Author Topic: mixэd pisьmэnnostь  (Read 2121 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Сергий

 • Posts: 6993
 • Gender: Male
on: January 16, 2017, 01:02
Єщє odin proэkt pismэnnosti dlя єvrazijskogo sуrжыka.

Reply #1 on: January 16, 2017, 16:13
Суть цієі ідэі - поєднаты латынську і словъянську абэтку, помагаючы тым хто выкорыстовує латынку швыдшэ адаптуватысь до кырылічных алфавітів, з іх новымы звукамы, мъякымы і твэрдымы голоснымы, мъякым і твэрдым знаком і т.д. і т.п. Як ніяк словъянські народы, частына якых вжыває кырылыцю - найбільша мовна група на тэрэнах Європы, є всі підставы прогнозуваты пошырэння суржыку на основі словъянськых мов в якості робочоі мовы міжнародного спілкування в масштабах всієі Європы, а згодом і всієі планэты. Украінська мова разом з російською і білоруською і суржыкы на іх основі за моімы прогнозамы в цых процэсах зіграють нє останню роль, выступлять іх каталізаторамы.

Sуtь cієі ідэі - pоєdnаtы lаtыnsьkу і slоvъяnsьkу аbэtkу, pоmаgаюchы tыm khtо vыkоrыstоvує lаtыnkу shvыdshэ аdаptуvаtыsь dо kыrыlіchnыkch аlfаvіtіv, z іkh nоvыmы zvуkаmы, mъяkыmы і tvэrdыmы gоlоsnыmы, mъяkыm і tvэrdыm znаkоm і t.d. і t.p. Яk nіяk slоvъяnsьkі nаrоdы, chаstыnа яkыkkh vzhыvає kыrыlыcю - nайbіlьshа mоvnа grуpа nа tэrэnаkh Єvrоpы, є vsі pіdstаvы prоgnоzуvаtы pоshыrэnnя sуrzhыkу nа оsnоvі slоvъяnsьkыkh mоv v яkоstі rоbоchоі mоvы mіzhnаrоdnоgо spіlkуvаnnя v mаshtаbаkh vsієі Єvrоpы, а zgоdоm і vsієі plаnэtы. Уkrаіnsьkа mоvа rаzоm z rоsійsьkою і bіlоrуsьkою і sуrzhыkы nа іkh оsnоvі zа mоіmы prоgnоzаmы v cыkh prоcэsаkh zіgrаюtь nє оstаnnю rоlь, vыstуplяtь іkh kаtаlіzаtоrаmы.

Offline Python

 • Posts: 44493
 • Gender: Male
 • Aluarium agent
Reply #2 on: January 22, 2017, 21:36
Не побачив чіткої системи: в одному місці Ж, в іншому — zh. Людину, незнайому з кирилицею, така графіка тільки зіб'є й сприятиме поширенню думки, що кирилиця — дууже складний алфавіт :)
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Offline Валентин Н

 • Posts: 42963
 • Gender: Male
Reply #3 on: January 23, 2017, 00:09
Суть цієі ідэі - поєднаты латынську і словъянську абэтку
У меня был такой транслит. Там латиницей обозначались мягкие согласные: метёлка → mеtолка, мыльница → миlnица, только не помню как я мягкую "к" обозначал, пара "к-k" меня не устраивала.
Нижниь ıндэкс в ҷıсʌах — степень тıсяҷı.
Препинания авторские!

Reply #4 on: January 23, 2017, 00:15
мыльница → миlnица
А, нет, n и п путаются, поэтому вместо n взял ɴ: мыльница → миlɴица.
Нижниь ıндэкс в ҷıсʌах — степень тıсяҷı.
Препинания авторские!

Offline Сергий

 • Posts: 6993
 • Gender: Male
Reply #5 on: January 23, 2017, 00:41
Не побачив чіткої системи: в одному місці Ж, в іншому — zh. Людину, незнайому з кирилицею, така графіка тільки зіб'є й сприятиме поширенню думки, що кирилиця — дууже складний алфавіт :)
То я просто не помітив, пробачте. А з кириличними системами треба експериментувати. І взагалі кирилиця намсд має увійти до багажу знань кожного громадянина нашої планети, який претендує на звання освіченої людини.

Offline Python

 • Posts: 44493
 • Gender: Male
 • Aluarium agent
Reply #6 on: January 23, 2017, 12:22
Щодо ъ. У двох східнослов'янських писемностях із трьох його замінено апострофом, та й у російській використання апрстрофа припустиме, а в болгарській мові ъ позначає голосний звук. У допетрівській кирилиці була поширена заміна ь та ъ на єрик та паєрок.

Якщо я правильно зрозумів, ідея алфавіту в тому, щоб поєднати латинські приголосні з кириличними голосними? Але чи доцільно вводити псевдоанглійські диграфи для шиплячих та х (zh, sh, ch, kh), якщо спеціальні літери для цих звуків — якраз одна з переваг кирилиці?
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Reply #7 on: January 23, 2017, 12:27
Ще така думка: для тих, хто хоче опанувати східнослов'янські мови, чи не доцільніше зробити навчальний мішаний алфавіт і кирилицю для англійської мови? Зрозуміти функцію незнайомої літери простіше на прикладі знайомих слів.
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Offline Сергий

 • Posts: 6993
 • Gender: Male
Reply #8 on: January 23, 2017, 12:34
Щодо ъ. У двох східнослов'янських писемностях із трьох його замінено апострофом, та й у російській використання апрстрофа припустиме, а в болгарській мові ъ позначає голосний звук. У допетрівській кирилиці була поширена заміна ь та ъ на єрик та паєрок.
Апостроф занадто маленька і невиразна літера імхо, крім того запозичена з латинки. А от твердий знак - історично був присутній у кирилиці.

Quote
Якщо я правильно зрозумів, ідея алфавіту в тому, щоб поєднати латинські приголосні з кириличними голосними? Але чи доцільно вводити псевдоанглійські диграфи для шиплячих та х (zh, sh, ch, kh), якщо спеціальні літери для цих звуків — якраз одна з переваг кирилиці?
Можна і так і так.

Reply #9 on: January 23, 2017, 12:36
Ще така думка: для тих, хто хоче опанувати східнослов'янські мови, чи не доцільніше зробити навчальний мішаний алфавіт і кирилицю для англійської мови? Зрозуміти функцію незнайомої літери простіше на прикладі знайомих слів.
Можна і так. Згадую як я колись (десь 2006-2010 рр.) пояснював на Контрактовій площі в Києві громадянину США єврейського походження (він сам про це сказав чистісінькою англійською) як правильно читати назви вулиць кирилицею, щоб він міг написане на стінах будинків узгоджувати з написаним на карті. Так от я йому якраз писав на листочку англійські слова і звуки кирилицею.

Offline Python

 • Posts: 44493
 • Gender: Male
 • Aluarium agent
Reply #10 on: January 23, 2017, 12:54
Quote
Апостроф занадто маленька і невиразна літера імхо
Маленька — так (бо це й не літера), але відрізняється від навколишніх літер і виступає над рядком, що робить її досить виразною.
Quote
крім того запозичена з латинки.
Для алфавіту, де половина літер латинські, це дуже критично? :)
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Offline Сергий

 • Posts: 6993
 • Gender: Male
Reply #11 on: January 23, 2017, 13:24
Маленька — так (бо це й не літера), але відрізняється від навколишніх літер і виступає над рядком, що робить її досить виразною.
Ну так і твердий знак досить виразний.

Quote
Для алфавіту, де половина літер латинські, це дуже критично? :)
для мене - так. твердий знак виступає парою до мъякого. якщо хочете, твердий знак (ъ) це мъякий з апострофом ('ь). Neхай ce bydе lіtеrа sыnonimiчnа аpоstrofу. М'ьякий, мъякый і м'який як одне й те ж слово.

Offline Python

 • Posts: 44493
 • Gender: Male
 • Aluarium agent
Reply #12 on: January 23, 2017, 13:28
Канонічний російський ъ ставиться лише після префіксів. У корені правило вимагає ставити ь: укр. п'ю = рос. пью (не пъю).
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Offline Bhudh

 • Posts: 59501
 • Gender: Male
 • aka 蝎
  • Сайты по языкознанию
Reply #13 on: January 23, 2017, 14:14
Quote from:
Шнурок с пряжкой для подвешивания наградной медали, например, олимпийской, называется ланъярд (англ. lanyard).
Как неканонично, однако.
Пиши, что думаешь, но думай, что пишешь.
MONEŌ ERGŌ MANEŌ.
Waheeba dokin ʔebi naha.
«каждый пост в интернете имеет коэффициент бреда» © Невский чукчо

Offline Python

 • Posts: 44493
 • Gender: Male
 • Aluarium agent
Reply #14 on: January 23, 2017, 14:51
Quote from:
Шнурок с пряжкой для подвешивания наградной медали, например, олимпийской, называется ланъярд (англ. lanyard).
Как неканонично, однако.
Интересно, почему не ланьярд — на границу корней правило тоже распространяется? Или лан- — префикс?
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Offline Сергий

 • Posts: 6993
 • Gender: Male
Reply #15 on: January 23, 2017, 14:53
Суть цієі ідэі - поєднаты латынську і словъянську абэтку
У меня был такой транслит. Там латиницей обозначались мягкие согласные: метёлка → mеtолка, мыльница → миlnица, только не помню как я мягкую "к" обозначал, пара "к-k" меня не устраивала.
І чto vы s nim sdelali?

Offline Bhudh

 • Posts: 59501
 • Gender: Male
 • aka 蝎
  • Сайты по языкознанию
Reply #16 on: January 23, 2017, 15:54
Интересно, почему не ланьярд — на границу корней правило тоже распространяется? Или лан- — префикс?
Там нет границы корней, это мисспеллинг от laniard << laniere.
Пиши, что думаешь, но думай, что пишешь.
MONEŌ ERGŌ MANEŌ.
Waheeba dokin ʔebi naha.
«каждый пост в интернете имеет коэффициент бреда» © Невский чукчо

Offline Валентин Н

 • Posts: 42963
 • Gender: Male
Reply #17 on: January 27, 2017, 18:13
Суть цієі ідэі - поєднаты латынську і словъянську абэтку
У меня был такой транслит. Там латиницей обозначались мягкие согласные: метёлка → mеtолка, мыльница → миlnица, только не помню как я мягкую "к" обозначал, пара "к-k" меня не устраивала.
В этом варианте кроме обозначения мягких согласных латинскими, ещё и ударные гласные латинскими обозначаются,
хотя: а́ → α, о́ → ɔ, е́ → ε.

Игровɔj miр Deflektor состоjiт из лαzера, мнɔжества zеркαл, mишεɴеj и друɢiх обjεктов. Игрɔк управlαjет положεɴиjем zеркαл и друɢiх пʀедmεтов дlа тогɔ, чтɔби изmеɴαt направlεɴиjе лучα и поражαt зαданниjе цεlи. Пʀи εтом иmεjутsа дополɴitеlниjе трuдносtи: истɔчɴик лαzера посtеҧεнно tеʀαjет своju еɴεрɢиjу, попадαɴиjе лучα в ɴεкоториjе обjεкти пʀивɔdит к ҧеʀегʀεву sисtεми, положεɴиjе zеркαл мɔжет изmеɴitsа iз-за возdεjстvиjа на ɴiх разliчних суwεств и друɢijе. В игʀε иmεjетsа ɴεскоlко dеsαтков uровɴеj, дlа прохожdεɴиjа кαждого из котɔрих ɴеобхоdiмо уɴичтɔжиt вsе зαданниjе цεlи, что откривαjет дɔступ к пʀиjɔмному устрɔjству, тɔчноjе попадαɴиjе в котɔроjе заvершαjет uроvеɴ.
Нижниь ıндэкс в ҷıсʌах — степень тıсяҷı.
Препинания авторские!

Offline Сергий

 • Posts: 6993
 • Gender: Male
Reply #18 on: January 27, 2017, 23:40
Вот еще вариант пришел в голову, писать по-английски, но с русскими окончаниями:

- Doешь ли you speakать Englishский?
- Yes, I doю.
- What isть your name?
- Мyный name isть Степан.

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: