Лингвофорум

Теоретический раздел => Семитские и другие афразийские языки => Тема начата: Lei Ming Xia (reloaded) от Февраля 10, 2008, 18:12

Название: af Soomaali...
Отправлено: Lei Ming Xia (reloaded) от Февраля 10, 2008, 18:12
читаем сомалийские сказки - на сомалийском, естественно  :D
Название: Re: af Soomaali...
Отправлено: Vesle Anne от Февраля 10, 2008, 18:41
Где читаем-то?
Название: af Soomaali...
Отправлено: Lei Ming Xia (reloaded) от Февраля 10, 2008, 18:46
Waa baa waxaa jirey nin iyo afadiis, waxayna haysteen xoolo ay dhaqdaan. Waggii dambe baa wiil u dashay reerkii, ninkiina aad buu ugu rayreeyey wiilka u dhashay. Sannoyin ka dib wiilkii waa weynaadey oo noqday nin dheer, xoog badan leh oo geesi ah, walidkiisna jecel yihin.

"Abbow, inaan guursadaan rabaa, haatan waan weynaadaye", wiilkii baa yiri berigii dambe.
"Waa yahay, mandhe; haseyeeshee, marka hore i soo tus inantaad guursanaysid", buu ku jawaabay aabbehii.
"Yeelay, aabbe", buu yiri wiilkii.

Maalintii dambe baa wiilkii soo watay gabar dheer oo cas oo qurxon oo yiri:
"Waa tan, aabbe, inantaan rabaa inaan guursado."
"Waa yahay, maandhee; bal ii soo qaad dhagaxaas weyne halkaas yaal", buu yiri aabbehii.
Dhagaxu aad buu cuslaa, wiilkiina si kasta yeel oo qaadi kari waa.
"Naa ninkaas dhagaxa yar qaadi kari waayey miyaad guursanaysaa?" aabbehii baa weydiiyey inantii.
"Haba yaraatee maya", bay tiri oo iska tagtay.

Afar gabdhood oo kale buu wiilkii hor keenay aabehiis, isaguna dhagaxii in uu soo qaddo buu sharuud kaga dhigay wiilkiisa, ka hor inta uusan gabadhaas middoodna ka oggolaan in uu guursado. Wiilkii si kasta yeel oo qaadi kari waa dhagaxii cuslaa, gabdhihii sidaas awgeed bay u wada diideen in ay xilo u noqdaan ninkaas tabarta liita oo waxmataraha ah.

Gabadhii shanaad oo aan u qurux badnayd siddii afartii hore baa wiilkii u keenay adoogiis. Markii gabadhu aragtay in wiilku qaadi kari waayey dhagaxii weynaa bay la qaadday oo soo agdhigeen odayga cagihiisiii, isaguna eegayo sida ay isu kaashadeen wiilka iyo gabadhu.

"Waa taas gabadha u qalanta inaad guursato, maandhow; gabdhihii kale kulama qaadin dhagaxa, tanise way kula qaaday. Iskaashigu waa gundhigga nolosha reerka." buu yidhi aabbehii oo isu dhisay wiilkii iyo inantii.
Название: af Soomaali...
Отправлено: Lei Ming Xia (reloaded) от Февраля 10, 2008, 19:10
Вариант:

Waa baa waxaa jirey nin iyo afadiis, waxayna haysteen xoolo ay dhaqdaan. Waagii dambe baa wiil u dhashay reerkii, ninkiina aad buu ugu rayreeyey wiilka u dhashay. Sannoyin ka dib wiilkii waa weynaadey oo noqday nin dheer, xoog badan leh oo geesi ah, waalidkiisna jecel yihiin.

"Abbow, inaan guursadaan rabaa, haatan waan weynaadaye", wiilkii baa yiri berigii dambe.
"Waa yahay, maandhe; haseyeeshee, marka hore i soo tus inantaad guursanaysid", buu ku jawaabey aabbehii.
"Yeelay, aabbe", buu yiri wiilkii.

Maalintii dambe baa wiilkii soo watay gabar dheer oo cas oo qurxon oo yiri:
"Waa tan, aabbe, inantaan rabaa inaan guursado."
"Waa yahay, maandhee; bal ii soo qaad dhagaxaas weyne halkaas yaal", buu yiri aabbehii.
Dhagaxu aad buu cuslaa, wiilkiina si kasta yeel oo qaadi kari waa.
"Naa ninkaas dhagaxa yar qaadi kari waayey miyaad guursanaysaa?" aabbehii baa weydiiyey inantii.
"Haba yaraatee maya", bay tiri oo iska tagtay.

Afar gabdhood oo kale buu wiilkii hor keenay aabehiis, isaguna dhagaxii in uu soo qaddo buu sharuud kaga dhigay wiilkiisa, ka hor inta uusan gabdhahaas middodna ka oggolaan in uu guursado. Wiilkii si kasta yeel oo qaadi kari waa dhagaxii cuslaa, gabdhihii sidaas awgeed bay u wada diideen in ay xilo u noqdaan ninkaas tabarta liita oo waxmataraha ah.

Gabadhii shanaad oo aan u qurux badnayn sidii afartii hore baa wiilkii u keenay adoogiis. Markii gabadhu aragtay in wiilku qaadi kari waayey dhagaxii weynaa bay la qaadday oo soo agdhigeen odayga cagihiisiii, isaguna eegayo sida ay isu kaashadeen wiilka iyo gabadhu.

"Waa taas gabadha u qalanta inaad guursato, maandhow; gabdhihii kale kulama qaadin dhagaxa, tanise way kula qaaday. Iskaashigu waa gundhigga nolosha reerka", buu yiri aabbehii oo isu dhisay wiilkii iyo inantii.
Название: Re: af Soomaali...
Отправлено: Darkstar от Февраля 10, 2008, 19:23
Я знал сомалийские числительные 1-5, но забыл.
Сомалийский достаточно хорошо отражает кушитское прасосостояние. Не очень сильно "инновирован". Видимо, из-за удаления в пустынной местности, где не было субстрата.
Название: af Soomaali...
Отправлено: Lei Ming Xia (reloaded) от Февраля 10, 2008, 19:47
для начала неплохо :)
Название: af Soomaali...
Отправлено: Lei Ming Xia (reloaded) от Февраля 10, 2008, 21:52
waa baa waxaa ~ однажды
jir-ey = бы-л
nin = мужчина
iyo = и
afa-diis = его жена (afo = жена)

WAX-ay-na = WAX*-они-и

*
Цитировать
Весьма своеобразен синтаксический строй сомали. Наиболее известной его чертой является наличие грамматической категории, обычно называемой рематизацией; она требует обязательной маркировки того, что является ремой (логическим предикатом) предложения. Например, носитель русского языка, если он хочет специально подчеркнуть, что видел льва, а не другое животное, может это сделать с помощью логического ударения (Я видел ЛЬВА) или, как это было сделано выше, воспользоваться контрастивной конструкцией с союзом а; однако, если необходимости в таком подчеркивании нет, без него можно и обойтись, в результате чего получается предложение, которое, в зависимости от динамики знаний в процессе понимания текста, может быть понято двояко – и как сообщение о том, что увиденное животное было львом, и как сообщение говорящего о событии, заключавшемся том, что он увидел льва (аналогичным образом носитель русского языка не обязан маркировать, например, определенность или неопределенность имени, см. КАТЕГОРИИ ГРАММАТИЧЕСКИЕ). В сомали – и это весьма редкое явление – говорящий обязан различать эти два смысла, используя различные формы предглагольных частиц-индикаторов. Следствием этой синтаксической особенности является отклонение сомали от общекушитского порядка слов «подлежащее – дополнение – сказуемое»: в предложении сомали имеется комплекс из частиц-индикаторов и глагола, тогда как остальные члены предложения свободно располагаются относительно этого комплекса.
http://www.krugosvet.ru/articles/82/1008225/print.htm

hays-(t)-een = име-ли
xoolo = хозяйство
ay = они
dhaq-daan = заботятся

Waa baa waxaa jirey nin iyo afadiis, waxayna haysteen xoolo ay dhaqdaan.
= Время вот был мужчина и его жена, и они вот имели хозяйство они заботятся.
= Жили-были мужик да баба, и было у них хозяйство, которым они занимались.


waa-gii = время-ОПРЕД.АРТ.
dambe = после
BAA = ЧАСТИЦА-ИНДИКАТОР (см.в.)
wiil = мальчик, сын
u = к, для
dhash-ay = родился
reer-kii = семья

nin-kii-na = мужчина-ОПРЕД.АРТ.-и
aad...u = УСИЛИТ.
b-uu = BAA(см.в.)-он
u-gu = к - в, на
rayree-yey = обрадовался
wiil-ka = мальчик, сын - ОПРЕД.АРТ.

Waagii dambe baa wiil u dhashay reerkii, ninkiina aad buu ugu rayreeyey wiilka u dhashay.
= Время после вот мальчик к родился семья, и мужчина очень он тому радовался мальчик к родился.
= Через некоторое время родился у них сын; и мужик очень тому рад был, что сын у них родился.
Название: af Soomaali...
Отправлено: Lei Ming Xia (reloaded) от Февраля 10, 2008, 22:15
ссылки:

http://www.philology.ru/linguistics4/vetoshkina-90.htm
http://www.somalism.com/dictionary/
http://ultra.mpls.k12.mn.us/lyndale/somali/tocpdf.html
http://starling.rinet.ru/cgi-bin/query.cgi?root=config&morpho=0&basename=\data\semham\lecet
http://www.llf.cnrs.fr/Gens/Lecarme/vP-handout.pdf
http://www.llf.cnrs.fr/Gens/Lecarme/genre.pdf
http://www.llf.cnrs.fr/Gens/Lecarme/SAG-temps.pdf
http://www.eva.mpg.de/~cschmidt/SWL1/handouts/Cabredo.pdf
http://www.omniglot.com/writing/somali.htm
http://www.evertype.com/standards/iso10646/pdf/afkeenna-iyo-fartiisa.pdf
Название: af Soomaali...
Отправлено: Lei Ming Xia (reloaded) от Февраля 10, 2008, 22:49
dhash-ay < *dhal-t-ay !

Запомните: L + T > SH  :)

ugu < u + u
ugu < u + ku

c = [ʕ], voiced pharyngeal fricative !
Cali = Али (имя)
Название: Re: af Soomaali...
Отправлено: Darkstar от Февраля 11, 2008, 00:47
Кушитских до хрена и больше. Если их все учить...
Причем все сконцентрированы на пяточке в южной Эфиопии. В каждой деревне новый язык. Концентрация, наверно, как в Нуристане.
Был сайт с классными фотками из южной Эфиопии. Туда сейчас туристы часто ездят.
Название: af Soomaali...
Отправлено: sknente от Февраля 11, 2008, 00:52
Но редко возвращаются.
Название: Re: af Soomaali...
Отправлено: Darkstar от Февраля 11, 2008, 00:56
Почему?
Название: Re: af Soomaali...
Отправлено: Darkstar от Февраля 11, 2008, 00:59
Вот этот сайт.
http://www.pbase.com/sergio_pes/ethiopia_special
Название: Re: af Soomaali...
Отправлено: Darkstar от Февраля 11, 2008, 01:39
Фотографии Сомали
http://www.flickr.com/photos/charlesfred/collections/72157603238383066/
Название: Re: af Soomaali...
Отправлено: Darkstar от Февраля 11, 2008, 01:41
Вот эта фотография мне нравится
http://www.pbase.com/sergio_pes/image/60507659
Как будто девушки из древней Нубии.
Название: Re: af Soomaali...
Отправлено: Vesle Anne от Февраля 12, 2008, 22:11
Я вот думаю, что начать надо было с объяснений фонетики. А то я вчера читала с немецким "акцентом", а сегодня что-то на испанский потянуло... :)
Название: af Soomaali...
Отправлено: Dana от Февраля 12, 2008, 22:53
Девушки красивые? ;) (нажалост, я не могу посмотреть)
Фонетика сомали, вроде, есть в википедии и на омниглоте.
А мне больше всего нравится язык афар)
Название: af Soomaali...
Отправлено: sknente от Февраля 12, 2008, 22:58
Девушки красивые? ;)
Нет.
Название: Re: af Soomaali...
Отправлено: Darkstar от Февраля 13, 2008, 01:57
Да, нет там местами в меру красивые полуобнаженные девушки с ровной негретянской кожей.
Название: af Soomaali...
Отправлено: арьязадэ от Февраля 13, 2008, 05:34
Девушки красивые? ;)

вы любите девушек, Дана.  :yes:
Название: af Soomaali...
Отправлено: Lei Ming Xia (reloaded) от Февраля 13, 2008, 16:49
отвлеклись от темы  >(
Название: af Soomaali...
Отправлено: I_one от Февраля 18, 2008, 14:47

*
Цитировать
Весьма своеобразен синтаксический строй сомали. Наиболее известной его чертой является наличие грамматической категории, обычно называемой рематизацией; она требует обязательной маркировки того, что является ремой (логическим предикатом) предложения. Например, носитель русского языка, если он хочет специально подчеркнуть, что видел льва, а не другое животное, может это сделать с помощью логического ударения (Я видел ЛЬВА) или, как это было сделано выше, воспользоваться контрастивной конструкцией с союзом а; однако, если необходимости в таком подчеркивании нет, без него можно и обойтись, в результате чего получается предложение, которое, в зависимости от динамики знаний в процессе понимания текста, может быть понято двояко – и как сообщение о том, что увиденное животное было львом, и как сообщение говорящего о событии, заключавшемся том, что он увидел льва (аналогичным образом носитель русского языка не обязан маркировать, например, определенность или неопределенность имени, см. КАТЕГОРИИ ГРАММАТИЧЕСКИЕ). В сомали – и это весьма редкое явление – говорящий обязан различать эти два смысла, используя различные формы предглагольных частиц-индикаторов.

Рематив известен в юкагирском языке
Название: Re: af Soomaali...
Отправлено: Darkstar от Февраля 20, 2008, 02:50
Носитель русского ставит рему в конец предложения (это англичане выделяют логическим ударением).
Деление на рему и тему широко представлено в японском и корейском.
Название: Re: af Soomaali...
Отправлено: I_one от Февраля 29, 2008, 13:30
Носитель русского ставит рему в конец предложения (это англичане выделяют логическим ударением).
Деление на рему и тему широко представлено в японском и корейском.

Рематив и "деление на рему и тему" - это совершенно разные вещи. Речь ведь идет о ремативе не как скрытой категории, выделяемой интонацией,
Название: af Soomaali...
Отправлено: Vertaler от Июля 26, 2008, 20:11
Вопросы к ЛМСь.

Как сомалийцы живут без различения открытых и закрытых гласных на письме? Часто ли они вообще пользуются письмом? Насколько это различение важно — много ли минимальных пар, являются ли какие-то члены пар открытый / закрытый сильно более частыми чем вторые? Есть ли возможность ясно указать на письме, что имеется в виду? Отмечаются ли они в словарях или учебных текстах? Хорошо ли различимы на слух?
Название: af Soomaali...
Отправлено: Darkstar от Июля 27, 2008, 00:54
Сомалийцы это очень бедные и очень черные негры в очень жаркой пустыне. Сомневаюсь, что у них высокая грамотность. Многие языки в Эфиопии письменны только постольку, поскольку, поэтому вопрос... Вы посмотрите ссылки на фото хижин, которые я давал (южная Эфиопия), очень красиво и занимательно, и все сами поймете.
Название: af Soomaali...
Отправлено: Vertaler от Июля 27, 2008, 01:23
Про очень чёрных негров в хижинах, думаю, вы могли догадаться, что я понял и так. Однако интересуют всё-таки точные ответы.  :eat:

Кстати, будь эти сказки записаны учёными именно для «постольку-поскольку», там бы всё различалось как миленькое.
Название: af Soomaali...
Отправлено: Dana от Июля 27, 2008, 01:38
Как сомалийцы живут без различения открытых и закрытых гласных на письме? Часто ли они вообще пользуются письмом? Насколько это различение важно — много ли минимальных пар, являются ли какие-то члены пар открытый / закрытый сильно более частыми чем вторые?
Там вообще-то фонологично различие "передних" и "задних" гласных. А вот они действительно обозначаются теми же буквами.
Также графика не отражает тоны.
Название: af Soomaali...
Отправлено: Vertaler от Июля 27, 2008, 02:42
Ну да, я их и имел в виду. Но как-то не поворачивается язык назвать ɞ передним...
Название: af Soomaali...
Отправлено: Darkstar от Июля 29, 2008, 20:41
Тонов в "омо-кушитских" быть не должно. Большинство не имеет. Если они вдруг есть, то это результат вторичного влияния исконно африканских языков...