ходить
bob dydd – каждый день
codi – вставать
yn y bore – утром
o ba le – откуда?
dyfod ôl – возвращаться
bob noswaith – каждый вечер
cael cinio – обедать
dau – два
am ddau o'r gloch – в два часа
sut – как?
teimlo – чувстовавать (себя)
diolch – спасибо

Комментарий

Если мы задаем вопрос с использованием вопросительных местоимений (pa bryd, pa le, pa ham, sut), то в третьем лице mae не будет меняться на yw (ydyw). Например:

Pa le y mae ein tad yn awr? Где сейчас наш отец?
Pa bryd y mae eich brawd yn myned i'r dref? Когда ваш брат идет в город?
Sut y mae hi heddiw? Как она сегодня?

Pa означает "какой, который". Pa le – дословно "какое место" (lle – место). Pa bryd – "какое время" (pryd – время). I ba le – "в какое место", o ba le – "из какого места" (предлоги i и o вызывают у последующего слова ленницию).

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Pa bryd y mae dy fam yn myned i'r eglwys? Am saith o'r gloch.
Sut y mae dy chwaer? Y mae hi yn sâl.
Pa bryd y mae dy frawd yn codi yn y bore?
Pa ham yr wyt ti yn llawen?
O ba le y mae ef wedi dyfod ôl? 

Упражнение 2

Задайте вопросы к следующим предложениям и переведите:

Y mae'r bachgen yn myned i'r ysgol. (I ba le?)
Y mae ei brawd yn cael cinio am ddau o'r gloch. (Pa bryd?)
Y mae'r ci yn eistedd wrth y tân. (Pa le?)
Y mae fy nhad yn dda iawn. (Sut?)
Y mae ei mab wedi dyfod o Gaerdydd (O ba le?)

Ответы:

तमोभूतमिदं जगत्
___
Uši su mi nadevene božijim rečima, a usta puna kupusa...

Offline IarannT

 • Posts: 825
 • Gender: Male
Reply #1 on: May 27, 2012, 21:35
Здравствуйте!
Скажите пож-ста

I ba le y mae ef yn cerdded bob dydd

в этом предложении смущает bob dydd а время y mae ef yn cerdded используется как обычно "он есть идущий". Форма bod такая же что я сейчас делаю или каждый день?

yr wyf yn darllen y llyfr я читаю книгу
то я почитываю книги каждый день Yr wyf yn darllen y llyfrau bob dydd.


Offline Damaskin

 • Moderator
 • *
 • Posts: 17762
Reply #2 on: May 28, 2012, 00:29
в этом предложении смущает bob dydd а время y mae ef yn cerdded используется как обычно "он есть идущий". Форма bod такая же что я сейчас делаю или каждый день?

Эта конструкция (bod в настоящем времени + причастие) не означает, что действие происходит в конкретный момент. Например Yr wyf yn gweithio mewn banc. Я работаю в банке (то есть не подразумевается, что говорящий именно сейчас сидит и работает).
К русскому "я почитываю" ближе конструкция bod в будущем времени + причастие (byddaf yn darllen).
तमोभूतमिदं जगत्
___
Uši su mi nadevene božijim rečima, a usta puna kupusa...

Offline Rōmānus

 • Posts: 19995
 • Gender: Male
Reply #3 on: May 28, 2012, 00:35
pa ham – почему?
Мне только кажется, или это сочетание давно уже как стянулось в pam?
Надежда - мать дураков (с) Литовская пословица

Offline Damaskin

 • Moderator
 • *
 • Posts: 17762
Reply #4 on: May 28, 2012, 00:39
pa ham – почему?
Мне только кажется, или это сочетание давно уже как стянулось в pam?

Да. Причем уже в учебниках литературного языка даются обе формы: pa ham и pam.  А Pa le стянулось в ble.
तमोभूतमिदं जगत्
___
Uši su mi nadevene božijim rečima, a usta puna kupusa...

Offline Alafiel

 • Posts: 52
 • Gender: Female
Reply #5 on: July 10, 2012, 18:24
Здравствуйте! Присоединяюсь к беседе. А остальные вопросительные слова не подверглись аналогичным изменениям? И как к конструкции вроде бы вообще без времени может быть близким будущее время (это я все о том же примере)?

Offline Damaskin

 • Moderator
 • *
 • Posts: 17762
Reply #6 on: July 10, 2012, 18:33
А остальные вопросительные слова не подверглись аналогичным изменениям?

Pa bryd стянулось в pryd. Вместо i ba le используется i ble или просто ble. O ba le -> o ble.

И как к конструкции вроде бы вообще без времени может быть близким будущее время (это я все о том же примере)?

Не вполне уловил суть вопроса. Что значит "конструкция без времени"?
तमोभूतमिदं जगत्
___
Uši su mi nadevene božijim rečima, a usta puna kupusa...

Offline Alafiel

 • Posts: 52
 • Gender: Female
Reply #7 on: July 10, 2012, 18:35
Я имею в виду, что мне сложно отнести действие в данном примере четко к какому-то времени, поэтому так и выразилась.

Offline Damaskin

 • Moderator
 • *
 • Posts: 17762
Reply #8 on: July 10, 2012, 18:44
Во всех предложениях урока используется настоящее время (как в валлийских фразах, так и в русских).
तमोभूतमिदं जगत्
___
Uši su mi nadevene božijim rečima, a usta puna kupusa...

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: