Author Topic: Проверьте английский перевод литовского текста  (Read 2450 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Aleksey

  • Posts: 7973
  • Gender: Male
Вообщем я перевёл текст нужно чтоб кто-нить проверил, текст оригинала  - литовский.. важно чтоб инглиш перевод был правильным

ANOTACIJA )original text)

      Baigiamojo darbo tema – „Vieno aukšto su mansarda gyvenamasis namas su silikatinių blokelių „ARKO M“ sienomis“.

    Baigiamojo darbo tiriamojoje dalyje išanalizuotos perdangoms naudojamos statybinės medžiagos, gaminiai bei konstrukciniai sprendimai. Palygintos be parinktos monolitinės ir gelžbetoninės perdangų konstrukciniai sprendimai bei jų brėžiniai. Projektuojamam pastatui parinkti ir pritaikyti racionalūs konstrukciniai sprendimai ir parengtas  pastato architektūrinės - konstrukcinės dalies projektas.

      Suprojektuota monolitinė gelžbetoninė perdanga, patikrinkti  perdangos saugos ir tinkamumo ribiniai būviai. Apskaičiuotos ir įvertintos monolitinę gelžbetoninę perdangą veikiančios apkrovos ir nustatyti minimalūs perdangų konstrukcijų parametrai.

      Parinktos ir pritaikytos perdangų konstrukcijų įrengimo technologijos. Apskaičiuotos  surenkamosios gelžbetoninės ir monolitinės gelžbetoninės perdangos  įrengimo darbų apimtys, darbų sąnaudos, mechanizmų ir medžiagų poreikiai. Sudaryti kalendoriniai perdangų įrengimo darbų vykdymo grafikai.

      Parinkti saugūs darbų metodai perdangos montavimo darbams atlikti, išanalizuota  darbų saugos dokumentacija įmonėje.

      Aprašyta  eksplotuojamiems pastatams ir jų inžinerinei įrangai keliami reikalavimai.

      Taikant kompiuterinę programą „Sistela“, sudaryta lokalinė sąmata, apskaičiuoti techniniai – ekonominiai rodikliai analizuojamoms konstrukcijoms.

Annotation (translation)

The topic of the Bachelor’s paper is “One storey accommodation unit with silicate walls of “ARKO M” blocs.

In the theoretical part of the Bachelor’s paper there were analysed materials of construction of the finishing coats, products and the constructional solutions. There were compared and chosen monolithic and steel concrete finishing coats’ constructional solutions as well as their blueprints. For the projectable accommodation unit there were chosen and utilised rational constructional solutions and ready to use the accommodation unit’s architectural-constructional part of the project.

There was designed monolithic steel concrete finish coat, checked finish coats’ safety and usebility limitable conditions. Monolithic steel concrete finishing coat’s functional weighting was calculated and valued and established minimal finishing coat’s constructional parameters.


Finishing coat’s installation technology was chosen and applied. The installation work quantity of the collected steel concrete’s and monolithic steel concrete’s finishing coats, work’s expenses, the needs for the materials and mechanisms. Calendar schedule work graphics of the finish coat’s installation were made.

Reply #1 on: June 4, 2009, 13:31
ещё один:
ANOTACIJA

      Baigiamojo darbo tema – Vienbutis penkių asmenų gyvenamas namas.

      Baigiamojo darbo tiriamojoje dalyje išanalizuotos sienų mūrijimui naudojamos statybinės medžiagos, gaminiai bei konstrukciniai sprendimai. Projektuojamam pastatui parinkti ir pritaikyti racionalūs konstrukciniai sprendimai ir parengtas  pastato architektūrinės - konstrukcinės dalies projektas.

      Analizuota ir lyginta  tarpusavyje keramzitiniai „FIBO“ ir „SILIBLOKO“ silikatiniai blokeliai. Paskaičiuotos šiluminės varžos abiem sienų tipam.

      Suprojektuota sąrama, patikrinkta  sąramos saugos ir tinkamumo ribiniai būviai. Apskaičiuotos ir įvertintos sąramą veikiančios apkrovos ir nustatyti minimalūs sąramų konstrukcijų parametrai.


Annotation

The topic of the Bachelor’s paper is “The accommodation unit of one room for five personas”.

In the theoretical part of the Bachelor’s paper there were analysed the building material for wall’s construction, products and the constructional solutions. For the projectable accommodation unit there were chosen and adapted rational constructional solutions and made the accommodation unit’s architectural constructional part of the project.

Expanded-clay blocs “FIBO” and “SILIBLOKAS” were mutually analysed and compared. The amount of heat creels for the both types of walls were calculated.

Lint beam was projected, safety and usability limitable conditions of the lint beam was checked. The lint beam’s functional weighting was calculated as well as established a minimal constructional parameters.

Неужели никто не может проверить английские версии на правильность и логичность?

Offline kluonis22

  • Newbie
  • Posts: 1
  • Gender: Male

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: