Автор Тема: Тюркизированность грузинского языка  (Прочитано 75154 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн DMS

 • Сообщений: 1476
 • Пол: Мужской
 • Я
  • Удмуртология
Сабж. Насколько тюркизирован на разных уровнях грузинский язык?

Оффлайн Leo

 • Сообщений: 43033
Цитата: DMS
Сабж. Насколько тюркизирован на разных уровнях грузинский язык?


Когда я начинал учить, мне сразу бросились в глаза ме (я), шен (ты) и послелог -дан (из), но далее больше ничего за исключением редких турецких заимствований не попадалось.

Оффлайн AlefZet

 • Сообщений: 547
 • Пол: Мужской
Цитата: Leo
Цитата: DMS
Сабж. Насколько тюркизирован на разных уровнях грузинский язык?


Когда я начинал учить, мне сразу бросились в глаза ме (я), шен (ты) и послелог -дан (из), но далее больше ничего за исключением редких турецких заимствований не попадалось.

Вряд ли это "тюркизация". Местоимения и служебные слова (послелоги/предлоги) одни из самых устойчивых и заимствтуютя редко.
Скорее это из общего источника, из ностратического.

Ah tlamiz noxochiuh ah tlaniz nocuic
In noconehua
Xexelihui ya moyahua

Оффлайн Chkoni

 • Сообщений: 280
Цитата: Leo
Цитата: DMS
Сабж. Насколько тюркизирован на разных уровнях грузинский язык?


Когда я начинал учить, мне сразу бросились в глаза ме (я), шен (ты) и послелог -дан (из), но далее больше ничего за исключением редких турецких заимствований не попадалось.


Грузинские местоимения ме (я) и шен (ты) восстанавливаются на уровне общекартвельского языка основы и представлены во всех картвельских языках регулярными звукосоответствиями:

*ме (общ.картв.): я
[list=1]ме (груз.): я
ма (мегр.-лаз.): я
ми (сван.): я[/list:o]

*се-н (общ.картв.): ты
  ше-н (груз.): ты
  си (мегр.), си(-н) (лаз.): ты
  си (сван.): ты[/list:u]

  Т.е. это исконнокартвельские формы.

  Что касается взаимосвязи турецкого -дан (из) и грузинского -(и)-дан (из, со) суфиксов, должен сказать, что они разного происхождения.
  Новогрузинский -(и-)дан происходит от документально многократно засвидетельствованного сложного древнегрузинского суффикса -ит-ган. Ассимиляция т и г дала д. т.е. -ит-ган (древнегруз.)=>-(и-)дан (новогруз.).  Частица -ит является знаком аблативно/творительного падежа, а -ган указывает на направление от сюда туда (используется еще как преверб и указывает на то же самое).

  сахл-ит-ган (др.груз.) => сахл-и-дан (новогруз.): из дома
  кало-ит-ган (др.груз.) => кало-й-дан (новогруз.) => кало-дан (новогруз.): из гумна
  и пр.

  Сахл-ит является формой аблативно/творительного падежа. Напр. ганвед сахл-ит (др.груз.) = гади сахл-и-дан (новогруз.): выходи из дома.
  Добавление -ган частицы как бы давало оттенок большей точности сказанному. Напр. ганвед сахл-ит-ган (др.груз.) = гади сахл-и-дан (новогруз.): выходи из дома (из нутра вон)

  Оффлайн Türk

  • Сообщений: 14822
  • Пол: Мужской
  [SIZE="4"][COLOR="Blue"]GÜRCÜ DİLİNƏ TÜRKCƏDƏN KEÇMİŞ SÖZLƏR[/COLOR][/SIZE]  [COLOR="Blue"]Gürcücəsi[/COLOR] - [COLOR="Red"]Anlamı[/COLOR] - [COLOR="DarkGreen"]Türkcəsi[/COLOR]


  [SIZE="3"][COLOR="DarkRed"]A[/COLOR][/SIZE]

  [COLOR="Blue"]Aaleba[/COLOR] – [COLOR="Red"]alovlandırmaq,odlamaq[/COLOR] – [COLOR="DarkGreen"]alov[/COLOR]
  Abazi – 20 qəpiklik pul – abbası
  Abi – həb – həb
  Adati – adət – adət
  Adamiani – insan,adam – adam
  Adamianuri – insani – adam
  Adamianoba – insanlıq,insancıllıq – adam
  Azizi – ləzzətli,zərif,nəfis - əziz,ləziz
  Aivani – eyvan – eyvan
  Alami – sancaq,bayraq - ələm
  Alafi – yem – ot-ələf
  Albat – bəlkə,hərhalda - əlbət,əlbəttə
  Albatoba – ehtimal - əlbət
  Ali – alov – alov
  Alioni – dan,gün doğuşu – alov
  Alisferi – al,qırmızı – al
  Almasi – almaz – almaz
  Alubali – albalı – albalı
  Aluça - ərik,kişmiş – alça
  Amanati - əmanət - əmanət
  Araki – araq – araq
  Arxi – arx – arx
  Auzi – hovuz – hovuz
  Autsilebeli – təcili – acil
  Autsileblad – təcili,acilən – acil
  Aftari – kaftar(heyvan) – kaftar
  Aşkara – bəlli,aşkar – aşkar
  Axmaxi – axmaq – axmaq


  [SIZE="3"][COLOR="darkred"]B[/COLOR][/SIZE]

  Baasi – söhbət etmək,danışmaq – bəhs etmək
  Babua – baba – baba
  Badali – bədəl,eyni – bədəl
  Badricani – badımcan – badımcan
  Bazari – bazar – bazar
  Bairaği – bayraq – bayraq
  Baikuşi – bayquş
  Bali – gilas – albalı
  Balişi – yastıq,balınc – balınc
  Balğami – irin – bəlğəm
  Bamba – pambıq – pambıq
  Baraka – bərəkət,bolluq – bərəkət
  Barakala – afərin,bərəkallah – bərəkallah
  Barakiani – bərəkətli,bol – bərəkət
  Barem – barı,heç olmazsa – barı
  Bardzaki – bud – bacaq
  Baği – bağ – bağ
  Bağça – bağ,bostan – bağ
  Bakaki – qurbağa – bağa
  Be – beh,əmanət – beh
  Beitali – baytar – baytar
  Bela – bəla – bəla
  Beciti – çalışqan – becit
  Bibilo – pipik – pipik
  Bina – bina – bina
  Binadari – kirayəçi – binadar
  Binadroba – kirayə – binadar
  Bostani – bostan – bostan
  Bulbuli – bülbül – bülbül
  Burci – bürc(qalada) – bürc
  Buxari – baca – buxar


  [COLOR="darkred"][SIZE="3"]D[/SIZE][/COLOR]

  Dava – dava – dava
  Davtari – qeyd dəftəri – dəftər
  Dazqa – dəzgah – dəzgah
  Dazareleba – zərər vermək,zərər görmək – zərər
  Dazianeba – zian etmək,ziyan görmək – ziyan
  Datariğeba – tarix qoymaq – tarix
  Daimedeba – ümidləndirmək,ümid vermək – ümid
  Dakanoneba – qanuniləşdirmək,yasallaşdırmaq – qanun
  Dalaki – bərbər,dəllək – dəllək
  Danişnuli – işarətlənmiş – nişan
  Dardi – dərd – dərd
  Dariçini – darçın – darçın
  Dasabuteba – sübut,sübut etmək – sübut
  Dasta – dəstə – dəstə
  Dasuratvba – rəsm etmək,rəsimlə açıqlamaq – surat
  Dasusteba – zəifləmək – süst
  Dautoeba – ütüləmək – ütü
  Daği – yanıq,yanma – dağ
  Dakabuleba – qəbul etmək – qəbul
  Daxerxva – mişarla kəsilmiş – xırxı
  Daxurdaveba – pul xırdalamaq – xırda
  Dacarimeba – cərimə – cərimə
  Devi – div,div kimi,iri – div
  Dinci – sakit,dinc – dinc
  Dovlati – var-dövlət – dövlət
  Dovlatiani – varlı – dövlət
  Duduki – düdük – düdük
  Dukani – dükan – dükan
  Duşmani – düşmən – düşmən

  “Найдутся ли пути, по которым огузы не кочевали и не хаживали бы, найдутся ли юрты, в которых они не ставили своих кибиток и не живали бы!”

  Абулгази Бахадур-хан

  Оффлайн Calle

  • Сообщений: 1953
  • Пол: Мужской
  к списку добавьте ещё "гижи" ("дебил") - слово из азербайджанского, причём судя по звучанию прямиком из казахско-борчалинского диалекта.

  Оффлайн Tibaren

  • Global Moderator
  • *
  • Сообщений: 10069
  • Пол: Мужской
  Из списка можно смело выкинуть персизмы и арабизмы, а это процентов 90, а так же исконно картвельскую лексику (a-u-tsil-eb-el-i, bakaki, babua), так что ...
  Zikiro beltza ona dut bañan obea buztan zuria

  Оффлайн Nevik Xukxo

  • Сообщений: 50264
  • Пол: Мужской
  Например, было такое: (wiki/en) Kipchaks_in_Georgia Неужели совсем никак не отразилось в языке? :donno:

  Оффлайн Leo

  • Сообщений: 43033
  Может быть в диалектах, граничащихс тюрскими языками. Слышал, что в ингилойском диалекте якобы образовался винительный падеж, по типу как в азербайджанском.

  Оффлайн Штудент

  • Сообщений: 9107
  • Пол: Мужской
  Из списка можно смело выкинуть персизмы и арабизмы, а это процентов 90
  Так Тюрк же арабоперсизмы от тюркизмов не отличает.
  Wahn, Wahn, überall Wahn!

  Оффлайн Tibaren

  • Global Moderator
  • *
  • Сообщений: 10069
  • Пол: Мужской
  Может быть в диалектах, граничащихс тюрскими языками. Слышал, что в ингилойском диалекте якобы образовался винительный падеж, по типу как в азербайджанском.
  Нет такого аккузатива там. Гораздо большему влиянию он подвергся со стороны удинского..., вплоть до того, что можно рассуждать о субстрате.
  Zikiro beltza ona dut bañan obea buztan zuria

  Оффлайн Calle

  • Сообщений: 1953
  • Пол: Мужской
  Может быть в диалектах, граничащихс тюрскими языками. Слышал, что в ингилойском диалекте якобы образовался винительный падеж, по типу как в азербайджанском.
  Нет такого аккузатива там. Гораздо большему влиянию он подвергся со стороны удинского..., вплоть до того, что можно рассуждать о субстрате.
  скорее всего так и есть. хоть грузины и появились там сравнительно рано, достоверно известно о проживании на этих землях кавказоязычного племени эров, которые вошли в лоно Грузинской Православной Церкви (а след. огрузинились) только в 11-12 веках. позже соседняя Кахетия часто разорялась и теряла свое население, потому предки ингилойцев жили несколько обособленно, и наверно поэтому сохранили кавказские моменты в языке.

  Оффлайн Zhendoso

  • Сообщений: 14273
  • Пол: Мужской
  Интересует этимология грузинского ცივი "холодный".
  Otız içip kıkralım,
  Yokar kopıp sekrelim,
  Arslan kebi kökrelim:
  "Kaçtı sakınç!", sebnelim.
  Вольный чуваш по воле Божьей.
  Ездию в метре на кенгуре в пальте, совсем как в кине

  Оффлайн Türk

  • Сообщений: 14822
  • Пол: Мужской
  Из списка можно смело выкинуть персизмы и арабизмы, а это процентов 90, а так же исконно картвельскую лексику (a-u-tsil-eb-el-i, bakaki, babua), так что ...
  бакаки от тюркского бага/бака.
  “Найдутся ли пути, по которым огузы не кочевали и не хаживали бы, найдутся ли юрты, в которых они не ставили своих кибиток и не живали бы!”

  Абулгази Бахадур-хан

  Из списка можно смело выкинуть персизмы и арабизмы, а это процентов 90
  Так Тюрк же арабоперсизмы от тюркизмов не отличает.
  в списке не только чисто тюркские слова а вообще слова из тюркского, в том числе арабизмы и персизмы. там же написано: türkcədən keçən sözlər.
  “Найдутся ли пути, по которым огузы не кочевали и не хаживали бы, найдутся ли юрты, в которых они не ставили своих кибиток и не живали бы!”

  Абулгази Бахадур-хан

  Оффлайн арьязадэ

  • Сообщений: 2097
  в списке не только чисто тюркские слова а вообще слова из тюркского, в том числе арабизмы и персизмы. там же написано: türkcədən keçən sözlər.

  вот и приехали, вот эти все так называемые "тюркские" наречия Анатолии и Каказа сформировались как пиджины в первую очередь под влиянием персидского языка. персидский сам по себе в свою очередь пиджин собственно иранского и семитских языков с вкраплениями от эламского до кавказских и до, если углубиться ладльше в историю, пара-бурушаски. сами огузы, перед тем как двинуться в собственно Срений Восток представляли из себя тюркизированных прикаспийскмх племен иранского и возможно еще какого-то происхождения с языком достаточно измененным от первоначального тюркского... тут, еще мы пытаемся найти влияние вот этой жуткой смеси, где собственно тюркского практически не осталось ничего, искать в грузинском. у грузинского в свою очереди масса древне- и средне-иранских заимствований и скорее всего и семитских....

  просто цирк.  :o

  Оффлайн Nevik Xukxo

  • Сообщений: 50264
  • Пол: Мужской
  вот и приехали, вот эти все так называемые "тюркские" наречия Анатолии и Каказа сформировались как пиджины в первую очередь под влиянием персидского языка.

  я тоже этим болел. думал, что все языки креолы. вроде переубедился. советую и вам. ;)

  Оффлайн kanishka

  • Сообщений: 3507
  • Пол: Мужской
  Некоторые измеряют величие языка количеством "исконной" лексики.
  Мефиристам ман саломамро ба ту, гулрӯ писар,
  Шердил хизмат бикун ту дар диёри пурсамар.
  Синаатро баҳри ҳифзи ин ватан бинмо сипар,
  Навниҳоли боғи Ленин, қаҳрамонҷони падар!

  Ба ҷамъият ту ёру ҳам қаринй, Ниҳоли бўстони Сталинй.
  Аҷаб зебо ки ман колҳоз, ту аскар, Ба мо Сталин аст ғамхору раҳбар.

  Оффлайн Nevik Xukxo

  • Сообщений: 50264
  • Пол: Мужской
  Некоторые измеряют величие языка количеством "исконной" лексики.

  Интересно, как они определяют исконность лексики... ::)

  Онлайн Awwal12

  • Super Moderator
  • *
  • Сообщений: 73752
  • Пол: Мужской
  которые вошли в лоно Грузинской Православной Церкви (а след. огрузинились) только в 11-12 веках.
  Следовательно, огрузинились они еще позднее (в языковом плане). Лет на двести как минимум. Христианизация тут - это только удар по этническим границам, как при христианизации Руси (где она повлекла ускоренное слияние славянских, балтских и некоторых финно-угорских племен в новом феодальном обществе).
  Фашиствующий имперец, асексуал и многожёнец, татарофоб, заслуженный функционер РПЦ. Слушает радио "Радонеж" и терпеть не может счастливых людей.

  "Да здравствуют ДОЯРКИ!! Потому что доярки - это раса сверхчеловеков. За ними будущее планеты. Они переживут даже атомную войну, потому что доярки вечны, ибо хтоничны. И дадут потомство, которое тоже будет доярами и доярками. Ура, товарищи!.." (c) Awwal12

  Оффлайн Nevik Xukxo

  • Сообщений: 50264
  • Пол: Мужской
  достоверно известно о проживании на этих землях кавказоязычного племени эров

  а какова была их точная языковая принадлежность? достоверно?

  Оффлайн kanishka

  • Сообщений: 3507
  • Пол: Мужской
  Некоторые измеряют величие языка количеством "исконной" лексики.

  Интересно, как они определяют исконность лексики... ::)

  Беседуя с некоторомы ура-патриотами, я замечал за ними такой подход: к примеру, ассимиляцию восточноиранцев западноиранцами они не считают ассимиляцией, бо все равно же иранцы! Примерно такой же подход и по части исконности лексики.
  Мефиристам ман саломамро ба ту, гулрӯ писар,
  Шердил хизмат бикун ту дар диёри пурсамар.
  Синаатро баҳри ҳифзи ин ватан бинмо сипар,
  Навниҳоли боғи Ленин, қаҳрамонҷони падар!

  Ба ҷамъият ту ёру ҳам қаринй, Ниҳоли бўстони Сталинй.
  Аҷаб зебо ки ман колҳоз, ту аскар, Ба мо Сталин аст ғамхору раҳбар.

  Оффлайн Calle

  • Сообщений: 1953
  • Пол: Мужской
  достоверно известно о проживании на этих землях кавказоязычного племени эров

  а какова была их точная языковая принадлежность? достоверно?
  письменных свидетельств нет, но абсолютное большинство ученых считает, что эры говорили на нахско-дагестанском языке.

  Оффлайн Nevik Xukxo

  • Сообщений: 50264
  • Пол: Мужской
  письменных свидетельств нет, но абсолютное большинство ученых считает, что эры говорили на нахско-дагестанском языке.

  а более конкретно речь о нахской группе? (wiki/en) Èrsh_language речь об этом?

  Оффлайн Calle

  • Сообщений: 1953
  • Пол: Мужской
  письменных свидетельств нет, но абсолютное большинство ученых считает, что эры говорили на нахско-дагестанском языке.

  а более конкретно речь о нахской группе? (wiki/en) Èrsh_language речь об этом?
  скорее всего оно и есть, хотя меня и смущает увязка с Урарту. в грузинских летописях Эретией называется территория четырёх самых северных районов Азербайджана.

   

  В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

  Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.
  Имя: E-mail:
  Визуальная проверка:
  √49 Напишите ответ строчными буквами:
  «Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: