Author Topic: Приклад галицької літературної мови  (Read 7713 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Elischua

 • Posts: 4806
 • Gender: Male
Ти не знаєш форми "будь ласков"? Таким чином ти не тямиш, а я таку форму знаю.
И я можѫ казати так.
Nu Elck Syn Sin

Þese ben also þy fyve inwyttys: Wyl, Resoun, Mynd, Ymaginacioun, and Thoght.

כִּי-אָז אֶהְפֹּךְ אֶל-עַמִּים, שָׂפָה בְרוּרָה, לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְהוָה, לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד

Offline Sandar

 • Posts: 8090
 • Gender: Male
Ти не знаєш форми "будь ласков"? Таким чином ти не тямиш, а я таку форму знаю.
И я можѫ казати так.
Загадочний Елїшуа.
Не поймеш, коли сам собі щось пише, а коли варто уважити і можна відповісти. ;D

Offline Elischua

 • Posts: 4806
 • Gender: Male
Nu Elck Syn Sin

Þese ben also þy fyve inwyttys: Wyl, Resoun, Mynd, Ymaginacioun, and Thoght.

כִּי-אָז אֶהְפֹּךְ אֶל-עַמִּים, שָׂפָה בְרוּרָה, לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְהוָה, לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד

Offline Kaze no oto

 • Moderator
 • *
 • Posts: 4538
 • Gender: Male
Вибачте, шановне паньство. Ту в мене було багато обдруківок. Щойно я їх виправив.

Тарасе, дай лїнка, будь ласков.
http://books.google.com/books?id=IGgDAAAAYAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q=Абель&f=false
Отам власне перша сторінка.

Offline LUTS

 • Posts: 28116
 • Gender: Male
Микола Генрих Абель (Niels Henrik Abel) родив ся 25. серпня 1802. р. в селї Findoe в Норвеґії, де батько єго був протестанцким пастором. Дитячі лїта перевів Абель в Gierrestadt, сусїдній парохії, де вже в р. 1803. перенїс ся єго отець. І ту розпочалось образованє малого хлопця під проводом самого батька і тревало до р. 1815, поки він не вступив до школи катедральної в Християнії. Ту зразку не виріжняв ся він від своїх співучеників; аж коли в р. 1818. Holmboe зістав іменований професором в тій власне школї, тодї на окремих годинах, які сей професор призначив на вправлюванє своїх учеників в розвязуваню проблємів з альґебри і ґеометриї, показавсь вперве талан Абеля, і від тодї став він розвиватись безпримірно скоро. Вже тодашні єго поступи казали догадуватись в нїм ґенїя. Проф. Holmboe зайняв ся ним і поза годинами шкільними перейшов з ним основи рахунку ріжничкового і інтеґрального Айлєра (Euler). Відтак Абель ішов вже дальше самостійно, читав працї Lacroix'а, Francoeur'а, Poisson'а, Gauss'а, Lagrange'а і сам став пробувати сил своїх. Скінчивши школу катедральну вже по смерти свого батька вступив він на унїверзитет в Християнії, а що батько не оставив средств на єго образованє, то деякі з поміж професорів зложились, щоби дати Абелеви можність незалежного істнованя, конечного для так визначного талану. По двох роках ряд на внесенє сенату академічного надав єму надзвичайну стипендию в висотї 200 Sp. річно. І ту стипендию побирав він через два роки аж до правильного укінченя студий унїверзитетских.
В тім часї працював Абель з великим запалом і написав кілька розправ друкованих в «Magazin für die Naturwissenschaften» в Християниї. Перша з них друкована в р. 1820. має заголовок: «Allgemeine Methode Functionen einer variablen Grösse zu finden, wenn eine Eigenschaft dieser Functionen durch eine Gleichung zwischen zwei Variablen ausgedrükt ist». І вже тодї займав ся він справою розвязки альґебраічної рівнаня пятого степеня; раз навіть здавалось єму вже, що найшов розвязку, та на жаль спостеріг похибку в своїй роботї. Але се єго не зразило, і він постановів собі або дїйти до розвязки або показати, що розвязка є неможлива. Се послїдне вдалось єму і він в р. 1824. оголосив в Християнії свій доказ під заголовком: «Mèmoire sur les équations algébriques où on démontre l'imposibilité de la résolution de l'équation générale du cinquième degré». Так розяснив Абель се питанє в теориї рівнань альґебраічних, питанє найважнїйше, яке було до розвязаня в аналїзї, як каже Legendre.
З огляду на ту визначну дїяльність наукову надав ряд Абелеви на єго просьбу стипендию 600 Sp. річно на протяг двох років, щоби єму уможливити дальше фахове образованє на заграничних унїверзитетах. Абель хотїв зразу їхати прямо до Парижу, але що разом їхали і другі єго краяни і вибирали Берлїн, то і він поїхав разом і не жалував сего, бо там познакомив ся з Crelle'ом, що став відтак єго щирим приятелем і був ним аж до смерти. Дневник «Crelle's Journal», якого перший зошит вийшов з початком р. 1826. в часї побуту Абеля в Берлїнї, причинив ся немало до лїтерацкої слави Абеля. Він був одним з найдїяльнїйших співробітників сеї часописи і в кождім зошитї була бодай одна або дві єго розвідки; а кожда з них причинила ся немало до піднесеня поваги сеї часописи.
З кінцем лютого р. 1826. покинув Абель Берлїн і на Липск, Фрейбурґ, Дрезно і Прагу поїхав до Відня; по місяцю, десь з кінцем мая, виїхав він з Відня до Італїї та Швайцариї, а в липни був вже в Парижи, де задержав ся на довше, бо до сїчня 1827 р. Ту познакомив ся він з многими математиками, а між ними і з Cauchy'ом. Відтак побув єще в Берлїнї та Копенгазї, а в маю був вже з поворотом в Християнії. Ту старав ся він о катедру математики на унїверзитетї, але обі катедри, які були, були на сей час занятї, а нової для Абеля ряд не хотїв утворити. І так оставав він без місця аж до р. 1828, коли то поручено єму заступство проф. Hansteen'а на час подорожи сего до Сибериї. Вже тодї був Абель членом королївскої академії наук в Throndhjem.
Приятелї Абеля в Нїмеччинї звернули увагу пруского мінїстра просьвіти на визначний талан Абеля і спонукали, що ряд згодив ся запросити єго на берлїньский унїверзитет.  В тім самім часї кількох членів королївскої академії наук в Парижи звернули ся до короля шведского з просьбою, щоби покликав Абеля на унїверзитет в Штокгольмі, та пруский ряд поспішив ся. Crelle дістав припорученє поспитати Абеля, чи евентуально приняв би запрошенє, а по прихильній єго відповіди мав остаточно уложити ту справу і стягнути Абеля до Берлїна. Єще того самого дня сповнив Crelle припорученє, та на жаль було за пізно — лист прийшов вже по смерти. Невпинна праця послїдних років, а також журба о завтра підкосили і так не сильне здоровлє Абеля. В грудни 1828. р. серед лютої зими виїхав він до гути желїзної в Froland коло Arendal, де була єго наречена панна Кетр (пізнїйше панї Keilhau); там захорував в сїчни 1829. р. і мимо усяких старань и заходів нареченої і властителїв гути помер на чахотку дня 6. цьвітня 1829.
Можна сьміло сказати про него: Коли-б був пожив довше, то не одно ще були-б про него почули. То, що Абель оставив по собі, дає повне право до такого висказу. Вистане згадати доказ про неможливість альґебраічної розвязки рівнань загальних степеня висшого чим четвертий, єго працї над функциями елїптичними, які властиво він сотворив разом з Jacobi'м, розправу про загальні прикмети функций переступних і т. д., щоби бачити, що не сказалось за богато. Се все є працї, що далеко розширили границї аналїзи.
А яке відношення той текст має до діалекту галичан? Не бачу.
Я там де сонце на стінах. Я там де сонце на стелі. Танцюю танець пінгвіна. Страшно веселий...

Y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer.

Offline Kaze no oto

 • Moderator
 • *
 • Posts: 4538
 • Gender: Male
А яке відношення той текст має до діалекту галичан? Не бачу.
Но є деякі особливості...

Offline Elischua

 • Posts: 4806
 • Gender: Male
А яке відношення той текст має до діалекту галичан? Не бачу.
Но є деякі особливості...
..., на имѧ: ... ?
Nu Elck Syn Sin

Þese ben also þy fyve inwyttys: Wyl, Resoun, Mynd, Ymaginacioun, and Thoght.

כִּי-אָז אֶהְפֹּךְ אֶל-עַמִּים, שָׂפָה בְרוּרָה, לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְהוָה, לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד

Offline Kaze no oto

 • Moderator
 • *
 • Posts: 4538
 • Gender: Male
..., на имѧ: ... ?
Та ось, хоча б, займенникі «се», «сей».

Offline Elischua

 • Posts: 4806
 • Gender: Male
..., на имѧ: ... ?
Та ось, хоча б, займенникі «се», «сей».
Ты про чьто?
Nu Elck Syn Sin

Þese ben also þy fyve inwyttys: Wyl, Resoun, Mynd, Ymaginacioun, and Thoght.

כִּי-אָז אֶהְפֹּךְ אֶל-עַמִּים, שָׂפָה בְרוּרָה, לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְהוָה, לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד

Offline Kaze no oto

 • Moderator
 • *
 • Posts: 4538
 • Gender: Male
Ты про чьто?
Я про галицькі особливості. А ти?
Може я щось невірно зрозумів...

Offline Elischua

 • Posts: 4806
 • Gender: Male
Ты про чьто?
Я про галицькі особливості. А ти?
Може я щось невірно зрозумів...
Ото я проних пътѫ... А чьто «сє, сьи»? Ну, заимєникы...
Nu Elck Syn Sin

Þese ben also þy fyve inwyttys: Wyl, Resoun, Mynd, Ymaginacioun, and Thoght.

כִּי-אָז אֶהְפֹּךְ אֶל-עַמִּים, שָׂפָה בְרוּרָה, לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְהוָה, לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד

Offline LUTS

 • Posts: 28116
 • Gender: Male
..., на имѧ: ... ?
Та ось, хоча б, займенникі «се», «сей».
В Шевченка теж "се", "сей".  :donno:
Я там де сонце на стінах. Я там де сонце на стелі. Танцюю танець пінгвіна. Страшно веселий...

Y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer.

Offline Elischua

 • Posts: 4806
 • Gender: Male
..., на имѧ: ... ?
Та ось, хоча б, займенникі «се», «сей».
В Шевченка теж "се", "сей".  :donno:
Ото.
Nu Elck Syn Sin

Þese ben also þy fyve inwyttys: Wyl, Resoun, Mynd, Ymaginacioun, and Thoght.

כִּי-אָז אֶהְפֹּךְ אֶל-עַמִּים, שָׂפָה בְרוּרָה, לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְהוָה, לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד

Offline Kaze no oto

 • Moderator
 • *
 • Posts: 4538
 • Gender: Male
Но добре.
Ще закінчення -нє замість -ння.

Offline Elischua

 • Posts: 4806
 • Gender: Male
Но добре.
Ще закінчення -нє замість -ння.
Тє самє.
Nu Elck Syn Sin

Þese ben also þy fyve inwyttys: Wyl, Resoun, Mynd, Ymaginacioun, and Thoght.

כִּי-אָז אֶהְפֹּךְ אֶל-עַמִּים, שָׂפָה בְרוּרָה, לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְהוָה, לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד

Offline Kaze no oto

 • Moderator
 • *
 • Posts: 4538
 • Gender: Male
Тє самє.
Що, й це в Шевченка є?

Offline LUTS

 • Posts: 28116
 • Gender: Male
Тє самє.
Що, й це в Шевченка є?
Не пам'ятаю, але це не суто галицьке. Таке багато де є.
Я там де сонце на стінах. Я там де сонце на стелі. Танцюю танець пінгвіна. Страшно веселий...

Y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer.

Offline Kaze no oto

 • Moderator
 • *
 • Posts: 4538
 • Gender: Male
Quote
Западная подгруппа южноукраинского наречия имеет значительно меньшее распространение, чем восточная, и по сравнению с последней отличается в основном:

окончанием -є вместо -я и отсутствием долготы согласного (в правописании — двойного согласного) в словах типа |життя|, |весілля|, |зілля|, выговаривающихся вследствие этого как |житє|, |весілє|, |зілє|;

падежными окончаниями имен существительных: |батькови|, |ковальови|, |коньом|, |земльою|, |на поли|, вместо |батькові|, |ковалеві|, |конем|, |землею|, |на полі|;

Вибачте, що російською.

Offline Elischua

 • Posts: 4806
 • Gender: Male
Тє самє.
Що, й це в Шевченка є?
По-пьрвъшє, «й це» то чьто? Чьто такоhо ѫ фонитичьных варьянтах, нє так значьных тут: [ɛ̞~ɜ̞~ɘ~ɘ̞/ɘː], «а» ѥ фонитичьно-графичьнє выраженьѥ тоhо [..jɘ̞/ɘː], ото жє ниякых морфологичьно рѡзьных твар нѣ-ту.
По-другє, чьто Шьвьчєнъко? Рєфлєкс [~jɛ] ѥ и инъдє мимо Галичины - Кыѥвьщина, Полѣсьѥ.
По-трьтьѥ, лапь!, Галичинѣ отє *-ie hє [-jɛ] ѥ из *-ie [-jɘ̞ː] так само, hе и инъдєжє нынѣ мълвѧть «занижєно», то бо то [-jɘ̞ː] (сѫч. граф. -а/-я), а ста [-jɛ] чєрєз тє, ожє маижє вьсельяка голосъка подобѣ «/jа/» [jɐ, jæ, ɘ/ галичьскому говорѣ ста «вышьшє» артикулацьѥѭ (xépuca [`ʃɛpkɑ], донɛжɛ [`ʃe̝pka, `ʃipka] при [`ʃɐpkɑ~`ʃæpkɑ] та [`ʃapkɑ~`ʃɑpkɑ] ажь [`ʃɒpkɒ!] инодɛ). При тому, дѡистьныи рєфлєкс [-jɛ] ѥ нє там, на Галичинѣ, а Кыѥвьщинѣ та Полѣсьѣ.
Nu Elck Syn Sin

Þese ben also þy fyve inwyttys: Wyl, Resoun, Mynd, Ymaginacioun, and Thoght.

כִּי-אָז אֶהְפֹּךְ אֶל-עַמִּים, שָׂפָה בְרוּרָה, לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְהוָה, לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד

Quote
Западная подгруппа южноукраинского наречия имеет значительно меньшее распространение, чем восточная, и по сравнению с последней отличается в основном:

окончанием -є вместо -я и отсутствием долготы согласного (в правописании — двойного согласного) в словах типа |життя|, |весілля|, |зілля|, выговаривающихся вследствие этого как |житє|, |весілє|, |зілє|;

падежными окончаниями имен существительных: |батькови|, |ковальови|, |коньом|, |земльою|, |на поли|, вместо |батькові|, |ковалеві|, |конем|, |землею|, |на полі|;

Вибачте, що російською.
Не беда, что по-русски, скорее беда, что такие описания весьма топорны. Всё сложнее, пестрее, и я считаю, что в таких случаях невозможно так подавать образцы, кириллическими буквами.
Nu Elck Syn Sin

Þese ben also þy fyve inwyttys: Wyl, Resoun, Mynd, Ymaginacioun, and Thoght.

כִּי-אָז אֶהְפֹּךְ אֶל-עַמִּים, שָׂפָה בְרוּרָה, לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְהוָה, לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד

Online Python

 • Posts: 44470
 • Gender: Male
 • Aluarium agent
Схоже, вони механічно описали відмінності желехівки від сучасного (в основі своїй східноукраїнського) правопису й перенесли їх на фонетику (хоча відмінності могли бути й суто орфографічними — те ж подовження приголосних, наприклад, у межах східноукраїнських правописів передавалось по-різному чи не передавалось узагалі).
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Offline Sirko

 • Posts: 2488
 • Gender: Male
Quote from: Граматика руської мови
Мова.
Все, що ми́слимо, мо́жемо ви́разити і дру́гим лю́дям ви́явити, видаючи́ із се́бе ро́том пе́вні зву́ки. Сей ви́раз ми́слий зву́ками назива́ємо мо́вою. Лю́ди, що жию́ть при ку́пі, виража́ють звича́йно свої ми́сли одна́ково, і длято́го розумі́ють себе́ докладно: а́ле чим да́льші лю́ди від се́бе і чим ме́ньше ма́ють із собо́ю ді́ла, тим часті́йше поди́буємо взагалі́ відмі́ни в вира́жуваню, так що чим раз тя́жше, ба і неможли́во бува́є їм порозумі́ти ся.Ві́дти беру́ть ся у рі́жних наро́дів рі́жні мо́ви, н. пр. українська, по́льська, роси́йська, нїме́цька.
Все ж таки́ мо́ви сусїдних місце́востий або і то́ї само́ї місце́вости ча́сто стоя́ть від се́бе дале́ко: є воно́ так длято́го, що цїлі́ наро́ди, роди́ни або поодино́кі лю́ди жию́ть поміж чужи́ми наро́дами порозки́дувані, н. пр. поміж Украї́нцями Мадя́ри, Вірме́ни, Нї́мці, Поля́ки, Москалї́, Жиди́.
Ко́жда мо́ва зміня́є ся з часо́м пово́ли і без переста́нку, так що на́ша вла́сна мо́ва, чим давні́йша, тим ме́ньше для нас зрозумі́ла. Да́вні мо́ви, що ни́ми вже жа́ден на́рід не гово́рить, і котрі́ задля то́го вже не зміня́ють ся, назива́ють ся ме́ртвими, н. пр. лати́нська, євре́йська, церко́вно-словя́нська.
Осьвіче́ні наро́ди та́кже і пи́шуть своє́ю мо́вою, і в тій пи́саній мо́ві прийма́є ся з часо́м яка́сь одна́ устано́ва, чим та мо́ва бі́льше або ме́ньше відступа́є від звича́йної мови. Отся́ письме́нна мо́ва спі́льна цїло́му на́родови: відмі́ни на́родної мо́ви як до око́лиць назива́ють ся го́ворами, н. пр. гу́цульський, бойківський, ле́мківський го́вір.
Типові риси:
жиють (живуть)
частійше (частіше)
зміняє ся (змінюється)
длятого, задля того (тому)
при купі (у купі)
мадяри (угорці)
москалі (росіяни)
жиди (євреї)
кожда (кожна)
поволи (повільно)
від себе (одна від одної)
є (-)
росийська (російська)
часо́м/ча́сом
давнійша/давніша
ме́ньше/менше
осьвіче́ні/осві́чені

Online Python

 • Posts: 44470
 • Gender: Male
 • Aluarium agent
Тє самє.
Що, й це в Шевченка є?
Якщо не помиляюсь, Шевченко тут наслідував російську орфографію (хоча сучасного зловживання словами на -ння в Шевченка, зрозуміло, не було — важко знайти приклад, щоб сказати точно).
Пролетареві ніколи вчити європейських мов, бодай би свою знати добре і на ній принести до своєї хати світло знання (Гнат Хоткевич)
ÆC CASALI NAXI PRASQURI: AHOV CÆRU, MERTVÆRI TÆ SLAVUTÆT!
Вони просили його: «Скажи: кетум», а він говорив: «сатем», і не міг вимовити правильно.
Хотелось бы также отметить, что "Питон" - это "мышиный язык" : "пи+тон". © АБР-2

Offline Pawlo

 • Posts: 27681
1. Звідки там росіянізми? Це є вплив «язиччя»?
Під «язичієм» розуміють давню літературну мову Галичини (власне, староукраїнську чи її різновид — звідси велика кількість спільних із російською церковнослов'янізмів та архаїзмів), що в москвофільських колах набула ознак російської зразка ХІХ ст., хоча, в принципі, будь-який текст максимовичівкою чи подібним правописом може сприйматись як «язичіє» (навіть якщо лексично він наближений до простонародної мови того часу). Це не точне поняття, а ярлик.

 
Таким чином саме москвофіли знищили староукраїнську(західноруську) мову своєю спробую використати її як інструмент обмосковлення.
А жаль
Було б цікаво глянути якби виглядала українська і без перериву літературної традиції і без обмрсковлення
Лучше смерть, как избавление,
Чем быть первой средь рабынь.
Знай же ты моё решение-
Мой ответ: «Навеки сгинь!»

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: