Author Topic: Урок №6  (Read 3293 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Damaskin

 • Moderator
 • *
 • Posts: 15812
on: May 12, 2012, 19:07
-A yw eich merch yn yr ysgol?
-Nac ydyw. Y mae hi yn chwarae gyda'r gath yn yr ardd.

-A yw eu mab yn byw yn y wlad?
-Nac ydyw. Y mae ef yn byw yn y dref.

-A wyt ti am ddysgu Cymraeg?
-Ydwyf.

-A ydych chwi yn clywed yr aderyn yn canu?
-Ydym.

-A ydych chwi yn myned i'r sinema?
Ydym. Yr ydym ni yn myned i'r sinema heno.

Перевод:


Словарь

eich – ваш, ваша, ваши
merch (f.) – дочь
gyda – с
gardd (f.) – сад
eu – их
mab (m.) – сын
byw – жить
gwlad (f.) – деревня (все, что не город)
tref (f.) – город
clywed – слышать
aderyn (m.) – птица
i – в (куда-либо)
sinema (m.) – кино
heno – сегодня вечером

Комментарий

Вопросительные предложения. Вопросительная форма глагола bod образуется заменой частицы yr на частицу a:

yr wyf fi "я есть" – a wyf fi "я есть?"
yr wyt ti "ты есть" – a wyt ti "ты есть?"
yr ydym ni "мы есть" – a ydym ni "мы есть?"
yr ydych chwi "вы есть" – a ydych chwi "вы есть?"

Как и в отрицании, в вопросительной форме mae и maent заменяются на yw (ydyw) и ynt (ydynt):

y mae ef "он есть" – a yw ef "он есть?"
y maent hwy "они есть" – a ynt hwy "они есть?"

В вопросительных предложениях, в отличие от повествовательных и отрицательных, личные местоимения опускать нельзя.

В качестве кратких положительных и отрицательных ответов используются соответствующие формы глагола:

A ydych chwi yn gweithio? Вы работаете?
Ydym. Да. Nac ydym. Нет.

При кратком ответе вместо форм wyf, wyt, yw и ynt нужно использовать формы ydwyf, ydwyt, ydyw и ydynt:

A wyt ti yn darllen? Ты читаешь?
Ydwyf. Да. Nac ydwyf. Нет.

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

A ydych chwi yn gweled y tŷ ar y bryn? Nac ydym.
A wyt ti yn hoffi nofio yn yr afon? Ydwyf.
A yw ef yn byw yn y dref? Ydyw. Y mae ef yn byw yn y dref.
A yw'r bachgen yn myned i'r ysgol? Nac ydyw. Y mae ef yn myned i'r sinema.
A yw eich merch gartref? Nac ydyw. Y mae hi yn chwarae gyda'r ci yn y cae.   
 
Упражнение 2

Заполните пропуски:

A ...... ti yn ....... Cymraeg? ........
Ты учишь валлийский язык? Да.
A ....... chwi yn ...... y plant yn ......? ..... ydym.
Вы слышите, как поют дети? Нет.
A ..... eich ...... yn myned ...'r sinema ........? ...... ydyw.
Ваш сын идет в кино сегодня вечером? Нет.
A ......'r ffarmwr yn ........ yn y ...... heddiw? .......
Фермер сегодня работает в поле? Да.
A ...... ..... yn ........? ......
Она спит? Да. 

Ответы:

इस दुनिया में जलघटिका की नलिका से बहते पानी सा जीवन

Offline Alafiel

 • Posts: 52
 • Gender: Female
Reply #1 on: June 12, 2012, 18:46
Хочу спросить... Во-первых, я смотрю, у вас в ответах в первом упражнении "деревня" вместо "города" - или так надо? Во-вторых, в тексте, прилагающемся к уроку, предложение "A wyt ti am ddysgu Cymraeg?" и в переводе - "собираешься учить". Это влияние предлога/частицы "am"? Я смотрела в словаре, столько значений! Какая роль у этого предлога чаще всего?

Offline Alexandra A

 • Posts: 27225
 • Gender: Female
 • Пришелец из эпохи Кассивелауна и Гая Юлия
  • Caesar in Britain / Cesare in Britannia / Цезарь в Британии
Reply #2 on: June 12, 2012, 19:00
"A wyt ti am ddysgu Cymraeg?" и в переводе - "собираешься учить".

Есть ли ты около изучения валлийского?

В смысле, находишься ли ты около, близко - к процессу изучения? >

> собираешься ли делать изучение?

Ну, примерно такая логика данного выражения...
Cassiuellaunus Caius Iulius
Кассивеллаун Гай Юлий
year 54 BCE l'anno 54 PEV год 54 до н.э.

Offline Damaskin

 • Moderator
 • *
 • Posts: 15812
Reply #3 on: June 12, 2012, 19:11
Во-первых, я смотрю, у вас в ответах в первом упражнении "деревня" вместо "города" - или так надо?

Нет, это опечатка. Сейчас исправил.
Во-вторых, в тексте, прилагающемся к уроку, предложение "A wyt ti am ddysgu Cymraeg?" и в переводе - "собираешься учить". Это влияние предлога/частицы "am"?

Bod am - собираться сделать что-либо. Am вызывает леницию у последующего слова (в том числе и у отглагольного существительного).
इस दुनिया में जलघटिका की नलिका से बहते पानी सा जीवन

Offline Alafiel

 • Posts: 52
 • Gender: Female
Reply #4 on: June 12, 2012, 23:58
Damaskin, Александра, спасибо за пояснения!

Offline Kaiomaar

 • Posts: 105
 • Gender: Male
Reply #5 on: February 28, 2013, 21:59
А чем отличается Nac oт Nid из предыдущего урока?

Offline Morumbar

 • Posts: 1374
 • Gender: Male
 • Is fearr clú ná conach.
Reply #6 on: October 17, 2017, 03:13
Yr wyf am ddysgu Cymgaeg heddiw!
/Ир уйв ам ддисги Кимрайг хеддиу/

Дд - это для простоты написал.

Правильно?

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: