Author Topic: Азeрбaйджaнский язык  (Read 270591 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Антиромантик

 • Posts: 10914
 • Gender: Male
Хочу написать маленький докладик о системе непереднеязычных смычных согласных фонем в идиолекте Мухаммеда Али оглы Агаева.
Оглы или таки оглу?

Offline LOSTaz

 • Posts: 3359
Оглы или таки оглу
В российских паспортах "оглы" пишут.

Offtop
В азербайджанском oğlu.

Offline Штудент

 • Posts: 9107
 • Gender: Male
Хочу написать маленький докладик о системе непереднеязычных смычных согласных фонем в идиолекте Мухаммеда Али оглы Агаева.
Оглы или таки оглу?
Ну таки норма русского языка требует -ы же.
Wahn, Wahn, überall Wahn!

Offline Maksim Sagay

 • Posts: 1164
 • Gender: Male
L.D. Krasovitovanın danışıq kılavuzunda "Ложитесь здесь" üçün "Buraya uzanın" yerine "Burada yatın" yazılmış..O da necə?   :???
Вы ещё не воспользовались нашей новой

Offline LOSTaz

 • Posts: 3359
L.D. Krasovitovanın danışıq kılavuzunda "Ложитесь здесь" üçün "Buraya uzanın" yerine "Burada yatın" yazılmış..O da necə?   :???
Səhvləriniz:
1) danışıq kılavuzu -> danışıq kitab(ças)ı; Azərbaycan dilində "qılavuz" sözü işlənmir
2) yazılmış -> yazılıb; bu forma daha təbii səslənir
3) O da necə? -> Bəs o/bu necə?

Məncə, o kitabda səhvə yol verilib, çünki "burada yatın" ifadəsi təxminən "uzanmaq" mənasında olsa da, gündəlik danışıq dilimizdə yalnız və yalnız "yuxuya getməyi" bildirir, yəni adam uzanıb yuxuya gedəcək (yatacaq).

Offline Maksim Sagay

 • Posts: 1164
 • Gender: Male
Reply #380 on: January 10, 2012, 12:04
Anlaşıldı, şükr eləyirəm!
Вы ещё не воспользовались нашей новой

Offline LOSTaz

 • Posts: 3359
Reply #381 on: January 10, 2012, 20:31
Allaha şükür edərlər, adi minnətdarlıq "təşəkkür" sözü ilə bildirilir. :)

P. S. siz yazdıǧınız şəkildə "şükr" kəlməsi yalnız "Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlədilən ərəb-fars sözləri lüǧətində" verilib, və oradakı anlayışı indiki dilimizdə daha mövcud deyil. Ancaq Tanrıya müraciət etdikdə bu cür ifadədən yararlanmaq olar.

Offline Maksim Sagay

 • Posts: 1164
 • Gender: Male
Reply #382 on: January 11, 2012, 07:31
Yənidən hamısını dolaşıq saldım :) Məni başa saldıǧınıza təşəkkür eləyirəm) O "şükr eləyirəm" ifadəsi mənə haradasa köhnə masallarda rast gəlib. Görəsən, indiki ərəb dilində "təşəkkür" sözü  belə mənada istifadə olunurmu? Bilirəm ki farsca "taşakkur" deməli və "təşəkkür eləyirəm" ərəbcəsi "şukran" ya da "aşkurak"..
 Daha suallarım peyda oldu))
1) Indiki azəri dilində bu ifadələr və sözlər yararlanmaq olarmı: "aram tapdı"-он успокоился; "onun keyfini xəbər aldım" – я  спросил её o настроении;
2) "Təşəkkürlər!"(Türkcə kimi) və ya "Təşəkkür(lər) olsun!" ilə minnətdarlıq bildirmək olarmı?
3) "Başqa" və "ayrısı" sinonimlarmı? Bazarda bir paltar satan adam həmyerlisinə "Ayrısını ver!" deyib (alıcına nəsə yaraşmadı)
/səhvlərim çoxdur, hələki öyrənirəm  :)/
Вы ещё не воспользовались нашей новой

Offline LOSTaz

 • Posts: 3359
Reply #383 on: January 11, 2012, 14:54
İlk öncə səhvlərinizi qeyd eləyim:
1) dolaşıq saldım -> səhv saldım (daha təbii səslənir)
2) başa saldıǧınıza GÖRƏ
3) ki,
4) farsca "taşakkur" deYİLməliDİR
5) ya
"... eləyirəm"in ərəbcəsi,
ya da
ərəbcə "... eləyirəm" şukran olmalıdır
6) daha ÇOX sualım
7) ifadələrdən və sözlərdən yararlanmaq
8) "Türkcədəki kimi", ya türkcə olduǧu kimi" ya da "türk dilindəki kimi"
9) alıcıYA n(iy)əsə yaraşmadı; "alan" demək də olar

Suallarınıza cavabım:
1) Düzdür.
2) Təşəkkürlər - düzdür, o birisini isə heç vaxt eşitməmişəm.
3) Bəli. :)

Azərbaycan dilini çox gözəl bilirsiniz. ;) Təbriklər. :)

Offline Maksim Sagay

 • Posts: 1164
 • Gender: Male
Reply #384 on: January 11, 2012, 16:24
Səbrinizi çox qiymətləndirirəm!

4cü punktunuzun haqqında bir balaca sözüm var: haqlısınız, bugünkü Irandaki farsi dilində"mersi' deyirlər.."Taşakkur"/"teşakkor" ancaq farsi taciki'də və farsi qəbuli'də (qabuli?) qalıb /mənbəsi: youtube'dəki afǧanistanlı qızın dərsləri/
Вы ещё не воспользовались нашей новой

Offline LOSTaz

 • Posts: 3359
Reply #385 on: January 11, 2012, 16:33
Dərsliyimdə "motəşekkoram" şəklində də (düzgünlüyünə cavabdeh deyiləm) yazılıb. :)

Dilimi öyrənən hər bir kəsə məmnuniyyətlə kömək etməyə hazıram. ;)

Offline Maksim Sagay

 • Posts: 1164
 • Gender: Male
Reply #386 on: January 11, 2012, 17:35
Mənə çox maraqlı gəlir ki,Türk xalqların əksəriyyətində arvadlar da, ərkəklər də "kişilər" (və ya "keşe")  olurlar, bəs Azərbaycanlılar arasında qadınlara bu "fəxrli" ad ilə demək olmaz :) /zarafat edirəm))/
Bu halda "insan" və "adam'' necə istifadə olunmalı? Nəsi bir adi söhbətdə daha təbii səslənir? "Adamlıq" kəlməsi varmı?

*"motəşekkoram"? :) Azəri dilində,Tanrıya şükür,ərəb sözünün başqa öz ifadə"saǧ ol" qalıb))
Вы ещё не воспользовались нашей новой

Offline LOSTaz

 • Posts: 3359
Reply #387 on: January 11, 2012, 20:29
Səhvləriniz:
1) bəs -> amma
2) ad ilə -> adı
3) olunmalıDIR (bu sonluq tez-tez yadınızdan çıxır, türk dilinin təsiridir yəqin ;))
4) nəsi -> hansı
5) bir adi söhbətdə -> adi bir söhbətdə
6) sözündən başqa öz ifadəsi (olan) "saǧ ol" da qalıb

Mən də bu maraqlı məqama fikir vermişəm. :) Biz də yalnız ərkəklər "kişi" (= adam) ola bilər, deməli. :D Ancaq, düzü, qabaqlar bizdə də adı çəkilmiş kəlmənin belə bir anlamı var idi. Misal üçün,
1) Həf kişi öz işini bilsin.
2) Hər kişi öz sözünü dedi.
3) Hər kişinin öz münasib tayı var,
     İşim nədir deyəm xandan, a mirzə.
4) Kişi dövlətinə pasiban gərək,
     İşarə anlayan, söz qanan gərək!
Yuxarıdakı misallarda söhbət, sözsüz ki, ümumilikdə insanlardan gedir, təkcə cins baxımından erkəklərdən yox. :)

İnsanla adamın fərqinə gəlincə, onu izahlamaq çox çətindir. Amma, məncə, adam sözü daha ÇOX digər canlılardan fərqli olan məxluqdan danışanda istifadə olunur, insan isə şəxsiyyətə aiddir. Təxminən belədir. Bu cür sözlərin işlənməsində bir məntiq yoxdur - get-gedə öyrənəcəksiniz.
adamlıq = insanlıq = insaniyyət

Offline Maksim Sagay

 • Posts: 1164
 • Gender: Male
Reply #388 on: January 11, 2012, 21:56
Hə, türk dilinin təsiri var.. Onunla öyrənməyə başlamışam. Amma o azəri diliylə möqayisədə mənim qulaǧıma süni səslənir. Yazıq ki,onun şəkilləri və qaydaları yadımda möhkəm oturur.
Вы ещё не воспользовались нашей новой

Offline LOSTaz

 • Posts: 3359
Reply #389 on: January 11, 2012, 22:06
başlamışam
başlamışdım
Amma o, azəri diliylə müqayisədə mənim qulaǧıma süni səslənir
Yazıq Təəsüf ki, onun şəkilləri və qaydaları yadımda möhkəm oturur/qalıb.

Bunu eşitməyimə çox şadam. :) Çoxdandır öyrənirsiniz bu dili? Hansı materialları işlədirsiniz? Nə əcəb Azərbaycan dili ilə maraqlandınız? Orada olmusunuz? :)

Offline Maksim Sagay

 • Posts: 1164
 • Gender: Male
Reply #390 on: January 12, 2012, 00:37
 Türk dilini üç il öyrənirdim (buraxdım indi)..boş vaxt olanda. Sonra əsqərlik çəkdiyim vaxtda bir azəri yoldaşım məni biraz (3 ay) dilinə öyrətib (onu başqa bir hərbi hissəyə göndərmişlər)..O da biraz Türkcə danışa bilmiş, çünki anası Türkdür..özgə sözlə Azərbaycan dilini təxminən bir il yarım,boş vaxt olduǧuna görə, öyrənirəm.T.M.Xudazarov'un dərsliyindən və internetdəki danışıq kitablardan istifadə edirəm.. Və təəsüflər olsun ki,mən Azərbaycanda heç vaxt olmadım.
Вы ещё не воспользовались нашей новой

Offline LOSTaz

 • Posts: 3359
Reply #391 on: January 13, 2012, 21:38
əsqərlik
əsgərlik
dilinə
öz dilinə
öyrətib
öyrətdi
biirlmiş
özgə sözlə
"bir sözlə" və ya "uzun sözün qısası"
boş vaxtın çox olduǧuna görə
danışıq kitablarından
olmamışam

:)
Eybi yoxdur, bir gün olarsınız. :)
Ana diliniz öyrənmənizdə kömək edirmi? Azərbaycancanın xakas dili ilə ortaq özəlliklərindən hansının adını çəkərdiniz? :)

Offline Dana

 • Posts: 16571
 • Gender: Female
Reply #392 on: January 13, 2012, 23:22
А почему вы пишете ǧ вместо ğ?
Homo homini cattulus est

Хто не знає про добро, той завжди буде злим,
Хто забув свою мову, той прокинеться німим,
Хто завжди був рабом, той залишиться ніким,
Все почалося з нічого і закінчиться нічим...

Offline LOSTaz

 • Posts: 3359
Reply #393 on: January 13, 2012, 23:23
Я с телефона пишу обычно. Довольствуюсь тем, что есть.

Offline Штудент

 • Posts: 9107
 • Gender: Male
Reply #394 on: January 13, 2012, 23:25
А почему вы пишете ǧ вместо ğ?
А велика разница? Я от руки вообще с гачеком пишу.
Wahn, Wahn, überall Wahn!

Offline Dana

 • Posts: 16571
 • Gender: Female
Reply #395 on: January 13, 2012, 23:34
Я с телефона пишу обычно. Довольствуюсь тем, что есть.
Странная раскладка у вас на телефоне :)

А велика разница? Я от руки вообще с гачеком пишу.
От руки-то ладно... Просто удивило.
Homo homini cattulus est

Хто не знає про добро, той завжди буде злим,
Хто забув свою мову, той прокинеться німим,
Хто завжди був рабом, той залишиться ніким,
Все почалося з нічого і закінчиться нічим...

Offline LOSTaz

 • Posts: 3359
Reply #396 on: January 13, 2012, 23:37
Странная раскладка у вас на телефоне
Это не азербайджанская раскладка, а просто дополнительные диакритики к QWERTY-клавиатуре (режим письма) смарта.

Offline Maksim Sagay

 • Posts: 1164
 • Gender: Male
Reply #397 on: January 26, 2012, 13:17
Ana dilim az kömək edir)) Sesli uyumu ilə problem yoxdur (almost every turk would say so :) ) ..Ama lüğətdə (leksik) və idiomalarda fərqlər çoxdur .. Sonuncu ifadə anlamadım..
Вы ещё не воспользовались нашей новой

Reply #398 on: February 1, 2012, 18:54
Можно ли сказать вместо men oraya geldiyim vaxtda(когда я туда пришёл)-men oraya gelende..?
Вы ещё не воспользовались нашей новой

Offline LOSTaz

 • Posts: 3359
Reply #399 on: February 1, 2012, 20:24
Даже предпочтительней. :)

Offtop
Только в обыденной речи:
oraya

Sesli uyumu
Saitlərin ahəngi (ahəng qanunu)

Amma

lüğətdə (leksikada)
söz ehtiyatında

ifadəni

Azərbaycancanın xakas dili ilə ortaq özəlliklərindən hansının adını çəkərdiniz?
Какие из общих особенностей азербайджанского и хакасского Вы бы упомянули?
(Вы уже ответили на этот вопрос :))