Author Topic: български за някой  (Read 119909 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Vertaler

 • Posts: 11296
 • Gender: Male
 • Vielzeller
Reply #50 on: October 21, 2005, 01:11
Da živee normalnata bălgarska latinica! :_1_12

А чатица :_1_22
Я ні при чім, воно саме: погане в мене реноме.
Зроблю будь-що, пройду будь-де — про мене все село гуде.
© Жорж Брассенс

Reply #51 on: October 21, 2005, 01:47
Бях в България миналия месец. Няма там никаква латиница! ;-)

Offline Vertaler

 • Posts: 11296
 • Gender: Male
 • Vielzeller
Reply #52 on: October 21, 2005, 02:14
Аз чета български чати и форуми. Ги четяхте ли вие? :_1_12 Има, има, определено има. Ама нормална латиница не може да има '6' като Ш, '1' като Ъ и особено Q като Я, нима не?
Я ні при чім, воно саме: погане в мене реноме.
Зроблю будь-що, пройду будь-де — про мене все село гуде.
© Жорж Брассенс

tanika

 • Guest
Reply #53 on: November 23, 2005, 18:56
Аз чета български чати и форуми. Ги четяхте ли вие? :_1_12 Има, има, определено има. Ама нормална латиница не може да има '6' като Ш, '1' като Ъ и особено Q като Я, нима не?

Точно така.  :yes:

Offline Vertaler

 • Posts: 11296
 • Gender: Male
 • Vielzeller
Reply #54 on: November 23, 2005, 19:08
Точно така.  :yes:
Благодаря.  :UU:

Странно е, че на форума се появяват много български гости в последните дни.  :scl:
Я ні при чім, воно саме: погане в мене реноме.
Зроблю будь-що, пройду будь-де — про мене все село гуде.
© Жорж Брассенс

Offline Зоряна

 • Posts: 12
 • Gender: Female
За съжалението, забравиха темата, а аз само сега реших да уча българския език...  :) Аз харесвам форума много-много, много приятно е да видя, че хората иска на изучаване на чужди езици.
Аз започнах да уча българския език от еден месец, уча го сама и това не е много лесно. Ами... има желанието, а то движе планини!  :)

Offline Юнона

 • Posts: 50
 • Gender: Female
Reply #56 on: October 9, 2009, 22:25
Много ми е жал, че никой не пише тук отдавна. Бих общувала тук с някого с удоволствие.  :smoke:

Offline Зоряна

 • Posts: 12
 • Gender: Female
Reply #57 on: October 9, 2009, 22:29
И за мен е много жал! Юнона, стори ми се, ще бъдем самички тук... трябва да се запознаем! :)

Offline Юнона

 • Posts: 50
 • Gender: Female
Reply #58 on: October 9, 2009, 22:58
С удоволствие! Дали учиш езика самата? Аз го уча с преподавателя. Примерно една година.

Offline Зоряна

 • Posts: 12
 • Gender: Female
Reply #59 on: October 10, 2009, 00:31
Да, уча го самичка, вече четири месеци. За съжаление, сега нямам парите за курсове, а и пък тях няма в Киев  :) Има само занятия с преподавател, но са доста скъпи  :) А какъв учебник имаш? Добър ли е? 

Offline Юнона

 • Posts: 50
 • Gender: Female
Reply #60 on: October 10, 2009, 01:08
Имам дори няколко учебника. Всички са хубави, но всеки има недостатъци.Много съм учудена, че учиш езика без преподавател, много добре го знаеш вече. Как го учиш, кажи! С помощта на учебника ли? Много е лошо, че в Киев няма курсове по български.
Сега искам да ти подсетя, че в български език има бройна форма на съществителните в мъжки род.  Така че пишем не четири месеци, а четири месецА. Сигурно знаеш за това. Ако не знаеш, ще ти обясня с удоволствие. :yes:

Offline christo_tamarin

 • Posts: 908
 • Gender: Male
Reply #61 on: October 15, 2009, 16:26
Попробую анализировать и исправить тексты последних сообщений.

Offtop
Так как русский для меня не родной язык, прошу мои ошибки исправлять в личных сообщениях, а не в основных темах.

Сначала, о заголовке темы: български за някой. Не ясно это.

В заголовке возможны две ошибки, допускаемые многими болгарами:
 • употребление й вместо и
 • игнорирование специальных форм винительного падежа некоторых местоимений, например някой вместо някого (во многих диалектах таких форм нет)

Вот варианты:
 • български за някои: болгарский для кого-нибудь (буквально: для некоторых)
 • български за някого, {който се интересува}
 • български за някой {интересуващ се}
 • и т. д.

Добър ден на всички!

Казвам си Лена, живея в Санкт-Петербург, Русия. Много рада съм, че на този форум има хора който говори по-български.
Аз реших да спомня български после 5 години на забрава за да отивам в отпуск за България.
Имам два въпроси към всички участници на форума. Не запознате ли адреси на българско-руски и руско-български речници онлайн? Не ми посъветвате ли някакъви книги на съвремени български писатели?
Аз ще съм много ви благодарна за отговор.

Много рада съм, че: здесь две ошибки. Глагольная форма съм, будучи енклитикой, должна занимать второе место в сочетании слов. Правильно: Много съм рад...а, че. Рада по-болгарски только имя. Надо сказать радостна.

хора който говори по-български: хора, които говорят по български. Хора (люди) требует множественного числа. Запятая нужна, как по-русски. Предлог пишется совсем отдельно.
Quote
Много съм радостна, че на този форум има хора, които говорят на български.
Альтернативные предлоги: в този форум, на български.

да спомня: этот глагол - дательно-возвратный. Правильно: да си спомня. В этом случае лучше: да си припомня.

Аз реших да спомня български: Реших да си спомня българския. Нужна определенная форма. Глагол дательно-возвратный. Можно упустить аз.

после 5 години: след 5 години.

за да отивам в отпуск за България: .., за да пътувам за България в отпуск. .., защото ще ходя в България в отпуск. .., за да прекарам отпуска(та) си в България. и т.д.
Quote
Реших да си припомня българския след 5 години на забрава, защото ще прекарам отпуска(та) си в България.

два въпроси: два въпроса. Лучше: във форума.

Не запознате ли адреси: Не знаeте ли адреси.
Quote
Не знаeте ли адреси на българско-руски и руско-български речници онлайн?
Чудо! Вече има руско-български речник онлайн!
онлайн речник

Не ми посъветвате ли ..?. Управление этого глагола такое: да посъветвам някого за нещо. В этом случае лучше: да препоръчам нещо на някого.
Не ме посъветвате ли ..?. Глагол совершенного вида в настоящем времени не означает будущее время по-болгарски. Нужно явное будущее время или условное наклонение. Кроме того, как и по-русски, отрицание не нужно. Варианты: Не бихте ли ме посъветвали ..?. Бихте ли ме посъветвали ..?. Ще ме посъветвате ли ..?. Няма ли да ме посъветвате (за) ..?. В этом случае лучше: Бихте ли ми препоръчали ..?.

някакъви: някакви. Можно также някои.
съвремени: съвременни.
Quote
Бихте ли ми препоръчали някои книги от съвременни български писатели?

Аз ще съм много ви благодарна. Местоименная форма дательного падежа ви, будучи енклитикой, должна занимать второе место в сочетании слов: ще съм ви много благодарна. Можно упустить аз.

Аз чета български чати и форуми. ? :_1_12 Има, има, определено има. Ама нормална латиница не може да има '6' като Ш, '1' като Ъ и особено Q като Я, нима не?
чати: чатове.
Ги четяхте ли вие?. Местоименная форма винительного падежа ги (их), будучи енклитикой, ставить на первое место нельзя. (Такое возможно лишь в диалектах, примыкающих к греческому, и в кодифицированном македонском.) Лучше перфект (прошедшее неопределенное время), чем аорист. Чели ли сте ги? Вие чели ли сте ги?
нима не?: нали?.
И мене ме дразни такова писане на латиница. На български или на руски трябва да се пише на кирилица. Другото е извращение.

За съжалението, забравиха темата, а аз само сега реших да уча българския език...  :) Аз харесвам форума много-много, много приятно е да видя, че хората иска на изучаване на чужди езици.
Аз започнах да уча българския език от еден месец, уча го сама и това не е много лесно. Ами... има желанието, а то движе планини!  :)
само сега: едва сега.

да уча българския език: да уча български език или да го уча българския език.

хората иска на изучаване на чужди езици: Нужна глагольная форма во множественном числе. Глагол иска переходный - требует прямого дополнения. Правильно: хората искат изучаване на чужди езици. Лучше: хората искат да изучават чужди езици.

еден: един.
движе: движи.

И за на мен ми е много жал! Юнона, стори ми се, ще бъдем самички тук... трябва да се запознаем! :)

С удоволствие! Дали учиш езика самата? Аз го уча с преподавателя. Примерно една година.
Дали учиш езика самата? : Сама ли учиш езика?.
с преподавателя: с преподавател или с преподавателя Петров.

Да, уча го самичка, вече четири месеци. За съжаление, сега нямам парите за курсове, а и пък тях няма в Киев  :) Има само занятия с преподавател, но са доста скъпи  :) А какъв учебник имаш? Добър ли е?
четири месеци: четири месеца.
а и пък тях няма: а пък и такива няма.

Имам дори няколко учебника. Всички са хубави, но всеки има недостатъци.Много съм учудена, че учиш езика без преподавател, много добре го знаеш вече. Как го учиш, кажи! С помощта на учебника ли? Много е лошо, че в Киев няма курсове по български.
Сега искам да ти подсетя, че в български език има бройна форма на съществителните в мъжки род.  Така че пишем не четири месеци, а четири месецА. Сигурно знаеш за това. Ако не знаеш, ще ти обясня с удоволствие. :yes:
да ти подсетя: да те подсетя.
Трудно мне писать Э. Извините. Буду иногда на месте Э писать обычное Е .

Offline regn

 • Posts: 4917
 • čia nieko nėra
Reply #62 on: October 15, 2009, 17:48
Добър ден на всички! Аз също искам да се общувам на български защото бързо забравям езика. Даже писах уроци по български език тук на форума, но вече много време не съм говорил с никого.

Казвам се Юрий и пред няколко години започнах да уча българския език за неговата хубавина. Много ми хареса, как звучи и как се пише. Четох българска поезия и българска проза. Трябва да кажа че сега смятам Елисавета Багряна като една от най-добрите поети на света.

Често слушам българска музика. Сред другите много харесвам Лили Иванова. Нейният глас е божествен.

Offline Юнона

 • Posts: 50
 • Gender: Female
Reply #63 on: October 15, 2009, 18:09
Здравей, Юрий!

И аз много обичам да общувам с различни хора на български. За съжаление, често правя грешки и много съм благодарна, че тук във форума Христо Тамарин ги е поправил. Все пак  няма страшно, че правим грешки.
Също обичам да чета българската литература. Стихи на Елисавета Багряна обичам, но само тези, които са написани в младите й години.(не знам, може ли да се изразя на български по такъв начин?). Повече харесвам творчеството на Димчо Дебелянов. Стихотворенията му  дори звучат много хубаво!
Гледал ли си  български филми? Аз гледах няколко. Едни от тях са на много високо ниво, според мен, А има и тези, които не е възможно да гледам.
Разбира се, Лили Иванова е във върха винаги! А харесваш ли чалга?

Offline DannnyBB

 • Posts: 59
 • Gender: Female
Reply #64 on: November 8, 2009, 21:17
Браво! Страхотно се справяте!

Ако наистина си търсите човек, с когото да си побъбрите на български, ето ме мен - българка натюр. :)

Можем да говорим на всякакви теми, стига това да е допустимо във форума.
В случай, че противоречи на порядките ви, защото  аз съм съвсем нова тук, можете да ми пишете на danaila_m@mail.bg

Удивена съм от познанията и ви правя още една голяяяма похвала:))

Аз пък уча руски. Моята учителка е рускиня и е страхотна.

Offline Nekto

 • Posts: 15253
 • Gender: Male
Reply #65 on: November 8, 2009, 21:37
Браво! Страхотно се справяте!

Ако наистина си търсите човек, с когото да си побъбрите на български, ето ме мен - българка натюр. :)

Можем да говорим на всякакви теми, стига това да е допустимо във форума.
В случай, че противоречи на порядките ви, защото  аз съм съвсем нова тук, можете да ми пишете на danaila_m@mail.bg

У нас на форуме есть локльный раздел для общения на разных языках: http://lingvoforum.net/index.php/board,111.0.html Там нет подраздела для болгарского, но можно попросить администрацию создать его... ;)

Аз пък уча руски. Моята учителка е рускиня и е страхотна.

Ничего себе ложный друг!  :o

Offline Юнона

 • Posts: 50
 • Gender: Female
Reply #66 on: November 8, 2009, 22:14
DannnyBB, много ми е приятно да се запознаем! За съжаление, не съм сигурна, че ще ми отговорите наскоро. Тук всички пишат мнооооооого рядко, само да започнеш да общуваш с някого, веднага всичко спира! :uzhos:
Не мисля, че може по такъв начин да учим езици.  :(
Все пак се надявам  да продължим общуването ни, ако обичате! :UU:
Что се отнася до думичката "страхотно", също най-напред бях чудвала за нея, но сега я използвам без да се смущавам ;D

Offline Nekto

 • Posts: 15253
 • Gender: Male
Reply #67 on: November 8, 2009, 22:24
Что се отнася до думичката "страхотно", също най-напред бях чудвала за нея, но сега я използвам без да се смущавам ;D

А это что такое?  :)

Offline Лукас

 • Global Moderator
 • *
 • Posts: 19183
 • Gender: Male
  • Славо-Россика
Reply #68 on: November 8, 2009, 22:29
А это что такое?
Гугл-переводчик слово "страхотно" как только не переводит (смотря какое предложение): здорово, крутой, большой.
А вот "чудвала" вообще не перевел, оно какое-то странноватое.
«Победоносил, победоносю и победоносить буду». Георгий Победоносец
«Я мстю, и мстя моя будет ужасной» - объявил бобёр лесу.
«Бог чува Србе», али је рок трајања истиче!

Offline Nekto

 • Posts: 15253
 • Gender: Male
Reply #69 on: November 8, 2009, 22:32
А это что такое?
Гугл-переводчик слово "страхотно" как только не переводит (смотря какое предложение): здорово, крутой, большой.
А вот "чудвала" вообще не перевел, оно какое-то странноватое.

И вообще интернеты не знают этого слова, вероятно очепятка... ;)

Offline Юнона

 • Posts: 50
 • Gender: Female
Reply #70 on: November 8, 2009, 22:37
А, извинявайте, моля! Изгубих една буква,  :scl:трябва да пиша  съм УЧУДВАЛА (учудвам-учудвах-учудвала), тоест УДИВЛЯЛАСЬ.

Reply #71 on: November 8, 2009, 22:41
NEKTO
Котаракът на аватара Ви е невероятно симпатичен! Наистина е страхотен! ;up:

Offline Nekto

 • Posts: 15253
 • Gender: Male
Reply #72 on: November 8, 2009, 22:45
Премного благодаря... :-[

Offline DannnyBB

 • Posts: 59
 • Gender: Female
Reply #73 on: November 9, 2009, 20:41
Здравейте, Юнона!

На мен също ми е много приятно да се запознаем:))

И напротив, ето че ви отговарям, при това веднага.
Всъщност, аз исках никът ми да бъде DannnyBG (BG за Bulgaria), но в бързината съм се регнала като BB. Нищо.

Искам най-напред да ви помоля да си говорим на ти. В България така е прието да се говори във форумите.

Относно думата "страхотно":))
Можела съм да кажа и така: "Чудесно се справяте", но щеше да звучи вече по-книжовно.

Страхотно е като английското great!

Напр.
Вчера си купих СТРАХОТНИ обувки.
Вярно, мога да кажа ЧУДЕСНИ, ПРЕКРАСНИ обувки, но не е същото:)

Ако бях тинейджър, щях да кажа:

Вчера си купих много ЯКИ обувки.
или
Вчера си купих много ГОТИНИ обувки.
или
Вчера си купих много СУПЕРСКИ обувки.

Не съм сигурна, че тези думички ги има в речниците, най-малкото пък в гугъл преводача, но аз обещавам да пиша по-често тук и с удоволствие ще ви казвам думи и изрази, които едва ли ще намерите в речниците.

Още повече че съм майка на тинейджър и съм доста в час със сленга:))

Доста в час = познавам добре, запозната съм добре

Много съм впечатлена от познанията ви и ще се радвам, ако мога да ви бъда полезна с нещо.
Не се притеснявайте да питате, или да поискате нещо от мен:))

Пожелавам ви една прекрасна и релаксираща вечер:))
Offline Юнона

 • Posts: 50
 • Gender: Female
Reply #74 on: November 9, 2009, 21:16
Добър вечер, Dannny!

Много ти благодаря за отговора. Наистина ли учиш руски? Чувала съм, че сега почти във всички училища в България пак има уроци по руски. Така ли?
Искам да те попитам. Ето цитат от писмото ти:
"Можела съм да кажа и така: "Чудесно се справяте", но щеше да звучи вече по-книжовно."

Не разбирам, защо пишеш тази форма:МОЖЕЛА СЪМ. Не е ли по-правилно да пишеш МОГЛА СЪМ. Има ли разлика между тези глаголни форми?

Много ти благодаря за помощта.  ::)
Лека нощ!


 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: