Главное меню
Мы солидарны с Украиной. Узнайте здесь, как можно поддержать Украину.

Велика буква при вживанні термінів

Автор Vlad26t, февраля 12, 2021, 15:28

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Sirko

Цитата: Волод от марта 15, 2021, 10:15
Для мови, де іменникам не передують артиклі, велика літера – це дурня:

ЦитироватьРозділ 3.02. Відсотки

a)   Позичальник :green:  сплачує Банкові відсотки  за  Знятим  залишком
позики згідно зі ставкою, зазначеною в Угоді про позику, за умови,
однак, що, якщо Угода про позику ( 996_017 ) передбачає Конверсії,
така  ставка  може  періодично  змінюватися відповідно до положень
статті IV.
b)   
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_065#Text

1. В мовах з артиклями артиклі вживаються не завжди.
2. Протиріччя нема, бо визначені терміни мають пріоритет. Якщо термін написано з великої літери, то він визначений.
3. Є здоровий глузд. Сплата відсотків усіма позичальниками лише МБРР -- це абсурд.

Волод

В інших документах тексти можуть бути не такі прозорі, в українській мові за відсутністю артиклів треба ввести правило, що речення не може починатися з іменника.

Цікаво: як цю проблему вирішують німці?

Vlad26t

Я хотів би дізнатися, чи можна вводити визначені терміни з великої літери, наприклад, у спеціалізованій літературі (що не стосується всяких договорів).

Волод

Чому Ви у нас це питаєте?
Запитайте у тих банкірів, які вміють рахувати, лише розгинаючі пальці.

Vlad26t

Придумав, що можна вчинити. Я можу зауважити, що виділення термінів і написання їх з великої літери іноді використовують в офіційно-діловому (далі — Офіційно-діловий стиль) і рідко в публіцистичному (далі — Публіцистичний стиль), з таким же успіхом можна дістатися художнього стилю мовлення (далі — Художній стиль). І т.д. :green:

Sirko

Цитата: Vlad26t от мая 19, 2021, 17:12
Придумав, що можна вчинити. Я можу зауважити, що виділення термінів і написання їх з великої літери іноді використовують в офіційно-діловому (далі — Офіційно-діловий стиль) і рідко в публіцистичному (далі — Публіцистичний стиль), з таким же успіхом можна дістатися художнього стилю мовлення (далі — Художній стиль). І т.д. :green:

Можна й так: офіційно-діловий (далі -- Художній), публіцистичний (далі -- Офіційно-діловий) і художній (далі -- Публіцистичний).  :D

Vlad26t

Цитата: Sirko от мая 20, 2021, 18:39
Цитата: Vlad26t от мая 19, 2021, 17:12
Придумав, що можна вчинити. Я можу зауважити, що виділення термінів і написання їх з великої літери іноді використовують в офіційно-діловому (далі — Офіційно-діловий стиль) і рідко в публіцистичному (далі — Публіцистичний стиль), з таким же успіхом можна дістатися художнього стилю мовлення (далі — Художній стиль). І т.д. :green:

Можна й так: офіційно-діловий (далі -- Художній), публіцистичний (далі -- Офіційно-діловий) і художній (далі -- Публіцистичний).  :D
Так не можна. Ось витяг з деяких документів Антимонопольного комітету України (далі — Комітет):

Цитировать
Заявник у Заяві 1 зазначив, що 30.04.2019 переглянув рекламний відеоролик послуги
«Ідеальний роумінг» Товариства (далі – Рекламний ролик), що активно транслюється
на телебаченні та в мережі Інтернет, у якому йдеться про можливість здійснення
дзвінків у роумінгу за тарифом 1 грн за 1 хвилину і користування Інтернетом за
тарифом 0,1 грн за 1 Мб.
Заявник 1 зазначає, що після перегляду Рекламного ролика вирішив ознайомитись з
умовами послуги «Ідеальний роумінг», проте умови послуги не розміщені у
відкритому доступі на офіційній сторінці сайту Товариства, попри те, що в
Рекламному ролику повідомляється, що умови послуги зазначені на сайті Товариства.

Цитировать
Відповідач у відповіді на вимогу Комітету від 07.09.2017 № 127-26/09-9683
повідомив, що рекламу власних послуг із використанням Тверджень у друкованих
рекламних матеріалах, зовнішній рекламі, відеороликах та на власному сайті
здійснював на основі результатів дослідження «Аналіз даних 3G покриття
операторів мобільного зв'язку України», проведеного компанією «InMind» (далі −
Дослідження). Результати Дослідження Товариство надало Комітету.

Vlad26t

На основі Додатку про визначення в Загальних умовах надання позик Міжнародного банку реконструкції та розвитку придумав ось такий текст, пов'язаний із Стилістикою та Стилями мовлення:
Цитировать
1.   «Стилістика» означає розділ мовознавства, який вивчає виражальні засоби мови та їх функції у мовленні залежно від мети висловлювання та мовленнєвої ситуації.
2.   «Стиль мовлення» або «Стиль» означає різновид літературної мови (її функціональну підсистему), що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й використання мовних засобів (лексики, фразеології, граматики, фонетики).
3.   «Розмовний стиль» означає Стиль, який використовується в усному повсякденному спілкуванні в побуті, у родині, на виробництві. Основне призначення Розмовного стилю – бути засобом невимушеного спілкування, сприяти обміну інформацією, думками, враженнями тощо. Лексику Розмовного стилю представлено великою кількістю експресивних та емоційно-забарвлених слів, зокрема метафор, порівнянь, синонімів, фразеологізмів, фольклоризмів, діалектизмів, просторічних та скорочених слів, вигуків тощо. Розмовний стиль має переважно усну форму спілкування і не належить до Книжних стилів.
4.   «Художній стиль» означає Стиль, який використовується у красному письменстві (художній літературі), а також у творчій діяльності, різних видах мистецтва, у культурі й освіті. Використання мовних засобів зумовлено призначенням Художнього стилю – образно відтворити дійсність. У Художньому стилі широко використовується Емоційно-експресивна лексика: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, фразеологізми. Для передачі думки використовуються різноманітні Художні засоби (епітети, метафори, порівняння, символи тощо).
5.   «Науковий стиль» означає Стиль, який використовується в науці. Основне призначення Наукового стилю – повідомлення про результати наукової діяльності. Основні ознаки – ясність і предметність тлумачень, логічна послідовність і доказовість викладу, узагальненість понять і явищ, об'єктивний аналіз, точність і лаконічність висловлювань, аргументація та переконливість тверджень.
6.   «Публіцистичний стиль» означає Стиль, який використовується у суспільно-політичній, культурно-освітній діяльності. Основне призначення Публіцистичного стилю – формування громадської думки, сприяння актуальних суспільно-політичних питань, активний вплив на читача (слухача), спонукання його до діяльності.
7.   «Офіційно-діловий стиль» означає Стиль, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському і господарському житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю. Основне призначення Офіційно-ділового стилю – регулювати ділові стосунки в зазначених вище сферах, обслуговувати громадські потреби людей.
8.   «Епістолярний стиль» означає Стиль, який використовується у приватному листуванні. Основне призначення Епістолярного стилю – поінформувати адресата про дещо, нагальне для автора, викликати почуття, співвідносні з емоційним настроєм адресанта.
9.   «Конфесійний стиль» означає Стиль, який використовується у релігії. Основне призначення Конфесійного стилю – обслуговувати релігійні потреби як окремої людини, так і всього суспільства.
10.   «Книжні стилі» означає Художній, Науковий, Публіцистичний, Офіційно-діловий, Епістолярний та Конфесійний стилі.
11.   «Загальновживані (стилістично нейтральні) слова» означають слова, які вживаються в усіх Стилях.
12.   «Стилістично забарвлені слова» означають слова, що вживаються лише в певних Стилях. До Стилістично забарвлених слів належать:
a)   «Наукова лексика» – слова, що вживаються в Науковій літературі та в мовленні науковців;
b)   «Офіційно-ділова лексика» – слова, уживані у Діловому спілкуванні;
c)   «Суспільно-політична лексика» – слова, пов'язані з Політичним і Громадським життям суспільства;
d)   «Розмовна лексика» – слова, які використовують в усному, переважно побутовому спілкуванні (у Художніх творах Розмовна лексика вживається для характеристики персонажів).

Vlad26t

Індивідуальна податкова консультація Державної податкової служби України від 15.02.2021 р.
Чи варто після побаченого мною впроваджувати написання термінів з великої літери в підручниках та інших спеціалізованих книжках? 8-)

Python

У підручниках переважає науковий стиль, а явище, обговорюване в цій темі, стосується переважно офіційно-ділового.
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Vlad26t

Цитата: Python от июня  8, 2021, 22:47
У підручниках переважає науковий стиль, а явище, обговорюване в цій темі, стосується переважно офіційно-ділового.
Це є очевидним із самого початку цієї теми. Будь-хто може спробувати явище, обговорюване в цій темі, для застосування в науковому і навіть художньому стилях (далі відповідно – Науковий стиль, Художній стиль).

Vlad26t

У рішеннях АМКУ часто зустрічаються поняття «заявник», «позивач», «відповідач», написані з великої літери як умовні найменування (як у договорах): далі – Заявник, далі – Позивач, далі – Відповідач. Чи правильним є таке написання, адже в ухвалах/постановах судів найчастіше такі поняття пишуть з малої літери?

Быстрый ответ

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.

Имя:
Имейл:
Проверка:
Оставьте это поле пустым:

√49:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр