Author Topic: ſtara dobra cžeſſtina  (Read 10030 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Aramis

 • Guest
on: December 2, 2005, 16:09
Pozdrawugi! Gak ſe wam, lide, dařj? Nechtěli byſte tady zkuſiti pſati ſtarau čeſſtinau? :green: Když ano, gazyk gakeho obdobj mužete nawrhnauti? ;D

Offline Ян Хавлиш

 • Posts: 148
 • спикер чушского идиолекта
  • temple of regis
Reply #1 on: December 5, 2005, 15:25
Pozdrawugi! Gak ſe wam, lide, dařj? Nechtěli byſte tady zkuſiti pſati ſtarau čeſſtinau? :green: Když ano, gazyk gakeho obdobj mužete nawrhnauti? ;D

Starou czesstinou psaati neumjm, gen se mi ljbj sprzesskowej prawopis, nebotj umosznjuge psaat na netu bez nutnosti diakritiky; proto gsem si vytworzil trzetj sprzesskowej prawopis  ;up:

Nicmeenje czjtaawaam szenje przes rameno aukoly do historickee mluwnice a muoszu waam s klidem rzjct, sze staraa czesstina ge PRZJSSERNAA  :???

Aty zlatte yablko gmyechu
O nyezto ∫ye welmy prziechu
Nebo bye∫ye nanyem py∫ano
Ktera kra∫∫ye tey bude dano
Wzwolychu ho ∫udczy ∫obye
Rzkucz dawame tu mocz tobye
At ∫∫ye neprzyem dele oto
Day ktery chczes yablko toto
ba cide hastpa touietaderouf.

кдыбы лидé недěлали блáҕовé вěци, ниц инелигентни́ҕо бы се никды нестало. (Лудвих Витгенčтаiн)

Aramis

 • Guest
Reply #2 on: December 5, 2005, 15:34
Starou czesstinou psaati neumjm, gen se mi ljbj sprzesskowej prawopis, nebotj umosznjuge psaat na netu bez nutnosti diakritiky; proto gsem si vytworzil trzetj sprzesskowej prawopis 
Chm... Ale ty k tomuž piſſeš negenom w nowem prawopiſe, nybrz i w nowÿm gazycze :D Ga gſem pro ſebe wybral prawopis Karla B. Chocenſkÿho, gelikož ſe mi ljbj, w niemž nemuſim kwantitu ſamohlaſek rozliſſowati :)

Offline Ян Хавлиш

 • Posts: 148
 • спикер чушского идиолекта
  • temple of regis
Reply #3 on: December 6, 2005, 18:38
Starou czesstinou psaati neumjm, gen se mi ljbj sprzesskowej prawopis, nebotj umosznjuge psaat na netu bez nutnosti diakritiky; proto gsem si vytworzil trzetj sprzesskowej prawopis 
Chm... Ale ty k tomuž piſſeš negenom w nowem prawopiſe, nybrz i w nowÿm gazycze :D Ga gſem pro ſebe wybral prawopis Karla B. Chocenſkÿho, gelikož ſe mi ljbj, w niemž nemuſim kwantitu ſamohlaſek rozliſſowati :)

Gaa gsem si wybral gako zaaklad tzw. druhej sprzesskowej prawopis a systemizowal ho, abych wylouczil dwouznacznosti a czaastecznie zachowal i geho raaz.

Kterak gesti to tobie lehkejm, Aramisi, kdysz kwantity rozlissowati nemusjss pisse zpuosobou Chocenskeeho. Agtj to aukolu pro Rusa nelehkeeho kwantitu spraavnie wyhodnotiti, tak i gako gesti pro Czecha aukolem nelehkejm przjzwuku v ruskeem gazyce korektnie uderzowati.
ba cide hastpa touietaderouf.

кдыбы лидé недěлали блáҕовé вěци, ниц инелигентни́ҕо бы се никды нестало. (Лудвих Витгенčтаiн)

Aramis

 • Guest
Reply #4 on: December 7, 2005, 17:49
Gaa gsem si wybral gako zaaklad tzw. druhej sprzesskowej prawopis a systemizowal ho, abych wylouczil dwouznacznosti a czaastecznie zachowal i geho raaz.

Kterak gesti to tobie lehkejm, Aramisi, kdysz kwantity rozlissowati nemusjss pisse zpuosobou Chocenskeeho. Agtj to aukolu pro Rusa nelehkeeho kwantitu spraavnie wyhodnotiti, tak i gako gesti pro Czecha aukolem nelehkejm przjzwuku v ruskeem gazyce korektnie uderzowati.

Go, dobřze. Ale teď mi odpowiez, gakj ge to u tebe gazyk. Tam prſece widjm zakončenj "eg", ale "eho". Ge to mluwena nebo umiela čzeſſtina?

Offline Ян Хавлиш

 • Posts: 148
 • спикер чушского идиолекта
  • temple of regis
Reply #5 on: December 7, 2005, 18:23
Gaa gsem si wybral gako zaaklad tzw. druhej sprzesskowej prawopis a systemizowal ho, abych wylouczil dwouznacznosti a czaastecznie zachowal i geho raaz.

Kterak gesti to tobie lehkejm, Aramisi, kdysz kwantity rozlissowati nemusjss pisse zpuosobou Chocenskeeho. Agtj to aukolu pro Rusa nelehkeeho kwantitu spraavnie wyhodnotiti, tak i gako gesti pro Czecha aukolem nelehkejm przjzwuku v ruskeem gazyce korektnie uderzowati.

Go, dobřze. Ale teď mi odpowiez, gakj ge to u tebe gazyk. Tam prſece widjm zakončenj "eg", ale "eho". Ge to mluwena nebo umiela čzeſſtina?

Czesstina gjsz pjssi gest czesstinou konce stoletj dewatenaacteeho, takto gedineho stareeho spisowneeho gazyka gjmsz wlaadnu. Dikgraf _ej_ toliko pro zaapis dlouheeho ypsilon slouszj; lehkejm = lehkým.
ba cide hastpa touietaderouf.

кдыбы лидé недěлали блáҕовé вěци, ниц инелигентни́ҕо бы се никды нестало. (Лудвих Витгенčтаiн)

Offline Wladimir

 • Posts: 15
Reply #6 on: December 8, 2005, 19:35
Quote
Aty zlatte yablko gmyechu
O nyezto ∫ye welmy prziechu
Nebo bye∫ye nanyem py∫ano
Ktera kra∫∫ye tey bude dano
Wzwolychu ho ∫udczy ∫obye
Rzkucz dawame tu mocz tobye
At ∫∫ye neprzyem dele oto
Day ktery chczes yablko toto

Stará čeština není příšerná, jen pravopis je poněkud nečitelný. Když se to přepíše do moderního pravopisu, tak to jde:

A ty zlaté jablko jměchú
O něžto sě velmi přěchú
Nebo bieše na něm písáno
Která krasšie, té bude dáno
Vzvolichú ho sudci sobě
Řkúc dáváme tu moc tobě
Ať sě nepřěm déle o to
Daj, který chceš jablko toto.

S výjimkou aoristu (jměchú = měly, ...) se toho mnoho nezměnilo.

Aramis

 • Guest
Reply #7 on: December 9, 2005, 21:38
Stará čeština není příšerná, jen pravopis je poněkud nečitelný. Když se to přepíše do moderního pravopisu, tak to jde:

A ty zlaté jablko jměchú
O něžto sě velmi přěchú
Nebo bieše na něm písáno
Která krasšie, té bude dáno
Vzvolichú ho sudci sobě
Řkúc dáváme tu moc tobě
Ať sě nepřěm déle o to
Daj, který chceš jablko toto.

S výjimkou aoristu (jměchú = měly, ...) se toho mnoho nezměnilo.

Diekugi, že gſi nam to przeložil :o)
Ga oſobnie tu ſtarau cžeſſtinu mam welice rad :D gakby ne wypadala!

P.ſ. Mohlbych tie poproſit, abys w tomto tematu take pſal niegakau ſtarau orthografij.

Offline Ян Хавлиш

 • Posts: 148
 • спикер чушского идиолекта
  • temple of regis
Reply #8 on: December 7, 2006, 11:24
Niegak naam to spinkaa... Kdesz nowee krwe pro staree audy hledati, kdesz rzek w leetie parneem plniti, kdesz dech pro pjsnie w czase trudneem nabrati?
ba cide hastpa touietaderouf.

кдыбы лидé недěлали блáҕовé вěци, ниц инелигентни́ҕо бы се никды нестало. (Лудвих Витгенčтаiн)

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: