Author Topic: Урок №5  (Read 3389 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Damaskin

  • Moderator
  • *
  • Posts: 17641
on: April 30, 2012, 22:06
Nid wyf yn deall y llyfr. Nid ydym ni yn siarad Cymraeg ond yr ydym ni yn siarad Saesneg. Nid yw'r bachgen yn dysgu'r wers. Nid wyf yn gweled y ceffyl yn y cae. Nid yw hi yn gwisgo het. Nid yw Dafydd yn hoffi te ond y mae ef yn hoffi coffi. Nid wyf am fyned adref.

Перевод:


Словарь

deall – понимать
siarad – говорить
Cymraeg (f.) – валлийский язык
ond – но
Saesneg (f.) – английский язык
dysgu – учить (что-то, кого-то)
gwers (f.) – урок
gweled – видеть
ceffyl (m.) – конь
gwisgo – носить (одежду)
hoffi – любить, нравиться
coffi (m.) – кофе
bod am – собираться (предлог am вызывает леницию)
myned – идти, уходить
adref – домой

Комментарий

Отрицание. Отрицательная форма глагола bod в настоящем времени образуется заменой частицы yr/y на частицу nid.

yr wyf fi "я есть" – nid wyf fi "я не есть"
yr wyt ti "ты есть" – nid wyt ti "я не есть"
yr ydym ni "мы есть" – nid ydym ni "мы не есть"
yr ydych chwi "вы есть" – nid ydych chwi "вы не есть"

Глаголы mae и maent в отрицании имеют особые формы yw (или ydyw) и ynt (или ydynt):

y mae ef "он есть" – nid yw ef "он не есть"
y maent hwy "они есть" – nid ynt hwy "они не есть"


Языки. В валлийском названия языков обычно относятся к женскому роду. Приведем небольшой список:

Ffrangeg – французский язык
Almaeneg – немецкий язык
Eidaleg – итальянский язык
Sbaeneg – испанский язык
Gwyddeleg – ирландский язык
Rwsieg – русский язык
Lladin – латынь 

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Nid yw'r gath yn yr ystafell.
Nid ydynt hwy yn cysgu.
Nid ydym ni yn siarad Almaeneg ond yr ydym yn siarad Saesneg.
Nid wyf fi yn hoffi gwisgo het.
Nid yw Dafydd yn myned adref.
Nid yw'r bachgen yn chwarae.

Упражнение 2

Переделайте утвердительные предложения в отрицательные:

Y mae hi yn darllen llyfr.
Yr wyf yn gweled y gath yn yr ystafell.
Y mae'r plant yn chwarae yn y cae.
Yr wyf yn yfed coffi.
Yr ydym ni yn gweithio heddiw.
Y maent hwy gartref yn awr.

Ответы:

तमोभूतमिदं जगत्
___
Uši su mi nadevene božijim rečima, a usta puna kupusa...

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: