Author Topic: Урок №9  (Read 2877 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Damaskin

  • Moderator
  • *
  • Posts: 17961
on: May 13, 2012, 17:15
Y mae ein brawd wedi cau'r drws. Y mae'r fam wedi agor y ffenestr yn yr ystafell. Y mae ein chwaer wedi prynu llaeth yn y siop. Y mae ein rhieni wedi gwerthu eu tŷ. A ydych chwi wedi gweled y castell ar y mynydd?

Перевод:


Словарь

brawd (m.) – брат
cau – закрывать
mam (f.) – мать
agor – открывать
ffenestr (f.) – окно
chwaer (f.) – сестра
prynu – покупать
llaeth (m.) – молоко
siop (f.) – магазин
rhieni (pl.) – родители
castell (m.) – замок
mynydd (m.) – гора

Комментарий

Перфект. Перфект в валлийском языке обозначает действие, завершившееся к настоящему времени. Образуется он очень просто – заменой частицы yn на частицу wedi ("после"). Например:

Yr wyf yn darllen y llyfr. Я читаю книгу.
Yr wyf wedi darllen y llyfr. Я прочитал книгу (досл. "Есть я после чтения книги").

Отрицательные и вопросительные предложения в перфекте образуются точно также, как и в настоящем времени (с учетом замены yn на wedi):

A ydych chwi wedi darllen y llyfr? Вы прочитали книгу?
Nac ydwyf. Nid wyf wedi darllen y llyfr. Нет. Я не прочитал книгу.

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Y mae eu tad wedi gwerthu'r hen dŷ. Yr wyf wedi cau'r ffenestr yn y gegin. Y mae'r ffarmwr wedi prynu ceffyl gwyn a buwch goch. Y mae ein mab wedi myned i'r siop. Y mae'r athro wedi bwyta'r afal.

Упражнение 2

Переделайте предложения из настоящего времени в перфект:

Yr wyf yn canu. Y mae ef yn prynu tŷ yn y wlad. Y mae eich merch yn myned i'r ysgol. Yr ydym yn chwarae gyda'r plant yn yr ardd. A ydych chwi yn gweithio heddiw? 

Ответы:

तमोभूतमिदं जगत्
___
Uši su mi nadevene božijim rečima, a usta puna kupusa...

Offline Morumbar

  • Posts: 1373
  • Gender: Male
  • Is fearr clú ná conach.
Reply #1 on: October 17, 2017, 03:56
В словосочетаниях "наши родители" и "наш родитель" притяжательное местоимения одинаковое? Т.е. они не изменяются по числам?

Неужели все предлоги, которые мы изучили до 9-го урока включительно (кроме am+L и yn+L, который не "в(чем-то)", а другой), не вызывают мутаций?

Offline Damaskin

  • Moderator
  • *
  • Posts: 17961
Reply #2 on: October 17, 2017, 14:23
В словосочетаниях "наши родители" и "наш родитель" притяжательное местоимения одинаковое? Т.е. они не изменяются по числам?

Да. Ein brawd, ein rhieni - одинаково.

Неужели все предлоги, которые мы изучили до 9-го урока включительно (кроме am+L и yn+L, который не "в(чем-то)", а другой), не вызывают мутаций?

А какие там еще были предлоги?
तमोभूतमिदं जगत्
___
Uši su mi nadevene božijim rečima, a usta puna kupusa...

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: