Author Topic: Кавказская этноботаника  (Read 11241 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Искандер

 • Posts: 19289
 • Gender: Male
 • звезду, кому звезду!
Дуб: абх аџь, греч δρυς και βελανιδιά, азер palıd, тур meşe, груз მუხა (ср тур)
"Niech żyją POLACY!! Ponieważ polacy są rasej nadczłowieków. Od nich jest przyszłość planety. Oni przeżyją nawet wojną atomowę, dlatego, że polacy są wieczni, bo chtoniczni. I dadzą potomstwo, które też będzie polakami i polkami. Niech żyjemy, hura!.." (c) Awwal12

Offline giga-11

 • Posts: 191
 • Gender: Male
груз მუხა заимствование из какогото дагестанского языка
старым грузинским названием было წყანი (сохранилось в топонимике - წყნეთი), а на занском  - ჭყონი

Offline Asan

 • Posts: 61
 • Gender: Male
 • Tek ferasetli sözler
Если бы вы дали в транскрипции, было бы удобней.
У нас дуб: эмен, меше, пелит
карпасна/карпачина, такъал - шишка сосны
Кёкагъач, акътал, усах, когем, гоген-чулма, кёкчемен, къарагъач - названия разных древесных пород.
Эрик - слива
кирес/кираз - черешне
вишне и еще один аналог - вишня
къайысы - сортовой абрикос
зердали - дикий абрикос
шефтале/шефтали - персик
дефне - лавр
дефн ол - "сгинь!" (вероятно, от античного обычая хоронить с лавровыми венками)
зейтун (арабское вроде) - маслина
инджир - инжир
нар - гранат
юзюм - виноград
бурульген, тикен дут - ежевика
хам кирез - малина
аху дут, джиелек, ер джиелеги (ер - земля) - клубника и земляника
дут - шелковица
Оракъ тут - сорт "турецкая шелковица" в Таракъташе
Шошла - сорт судакского винограда
изюмэрик/зимэрик - мелкий чернослив (размером с ноготь, деликатес)
алэрик - грушевидный чернослив с две фаланги мизинца, тоже деликатес
чатрапиля - сорт дикой груши
ахлап - аналогично
кертме - аналогично
чевырдэк - косточка плода (таракъташ)
чегирдек - аналогично по всему Крыму
эрылгъан/эрвагъан/эргъван/эльвугъан - сирень
парды - кот (Таракъташ)
пардош (ср. леопард) - кот по всему Крыму
писик - кошка в судакском районе
кеди/чиди - кошка на Южном берегу
мышыкъ - кошка у остальных
кучелек - щенок
киселек - щенок (Таракъташ)
тымычкъы - ручная складная садовая пилка
Крымская этноботаника и микротопонимия рулит!

Offline Искандер

 • Posts: 19289
 • Gender: Male
 • звезду, кому звезду!
Если бы вы дали в транскрипции, было бы удобней.
>(
Лутше б все не выделывались и писали для письменных языков с соблюдением орфографии, а то запутаться можно - пока до нужного слова дотранслитерируешься.
"Niech żyją POLACY!! Ponieważ polacy są rasej nadczłowieków. Od nich jest przyszłość planety. Oni przeżyją nawet wojną atomowę, dlatego, że polacy są wieczni, bo chtoniczni. I dadzą potomstwo, które też będzie polakami i polkami. Niech żyjemy, hura!.." (c) Awwal12

Offline Asan

 • Posts: 61
 • Gender: Male
 • Tek ferasetli sözler
Крым:
камба - мелкая дикая груша
месля - омела
тюка (Шума) - шелковица
супринья - съедобно
баздя - наподобие щавели в Темирчи
устрия - то же, что и кёкагъач
сыкыртна, чыкынтра, къыджыткъан - крапива
кысынча, экшанча, экши япракъ - щавель
Крымская этноботаника и микротопонимия рулит!

Ошибка:
хамкирез - тоже земляника

арджина, мурча - тоже ежевика
псёринга/фчёринга - ?
кучурья диреги
сенья - съедобное
Крымская этноботаника и микротопонимия рулит!

Offline Искандер

 • Posts: 19289
 • Gender: Male
 • звезду, кому звезду!
Всё никак не найду словарика Понтийского и Цалкалидского - у вас нет соображений, где ещё покопать?
"Niech żyją POLACY!! Ponieważ polacy są rasej nadczłowieków. Od nich jest przyszłość planety. Oni przeżyją nawet wojną atomowę, dlatego, że polacy są wieczni, bo chtoniczni. I dadzą potomstwo, które też będzie polakami i polkami. Niech żyjemy, hura!.." (c) Awwal12

Есть Румейско-Украйинский, но он для ПОП-АП, есть у кого поп Ап?
"Niech żyją POLACY!! Ponieważ polacy są rasej nadczłowieków. Od nich jest przyszłość planety. Oni przeżyją nawet wojną atomowę, dlatego, że polacy są wieczni, bo chtoniczni. I dadzą potomstwo, które też będzie polakami i polkami. Niech żyjemy, hura!.." (c) Awwal12

От Асан - к вашей тематике ближе - заимствования в адыгском

Жэгундэ [тюрк. ? < перс. čoqondar] бот. Свекла обыкновенная (Beta vulgaris).
Жызум [< тюрк. üzüm] виноград.
Къэхьэуэ [< араб. qahwa] кофе. разумеется
нары [< перс. nar] бот. Гранат (Punica granatum).
Тутей [< перс. tut] тутовое дерево, шелковица.
Тутын [тюрк. tütün] табак.
Хъарбыз [< перс. xarboze дыня] бот. Арбуз обыкновенный (Citrullus vulgaris).
"Niech żyją POLACY!! Ponieważ polacy są rasej nadczłowieków. Od nich jest przyszłość planety. Oni przeżyją nawet wojną atomowę, dlatego, że polacy są wieczni, bo chtoniczni. I dadzą potomstwo, które też będzie polakami i polkami. Niech żyjemy, hura!.." (c) Awwal12

Offline Asan

 • Posts: 61
 • Gender: Male
 • Tek ferasetli sözler
Поясните пожалуйста, что такое ПОП-АП? Понтийский и Цалкалидский - диалекты турецкого, используемые греками-понти?
Крымская этноботаника и микротопонимия рулит!

Offline Искандер

 • Posts: 19289
 • Gender: Male
 • звезду, кому звезду!
Понтийский и Цалкалидский - диалекты турецкого, используемые греками-понти?
Понтийский - диаллект Греческого (Откололся от ранневизантийского греческого)
Цалкалидский - диаллект понтийского, подвергшийся сильному отуречиванию.
Турецкий здесь вообще не при делах - оба языка - индо-евро доброго разлива.

Поп-Ап - программа PoP-Up Dictionary.
"Niech żyją POLACY!! Ponieważ polacy są rasej nadczłowieków. Od nich jest przyszłość planety. Oni przeżyją nawet wojną atomowę, dlatego, że polacy są wieczni, bo chtoniczni. I dadzą potomstwo, które też będzie polakami i polkami. Niech żyjemy, hura!.." (c) Awwal12

Offline Asan

 • Posts: 61
 • Gender: Male
 • Tek ferasetli sözler
То есть румейский и понтийский можно отождествить? Я, обращая всюду особое внимание на проблему субстратной лексики, могу выдвинуть такое предположение: византийцы - это не обязательно греки (последние пришли не на пустое место; Малая Азия - колыбель нескольких уникальных культур и ее жители были носителями более древних чем византийская цивилизаций). От прежних языков византийцев должен был остаться субстратный пласт, выраженный в отличиях от греческого в лексике.
Крымская этноботаника и микротопонимия рулит!

Offline Искандер

 • Posts: 19289
 • Gender: Male
 • звезду, кому звезду!
То есть румейский и понтийский можно отождествить?
Одно и то же.

византийцы - это не обязательно греки
Шшшшшшшш

(последние пришли не на пустое место; Малая Азия - колыбель нескольких уникальных культур и ее жители были носителями более древних чем византийская цивилизаций).
Субстрат у греков есть, и нехилый, но ему годков сколько...

От прежних языков византийцев должен был остаться субстратный пласт, выраженный в отличиях от греческого в лексике.
Вы видимо не в курсе эпопеи Древнегреческий->Византийский?
"Niech żyją POLACY!! Ponieważ polacy są rasej nadczłowieków. Od nich jest przyszłość planety. Oni przeżyją nawet wojną atomowę, dlatego, że polacy są wieczni, bo chtoniczni. I dadzą potomstwo, które też będzie polakami i polkami. Niech żyjemy, hura!.." (c) Awwal12

Offline Asan

 • Posts: 61
 • Gender: Male
 • Tek ferasetli sözler
Я в индоевропейских особенно слаб. Меня эта проблема волнует еще и потому, что так называемые тюрками урумы под давлением Османлы Девлета (Империи то есть) отправлялись на окраины Империи, и массово прибывали в Крым.
Крымская этноботаника и микротопонимия рулит!

Offline Circassian

 • Вне лингвистики
 • Posts: 1300
адыг.
мы, мые, мы1эрыс "яблоко"
къужъ, къужъай "груша"
пхъэгулъ "алыча"
къыцэ "персик"
къыпц1э "чернослив"
зэндалэ "абрикос" (заимст.)
т1амы "апельсин" (заимст.)
нашэ "дыня"
къэун "желтая медовая дыня" (заимст.)
нэшэпсышъу, хъырбыдз (заимст.) "арбуз"
шэдыгъо, балый "вишня"
чэрэз "черешня"
марк1о "тутовник" и "малина"
т1ут1 "тутовник"
цумп1э "клубника"
хьамышк1унт1 "крыжовник"
пшэсэн "крапива"
хьабзэгу "подорожник"
чъыгай "дуб"
пхъэф "береза"
(б)ланчъэ "клен"
анай "ясен"
дэшхо "грецкий орех"
дэжъый "фундук"
ч1ырык1у "топинамбур"
ч1ыплъ "свекла"
тыгъэгъаз "подсолнух"
къантхъурай "укроп"
коны "петрушка"
натрыф "кукуруза"
коцы "пшеница"
фы "просо"
хьа "ячмень"
зэрджай "калина"
зае "кизил"

щындрыхъу, хьамплъыжь "ящерица"
щыдырк1эжъ "стрекоза"
хьандрыбгъу, хьамп1ырашъу "бабочка"
чэщыбзыу "летучая мышь"
пыжъ "еж"
блэ "змея"
благъо "дракон"
архъожъ "крокодил"
хьац1э-п1ац "насекомое"
шъомп1эжъ "жук, таракан"
хьамлыу "червь"
хъумп1ыц1эдж, къамзэгу "муравей" (герм. aimse ??)
хьант1аркъу, хьандыркъуакъуэ "лягушка"
хьадэпчэмы1у "черепаха"
 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: