Лингвофорум

Практический раздел: для изучающих языки, помощь студентам => Общаемся на разных языках => Тема начата: Nicolas от Апреля 2, 2004, 17:38

Название: Сербский
Отправлено: Nicolas от Апреля 2, 2004, 17:38
Прочитао сам ваша мишљења и ставове о српскоме језику, његовоме писму, ... С обзиром да говорим врло мало руски, написаћу нешто и ја на српскоме.

Српскохрватски језик је СТВОРЕН званично 1954. године Новосадским договором. До тада се језик свих Срба звао српски. Српским се говорило у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Хрватској. Тај језик је подразумевао штокавско наречје ијекавског и екавског изговора и само једно писмо - ћирилицу. Ћирилица је писмо које је у употреби код Срба још од IX века. Брзо је заменила старословенску глагољицу. Реформатор савремене српске ћирилице је Вук Стефановић Караџић. Ћирилица се једно време користила и у Дубровнику, али ју је потиснула латиница под утицајима латинске културе и италијанскога језика. Велики дубровачки писци и песници су свој језик најчешће звали такође lingua serviana, илити српски језик, што се данас настоји забашурити.
Хрватски језик није постојао. Назив "хрватски" се јавља тек у XIX веку. У ТАДАШЊОЈ Хрватској се говорио латински као званични језик дипломатије и још два језика простога народа - кајкавски и чакавски. Они су се разликовали од широко распрострањенога српскога језика, не само по лексици, већ и по гласовима, типовима промене, по конјугацији...
У XIX веку се јавља Илирски покрет, који свој језик назива илирски и који се залаже за уједињавање свих Јужних Словена. Вођа Илираца је био Људевит Гај, рођени кајкавац, који био за то да Хрвати преузму штокавско наречје, да би се створио заједнички језик.
Од краја XIX столећа се почиње користити у Хрватској термин хрватски језик, али заједно са називом српски - хрватски или српски. Срби у Хрватској су и даље свој језик звали српским. У главном културном центру тадашње Хрватске, Загребу, постојало је неколико ћириличких штампарија и свега једна латиничка.
Када је створена Југославија са Титом на челу државе, почело се говорити о имену језика. Дошло се до решења да се тај језик назове српскохрватски, јер су њиме говорили већински народи - Срби и Хрвати. Прихваћено је, уосталом, и да се користе два писма равноправно - ћирилица и латиница. За основу је узето само штокавско наречје!!!
Како је време текло, тако су и хрватски националисти почели да тврде да се хрватски језик разликује од створеног српскогхрватског језика.
Иначе сама реч "српскохрватски" је бесмислена. То је исто као кад би се рекло "српскофранцуски" или "рускошпански"!!!
Временом је почела да преовладава латиница. У Хрватској, у оним деловима у којим није било Срба, практично је ишчезла.
Када се распала СФР Југославија, распао се  и српскохрватски  језик. Прво је настала подела на српски и хрватски, при чему ова подела може да се толерише. Али, ако бисмо се вратили у назад 200 година, видели бисмо да је хрватски подразумевао само кајкавски и чакавски. После су Муслимани, иначе исламизовани Срби и Хрвати, прогласили свој босански језик.
Назив босански изведен из имена земље није паметно решење, јер у Босни живе и Срби, и Хрвати, и Муслимани. Боље је рећи бошњачки. Бошњаци у свој новостворени језик убацују турцизме, који иначе чине лексику српскога књижевнога језика. За то време, Хрвати непрестано измишљају нове речи, мењају правопис, не били свој новостворени језик што више одаљили од српскога.
Притом је важно нагласити да се бошњачки језик не разликује од српскога језика, који се говори у Републици Српској, нити од језика који се говори у суседној Хрватској, осим у употреби турцизама.
Такође се говори о увођењу новога црногорскога језика, који, ако би се увео, не би се разликовао од српскога језика, који се говори у Републици Српској. Између писанога језика Срба из Републике Српске и писанога језика Црне горе, постоје само две разлике, а то су: сутра/сјутра и нисам/нијесам. Само те две! Па како онда рећи да постоји црногорски језик?!

Данас у Уставу Републике Србије стоји да је службено писмо ћирилица. Но, ово се све више крши.

---

Латиница се, значи, званично користи од 1954. у Србији. Ћирилица од 9. века. Зашто ћирилицу заменити латиницом?
Ћирилица је једноставнија за учење. Није тачно да странци не могу савладати ћирилицу.

Ја се искрено надам да ће се нешто променити на боље и да ће се законом утврдити само једно српско писмо - ћирилица, и да ће се то спровести у дело.

Још бих хтео напоменути да неки истичу екавски и ијекавски изговор као разлику између српског и хрватског. Па побогу! И ијекавски,  и екавски су званични изговори савременога српскога језика. Ја живим у Београду, али говорим ијекавицом. Говорим српским језиком и пишем ћирилицом.

---

Странац који не говори српски може рећи да постоје и српски, и хрватски, и босашњачки, и црногорски, али то је погрешно. Онда сви ми који живимо на "српскохрватском" говорном подручју смо полиглоте. Ми, откад проговоримо, разумемо 4 језика!!!

---

Нормално је да један језик има дијалекте. Не може се исто говорити у Београду и Загребу, или у Москви или Санкт-Петербургу. Кад би се руски делио на нове, бесмислене језике, онда бисмо заборавили и како се који зове. Чак не бисмо могли ни набројати све.

---

Зато сматрам да постоји само један оправдан књижевнијезик - СРПСКИ!
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Апреля 3, 2004, 20:10
Nicolas, поздрављамо Вас у овом форуму.

Хтео бих да питам - како се екавски изговор промени у ијекавски, према правилима? И jош - постоjе ли Хрвати, коjе говоре екавски?
__________
према - согласно
постоjати - существовать
Название: Сербский
Отправлено: Nicolas от Апреля 4, 2004, 01:18
Andrewsiak, я написал что я немного говорю по-русски, но понимаю!
"С обзиром да говорим врло мало руски, написаћу нешто и ја на српскоме. "

Одговор за Леонида:

Прво бих Хтео да одговорим на друго питање. Да, постоје хрвати који говоре екавским изговором! Штокавско наречје се дели на екавски, ијекавски и икавски изговор. Дијалекти екавскога (штокавскога) су: шумадијско-војвођански, косовско-ресавски, призренско-тимочки и славонски екавски.
Славонски екавски је дијалекат којим се говори у Славонији, источној регији Хрватске, регији која се граничи са Србијом. Данас овај дијалекат, по моме мишљењу, изумире, јер су њиме говорили претежно  Срби из Славоније, који су избегли са тих подручја. Но, поред Срба, тим дијалектом се и данас служе Хрвати. Но, како је ијекавски изговор узет за основицу хрватскога језика, то се настоји смањити распрострањеност екавице, и то највише путем медија.
У Хрватској се такође говори кајкавским и чакавским наречјем. За чакавски нисам сигуран, али кајкавски има и екавски изговор. Кајкавци који се служе екавским живе у Истри, и уз границу са Словенијом. То наречје поприма карактеристике словеначкога језика, који подразумева екавску замену старога гласа "јат".

А сада одговор на прво питање.
Стари глас јат у српским и хрватским говорима је замењен гласовима "е", затим "је", односно "ије" и "и".  Прва замена је карактеристика екавског изговора, друга ијекавскога, и трећа икавскога. Само су прве две замене узете, у склопу штокавскога наречја, за основицу српскога (а онда, нажалост  хрватскога и бошњачкога).
Свакако постоје правила.

Уколико је Е у екавском, АЛИ ПОТЕКЛО ОД "ЈАТ", НЕ СВАКО Е, дуго, онда се у ијекавском јавља ИЈЕ.
         нпр.   млéко --> млијеко
Уколико је Е у екавском кратко, онда је у ијекавском ЈЕ.
         нпр.  пèсма --> пјесма

Уколико је Е у екавском кратко, а испред њега је Л и Н, у ијекавском долази до јотовања (ЉЕ, ЊЕ).
    нпр.   лèкар --> љекар,  нèга --> њега

Уколико се екавско Е наже ИСПРЕД Ј, Љ или О, онда у ијекавском имамо И.
  деоба:диоба, вејавица:вијавица, бележити:биљежити

(У речи бележити оба су Е потекла од некадашњега гласа јат. Пошто се прво налази испред Л, оно прелази у И. Друго је Е кратко, и још се налази иза Л, те добијамо ЉЕ.)

Уколико је Е кратко, а испред њега је Р, онда остаје непромењено.
  нпр.  грéх: гријех, али ГРÈШНИК: ГРЕШНИК


Да резимирам:

1.  Е дуго  > ИЈЕ
2.  Е кратко > ЈЕ
3.  Л, Н + Е кратко > ЉЕ, ЊЕ
4.  Е  кратко + Ј, Љ, О > И
5.  Р + Е кратко > Е

Поздрав!
Название: Сербский
Отправлено: Anonymous от Апреля 4, 2004, 01:26
Цитата: Nicolas

Само да исправим неке уочене правописне грешке!

Прво бих хтео да одговорим на друго питање. Да, постоје Хрвати који говоре екавским изговором! :wink:

Леониде, одакле знаш српски? Где си га научио говорити?
Название: Сербский
Отправлено: Николас от Апреля 4, 2004, 01:30
Сад сам се сетио још нечега:
Пето (5.) правило има неке изузетке. Изузетак који се често користи је РЈЕЧНИК (од екавскога РÈЧНИК).
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Апреля 4, 2004, 18:21
Николас, хвала на одговору!

Разумео сам да у Уставу не стоjи да латиница jе званично писмо; то значи, jавна употреба латинице не може се заснивати на законима? Поменули сте да "ово се све више крши" - прекршаj претпоставља да постоjи забрана? Али на интернету има доста српских страна писаних латиницом; и jе ли истина да у Београду су много натписа латиницом?

Често се сматра да разлике између идентитетима Срба и Хрвата су савршено верске, не лингвистичке. Онда не могу постоjати "Хрвати Православци"? Такође сте рекли да "подела на српски и хрватски може да се толерише"... Да ли су озбиљни разлози за поделу на српски и "хрватски, коjи ниjе ни каjкавски ни чакавски"? Да ли Хрвати "развиjање" њиховог jезика усмераваjу к каjкавскоме и чакавскоме, или промене се раде углавном с намером да се jезик наjвеће одаљи од српскога?

Где сам научио српски? Код куће :) , самостално. У Србиjи, нажалост, никад нисам био...  :( Сте први Србин са коjим се упознавам, и то веома ценим, драго ми jе шта смо се упознали!  :D  

Нажалост, правила овог форума забрањиваjу учесницима да пишу не на рускоме, - треба пратити неруски текст преводом. Али jа се не слажем са овом строгоћом, сматрам да посетиоцима коjи не говоре руски слободно треба створити повољне услове за учешће у форуму, jер онда ми све ћемо имати такву корист (и радост), какву нигде нећемо наћи. Ово се тиче не само jезичне праксе, ово jе занимљиво и корисно у сваком погледу. Па ако иначе - зар jе то Лингвофорум?

У овом одсеку можемо без ограничења говорити српски.

Зашто се не зарегиструjете, можете постати стални посетилац!
Название: Сербский
Отправлено: Никола от Апреля 10, 2004, 02:03
Добро вече, Леониде! Извињавам се што касним са одговором; нисам имао врмена да ти га напишем. (Ја сам прешао на ,,ти". Надам се да се не љутиш. Мислим да је тако боље. И ти слободно мене ословљавај са ,,ти".)

Цитировать
Разумео сам да у Уставу не стоjи да латиница jе званично писмо; то значи, jавна употреба латинице не може се заснивати на законима? Поменули сте да "ово се све више крши" - прекршаj претпоставља да постоjи забрана? Али на интернету има доста српских страна писаних латиницом; и jе ли истина да у Београду су много натписа латиницом?


Да, у Уставу стоји да је званичнои писмо српскога језика - ћирилица. Чим је службено писмо ћирилица, сваки латинички натпис представља кршење закона.
На интернету има јако мало ћириличких презентација. Има их, али је то мали број у односу на латиничке. Што се тиче натписа, па то је права инвазија латинице.

Цитировать
Често се сматра да разлике између идентитетима (треба -а) [/color]Срба и Хрвата су савршено верске, не лингвистичке. Онда не могу постоjати "Хрвати Православци"? Такође сте рекли да "подела на српски и хрватски може да се толерише"... Да ли су озбиљни разлози за поделу на српски и "хрватски, коjи ниjе ни каjкавски ни чакавски"? Да ли Хрвати "развиjање" њиховог jезика усмераваjу к каjкавскоме и чакавскоме, или промене се раде углавном с намером да се jезик наjвеће одаљи од српскога?


Разлике између језика су савршено политичке. Ја мислим да не постоје Хрвати православне вере. Уствари, сигуран сам. Но, постоје Срби католичке вере. То су покатоличени Срби. То су неки Срби који су живели у Хрватској, а променили веру због разних разлога, најчешће да би сачували живу главу.
Ја сматрам да су српски и хрватски један језик. Сваки језик, па и руски, није свугде исти. Постоје разлике између говорника који живе у европском делу Русије и говорника из Владивостока (нпр.). То исто важи и за српски језик.
Разлози за поделу језика су према мени јако глупи. Но, то је јако опширна тема, а ја немам времена да изнесем своје пуно мишљење.
Главна тежња Хрвата је да језик што више одаље од српског. Смишљају се нове речи или се праве бесмислени калкови буквалним превођењем са изворног језика.

Леониде, шта си по занимању? Које си годиште?


Цитировать
Зашто се не зарегиструjете  можете постати стални посетилац!


Боље је рећи: зашто се не бисте регистровали?

Горе сам те исправио код предлога између. Он стоји уз генитив. Постоји и предлог међу, који стоји уз инструментал. Могу бити синоними.

Лаку ноћ!
Название: Сербский
Отправлено: Anonymous от Апреля 10, 2004, 02:07
Уколико си заинтересован, можеш преузети са интернета последње бројеве "Језика данас" са презентације Матице српске.
Адреса гласи: www.maticasrpska.org.yu .
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Апреля 10, 2004, 23:38
Добро вече, Никола!

Хвала шта ниси заборавио на оваj форум.

Jа такође често немам времена, због тога такође не увек одговарам брзо, нажалост... :(

То ме веома радуjе што смо прешли на ти; наравно се не љутим :) .

Многи сматраjу да на подручjу бивше Jугославиjе створио би се jедан народ, ако би не постоjале верске разлике, коjе оделиле католика Хрвата и Муслимана од Срба. Ово значи, хрватска истоветност не има никакве праве етничке или лингвистичке основе, а jе само веровање, политика или нешто друго?
Jош, читао сам да jедном (почетком 20. века, ако се не варам) СПЦ jе донела одлуку да Срби могу бити само Православне вере, због тога покатоличени или исламизирани Срби више нису Срби. Тако снажно jе ово сазнање вере као извора народности?

Да упознаjмо! По занимању :) сам студент, студирам политичке науке. Ове ћу године напунити двадесет и jедан. А ти? Jеси ли Београђанин?

Како си наишао на оваj форум, како си го нашао? :) Интересуjе те руски, или jезици уопште? Какви jезици те интересуjу?

Много сам ти захвалан шта поправљаш моjе грешке. Ово jе jако важно за мене, зато што учим српски самостално и праксе живог општења немам. Да ли бих могао понекад да питам тебе за неке непознате речи, значења коjих не нађем у словницима? Например, jуче тражио сам значење речи "замаче" - ово jе глагол, и чак не знам његовог неодређеног вида, и штавише - сумњам односно времена. :oops:
Название: Сербский
Отправлено: Anonymous от Апреля 11, 2004, 01:34
Христос воскресе!
Название: Сербский
Отправлено: Anonymous от Апреля 11, 2004, 02:40
Разлике између народа јесу велике. Те разлике нису смо верске природе, већ ту има и неких других дубљих разлика. Али, ја сматрам да је језик један.
Не зан што да ти одговорим, али исламизирани Срби јесу Срби, али уколико нису православне вере, не могу се венчавати (нпр.)  у православној цркви. Свако ко жели да се венча у СПЦ, мора да буде православне вере. Не знам што више да ти кажем.

Ја имам осамнаест година и четврти (завршни) сам разред гимназије друштвено-језичкога смера. Ове године би требало да се упишем на факултет. Намеравам да упишем студије францускога језика и књижевности. Језици ме уопштено занимају, али највећу пажњу поклањам романским језицима, као што је француски и шпански. Учим и енглески, немачки и руски. Последња два говорим још слабо, али могу доста да разумем. Посебна област мога интересовања је и латински језик.
Београђанин сам, али не рођени. Живео сам 10 година у Далмацији.

На овај форум сам наишао сасвим случајно.

Можеш увек слободно да ме питаш било шта, уколико имаш неку сумњу у вези са српским језиком.
Могао сам приметити да имаш богат фонд речи. Само тако настави! Но, запажам да имаш проблема са распоређивањем енклитика у реченици (нпр. се, је,..).
Кад год ме будеш питао за неки глагол, наведи ми целу реченицу у којој се он јавља. Некад могу да се јаве синонимски облици.
"Замаче" је 2. и 3. л. једнине аориста глагола "замàћи". Овај глагол је свршеног вида, и самим тим има аорист. Само се од свршених глагола гради аорист.
Презент :  замакнем, замакнеш, замакне...
Аорист: замакох ( и замакнух), замаче, ...
Гл. придев радни:  замакао (замакнуо), замакла, замакло, ...

Исти је глагол замàкнути. Глагол несвршенога вида је зàмицати.
Значење:  1. забацити, заметнути  иза нечега или око нечега (конопац). 2. заћи иза нечега.

Исправићу ти неке грешке. Немој да се обесхрабрујеш. Ти на српском пишеш одлично. Свака част!

_________________________________________
Да упознаjмо!     Упознајмо се!
Ове ћу године напунити двадесет и jедан.  двадесет и једнУ годину.
Интересуjе ЛИ те руски, или jезици уопште? Какви jезици те интересуjу?  Који (то је боље, јер је ружно рећи да је неки језик леп, а други није!)

Много сам ти захвалан шта поправљаш моjе грешке.  Што.

Ово jе jако важно за мене, зато што учим српски самостално и праксе живог општења немам.  Без "живог општења".

Да ли бих могао понекад да питам тебе за неке непознате речи, значења коjих не нађем у словницима?  Искрено, никад нисам чуо за ту реч. Можда постоји. Боље је рећи "речник".

Например, jуче тражио сам значење речи "замаче" ...   На пример се пише одвојено. Јуче САМ тражио...
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Апреля 11, 2004, 16:46
Воистину воскресе!

Ако хоћеш да студираш француски, онда већ говориш слободно... Jа сам тек што почео да учим француски. Од романо-германских jезика слободно говорим енглески и немачки, али ово jе данак за неопходност; ово не значи да не бих учио ових jезика ако би не било потребе, али са задовољством бих више времена поклањао словенским jезицима. А оних "посао" ме не обавеза да учим; ово jе потпуно моjе сопствено започињање. Српски сам почео да учим у августу прошле године. Нисам имао доста времена, само у доколици могу да ово радим, због тога моjе знање jош ниjе савршено. Увек изучаваjући сваки jезик обраћам наjвечу пажњу на фонд речи, па када човек може да изражава своjе мисли, онда већ може да користи jезик - да чита, нпр., такође и граматика има више услова за развиjање.

Покаткад поредим паралелан српски и хрватски текст, да нађем разлике. На пример, чиме се одликуjе "рекао да..." од "рекао како..." ?

(Замишљам колико сам грешака са енклитицима направио у овом комаду текста :) ) Зато што они не имаjу аналогиjа у рускоме.

У одсеку "Општимо се на различитим jезицима" овог форума можна се у сваком jезику вежбати.

Хвала што одговараш на моjа питања и поправаш моjе тупаве грешке, направљене због непажљивости. Као нпр. полонизм słownik; обично не бркам различите jезике. :)

"Не зан што да ти одговорим" = не знам ?
Название: Сербский
Отправлено: Anonymous от Апреля 12, 2004, 00:17
Добро вече!

Не могу да верујем да си могао тако брзо да научиш српски!!! То је за сваку похвалу. Још сам запањен!

"Не зан што да ти одговорим" = не знам ??   Ово је била грешка у куцању. (Не знам)

Боље је рећи "вАистину воскресе" или "вАистину ВАСКРСЕ".

"Рекао да" и "рекао како" могу бити синоними. Све зависи од контекста реченице. Уколико те интересује неки појединачан случај, напиши ми реченицу у којој се он јавља, па ћу ти онда објаснити.

Грешке које ти правиш нису "тупаве".  Ти одлично говориш српски, али свакако да је нормално да направиш неке ситне грешке.

_________________________________________________________

"Ако хоћеш да студираш француски, онда већ говориш слободно (течно)... Jа сам тек што (без што или ја тек што сам почео) почео да учим француски. Од романо-германских (од романских и германских) jезика слободно говорим енглески и немачки, али ово jе данак за неопходност[/u] (али због тога што су они неопходни); ово не значи да не бих учио ових (боље је "те", иначе "ове", не "ових") jезика (језике)ако би не било потребе, али са задовољством бих више времена поклањао словенским jезицима."
оних (ове) "посао" ме не обавеза (обавезује) да учим; ово jе потпуно моjе сопствено започињање...  Увек изучаваjући сваки jезик обраћам наjвечу (највеЋу) пажњу на фонд речи, па (тек) када човек може да изражава(/изрази) своjе мисли, онда већ (без већ) може да користи jезик - да чита, нпр., такође и граматика има више услова за развиjање."


"Замишљам колико сам грешака са енклитицима направио у овом комаду текста."  енклитикАМА.  То је реч која се мења по трећем типу промене и женског је рода.
Нема толико грешака у вези са енклитикама.

"У одсеку "Општимо се на различитим jезицима" овог форума можна се у сваком jезику вежбати."  може се
______________________________________________________

У ком граду живиш?

Ти си геније!
Поздрав!
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Апреля 12, 2004, 13:37
Хвала на примедбама и комплиментима! :)

Учење српскога за мене jе изванредно приjатно и сасвим ниjе тешко, чак у поређењу са другим словенским jезицима, коjе сам учио, нпр., поготово са чешким.

Односно "рекао да" и "рекао како" - читао сам паралелан српски и хрватски чланак, и у свим местима где у спрскоj вариjанти стоjи "рекао да", у хрватскоj "inačici" - "rekao kako..."; наjмање 10 пута.

Цитировать
Званичници су упозорили да одлука неће бити донета пре него што се остваре предвиђене смернице.
Dužnosnici su upozorili kako odluka neće biti donesena prije no što se ispune predviđene standardi.

Он jе рекао да инициjатива настоjи да пружи нови подстицаj, додаjући да се нада да ће она помоћи...
On je kazao kako inicijativa teži davanju novog zamaha, izražavajući nadu kako će inicijativa pomoći...


Због тога претпоставио сам да jе то "разлика", али касниjе сам налазио "рекао како" у српским странама.

Ако сам добро разумео, ове године ћеш полагати испите; jа такође имаћу испите. Због тога, нажалост, наступиће кратко време када нећемо имати времена... Али надам се да наша веза у форуму неће се прекинути у будућности. Боравим овде стално, упркос свим кратким прекидима.

Ако имаш нека питања о рускоме jезику или другим jезицима, или ма коjа интересовања, слободно можемо да ово размотримо.
 
Jа сам Рус. Живим у Литви; ово jе земља око Балтичког мора.

Како се ово каже српски правилно - Литва или Литваниjа?
Название: Сербский
Отправлено: Anonymous от Апреля 12, 2004, 17:51
Друзи моjе! Lovermann, модератор (Николо, молим Вас, кажете, како та реч звучи српски) овог форума jе рекао да неко би превео правила форума с руског jезика. Ал jа сам нашао та правила (никад нисам њих не читао:)) тек овог тренутка. Старам се њих ускоро превести, али потребан ми jе савет. Леониде, да ли можете ме помоћи?
P.S. Николо, имате ли Word-фаjлови са приповетака Иве Андрића или са песама Десанке Максимовић? Хвала унапред.
P.P.S. Молим помиловања за моjе могућне грешке.
Название: Сербский
Отправлено: Nord от Апреля 12, 2004, 20:31
Jа сам био аутор оног месеџа. То jе била грешка овог саjта.
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Апреля 12, 2004, 21:23
Норде, дозволите да прецизирам:

На коjи jезик треба да преведемо правила - на српски?
Да ли jе ово потребно урадити хитно?

Наравно, увек ћу Вама врло радо помоћи, ако ћу само бити у могућности.

* * *

Ако се не варам, правилно jе "никад нисам читао".
са приповеткама (у инструменталу)
Название: Сербский
Отправлено: Nord от Апреля 14, 2004, 07:24
Не, то ниjе потребно радити хитно. Ja мислим, то може се радити споро. Розумем, да у овоj рубрици она правила нису значиjни.

Ja знам да "никад нисам читао" jе правилно. Да ли сте видели моj смаjл?
Название: Сербский
Отправлено: Anonymous от Апреля 15, 2004, 00:57
Извињавам се, Леониде, што ти нисам одговорио пре, пошто нисам био у Београду.

У том случају "рекао да" и "рекао како", односно "да" и "како" су синоними. И у српским и у хрватским текстовима ћеш се сусрести са обама облицима. А кад читаш упоредо неке српске и хрватске текстове, увек ће бити разлика, јер Хрвати мењају све, односно траже синониме не би ли звучало другачије. Уколико видиш упутство за употребу на амбалажи неког производа на српском и хрватском, упутства су увек различита. Тако да кад странац види текст, може одмах рећи да су то два различита језика. А нама говорницима овог језика је свеједно да ли ћемо рећи овако или онако.

Правилно је само Литванија.


_____________________________________________
Учење српскога за мене jе изванредно приjатно и сасвим ниjе тешко (није уопште тешко), чак (не треба)у поређењу са другим словенским jезицима, коjе сам учио, нпр. (не треба), поготово (у поређењу) са чешким.

Цитировать
Званичници су упозорили да одлука неће бити донета пре него што се остваре предвиђене смернице. ("Смернице" је типична хрватска реч. Она се одомаћила у српском, али се чешће употребљава реч "планови", те би уместо "предвиђене смернице" требало да се каже "предвиђени планови".)
Dužnosnici su upozorili kako odluka neće biti donesena prije no što se ispune predviđeni standardi ("Стандарди" није исто што и "планови", "смернице", тако да ова реченица нема у потпуности исто значење као прва.).Због тога САМ претпоставио сам да jе то "разлика", али касниjе сам налазио "рекао како"  И у српским странама.

Ако сам добро разумео, ове године ћеш полагати испите; jа ЋУ такође имаћу испите. Због тога ЋЕ, нажалост, наступиће кратко време када нећемо имати времена... Али надам се да СЕ наша веза у (на) форуму неће се прекинути у будућности. Боравим овде стално, упркос свим (не треба) кратким прекидима.

Ако имаш нека питања о рускоме jезику или другим jезицима, или ма коjа интересовања, слободно можемо да ово (не треба)размотримо.
 _____________________________________

Захваљујем се на твојој великодушности. За сада ми не треба никакав савет у вези са руским, али се нећу упрезати буде ли ми помоћ затребала.

Поздрав!
Название: Сербский
Отправлено: Никола от Апреля 15, 2004, 01:06
Норде, на српском би се рекло Николас (номинатив), Николасе (вокатив), или Никола (ном. и вок.).

Ја немам и мислим да нећеш нигде на интернету наћи Андрићеве приповетке у виду Word-ових датотека. У вези са Десанком, пак, не знам. Укуцај на неком претраживачу (Google нпр.) "Десанка Максимовић" и види је л' има чега. Срећно!
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Апреля 15, 2004, 17:54
Никола, не мораш да се извињаваш. На жалост, и сам ћу одмах имати изванредно мало слободног времена.

Jа такође сам приметио да на паковањима продуката хрватски текст увек се формулише тако, само да ниjе исто у поређењу са српским. А странци заиста веруjу.

Читао сам неки чланак:

Цитировать
It is true that Serbian and Croatian are very similar, sharing personal pronouns and seven identical cases, but they use two different alphabets and thousands of different nouns, including such common names as those of the months and even the words for "book" or "library." Moreover, thousands of other words have vastly different meanings in the two languages, sometimes with humorous result. A Serb referring to a nursing baby as "odojce" will have called the child a pig in Croatian. A Serbian railroad train, "voz" is a Croatian hay cart. A camel in Croatian, "Deva" can be the Virgin Mary in Serbian. There is no question, even by supporters of "Serbo-Croatian," that the two languages, even if taken as variants, are much more dissimilar than Norwegian and Swedish, or Flemish and Dutch among European languages.http://www.i-depth.com/P/e/ez00831.frm.music.msg/1162.html

Веома сумњам односно дубине ових разлика - нарочито после тога како сам завирио сам у речник - срп. књига, hr. knjiga...

"prije no" - шта значи ова аналогиjа "пре него" ?

Коjа jе разлика између "какав" и "коjи"?

Зашто се не може казати "имаћу", "наступиће"?

Хвала на свему!
Название: Сербский
Отправлено: Nord от Апреля 16, 2004, 06:57
Николасе, имам jедно питање. Jа хтео би знати, какви су разлици међу штакавским, чакавским и каjкавским вариантима. Слишах да су пуно разлика у морфологиjи и ортографиjи, нпр., у књижевном jезику хрвата да живе у Аустриjи. Коjи они су?
Название: Сербский
Отправлено: Ewgen от Апреля 17, 2004, 10:03
Dobar dan, sam Jevgenij, živim u Voronežu. Sam studirovao srpski jezik, čak malo pričam, ali imam puno gramatičnih greškama...

Sreća.
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Апреля 24, 2004, 00:56
Норде,

нашао сам неку информациjу односно наречjа на интернету уз помоћ претраживача. Нпр.:
http://hr.wikipedia.org/wiki/Kajkavsko_narje%C4%8Dje
http://hr.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakavsko_narje%C4%8Dje
http://hr.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tokavsko_narje%C4%8DjeНикола,

одкад се нисмо дописивали! Како си? Jа тренутно полагам колоквиjуме, али вечерас сам одлучио да се мало одморим, зато што човек не може да непрестано  ](*,) гура у главу различите глупости - постоjи опасност да полуди :) . Зато могу да напишем нешто.

Ниjе потребно да одговориш брзо; могуће, си заузет, како и jа. Jер и jа такође нисам сигуран, када следећи пут ћу да напишем...

Како jе живот у Србиjи и престоници данас?

Поздрав!
Название: Сербский
Отправлено: Nord от Апреля 30, 2004, 06:58
Николасе, jа хтео да знам где могу да нађем српску народну музику, особито српска кола. Увек волио сам кад неко свира гаjду :) Узгред буди речено, коjи страни jезики Ви учите jош. Ви сте казали да говорите врло мало руски. Да ли сте њего учили? Какве jе Ваше мишлење због рускоj ортографиjи и изговора?
Название: Сербский
Отправлено: Nord от Мая 3, 2004, 00:33
Молимо да извињавате, Николасе. Одмах сам видео стариjи постови. Какви уџбеники Ви користите? Ко jе аутор Вашег руског уџбеника?
Название: Сербский
Отправлено: Anonymous от Мая 14, 2004, 23:08
Цитировать
Jа тренутно полагам колоквиjуме, али вечерас сам одлучио да се мало одморим, зато што...

Ја тренутно полаЖЕм испите.

Здраво свима!
Ја се извињавам због кашњења у одговарању, али стварно нисам имао времена.

Норде, користим неколико српских уџбеника рускога језика, али га не учим константно. Но, морам нагласити да доста разумем када слушам (гледам) РТР или читам неки руски текст. Руски је леп, и није тежак.

Nulla lingua tam difficilis est quin disci possit.[/b]  Ниједан језик није тако тежак да се не би могао научити. (лат.)

Леониде, молио бих те за помоћ. Написаћу ти поруку и послати је на адресу коју си оставио на форуму. Био бих ти закхалан кад би ми помогао.

До свидания!
Название: Сербский
Отправлено: Nord от Мая 15, 2004, 06:45
Николасе, могу да казам да jа користио у почетку користио уџбеник "Сербский язык для начинающих" (Српски jезик за почињака) коjи jt немао фонетичких вежаба и правилних акцената. Сада користим уџбеник "Самоучитель сербохорватского языка" (Уџбеник српско-хрватског jезика за самоуке) - белоруско перештамповање уџбеника Факултета Страних Jезика (катедра славенских jезика) у Московском Државном Универзитету.
Название: Сербский
Отправлено: Николас от Мая 15, 2004, 21:27
Цитата: Nord
Николасе, могу да казам (треба КАЖЕМ) да jа (треба САМ ЈА или само САМ) користио у почетку користио уџбеник "Сербский язык для начинающих" (Српски jезик за почињака (треба ЗА ПОЧЕТНИКЕ) ) коjи jе немао  (треба НИЈЕ ИМАО)фонетичких вежаба (може се рећи ВЕЖАБА, али је боље ВЕЖБИ) и правилних акцената. Сада користим уџбеник "Самоучитель сербохорватского языка" (Уџбеник српско-хрватског  (СРПСКОХРВАТСКИ се пише заједно када се мисли на језик) jезика за самоуке) - белоруско перештамповање (за реч ПРЕШТАМПАЊЕ не могу рећи да постоји, но има ПРЕШТАМПАВАЊЕ која има значење стварања нечега поново штампањем, тискањем; боље је употребити позајмљеницу РЕПРИНТ у оквиру твоје реченице. Ја бих рекао само БЕЛОРУСКО ИЗДАЊЕ) уџбеника Факултета Страних Jезика  (Факултет страних језика, значи СТРАНИ и ЈЕЗИЦИ се пише малим почетним словом) (катедра славенских jезика (са катедре за слОвенске језике) у (треба НА)Московском Државном Универзитету (Московски државни универзитет, мислим да се пише овако, али ниса сигуран).
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Мая 15, 2004, 21:41
Здраво, Никола, тек што сам Ти послао поруку, ако си добио и ако све jе у реду, ако она Ти одговара - реци ми, да би jа се не узнемиравао. Срећно!
Название: Сербский
Отправлено: Nord от Мая 16, 2004, 07:30
Николасе, хвала ти да покажеш моjе грешке. Понекад то jе ми тешко кад говорим или пишем. Страрам се да поправљам моjе грешке.
Название: Сербский
Отправлено: маша, Петербург от Мая 18, 2004, 19:17
Как выучить сербский? Читаю - завидую.
Название: Сербский
Отправлено: andrewsiak от Мая 18, 2004, 19:52
Цитата: маша, Петербург
Как выучить сербский? Читаю - завидую.

analogichno.
Название: Сербский
Отправлено: lovermann от Мая 18, 2004, 20:40
Ja такође хоћу да се научим српски :)
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Мая 18, 2004, 22:28
Морам Вам рећи да жеља jе стварно наjглавниjа у изучавању jезика. Кад човек има жељу да научи jезик, он може достићи већи успех чак ако не има довољно нормалних књига.
Название: Сербский
Отправлено: маша, петербург от Мая 19, 2004, 18:10
Мало что поняла. Может, есть какой учебник неплохой, чтоб научиться читать для начала?
Название: Сербский
Отправлено: Nord от Мая 20, 2004, 06:45
Перевод сообщения Леонида: Должен Вам сказать, что самое главное в изучении языка - желание. Если у человека есть желание выучить язык, он может достичь бОльшего успеха, даже если у него недостаточно нормальных книг.
От себя добавлю: я начинал с учебника "Сербский язык для начинающих" И.Е. Ивановой, но это далеко не лучший выбор (лексика - 1000 самых употребительных слов, из времен - только презенс и перфект, используются только детские тексты). Потом стал использовать сербско-русский/русско-сербский словарь В.П. Гудкова и С. Ивановича (Слободан Ивановић) Потом я перешел на классный "Самоучитель сербохорватского языка", В.Н. Зенчука, М.Н. Киршовой минское репринтное издание советского учебника для МГУ. Вот эту книгу рекомендую всем (там есть и аудиокурс, и серьезные тексты, и подробные объяснения фонетики).
Вкратце о том, как читать.
(Подробно о характере звука и об ударении - я говорить не могу, т.к. много тонкостей и в 1 пост не поместится; скажу только, что в языке 4 вида музыкального ударения, само оно падает на 2-й, 3-й или 4-й слог от конца слова, но никогда на последний; плюс есть т.н. заударные долготы).
ч (в латинице č) - тверже, чем русский [ч'];
ћ (в латинице ć) - мягче русского [ч'], нечто среднее между [ч'] и [т'];
џ (dž) -звонкий аналог сербскохорватского (сербского, хорватского, черногорского, босанского и т.д. - я считаю, что это все варианты одного языка, между которыми различий не больше, чем между британским и американским английским) твердого [ч];
ђ (đ, иногда dj) - звонкий аналог ћ;
љ (lj) - очень мягкий, значительно мягче русского [л'] (в сербскохорватском и твердое л альвеолярно и мягче русского) и ближе к испанскому ll;
њ (lj) - также очень мягкий, ближе к испанскому ñ.
р может быть слогообразующим сонантом (произносится отчетливее, может быть долгим и кратким). Многие слышат при этом слабый гласный призвук, напр. слышат слово брз, брзи 'быстрый' как "бырз, бырзи".
Название: Сербский
Отправлено: маша, петербург от Мая 20, 2004, 15:12
Спасибо за подробный ответ! Наведаюсь в Старую Книгу и на развалы, поищу рекомендованные учебники. Надо, надо познакомиться хотя бы с одним славянским языком!
Название: Сербский
Отправлено: маша, Петербург от Мая 28, 2004, 13:47
ПреСкрипт. Влезла я как-то не туда... Здесь общаются на сербском,  поэтому О сербском и его изучении - http://lingvoforum.net/viewtopic.php?t=26&postdays=0&postorder=asc&start=40
Название: Сербский
Отправлено: Anonymous от Мая 28, 2004, 23:18
Цитата: маша, петербург
Спасибо за подробный ответ! Наведаюсь в Старую Книгу и на развалы, поищу рекомендованные учебники. Надо, надо познакомиться хотя бы с одним славянским языком!


Для приятного (не утруждающего) ознакомления лучше начинать с сербского или словацкого (я уж не говорю об украинском).

За приjaтно (лако) упознатенье су наjболье  почети с српског или словачког jезика (неговорим о украjинском)

Остальные идут трудней по разным причинам, но после указанных - по маслу...
Название: Сербский
Отправлено: Akella от Мая 28, 2004, 23:27
Ово био Акелла, ja
Название: Сербский
Отправлено: Nord от Июня 14, 2004, 04:06
Николасе, морам да кажем, jа нисам хтео казати да "комшиjа" или "госпођа" су српске реће, или "сусед" и "госпа" хрватске. Jа сам просто мислио да су Срби говорили тако чеште. Молим да извињаваш.
Одмах преводим чланак са твоjим мишлењем. Jеси писао: ""госпа"... употребљава се за ословљавање од миља, као неки хипокористик". Нисам разумео шта jе хипокористик. [Извини, что перехожу на русский:) Можно ли перевести это так: "госпа" употребляется как обращение от удовольствия? Или это ласковое обращение?]Молим те, изволи кажити како се преводити.
Хвала унапред!
Название: Сербский
Отправлено: Nicolas от Июня 14, 2004, 13:37
Госпа - это ласковое обращение!

То је као баба : бака. Или мајка : мама : мамица. Овим последњим обликом се не мисли да мама није велика, односно вискока, већ тим обликом ми њој тепамо, говоримо од миља.
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Июня 14, 2004, 23:59
Здраво, Никола! :)

Веома ме радуjе, шта си се вратио. Хвала на подробном одговору у теми за српски jезик, jер ме ове разлике веома интересуjу.

Што се тиче нових хрватских речи... Да ли садашњи контакти између Срба и Хрвата доприносе лаком ширењу ових речи међу Србима? Не хоћу да кажем да они могу извршити утицаj на саврмени српски jезик (поред свега - могу ли?), али ми jе остао утисак шта си веома упознат са свим овим речима, тj. - Срби знаjу ове "новотворенице"?.. Ну, "велепосланик", "колодвор" - ово е разумљиво, али...
На пример, да ли знаш шта значи: "пучанство", "назочност", "бојишница", "врховник", "зракомлат",..?

Jош, читао сам да постоје књиге са насловима "Српско-хрватски речник варијаната / Hrvatsko-srpski rjećnik inačica". Да ли такови словници су дебели?  :roll: И да ли већина људи има потребу да их користи?

И још питање: има ли у српским свеучилиштима катедра за хрватски jезик, и саобразно - у хрватским свеучилиштима - катедра за српски (као за посебан, "страни" језик)?

 Jа лично сматрам да учим српски, али увек старам се запамтити и хрватске "иначице" и "новотворенице". Бошњацке речи такође нису за мене сасвим непознате, jер мало говорим турски. Али, изучаваjучи jезик подручjа бившоj Jугославиjи, остаjем доследан српскоме jезику као извору и стожеру свих ових грана.

Али покаткад треба да званично наведем, које језике знам... :???: "Српскохрватски" сада нико неће признати, уколико Хрватска jе на државном нивоу прогласила хрватски jезик... Колико jезика би било правично да наведем - 1? 2? 3?  :oops:
3 - ово би наравно било сувише!.. 2?
Не хоћу бити непоштен "полиглот"...  :(

У овом питању за мене jе веома важен управо твоj савет.

Захваљуjем ти се!

ПОЗДРАВ ! ! !


P.S.: Норде, ако сам добре разумео, ти си почео преводити саопштење Николаса, али ниси стигао да го отправиш. Извињавам се ако си га узалуд преводио за обjаву...
Название: Сербский
Отправлено: Николас от Июня 16, 2004, 16:51
Здраво, Леониде!
Вратио сам се, али на кратко!

Прво бих хтео да ти се захвалим на преводу.

Цитировать
Што се тиче нових хрватских речи, да ли садашњи контакти између Срба и Хрвата доприносе лаком ширењу ових речи међу Србима? Не желим да кажем да они могу извршити утицаj на саврмени српски jезик (поред свега - могу ли?), али ми jе остао утисак да си веома упознат са свим овим речима, тj. - Срби знаjу ове новотворенице?.. Нпр, "велепосланик", "колодвор" - ово је разумљиво, али... На пример, да ли знаш шта значи: "пучанство", "назочност", "бојишница", "врховник", "зракомлат",..?


Ти неологизми (новостворене речи) не утичу на савремене српске говоре, али свакако уколико си ближи с неким, ако се њим дружиш, сваким даном ћеш га све више моћи разумети, али то не значи да ћеш говорити као он.
Како се те речи не употребљавају у области српскога говорнога подручја, мање су познате Србима, али најчешће није тешко схватити шта одређени неологизам значи, поготово што се у корену таквих речи налази нека стандарна реч.
ПУЧАНСТВО = (од пук) народ, становништво, људи;
НАЗОЧНОСТ = присутност;
БОЈИШНИЦА = бојиште;
ВРХОВНИК = командант;
ЗРАКОМЛАТ = хеликоптер.

Цитировать
Још, читао сам да постоје књиге са насловима "Српско-хрватски речник варијаната / Hrvatsko-srpski rječnik inačica". Да ли су такви речници дебели?  :roll: И да ли већина људи има потребу да их користи?


Искрено, ја нисам својим очима видео ниједан такав речник, али мислим да постоји један, којега је саставио Јован Ћирилов. Скоро сви могу да се разумеју, тако да нема потребе за речником тога типа, али кад читаш неки правни акт, ту се већ јавља потреба за дешифровањем - јављају се неке небулозе, све неке измишљене речи, тако да треба пажљиво читати да би се разумело.  Пази, кад се чита први пут, схвати се контекст, "шта је писац хтео да каже".
Док разговорни језик није проблем, језик у уџбеницима (има јако много добрих), на телевизији, ..., не представља препреку.

Цитировать
И још питање: има ли у српским свеучилиштима катедра за хрватски jезик, и саобразно - у хрватским свеучилиштима - катедра за српски (као за посебан, "страни" језик)?


На Филолошком факултету Универзитета у Београду не постоји катедра за хрватски језик, нити се он изучава као страни или изборни. Но, постоји предмет "хрватска књижевност".
На Филозофском факултету Свеучилиша у Загребу постоји предмет српски језик, као и предмет југословенске књижевности (српска, словеначка, македонска).

Цитировать
Jа учим српски, али увек настојим запамтити и хрватске "иначице" и новотворенице. Бошњачке речи ми нису сасвим непознате, jер помало говорим турски. Али, изучаваjучи jезик подручjа бивше Jугославиjе, остаjем доследан српскоме jезику као извору и стожеру свих ових грана.


Цитировать
Али кад треба званично да наведем које језике знам, што да кажем? "Српскохрватски" сада нико признаје. Хрватска jе на државном нивоу прогласила хрватски jезик... Колико jезика би било правично да наведем - 1? 2? 3?  :oops:
3 - ово би наравно било сувише!.. 2?
Нећу бити непоштен "полиглот"...  :(


Кад би били признати као 4 језика: срп, хрв, бошњачки (не босански), црногорски, што би била катастрофа, онда би сваки говорник откад проговори био полиглота!
Уколико тако наводиш, најбоље ти је да кажеш да говориш српскохрватски, и то обе варијанте. Иначе, ја не подржавам термин "српскохрватски" који је само једна политичка творевина.
Да Хрвати имају свој посебан језик, који се разликује од српскога, они би досад већ отштампали енциклопедију хрв. језика, исцрпну историјску граматику, опширну историју "свога" језика ... Кад би издали такве књиге, то би ишло само у прилог српскоме језику.


Приметио сам да употребљаваш облике "не хоћу, не хоћеш, ..." Глагол "хтети", уколико је негиран, у облицима презента гласи:
           1. нећу                              1. нећемо
           2. нећеш                          2. нећете
           3. неће                           3. неће

Облици који су обојени у црвено имају дугоузлазни акценат, док остали имају дугосилазни. Подразумевају се постакценатске дужине.
         
Поздрав!
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Июня 16, 2004, 18:54
Добар дан, Никола!

Хвала на одговору.

Да, "Rječnik inačicā" jе саставио Ћирилов.

Али сам скоро сигуран да ако ћу да наведем «српскохрватски jезик», могу се сукобити са одговором да «такав jезик не постоjи!». Хрвати страстно бране своj jезик, и овде ово jе свима познато. Са задовољством бих навео само српски, али онда ово се може разумети као да «не разумем и не говорим хрватски», jер људи заиста не желе да веруjу да jе jезик jедан. Могу ли да наведем српски и хрватски?.. :???:

Такође се ти захваљуjем за исправак моjих грешака. На жалост, моjа географска локализованост ниjе веома повољна за изучавање српског jезика. Код нас се не преноси српска телевизиjа. Живи говор могу да слушам само преко радиjа. Ово су сасвим случаjни таласи, због тога се чуjе веома лоше.  Поред свих грешака, jош имам проблем коjог ти нећеш уочити у моjим текстовима. Ово jе акценат. Уколико учим српски преко књига и интернета, не увек знам коjи слог jе акцентовани.

Уколико си заузет и немаш времена за одговор, наравно одговараj када имаш време.

Како се каже правилно «никто не признаёт»: «нико признаjе» или «нико не признаjе»? (Да ли треба "не"?)

Питаћу те за неке непознате речи.

1) Коjи jе инфинитив глагола «размичеш»? Досећам се шта значи ова реч, jер реченица гласи - «Размичеш завесе». Претпостављам да jе инфинитив «размикати», али нисам нашао у речнику.

2) Употребио си реч «небулоза». Шта она значи? (Такође се досећам, али интересуjе ме тачно значење).Нека ти jе са срећом на испитима, желим пуно успеха ! ! !  :wink:

Поздрав!  :)
Название: Сербский
Отправлено: Anonymous от Июня 19, 2004, 17:29
Добар дан, Леониде!
Ево, ја сам се пре једно сат времена пробудио (сад је овде 3 и по сата). Легао сам у 6 ујутру (/ујутро) јер сам ишао на матурски бал. То је прослава која се организује по завршетку средње школе. Било ми је забавно и лепо сам се провео.
Сада сам помало тужан јер схватам да је то крај једног лепог периода у моме животу. Осећам празнину у души. Многи кажу да су је осетили и да то брзо прође. Онда се човек вине у нова пространства и освајања.
 
Цитировать
Да, "Rječnik inačicā" jе саставио Ћирилов.


Не треба да стављаш дужину изнад наставка за генитив уколико се једнина не поклапа с множином.
       једнина                множина
     Ном. иначица       Ном. иначице
    Ген.  иначице   Ген. иначица  

Али:
         Ном. морнар        Ном. морнари
         Ген.  морнараГен. морнарâ


Цитировать
Али сам скоро сигуран да ћу се, ако наведем «српскохрватски jезик», можда сукобити са одговором да такав jезик не постоjи. Хрвати страстно бране своj jезик, и то jе овде свима познато. Са задовољством бих навео само српски, али се онда ово може разумети као да не разумем и не говорим хрватски, jер људи заиста не желе да веруjу да jе jезик jедан. Могу ли да наведем српски и хрватски?


Може.

Цитировать
Такође ти се захваљуjем за исправак моjих грешака. Моjа географска локализованост, нажалост, ниjе веома повољна за изучавање српског jезика. Код нас се не преноси српска телевизиjа. Живи реч могу да чујем само преко радиjа. Ово су сасвим случаjни таласи, те се због тога чуjе веома лоше.  Поред ових грешака, jош имам проблем коjег ти нећеш уочити у моjим текстовима. То jе акценат. Како српски учим из књига и путем интернета, не могу увек знати коjи је слог акцентован.


Какав је тај уџбеник "Сербский для начинающих" (је л' се тако зове?)? Је л' уз њега иде неки аудио-материјал? Да ли су обележени акценти у уџбенику

Цитировать
Уколико си заузет и немаш времена за одговор, наравно одговараj када имаш времена.


Цитировать
Како се каже правилно «никто не признаёт»: «нико признаjе» или «нико не признаjе»? (Да ли треба "не"?)


Да, треба "не". То се зове двострука негација. Уколико би изоставио не, то би значило да тај неки "нико" ПРИЗНАЈЕ, а како нико не постоји, значи нема никога (= 0), те он не може да признаје.

Цитировать
1) Коjи jе инфинитив глагола «размичеш»? Досећам се шта значи ова реч, jер реченица гласи - «Размичеш завесе». Претпостављам да jе инфинитив «размикати», али га нисам нашао у речнику.


Инфинитив тога глагола је размицати. Он је несвршен. Свршен је размаћи. Значење: померајући удаљити мало једно од другог.

Цитировать
2) Употребио си реч «небулоза». Шта она значи? (Такође се досећам, али интересуjе ме тачно значење).


Главно значење те речи је: магла у васиони у којој се налази безброј звезда. Магла је, наравно, нејасна, тако да реч небулоза у контексту у ком сам је ја употребио има значење нејасноћа, глупост.

Цитировать
Нека ти jе са срећом на испитима, желим ти много успеха ! ! !


много - односи се на количину;
пуно - односи се на запремину.

Захваљујем се!

Поздрав!
Название: Сербский
Отправлено: andrewsiak от Июня 19, 2004, 20:41
Подскажите, пожалуйста, сайт, где можно было бы послушать сербский (или хорватский), чтоб научится правильно произносить все 4 ударения...
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Июня 20, 2004, 01:16
Здраво, Никола!

Ми је такође познат тај осећај. Штавише, осетио сам, шта следи затим. Али се ово искуство у животу различитих људи наравно разликује.
Ако осећаш празнину због растанка са приjателима, ово се може лако поправити, ако не прекинеш везе са њима. Код нас се у школама годишње приређиваjу тзв. "вечер встречи выпускников". Ово су састанци школских другова jедни са другима, прво се враћамо у школу и се сретамо са учитељима, а затим идемо на мали "бал". Не знам, да ли се код Вас тако ради; мислим да наравно. У овом погледу тај леп период може да се настави. :)

Ми празнину jе засенили универзитетске послове. Ово је заборав, али она није ишчезнула. Углавном због тога шта лично ми свеучилиште није заменило школу. Са друговима се видимо врло ретко, јер студирамо у разним свеучилиштима и смо веома заузети. Jа студирам  :_1_14 досадне и тешке науке ](*,) . У овом погледу jезици ми помагаjу разведрити сиву свакидашњицу. Хвала Богу, кроз годину дана ћу завршити и добити диплом, и даље намеравам наставити учење и се уписати на интересантнији смер моје специјалности.
Узгред речено, да ли си већ уписао, камо си планирао? Област твога студирања вероватно ће бити занимљива, онда ће свеучилиште бити наставак школског лепог времена.

Jош бих хтео нешто да те замолим. Ако се сећаш, jедном сам те питао за правила промене екавског изговора у ијекавски. Ако бих превео твоj изврсни подробни одговор на руски и га послао за обjаву Ловерману ( www.lingvisto.org ) – дозволиш ли ми да ово урадим? На интернету jе изванредно мало релевантне информациjе за српски jезик...

Jош сам нашао интересантни ресурс односно "разлика":
http://www.uni-bonn.de/~dbuncic/fauxamis/hr_yu.htm

http://www.uni-bonn.de/~dbuncic/fauxamis/biling.htm

Срећно! ! !

Поздрав !

P.S. Ако си сасвим недавно пробудио, онда ноћас биће тешко заспати :)
Название: Сербский
Отправлено: Digamma от Июня 20, 2004, 04:56
Цитата: Леонид
Jош сам нашао интересантни ресурс односно "разлика":
http://www.uni-bonn.de/~dbuncic/fauxamis/hr_yu.htm

http://www.uni-bonn.de/~dbuncic/fauxamis/biling.htm

Леонид, хочу предупредить: по крайней мере в украинско-польских "ложных друзьях" куча несуразицы.
Название: Сербский
Отправлено: Николас от Июля 15, 2004, 02:24
Здраво, Леониде!

Хтео бих само да ти кажем да сам уписао француски језик и књижевност и штовише, упао сам на буџет.

Како си ти?

Поздрав!
Название: Сербский
Отправлено: Я же от Июля 15, 2004, 08:59
Ребят, какая разница между "шта" и "што"?
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Июля 15, 2004, 12:51
За разлику између "шта" и "што":

Шта jе то? - Что это?

Шта сте рекли? - Что вы сказали?

Шта желите? - Что вы хотите?

Шта ћемо да радимо? - Что мы будем делать?

--------------------------

Опростите ми што ћу ово рећи, али... - Простите меня за то, что это скажу, но...

Све ово што је горе написано... - Всё то, что написано выше,...

Зашто? Зато што... - Почему? - Потому что...
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Июля 15, 2004, 16:34
Здраво, Никола! :)

Искрено те честитам!  :_1_07

Колико година ће потраjати школовање?

Jа сам добро. Кроз годину дана надам се дипломирати.

Приближно кроз месец дана навршава се година откада сам почео да учим српски. :)

Током распуста морам да усавршим своjе знање францускога, научим италиjански и jош неколико jезика. Али, не заборављам српски. Надам се да би ти не било тешко да поправиш моjе грешке, ако неке направим.

А колико студената могу да упаду на буџет? Код нас стално плаше да укину прорачунско финансирање стипендиjа, jер "jе у држави сувишак студената". И тако се дешава :)

Такође се говори за незванична такмичења, у коjих се свако свеучилиште залага да jе његов просечан напредак студената НИЖИ од супарничкога! Ниски просек сведочи да у датом свеучилишту ниjе лако да се учи, и ово се сматра добрим угледом свеучилишта.

Да ли у Србиjи оцене школских испита важе за упис у свеучилиште, или кандидат мора да излази на пријемне испите? Код нас за упис треба проћи одговараjуће испите у државним центрима. Они важе као пријемни испити.

Коjи словенски jезики углавном се предаваjу код Вас у свеучилиштима на смеру славистике?

* * *

Као увек, скупио сам непознате речи :)

У овим одломцима реченица рече, тачног значења коjих не знам, су подвучене црвеном бојом:

Те расправе су се уклапале у атмосферу времена окренутог социjалним проблемима.

...при слабоj светлости земљаног жишка у коjем jе уље сагоревало...


ИСТИЦАТИ - има врло много значења, нисам успео да их разврстам, поготово преносна значења.

...истичући изнад свега живост и сликовитост стила.

истицати политичке захтеве

прегорети жељу
= савладати, победити жељу?

Избледело шаренило боjа

...заjечи Кремљ у човеку као звук трубе...

зракопловна лакоћа златних маковица

гараве руке
= 1) прљаве? 2) тамне коже? 3)непоштене?

Осећам сада да моjе тело, по вечном закону природе, све већма слаби и све се ближе гробу прикучуjе.

већма
= веома?

Као што видиш, упркос томе што су ове рече за мене непознате, jе могуће схватити смисао реченице; међутим, пошто бих хтео да обогаћуjем своj фонд речи, увек запишем све речи, и старам се да сазнам смисао непознатих.

Хвала на неоцењивоj помоћи!!!

Поздрав! :)
Название: Сербский
Отправлено: Никола от Августа 9, 2004, 16:43
Здраво, Леониде!
Извини што касним са одговором; нисам био у Београду.

Прво бих хтео да ти се захвалим на честиткама, али ћу ти одмах рећи да имам јако мало времена, те да ћу ти једино моћи појаснити оне непознате речи.

Цитировать
Приближно кроз месец дана навршава се година откада сам почео да учим српски.


Искрено, ти ниси нормалан!!! Твоје знање српскога језика је на завидном нивоу. Ја ти од свег срца честитам на успеху.

Цитировать
Коjи се словенски jезици углавном предаваjу код вас на свеучилиштима на смеру славистике?


Јужнословенски: српски, бугарски, македонски, (можда словеначки), старословенски, српскословенски, славеносрпски (три последња у оквиру Катедре за српски, Катедре за руски, пољски и остале словенске језике); источнословенски: руски и украјински, рускословенски (у оквиру Катедре за руски);  западнословенски: чешки, пољски, словачки, и то је то.
 
НЕПОЗНАТЕ РЕЧИ:

Те расправе су се уклапале у атмосферу времена окренутог социjалним проблемима.

уклапати се (несвршен), уклопити се (свршен) - уметнути, ставити у нешто да с њим чини целину;

...при слабоj светлости земљаног жишка у коjем jе уље сагоревало...

овде: жижак (ген. жишка) = најпростије средство за осветљење: комад конопље натопљен у лоју (= уљу), у једном металном тањирићу, с уздигнутим запаљеним крајем. Уствари, то је нешто као фењер.

ИСТИЦАТИ - има врло много значења, нисам успео да их разврстам, поготово преносна значења.

...истичући изнад свега живост и сликовитост стила.

истицати политичке захтеве

Овде: истицати = нагласити

ИСТИЦАТИ (несвршен), ИСТАЋИ (свршен) = поставити на видно место; нагласити, подвући нешто, обратити пажњу; ИСТИЦАТИ СЕ = одликовати се, показати се.

прегорети жељу = савладати, победити жељу?[/i]

Одрећи се неке жеље, прежалити жељу, жртвовати жељу... Како гласи цела реченица у којој се јавља ова фраза?

Избледело шаренило боjа

ШАРЕНИЛО = изглед нечега шареног (разнобојног < разне боје), разнобојност.

...заjечи Кремљ у човеку као звук трубе...

ЗАЈЕЧАТИ = почети јечати;
ЈЕЧАТИ = давати јек (= снажан звук) од себе, одјекивати; испиштати отегнут, тужан глас као израз бола;

зракопловна лакоћа златних маковица

Не знам шта је МАКОВИЦА. Можда има неке везе с биљком која се зове МАК. Одакле ти је та реченица? О чему говори текст?

гараве руке = 1) прљаве? 2) тамне коже?[/i]

Може бити и прљаве (упрљане гаром, чађу) и тамне, тј. црне боје. Зависи од контекста.

Осећам сада да моjе тело, по вечном закону природе, све већма слаби и све се ближе гробу прикучуjе.

већма = веома?


ВЕЋМА = у већој мери, више;
ПРИКУЧИТИ (СЕ) (свршен), ПРИКУЧИВАТИ (СЕ) (несвршен) = примаћи, приближити.


Надам се да сам ти у многоме помогао!

Поздрав!

ПС: Где проналазиш све ове реченице?
Название: Сербский
Отправлено: Anonymous от Августа 9, 2004, 16:53
Цитата: Леонид
За разлику између "шта" и "што":

Шта jе то? - Что это?

Шта сте рекли? - Что вы сказали?

Шта желите? - Что вы хотите?

Шта ћемо да радимо? - Что мы будем делать?

--------------------------

Опростите ми што ћу ово рећи, али... - Простите меня за то, что это скажу, но...

Све ово што је горе написано... - Всё то, что написано выше,...

Зашто? Зато што... - Почему? - Потому что...


У првом случају ког је Леонид навео (значи, реченице са "шта") може да се употреби и "што". Штовише, то је правилније. Тако се говори у Хрватској, Босни и Херцеговини и неким деловима Србије и Црне Горе. "Шта" је настало у новије време и ушло у савремени књижевни језик, и то "шта" покушава у говорном језику да замени и "што" и "зашто". Тако је могућно чути: "Све шта је горе написано...", али то није правилно.
Ономе ко има проблема с тим шта да употреби, нека употреби "ШТО". НЕЋЕ ПОГРЕШИТИ!
Название: Сербский
Отправлено: Anonymous от Августа 9, 2004, 16:57
Шта/Што jе то? - Что это?

Шта/Што сте рекли? - Что вы сказали?

Шта/Штожелите? - Что вы хотите?

Шта/Што ћемо да радимо? - Что мы будем делать?

--------------------------

Опростите ми што ћу ово рећи, али... - Простите меня за то, что это скажу, но...

Све ово што је горе написано... - Всё то, что написано выше,...

Зашто? Зато што... - Почему? - Потому что...
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Августа 10, 2004, 01:15
Здраво, Никола! :)

Најпре бих желео да ти се срдачно захвалим што не заборављаш овај форум. :D

Немој да се извињаваш за закашнење са одговором, ово је нормално; нити jа журим. Одмах сам схватио да си сигурно на одмору изван града.
Штавише, ја сам у сличном положају и такође никад нисам сигуран када ћу одговорити следећи пут.

Да ли већ знаш свој распоред предавања? Које предмете ћеш изучавати? Да ли код Вас има могућност уз главни програм накнадно узети стране језике? Код нас има. Што се тиче западних и егзотичних језика, избор је доста велики, али од словенских има само руски и пољски. Раније је имало такође чешки, али сада већ се не предаје, подозревам да због тога да није имало вољних да го изучавају. Српски код нас се не предаје, али сам чуо да у престоници предају «хрватски». Радознао сам колико људи код нас говоре српски.

Захваљујем ти се на честиткама относно мога напретка у изућавању српског језика. Не знам да ли се мој садањи ниво је подигао у поређењу са нивоом мојих првих српских порука када смо тек почели да се дописујемо. Ово само ти као матерњи говорник можеш да одредиш да ли се може речи да је мој српски језик у бар полаком, али сталном порасту. Сањам да го научим тако да бих могао да говорим српски као да сам матерњи говорник. Због тога треба да пуно читам, и српски ми утолико свиђа да јако у томе читању уживам, али на жалост немам довољно времена за читање. Граматика српског језика за мене сасвим није тешка и је апсолутно разумљива, али синтаксис се утолико разликује од руског да понекад не разумем емотивне нијансе, а чак и смисла посебних реченица. Увек се старам да запамтим сложне конструкције да би она ми могла бити помоћна у даљем коришћењу језика, али пошто не увек успем да је схватим, ово уствари мало доприноси усавршавању мога знања.

Хвала на објашњењу значења непознатих речи. Све реченице које сам навео одабрао сам из мога уџбеника. Садржи разноврстне текстове. Наравно ми много помагаш. И не само са одговорима на питања. Тешко је да преценим твоју помоћ за развијање мога српскога језика јер најлепше услове за ово је општење са матерњим говорницима.

Али ово је изврсно, срећни сте: можете да изучавате скоро све словенске језике!

А шта значе српскословенски, славеносрпски, и чак рускословенски? Да ли су ово ступњи развоја односно српског и руског језика? Срам ме је али сада први пут читам за ове језике...

Хтео бих да те питам о пореклу македонскога језика. Више пута сам сретао тврдње да ово није засебан језик, зато је бугарски или српски. Нама је предавач објашњавао да беше Тито наредио да се вештачко створи посебан језик да се докаже Бугарима да у Југославији Бугари не живе, и онда први пут беху издани уџбеници овог језика. Остаје утисак да ниједан Бугарац не признаје постојање македонског народа. Иначе, неке од Срба тврде да Македонци су Срби.

Цитировать
Српски: У извештају УНДП-а о људском развоју за 2004. годину закључено је да људски развој у већини земаља југоисточне Европе напредује брже од економског раста.

Македонски: Извештајот за човековиот развој на УНДП за 2004 година покажува дека човековиот развој во поголем број земји во Југоисточна Европа напредува побрзо отколку економскиот развој.

Бугарски: Докладът на ПРООН за човешкото развитие за 2004 г. установява, че човешкото развитие в повечето страни от Югоизточна Европа напредва с по-бързи темпове от икономическия растеж.Нашао сам страну са «разликама босанског, хрватског и српског језика». Хтео бих да те питам да ли би бар нешто од свега шта је овде наведено као црте битно својствене изузетно «босанским» и «хрватским» језицима било погрешно према нормама књижевног српског језика.

Цитировать
Neke razlike izmedju bosanskog i hrvatskog jezika

U bosanskom jeziku sintagme se ne rastavljaju drugim rijecima. (Sintagme su izrazi koji se sastoje od dvije ili vise rijeci.)
Na primjer:
Hrvatski: "Ministar je vanjskih poslova otputovao u sluzbenu posjetu."
Bosanski: "Ministar vanjskih poslova otputovao je u sluzbenu posjetu."

U bosanskom jeziku godine se pisu sa tackom jer je to redni broj.
Na primjer: 25.02.2002. (izgovara se: dvadesetpeti drugi dvije hiljade druge)

Kad se navodi datum, i dan i mjesec su u istom padezu.
Na primjer:
Pogresno: "Predstavnik je dosao prvi januara ove godine."
(prvi = nominativ, januara = genitiv)
Ispravno: "Predstavnik je dosao prvog januara ove godine."
(prvi = nominativ, januar = nominativ)

U bosanskom jeziku glagoli ne zavrsavaju na slovo "t" :
Pogresno: "Dobit ce poklon."
Ispravno: "Dobice poklon."

Rijec "sto" u bosanskom jeziku se drugacije upotrebljava nego u hrvatskom :
Hrvatski: "Za sto si mijenjao knjigu ?"
Bosanski: "Za sta si mijenjao knjigu ?"

U nekim slucajevima upotreba je ista:
Hrvatski : "Sve sto si napisao."
Bosanski : "Sve sto si napisao."

Hrvatski: oprosti
Bosanski: izvini
Tu dolazi do iskrivljavanja pri govoru:
Pogresno: "On se izvinuo."
Ispravno: "On se izvinio."
U hrvatskom se ne kaze izvini, jer im je to sinonim za izvinuti (u zrak), oni kazu: oprosti.

Neke bosanske i hrvatske rijeci iz informatike:
racunar - racunalo
kompjuter - kompjutor
tastatura - tipkovnica
sedmica - tjedan
stampac - pisac
funkcioner - duznosnik
stampa - tisak

Neke razlike izmedju bosanskog i srpskog:

Srpski – Bosanski:
Ovde - ovdje
dve - dvije
obe - obje

Cesto se pogresno kaze:
"Idem kod ljekara", a treba reci: "Idem ljekaru" ili "Idem doktoru."

U mnogim dijelovima Bosne pice pivo je zenskog roda pa kazu piva, npr:
"Daj mi dvije pive.", a treba "Daj mi dva piva."

Takodjer je cesta sljedeca pojava:
Pogresno: "Imas li sta za glavobolju?" (kao da covjek zeli glavobolju), a
Ispravno: "Imas li sta protiv glavobolje?"
ili jos gore:
"Imas li sta za glavu?" (za glavu je i kapa, sampon)

Ucestali su arhaizmi: "svako malo" – cesto, "docim" – medjutim.
Iz rata je ostala fraza: "odradili smo to" – sto je malo neprirodno, ispravnije je reci: obavili smo, zavrsili smo itd.

http://www.geocities.com/famous_bosniaks/bosanski_jezik.htmlПоздрав, желим пријатно провести остатак лета и успешно започети студије!:D
Название: Сербский
Отправлено: Николас от Августа 23, 2004, 14:18
Здраво, Леониде!

Извињавам се што не могу на време да ти одговорим. Стално сам у некој гужви. Овога ти се пута обраћам с једном молбом, а што се тиче одговора на твоју последњу поруку, то ћу морати мало да одложим. Надам се да се не љутиш.
Слушај, позван сам на вечеру сутра увече у један руски ресторан. То је један новоотворени ресторан (мислим, само преко лета) у склопу Руског центра за науку и уметност у Београду, у коме се служе само специјалитети руске кухиње. Уствари, неће то бити класична вечера, више нека врста седељке. Тако да бих те замолио да ми напишеш нешто о познатим руским специјалитетима, да ме саветујеш шта бих могао наручити јер си ти у тим водама далеко сигурнији. Нарочито ме занима како се служе палачинке (блины).

Унапред ти се захваљујем на саветима!
Поздрав!
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Августа 23, 2004, 20:08
Здраво, Никола!

Немој да се извињаваш, ово сам ја ко треба да се извињава овај пут... :oops:

Јако ми је жао, али чак не знам шта бих могао да ти посаветујем... На жалост, уопште нисам познавалац кухиње, ресторане посећујем доста ретко, и чак не живим у Русији. Због тога не знам коjе специјалитете се обично служе у руским ресторанима...

Блины - ово је тесто, пржено погачицом на тигању...Палачинке могу да се служе са месом, исто као и са нечим слатким. Мислим да када ово видиш, боље разумеш, него што према описима... Ово није сложно.

Искрено ми је жао...

Поред свега, мислим да ово ти може да се објасни у ресторану. Сетио сам да у ресторанима обично дају описе специјалитета и (уколико знам) келнери радо одговарају на питања, и могу да ти нешто препоруче.

Могу да преведем твоју поруку, да би сви могли да ти нешто посаветују... Сигуран сам да остали посетиоци су компетентнији и сигурно могу ти нешто препоручити.

Да ли пристајеш да преведем твоју молбу?

Цитата: Nicolas
Слушај, позван сам на вечеру сутра увече у један руски ресторан. То је један новоотворени ресторан (мислим, само преко лета) у склопу Руског центра за науку и уметност у Београду, у коме се служе само специјалитети руске кухиње. Уствари, неће то бити класична вечера, више нека врста седељке. Тако да бих те замолио да ми напишеш нешто о познатим руским специјалитетима, да ме саветујеш шта бих могао наручити јер си ти у тим водама далеко сигурнији. Нарочито ме занима како се служе палачинке (блины).


Я приглашён завтра вечером в один недавно открытый русский ресторан при Центре Русской Науки и Искусства в Белграде, в котором предлагаются только блюда русской кухни. Вообще, это не будет классический вечер, скорее своего рода времопровождение. Потому прошу тебя написать что-нибудь о известных русских блюдах, посоветовать, что бы мне заказать. Особенно меня интересует, как сервируются блины.

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ - посоветуйте что-нибудь :)
Название: Сербский
Отправлено: Джиби от Августа 24, 2004, 00:17
В.Похлебкин. О кулинарии. Словарь - справочник

Блинчатый пирог
Пирог, составленный из готовых пшеничных блинов, наслоенных один на другой с прокладкой-начинкой между ними из яиц, рыбы, лука.

Блины
Блюдо из жидкого дрожжевого теста.
Известны руские блины из пшеничной. ячной. овсяной, гречневой муки и их смеси. Их выпекают только на чугунных сковородах (без ручек). Выпекают блин с двух сторон в течение 2 мин. Существует разновидность - блины с припеком: на поверхность их тонким слоем наносится пастообразный продукт (творог, мясной или рыбный фарш) и быстро припекается к блину на разогретой сковороде (обычно же блины после изготовления сдабриваются маслом или сметаной или их едят с соленой (копченой) рыбой, икрой.

:D Лучше с икрой
Давно не была в Москве, не знаю реалий, но желаю приятного вечера.

Кулебяка
Закрытый мясной, рыбный или грибной пирог в виде батона. Наиболее распространенные начинки - мясо и рис с рублеными яйцами и луком; капуста свежая жареная с крутыми яйцами, луком и грибами; каша гречневая с луком и красной рыбой; рыба и рис с луком.

Семга
Лучший вид русской лососевой рыбы.:_1_12
Название: Сербский
Отправлено: Николас от Августа 24, 2004, 01:25
Хвала у сваком случају, Леониде! И теби Џиби хвала (Спасибо, Джиби!).
Ма снаћи ћу се ја већ некако! Идем сада; прекосутра ћу те, Леониде, обавестити како је све прошло, и немој да се извињаваш...

Пока!
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Августа 24, 2004, 20:29
Добро, онда желим пријатно провести време! :D

У почетку сам помислио да си добио неку званичну позивницу, али како си споменуо да ово неће бити класична вечера, то ће речи да су код вас руски ресторани омиљени у народу?

Врло радо бих сазнао како ће све проћи.

Поздрав!!! :)
Название: Сербский
Отправлено: Nord от Сентября 20, 2004, 02:55
Добро вече! Врло давно нисам читао ову тему. Како сте, Леониде и Николасе? Николасе, да ли можеш посаветовати мне добру радио- или ТВ-станицу са матурнима одговорцима? (Аваj, jа боjам се да израдио грешке.:oops: Поправите jе, молим вас.) Уосталом, Николасе, можеш да кажеш коje рок-групе свираjу одмах у СиЦГ? Имаш ли датотеке, например, "Биjелог Дугма"? Могу те послати mp3-датотеке руског рока.
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Сентября 27, 2004, 00:12
Здраво, Норде!

Ако си споменуо радио (и чак ТВ-)-станице, онда можеш да је слушаш / гледаш.  Веома бих био срећан ако бих имао ону могућност...

Мп3 се могу наћи и скинути на http://www.nostalgija.com/muzika/
Укључно са Белим Дугметом.

Много текстова песама - http://www.svastara.com/muzika/

Поздрав!
Название: Сербский
Отправлено: Nord от Сентября 27, 2004, 08:29
Аваj, могу слушати само "Радио Москву - Балканску рубрику".:( Хвала за линкови!:D
Название: Сербский
Отправлено: Ripley от Октября 5, 2004, 16:12
Moram se ovdje javiti kao govornik hrvatkog jezika! Ja sam se tek sada priključila ovome forumu pa mi je žao što ću možda opet pokrenuti raspravu koju ste vi već zaključili.

Nikola je ili iz neznanja ili namjerno (nadam se da nije ovo drugo) napisao krive tvrdnje o odnosu hrvatskog i srpskog. Pokušat ću bar neke stvari razjasniti.....
Prvo jedna jaaako kriva tvrdnja, a to je da se naziv hrvatski jezik javlja tek u XIX. stoljeću! Hrvatske redakcije staroslavenskog javljaju se kad i srpske. Meni pada napamet Zapis popa Martinca iz XV. stoljeća gdje on jasno kaže "hrvatski versi"

Pod ovu problematiku spada i tvrdnja da je svako štokavsko narječje srpski! KRIVO. Hrvatski jezik podrazumijeva i čakavski i kajkavski i štokavski. I većina govornika hrvatskog danas govori štokavskim.
Ista je stvar i sa odnosom ijekavskog, ikavskog, ekavskog - ima itekako govornika hrvatskog koji su ekavci - kajkavskog i štokavskog narječja.

Naravno da je teško odvojiti politiku od ovog jezičnog problema. A ni dan danas nije lako odgovoriti na pitanje gdje su granice među jezicima. To što se Hrvati i Srbi savršeno razumiju zasigurno nije dovoljni argument za spajanje ovih jezika u jedno. Uostalom, jako se dobro Hrvati razumiju sa Slovencima, pa čak i npr. Makedoncima, opet, nitko neće dovesti u pitanje radi li se o različitim jezicima.

Cijelo područje bivše Jugoslavije područje je međusobno povezanih i razumljivih dijalekata koji prelaze jedan u drugoga kako i nalažu zakoni arealne lingvistike. No mi govorimo o standardnim suvremenim jezicima i u tom smislu hrvatski i srpski su dva odvojena jezika.
U hrvatskom suvremenom jeziku uzeto je ponešto iz svih triju hrvatskih narječja - čakavskog, kajkavskog i štokavskog. Ipak, osnova je NOVOŠTOKAVSKI govor.

Za vrijeme Jugoslavije (ili bolje rečeno JugoslavijA), hrvatski je jako patio i normalna je reakcija nakon dobivanja neovisnosti bila i reforma jezika.
Mnogi su u tome pretjerivali, ali svi ti pretjerani pokušaji "pohrvaćivanja" bili su i u javnosti ismijani. S druge strane prihvaćeni su bili oni koji su i opravdani. Hrvatski i srpski ne razlikuju se  samo u vokabularu, puno je razlika morfologiji, pravopisanju i naravno fonetici ovih jezika. Vi ste najviše potegli pitanje novotvorenica. Stanje je sljedeće: mnogi su se STARI hrvatski izrazi oživili, a novotvorenice se uglavnom odnose na internacionalizme.

A time i dolazimo da današnjeg stanja hrvatskog jezika, a ono je da se većina stručnjaka brine zbog utjecaja ENGLESKOG jezika, a ponajmane srpskog - što se mene tiče tu smo već sve riješili! Također, mnogi su jezičari zabrinuti za sudbinu hrvatskih narječja (a mnogi ih smatraju i jezicima) čakavskog i kajkavskog koji sve više nestaju i to sve pod utjecajem štokavskog (kojeg Nikola naziva srpskim)

спросите если что-то не понимаете - я попробую перевести. тоже, я даю вам линки форума философского факультета в загребе - кафедри лингвистики и славянских языков, там вам можно получить ответы на все вопросы

http://forum.ffzg.hr
кафедра лингвистики (http://forum.ffzg.hr/viewforum.php?f=19&sid=4b3aad4a43c6b62c50f19db5d9c89516)
славянские языки (http://forum.ffzg.hr/viewforum.php?f=26&sid=4b3aad4a43c6b62c50f19db5d9c89516)
Название: Сербский
Отправлено: Николас от Октября 25, 2004, 17:25
Здраво свима на форуму!
Ја се извињавам због овога свога дугога изостанка. Имам пуне руке посла и не стижем да укључим рачунар.

Малопре сам прочитао Риплејину поруку и поставићу јој само једно питање, а то је: НА КОМ СУ ЈЕЗИКУ ПИСАЛИ ДУБРОВАЧКИ ПИСЦИ? Постоје термини на латинском, ископај их однекле и одговори!

Поздрав свима!

ПС Леониде, огдоворићу ти на она питања други пут! Извини! У гужви сам!
Название: Сербский
Отправлено: Илья от Октября 27, 2004, 09:37
Здраво!
Молим вас да ми помогнете. Преведите ми ову песму на руски:

"Довиђења туго,
Било те jе дуго,
У моjоj близини,
У моjоj судбини.
Остани у мраку
И немоj да вириш,
Прошетаj одавде
И мало се смири.
У мом срцу места нема,
Сунце видели су људи,
Срећа годинама дрема,
А време jе да се буди.
Докле дог jе широк Дунав,
Докле дог jе раван Срем.
За мене jе мирна Бачка,
Jа одавде не идем.
Докле дог на тоj планети
Краљица си моjа ти,
За срећу ми треба мало,
Мало твоjе љубави.
Довиђења кише,
Не падаjте више,
Гумицом вас бришем,
Да слободно дишем.
Путуjте далеко,
однесите бол,
са облаком првим,
на северни пол."

На жалост, разумем српски, али веома слабо! :dunno:
Унапред вам се захваљујем!
Поздрав!
Название: Сербский
Отправлено: Nord от Октября 30, 2004, 00:23
Превод. Илья, кажи ко jе аутор песме и где jе си нашао?

Прощай, тоска.
Долго ты была
Вблизи от меня,
В моей судьбе.
Оставайся во мраке
И не выглядывай наружу,
Уходи отсюда
И немного успокойся.
В моем сердце нет места.
Солнце видели люди,
Счастье годами дремлет,
Пускай время его разбудит /овде ми jе неколико тешко преводити :skler:, можете ли да поможете?/.
Покуда широк Дунай,
Покуда ровен Срем,
У меня  есть спокойная Бачка /область в Сербии/,
И оттуда я не уйду.
Покуда на этой планете
Ты – моя королева,
Для счастья мне надо мало –
Немного твоей любви.
Прощайте, дожди.
Хватит вам идти,
Ластиком сотру вас
И задышу свободно.
Уходите далеко,
Отнесите боль
Вместе с первым облаком
На Северный полюс.
Название: Сербский
Отправлено: Илья от Ноября 2, 2004, 11:42
Здраво, Норде!
Хвала лепо на преводу! :D
Тражи ову песму ту: http://garavisokak.com/
Сада пробам да учим српски језик. Драго ми је што ми помагаш.
Видимо се!
Название: Сербский
Отправлено: Sladkorček от Ноября 14, 2004, 15:20
Разница между сербом и словенцем :mrgreen:
Название: Сербский
Отправлено: Леонид от Ноября 18, 2004, 13:56
Цитата: Nord
Счастье годами дремлет,
Пускай время его разбудит /овде ми jе неколико тешко преводити :skler:, можете ли да поможете?/.


А време jе да се буди. - А время (ему) просыпаться.

Цитата: Николас
Здраво свима на форуму!
Ја се извињавам због овога свога дугога изостанка. Имам пуне руке посла и не стижем да укључим рачунар.

Поздрав свима!

ПС Леониде, огдоворићу ти на она питања други пут! Извини! У гужви сам!

Здраво, Никола, немој да се извињаваш. Као што видиш, ја сам такође ужасно заузет, нисам стигао да ти одговорим на време. Веома ме радује што ниси заборавио овај форум. Што се оних питања тиче, немој да се бринеш због њих.

Желим успеха!
Поздрав!
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Февраля 3, 2005, 16:47
Здраво свима!
А зашто нитко не пише овде српски, како пишу у хрватској теми. Па Тања, ти студираш такође српски, а зато добродошли овамо.
Название: Сербский
Отправлено: Марина от Февраля 3, 2005, 17:18
Цитата: Aramis
Здраво свима!
А зашто нитко не пише овде српски, како пишу у хрватској теми. Па Тања, ти студираш такође српски, а зато добродошли овамо.

За то, что тут и так все понятно. Пишут в сербскохорватскую тему… ;--)
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Февраля 3, 2005, 17:36
Марина, свиђа се ми, кад почињаш да говориш руски у свим иноземним темама :?
Название: Сербский
Отправлено: Марина от Февраля 3, 2005, 17:41
Цитата: Aramis
Марина, свиђа се ми, кад почињаш да говориш руски у свим иноземним темама :?

Наверное Марино — правильнее. Почему по-русски? — А кто его знает… Наверное потому, что когда люди с одни и тем же родным языком разговаривают на другом, это выглядит странно немного. В любом случае, учить язык лучше с носителем, а не с таким же учеником, как я, иначе наша беседа превратится скоро в …-русский суржик, чего я всячески избегаю. 8-)
Название: Сербский
Отправлено: Jeca от Февраля 3, 2005, 17:48
Цитата: Aramis
Здраво свима!
А зашто нитко не пише овде српски, како пишу у хрватској теми. Па Тања, ти студираш такође српски, а зато добродошли овамо.


A meni se jako sviđa ono "нитко"  ćirilicom :mrgreen:

Rado bih pisala ovde ali ne mogu ćirilicom (ne radi) :(
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Февраля 3, 2005, 17:56
Ну раз уж перешли, то тогда:
1) все-таки Марина, ибо имя заимствованное. Это Вам не чешский;
2) за неимением носителей тренируемся хоть так;
3) для чего ж тогда вообще раздел "Общаемся на разных языках"?
4) просто забавно выглядит, когда все втои комментарии в разных иноязычных топиках - на русском (потом все на русский переходят, вот и я сейчас поддался); хотя, надеюсь, ты это не из вредности...

...а зато ћемо говорити српски :mrgreen:

Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:

 
Цитата: Jeca (http://viewtopic.php?p=30438#30438)
A meni se jako sviđa ono "нитко" ćirilicom  

Rado bih pisala ovde ali ne mogu ćirilicom (ne radi)


Али је то свеједно, како пишеш. :) Ја пишем ћирилицом, зато што понекад имам збрку са чешком латиницом.
Название: Сербский
Отправлено: Jeca от Февраля 3, 2005, 18:00
Цитата: Aramis

Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:

 
Цитата: Jeca (http://viewtopic.php?p=30438#30438)
A meni se jako sviđa ono "нитко" ćirilicom  

Rado bih pisala ovde ali ne mogu ćirilicom (ne radi)


Али је то свеједно, како пишеш. :) Ја пишем ћирилицом, зато што понекад имам збрку са чешком латиницом.


Mislila sam na nešto drugo :) Ako se dobro sećam "nitko" je hrvatska reč,  na srpskom je "niko"  :D
Название: Сербский
Отправлено: Марина от Февраля 3, 2005, 18:11
Цитата: Jeca
Mislila sam na nešto drugo :) Ako se dobro sećam "nitko" je hrvatska reč,  na srpskom je "niko"  :D

Во-во! А он еще хочет, чтобы я с ним по-сербски переписывалась, — чему ведь научит! :D
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Февраля 3, 2005, 18:15
Цитата: Jeca (http://viewtopic.php?p=30441#30441)
Ako se dobro sećam "nitko" je hrvatska reč, na srpskom je "niko"


:oops: Ова грешка је због тога, шта сам се дуго дружио на хрватском форуму :) Бојао сам се тога...

Добавлено спустя 56 секунд:

 
Цитата: Марина (http://viewtopic.php?p=30443#30443)
Во-во! А он еще хочет, чтобы я с ним по-сербски переписывалась, — чему ведь научит!


Для того и хочу, чтобы мне это сказали. Я на учительство не претендую.
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Февраля 3, 2005, 19:59
Сад уопште немам праксу са српским језиком, и управо зато бих хтео дружити се у овом форуму.
Е, Јецо, ти си из Србије или не?
Название: Сербский
Отправлено: Jeca от Февраля 4, 2005, 10:54
Цитата: Aramis
Сад уопште немам праксу са српским језиком, и управо зато бих хтео дружити се у овом форуму.
Е, Јецо, ти си из Србије или не?


Ne, nisam iz Srbije :) Živim u Moskvi. Bila sam dva puta u SiCG.
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Февраля 4, 2005, 11:02
Цитата: Jeca (http://viewtopic.php?p=30532#30532)
Ne, nisam iz Srbije  Živim u Moskvi. Bila sam dva puta u SiCG.

 
Добро. И ја живим у Москви. Али се надам да ћу отићи у Србију на јесен на летњу школу. :)
Название: Сербский
Отправлено: Jeca от Февраля 4, 2005, 11:48
Цитата: Aramis
Цитата: Jeca (http://viewtopic.php?p=30532#30532)
Ne, nisam iz Srbije  Živim u Moskvi. Bila sam dva puta u SiCG.

 
Добро. И ја живим у Москви. Али се надам да ћу отићи у Србију на јесен на летњу школу. :)


Gde se nalazi ta škola?
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Февраля 4, 2005, 12:03
Цитата: Jeca (http://viewtopic.php?p=30536#30536)
Gde se nalazi ta škola?


Налази се у Новом Саду. Зашто питаш?
Название: Сербский
Отправлено: Jeca от Февраля 4, 2005, 12:06
Цитата: Aramis
Цитата: Jeca (http://viewtopic.php?p=30536#30536)
Gde se nalazi ta škola?


Налази се у Новом Саду. Зашто питаш?


Zato što imam prijatelja koji je završio tu školu. Stvarno je dobra :yes:
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Февраля 4, 2005, 12:44
Хвала за информацију. :)
Название: Сербский
Отправлено: Jeca от Февраля 4, 2005, 13:17
Цитата: Aramis
Хвала за информацију. :)


Molim, i drugi put :)
Reci mi, žašto si odlučio da učiš srpski?
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Февраля 4, 2005, 15:21
То је компликовано. Ја студирам на филолошком факултету Московског универзитета, и као први језик имам чешки (богемиста сам), али треће године морамо да изабрамо други словенски језик (изабирали смо између пољског и српског), и ја сам решио да учим српски. Учим га само пола године и зато засада тако лоше говорим.
Название: Сербский
Отправлено: Алька от Февраля 4, 2005, 17:08
Е, имали сте могућност да изабирате...
Ми нисмо имали.
Не, нисмо ималЕ:)
Пола године... После две године са О.А. уопште не говоримо српски. Ма среће;--) (на крају крајева...:D)
Прошу пардона за мой "сербский", наверняка чего-нибудь перепутала, забыла даже те крохи, что знала :oops:
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Февраля 4, 2005, 17:40
Ја се надам, да ћу имати праксу са српским, и зато ћу га умети лепше. Чему ми неће учити О.А., тому ћу учити сам :D
Название: Сербский
Отправлено: Jeca от Февраля 4, 2005, 17:45
Ne znam ko (ili šta) je O.A., učila sam jezik sama. Inače ja sam programer :)
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Февраля 4, 2005, 17:50
Цитата: Jeca (http://viewtopic.php?p=30596#30596)
Ne znam ko (ili šta) je O.A., učila sam jezik sama. Inače ja sam programer

О.А. је једна млада наставница у МГУ, не рекао бих да је доста добра...
Название: Сербский
Отправлено: Марина от Февраля 4, 2005, 17:54
Цитата: Aramis
О.А. је једна млада наставница у МГУ, не рекао бих да је доста добра...

В разговорном языке в сослагательном наклонении чаще неизменяемое би, как в русском. ;--)
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Февраля 4, 2005, 18:00
Цитата: Марина (http://viewtopic.php?p=30601#30601)
Aramis пишет:
О.А. је једна млада наставница у МГУ, не рекао бих да је доста добра...

В разговорном языке в сослагательном наклонении чаще неизменяемое би, как в русском.


Я по-моему вообще ошибся, надо было "не бих рекао", не'с па?
Название: Сербский
Отправлено: Марина от Февраля 4, 2005, 18:06
Цитата: Aramis
Я по-моему вообще ошибся, надо было "не бих рекао", не'с па?

Да… :)
Название: Сербский
Отправлено: Jeca от Февраля 4, 2005, 18:49
Цитата: Марина
Цитата: Aramis
Я по-моему вообще ошибся, надо было "не бих рекао", не'с па?

Да… :)


Да, так лучше :)
Название: Сербский
Отправлено: Алька от Февраля 4, 2005, 23:47
Небих рекла, да је врло млада :)
Можда није добра наставница, али је уствари симпатична, зар не?:lol:
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Февраля 5, 2005, 13:00
Цитата: Алька (http://viewtopic.php?p=30667#30667)
Можда није добра наставница, али је уствари симпатична, зар не?


Весела је, и има своју методу, али нешто јој недостаје... :_1_17
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Апреля 1, 2005, 20:52
Е, зашто нико не жели да пише овде?
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Апреля 1, 2005, 21:20
Цитата: Aramis
Е, зашто нико не жели да пише овде?

Вероватно, овај језик заједно с његовом ћириличком верзијом више не постоји. :mrgreen:

Осим тога, било би драго имати овде изворне говорнике, па оне који свој језик лепо знају.
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Апреля 1, 2005, 21:39
Eeeee...ja mogu da pisem cirillicom.  A moze li latinicom?
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Апреля 1, 2005, 22:30
Цитата: GayleSaver (http://viewtopic.php?p=38154#38154)
A moze li latinicom?


Ако желиш, пиши латиницом :)
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Апреля 2, 2005, 01:31
Цитата: Aramis
Цитата: GayleSaver (http://viewtopic.php?p=38154#38154)
A moze li latinicom?


Ако желиш, пиши латиницом :)

Samo treba znati da na ovom forumu prema ustavu moramo da pišemo ispravnom pismom: sa slovima č, ć, dž, đ, š, ž.
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Апреля 2, 2005, 01:34
Цитата: Amateur
Samo treba znati da na ovom forumu prema ustavu moramo da pišemo ispravnom pismom: sa slovima č, ć, dž, đ, š, ž.
A ima li u srpskom minimalnih para s ovim slovima?
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Апреля 2, 2005, 02:31
Цитата: Vertaler van Teksten
Цитата: Amateur
Samo treba znati da na ovom forumu prema ustavu moramo da pišemo ispravnom pismom: sa slovima č, ć, dž, đ, š, ž.
A je li u srpskome minimalna para s ovimi slovima?

За мене је битно да често не могу одредити реч ако се ова слова не пишу јер нисам течан говорник језика̄ који имају слична слова с дијакритикама, односно српскога. Због тог и мрзим став за превођење готово сваког, а прво српског језика на латиничко писмо.
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Апреля 2, 2005, 02:48
Цитата: Amateur
За мене је битно да често не могу одредити реч ако се ова слова не пишу јер нисам течан говорник језика̄ који имају слична слова с дијакритикама, односно српскога. Због тог и мрзим став за превођење готово сваког, а прво српског језика на латиничко писмо.
(http://vertaler.fastbb.ru/img/sm186.gif) Треба да креирам овде тему о такови пари...
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Апреля 2, 2005, 02:54
Цитата: Vertaler van Teksten
(http://vertaler.fastbb.ru/img/sm186.gif) Треба да креирам овде тему о такови пари...

Не. Треба превести све језике широм света на ћирилицу. :mrgreen:
Название: Сербский
Отправлено: Гуслав от Апреля 2, 2005, 14:39
Здраво! Jeсам овде новим чланом. Добре разумем српски како и руски но хочем да знам њего одличано. Како видите не добре рекам српски, бар мене треба помоћ. Мислим да њеко мене овде поможе.
  Хвала! 8-)
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Апреля 4, 2005, 21:01
Цитата: Гуслав (http://viewtopic.php?p=38213#38213)
Здраво! Jeсам овде новим чланом. Добре разумем српски како и руски но хочем да знам њего одличано. Како видите не добре рекам српски, бар мене треба помоћ. Мислим да њеко мене овде поможе.
Хвала!


Здраво, Гуславе! Како дуго учиш српски језик? Ја га учим само пола године, али желим да имам праксу са Србинима и Хрватима.
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Апреля 4, 2005, 21:35
Цитата: Aramis
Здраво, Гуславе! Како дуго учиш српски језик? Ја га учим само пола године, али желим да имам праксу са Србинима и Хрватима.

Арамисе, на вашим часовима српског инфинитив је у потпуности забрањен? У употреби постоји само конструкција с везником “да”?

Пре неколико година ја сам имао у ICQ једног пријатеља из Београда. Сећам се да он није давао предност ни једноме, ни другоме. Ваљда чак инфинитив је чешће користио.

Узгред буди речено, на теми хрватског језика с времена на време се јављају Хрвати... само како би рекли да Руси не знају исправно говорити хрватски. :mrgreen:
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Апреля 4, 2005, 23:01
Цитата: Amateur (http://viewtopic.php?p=38496#38496)
Арамисе, на вашим часовима српског инфинитив је у потпуности забрањен? У употреби постоји само конструкција с везником “да”?


Да, нашој се професорици не свиђа, кад говоримо са инфинитивом...

Цитата: Amateur (http://viewtopic.php?p=38496#38496)
Узгред буди речено, на теми хрватског језика с времена на време се јављају Хрвати... само како би рекли да Руси не знају исправно говорити хрватски.


:mrgreen:
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Апреля 4, 2005, 23:19
Ех, било би драго да завучемо амо неколико београдских студената-филолога... :dunno:

Добавлено спустя 5 минут:

 
Цитата: Aramis
Цитата: Amateur (http://viewtopic.php?p=38496#38496)
Узгред буди речено, на теми хрватског језика с времена на време се јављају Хрвати... само како би рекли да Руси не знају исправно говорити хрватски.

:mrgreen:

ах, да... заборавих... па како би још понекад рекли да Украјинци не знају украјинског, а Белоруси – белоруског.
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Апреля 4, 2005, 23:21
Цитата: Amateur (http://viewtopic.php?p=38499#38499)
Ех, било би драго да завучемо амо неколико београдских студената-филолога...


Да, не знаш случајно неки српки "лингвофорум"?
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Апреля 4, 2005, 23:40
Цитата: Aramis
Да, не знаш случајно неки српки "лингвофорум"?

На жалост, не.

Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:

 Онамо има форум најпопуларнијег српског претраживача “Интернет-Крстарица”. Пробај на грани Nauka i obrazovanje -> Fakulteti, а можда и Lični kontakti! 8)
http://forum.krstarica.com/
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Апреля 5, 2005, 00:12
Цитата: Amateur (http://viewtopic.php?p=38502#38502)
Онамо има форум најпопуларнијег српског претраживача “Интернет-Крстарица”. Пробај на грани Nauka i obrazovanje -> Fakulteti, а можда и Lični kontakti!  
http://forum.krstarica.com/


И сви тамо пишу латиницом. :x
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Апреля 5, 2005, 00:20
Цитата: Aramis
И сви тамо пишу латиницом. :x

Ми не можемо бити краљеви над њима. Па можеш се с неким упознати и замолити га (је) како би ти писао ћирилицом.... па завући га (је) код нас! :D

Читао ли си резултате Митридатове истраге: што Срби мисле о ћирилици?
http://lingvoforum.net/viewtopic.php?t=1701
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Апреля 5, 2005, 00:27
Цитата: Amateur (http://viewtopic.php?p=38511#38511)
Читао ли си резултати Митридатове истраге: што Срби мисле о ћирилици?


Још не, где ћу их наћи?
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Апреля 5, 2005, 00:29
Цитата: Aramis
Још не, где ћу их наћи?

Види горе. :)
Па су мало застарели.
Название: Сербский
Отправлено: Гуслав от Апреля 5, 2005, 11:49
Здраво Арамисе. Ућим српски с 4 месјацев:) Знам један српски форум и тамо могем да писам  шта хочем. Ако ко хочет могем да кажем адресу.
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Апреля 5, 2005, 13:02
Цитата: Гуслав (http://viewtopic.php?p=38528#38528)
Здраво Арамисе. Ућим српски с 4 месјацев:) Знам један српски форум и тамо могем да писам шта хочем. Ако ко хочет могем да кажем адресу.


Реци, молим те :)

Добавлено спустя 45 минут 34 секунды:

 
Цитата: Amateur (http://viewtopic.php?p=38511#38511)
Ми не можемо бити краљеви над њима. Па можеш се с неким упознати и замолити га (је) како би ти писао ћирилицом.... па завући га (је) код нас!  


Гледај, што сам нашао:
http://srpskalatinica.tripod.com/abeceda.htm

Шта ћеш рећи? :_1_17
Название: Сербский
Отправлено: Гуслав от Апреля 5, 2005, 15:00
Арамисе, скоћи овде http://www.pogledi.co.yu/diskusije

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

   Арамисе, скоћи овде http://www.pogledi.co.yu/diskusije
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Апреля 5, 2005, 16:02
Цитата: Aramis
Гледај, што сам нашао:
http://srpskalatinica.tripod.com/abeceda.htm
Шта ћеш рећи? :_1_17

Рећи ћу да домен tripod.com није исти што и co.yu. :)

Цитата: http://srpskalatinica.tripod.com/abeceda.htm
Pravo nacionalno pismo bi predstavljalo pismo koje samo jedan narod koristi. Takvo pismo bi bilo hebrejsko, grčko, hindi pismo, taj, kinesko, japansko, korejsko, jermensko, gruzijsko pa i arapsko.

Погрешно. Хинди писмо не постоји. Језик хинди користи писмо Деванагари које је у употреби још неколико језика. Кинеско писмо је било раније у потпуном, а данас значајно смањеном коришћењу и код Јапанаца и Корејанаца. Укључивање у овај лист арапског писма је апсолутно неубедљиво! :mrgreen:

Цитата: http://srpskalatinica.tripod.com/abeceda.htm
Ustav je "neustavno" propisao da je zvanično pismo (a nijedna zemlja na svetu ne propisuje zvanično pismo)...

ГЫ ГЫ ГЫ А где это ещё может быть надо?! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Јој, извињавам се!

Укупно на тој страни има велики број правописних грешака. А основна мисао је да Србија у Европу ће само с латиницом.

Добавлено спустя 30 минут 36 секунд:

 
Цитата: Гуслав
Арамисе, скоћи овде http://www.pogledi.co.yu/diskusije

Политика, Монархија, Православље... Празна брбљања и псовања, мислим...

Е... сад сам схватио да је овај форум део новина. Сад је све јасно.
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Апреля 5, 2005, 20:47
Цитата: Amateur (http://viewtopic.php?p=38542#38542)
Гуслав пишет:
Арамисе, скоћи овде http://www.pogledi.co.yu/diskusije


Политика, Монархија, Православље... Празна брбљања и псовања, мислим...

Е... сад сам схватио да је овај форум део новина. Сад је све јасно.


Да, занимљиво је, али... можда да ћу онде писати, али не знам...
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Апреля 5, 2005, 23:34
Мени су само занимљива језичка питања, типичне грешке између два конкретна језика итд. Још можда чињеници свакодневног живота људи, као што бих рекао “реалии”.

(Гео)политика, (псеудо)историја, филозофија и слично — што даље (од мене), то боље!
Название: Сербский
Отправлено: Гуслав от Апреля 6, 2005, 05:12
Тамо (на www.pogledi) је једна категорија која се зови Школа Руског-српског језика. Овде је љексически питања. Гладео сам тамо.;--)
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Апреля 6, 2005, 17:15
Цитата: Гуслав
Тамо (на www.pogledi) је једна категорија која се зови Школа Руског-српског језика. Овде је љексически питања. Гладео сам тамо.;--)

Зар није руско-српски био онај језик, који се користио код војвођанских Срба пре Вукове реформе?
Название: Сербский
Отправлено: Гуслав от Апреля 6, 2005, 18:14
Amateur пишет -
Зар није руско-српски био онај језик, који се користио код војвођанских Срба пре Вукове реформе?  
 
 Да, био.
  Вукова реформа (како мисљат Срби) није добре. Она је како Петровска реформа руског језика. :_1_12
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Апреля 6, 2005, 22:18
Цитата: Гуслав
Да, био.
  Вукова реформа (како мисљат Срби) није добре. Она је како Петровска реформа руског језика. :_1_12

Ой, ну пожалуйста, не надо на таком ломаном русском говорить. :)
А то некоторые читатели подумать могут, что это сербский такой. :oops:
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Апреля 6, 2005, 22:30
Цитата: Amateur (http://viewtopic.php?p=38736#38736)
Ой, ну пожалуйста, не надо на таком ломаном русском говорить.  
А то некоторые читатели подумать могут, что это сербский такой.

истина ;--)
Название: Сербский
Отправлено: Гуслав от Апреля 7, 2005, 04:48
Amateur:
Ой, ну пожалуйста, не надо на таком ломаном русском говорить.
А то некоторые читатели подумать могут, что это сербский такой

  Хорошо, тогда я есть быть говорить на ломаный сербский:mrgreen:
Я ж говорил - учу сербский всего несколько месяцев (и то учу - слово одно) Где "грешкаюсь" - выручайте:dunno:
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Апреля 7, 2005, 07:53
Цитата: Гуслав
Хорошо, тогда я есть быть говорить на ломаный сербский:mrgreen:
Я ж говорил - учу сербский всего несколько месяцев (и то учу - слово одно) Где "грешкаюсь" - выручайте:dunno:

Нет уж, ты учись по-настоящему. И говори сначала только в пределах пройденного и закреплённого материала. Ты же грамматику совсем не понимаешь ещё. Что же касается слов, то очень многие, большинство сербских слов, похожих на русские, имеют совсем другое значение. Нужно каждое слово в словаре проверять, пока твёрдо не запомнишь все нюансы. Иначе будешь попадать в сплошные конфузы. Это заметно очень, тебе же замечание по этому поводу делали и на форуме “Погледи”. Там ты сербов, учащих русский, запутаешь. Они же видят, что это точно не сербский. Значит – русский? :skler:

И ещё. Раз ты зарегистрированный пользователь, то научись, пожалуйста, работать с простейшими инструментами форума, например, с цитатами.

И вообще, тебе бы неплохо повторить пословицу: семь раз отмерь – один раз отрежь! :)

Одакле си? Колико имаш година? Чиме се бавиш?
Название: Сербский
Отправлено: Гуслав от Апреля 7, 2005, 15:37
Хорошо! Только мне кажется этот форум как раз и нужен для того, чтобы люди смогли освоить язык как надо (Это одна из моих целей здесь). И это хорошо, что здесь есть люди, хорошо знающие языки (не важно какие) и что к ним можно обратиться за помощью. А то что на начальной стадии обучения (на которой я нахожусь) то, что  я пишу по-сербски похоже на жеванный коктель из двух языков, так это я считаю вполне естесственным. Ребенок, когда учится ходить, тоже спотыкается. Хотя с другой стороны я понимаю, что то, что я пишу на этой "жеванной смеси" может раздражать многих(которые думают - либо пиши правильно, либо не пиши вообще). Но я скажу так - мне хуже воспринимается язык при тупой зубрежке, я лучше понимаю и гораздо быстрее учусь во время непосредственной практики, надеясь, что если ошибусь, то меня поправят (и я запомню как надо).
  К тому же у меня нету толком подсобной литературы. Есть только самые азы и маааалюсенький словарик - и все! Скажите мне, если кто знает ссылки, где можно скачать хорошую грамматику сербского и более-менее полный словарь.
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Апреля 7, 2005, 18:41
Ab ovo.
Название: Сербский
Отправлено: RawonaM от Апреля 18, 2005, 14:01
Я поддерживаю Гуслава. Языки учат на практике и на ошибках, а не по закрепленному материалу. Так что, вместо указаний "не надо писать", лучше просто поправить, иногда коротко поясняя в чем ошибка. И тот, кто читает будет знать, что тут не все в порядке, и пишуший учится.
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Апреля 18, 2005, 15:15
Цитата: RawonaM
Я поддерживаю Гуслава. Языки учат на практике и на ошибках, а не по закрепленному материалу. Так что, вместо указаний "не надо писать", лучше просто поправить, иногда коротко поясняя в чем ошибка. И тот, кто читает будет знать, что тут не все в порядке, и пишуший учится.

Всему есть предел. Хотя я могу понять, что иногда человеку хочется говорить на каком-то языке так сильно, что он готов генерировать неразборчивые винегретические тексты, внушая себе, что именно на том самом языке он и говорит, но не могу этого оправдать применительно к публичным местам.

Начинающему нужен учитель или учебник, а лучше – и то, и другое. В открытой части данной темы никто не взял на себя роль учителя Гуслава.

P.S. Некоторые замечания Гуславу были процитированы с другого – сербского – форума. Они, собственно, те же.
Название: Сербский
Отправлено: Emi от Апреля 18, 2005, 18:39
Цитата: Amateur
Ab ovo.


Ad ovo.

Amateur, вы же сами акцентируете внимание: "публичных местах", но вто же время шпыняете новичков, будто они находятся на вшей личной территории.
Название: Сербский
Отправлено: Евгений от Апреля 18, 2005, 20:13
Цитата: Emi (http://viewtopic.php?p=39617#39617)
Ad ovo.

Новая версия латинской фразы? :D

[ad требует аккузатива, чтоб Вы знали]
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Апреля 18, 2005, 20:18
Цитата: Emi
Цитата: Amateur
Ab ovo.
Ad ovo.

Если уж ad, то тогда ad ovum.
Я имел в виду поговорку “ab ovo usque ad mala”.
Цитата: Emi
Amateur, вы же сами акцентируете внимание: "публичных местах", но вто же время шпыняете новичков, будто они находятся на вшей личной территории.

Ничего страшного я с “новичками” ;--) не делаю. А Вас в будущем скорее всего буду просто игнорировать.

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

Цитата: Евгений
Цитата: Emi (http://viewtopic.php?p=39617#39617)
Ad ovo.
Новая версия латинской фразы? :D

Евгений, я набрал это ad ovo в гугле и ужаснулся! ;--)
Название: Сербский
Отправлено: Евгений от Апреля 18, 2005, 20:19
Цитата: Amateur (http://viewtopic.php?p=39635#39635)
Евгений, я набрал это ad ovo в гугле и ужаснулся!

Не стану и пробовать... :? :lol:
Название: Сербский
Отправлено: Гуслав от Апреля 18, 2005, 20:27
А вас, товарищ Аматеур, никто и не просит быть учителем, а просто поправлять ошибки. А насчет учителей, то у нас в Томске я лично не знаю ни одного, да и вообще вряд ли есть. А учебников и тем паче!!!!!!!:( Да что там учебников - туристических разговорников даже нету!!!! Сам все книжные магазины города объездил - НЕМА!:dunno:
 Ну а вообще-то я здесь помощи ожидал, думал будет как лучше, а получилось как всегда :roll:
Название: Сербский
Отправлено: sergo_rus от Мая 23, 2005, 06:05
Цитата: Гуслав
А насчет учителей, то у нас в Томске я лично не знаю ни одного, да и вообще вряд ли есть. А учебников и тем паче!!!!!!!:( Да что там учебников - туристических разговорников даже нету!!!! Сам все книжные магазины города объездил - НЕМА!

Поздрав из Томска :)

Плохо искал :) Разговорники и словари сербско-русские и сербскохорватско-русские разговорники есть в Томске. Словаря Толстого правда не видел, а у меня он есть, куплен в Москве (мне подарен...)
Есть еще и македонско-русский словарь (в ДК). Вобщем-то отличный, если бы не косяк внутри книги - несколко тетрадок перепутаны местами. Цену скидывать не захотели, вот и лежит книга уже больше года :)
У меня есть самоучитель для начинающих Ивановой. Впрочем он есть и в интернете: http://roman-dushkin.narod.ru/projects/srpski/index.html

Насчет учителей в Томске не знаю, хотя возможно и есть в университетах. Другое дело, что сербский не преподают у нас. Из современных славянских у нас, насколько я знаю, только польский (в ТГПУ) и чешский (ТГУ).
Сербский язык преподают в Кемерово (КемГУ) и Красноярске вроде тоже. Это из ближайших сибирских городов.

Пора нам общаться, раз в Томске есть желающие знать сербский язык.
Так что пиши. Ракии (настоящей, сербской) вместе употребим :)
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Июня 10, 2005, 00:38
Здраво још једном :) А ја ћу ићи у јесен у Нови Сад :)
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Июня 10, 2005, 00:46
Цитата: Aramis
Здраво још једном :) А ја ћу ићи у јесен у Нови Сад :)

Поздрав!
Значи имаш још времена да савладаш мађарски јер онамо српски говоре само стручњаци на Универзитету и у Матици Српској. :mrgreen:
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Июня 10, 2005, 00:48
Цитата: Amateur (http://viewtopic.php?p=45684#45684)
Значи имаш још времена да савладаш мађарски јер онамо српски говоре само стручњаци на Универзитету и у Матици Српској.


Значи ћу говорити само на Универзитету и у Матици, зато што мађарски нећу учити НИКАД :mrgreen:
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Июня 10, 2005, 05:46
А шта није у реду са мађарским?
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Июня 10, 2005, 09:48
Цитата: GayleSaver (http://viewtopic.php?p=45692#45692)
А шта није у реду са мађарским?


По мом мишљењу, сложан је, није леп и никад ми неће користити у животу (осим ове прилике) :)
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Июня 10, 2005, 11:11
Цитата: Aramis
По мом мишљењу, сложан је, није леп и никад ми неће користити у животу (осим ове прилике) :)

сложан (срп.) = согласный, совместный... (рус.) :?
СССС 8)

Као што сам и раније рекао, није мађарски тако тежак, и мени је доста милозвучан, али... нема језика који бих у ствари користио у животу, осим руског, због чега ни мађарског не знам. :_1_12
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Июня 10, 2005, 12:08
Цитата: Amateur (http://viewtopic.php?p=45703#45703)
сложан (срп.) = согласный, совместный... (рус.)  
СССС  


Хвала, требало је "тежак".

Цитата: Amateur (http://viewtopic.php?p=45703#45703)
због чега ни мађарског не знам.


И ја не знам и нећу :)
Название: Сербский
Отправлено: Drunkie от Июня 10, 2005, 13:51
Цитата: Amateur

Значи имаш још времена да савладаш мађарски јер онамо српски говоре само стручњаци на Универзитету и у Матици Српској. :mrgreen:

Jel zaista Vojvodina baš toliko mađarska? Bio sam siguran da su Mađari ipak manjina i u celoj Srbiji pa i u Vojvodini.
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Июня 10, 2005, 14:38
Цитата: Drunkie
Цитата: Amateur

Значи имаш још времена да савладаш мађарски јер онамо српски говоре само стручњаци на Универзитету и у Матици Српској. :mrgreen:

Jel zaista Vojvodina baš toliko mađarska? Bio sam siguran da su Mađari ipak manjina i u celoj Srbiji pa i u Vojvodini.

Не знам колико има процената Мађара у Војводини, па није ни битна та моја реченица, већ је битан онај смајлић. :_1_12
Название: Сербский
Отправлено: Aramis от Июня 13, 2005, 00:01
Знате ли, да ли ћу наћи у Србији књигу Сима Матавуља "Бакоња фра-Брне" и колико може коштати?
Название: Сербский
Отправлено: Improper от Августа 2, 2005, 22:03
Цитата: Леонид
Многи сматраjу да на подручjу бивше Jугославиjе створио би се jедан народ, ако би не постоjале верске разлике, коjе оделиле католика Хрвата и Муслимана од Срба.


To je stvarno uproštenje pitanja koji se vraćaju u okviru Jugoslavije, Leonide.  Dubljina ovih "vjerskih razlika" nije za potcjenjavanje.  Da ti dovedem kao naročiti primjer (i kontrast) jednu drugu sliku, pomisli za trenutak na Makedonaca i Bugara.  Ti stari magarčeta će i naprijed jedan drugoga izbijati glavom; no nikad neće im ni pasti na pamet da ratuju.  I ovo je razumljivo, jer - za što bi ratovali?  Vatri potrebne su ulje i iskra, ali bez petrola niti jedno niti drugo neće stvoriti vatru.  Jedan dio petrola je glad i bjednost, drugi opet -- vruća krv (koje, uostalom, tim narodima dostaje).
Название: Сербский
Отправлено: LG от Октября 12, 2005, 04:30
Здраво. Ја сам нов у форуму и у српском језику. Пробам читати (са речником) српски вицеви  да се привикнем на српске речи и на синтаксису. Али веома често видим речи, које не можем да разумем на русском. Да ли неко може да ми објасњава што значе "бар" и "па"? Захвалим свих много.
Название: Сербский
Отправлено: Drunkie от Октября 12, 2005, 11:20
'Bar' znaci "по крайней мере" - Ostanite ovde bar nekoliko sati.
'Pa' znaci 'ну' - Pa ja nista ne znam o tome.
Vicevi su sigurno jedan od najboljih nacina da se upoznavas sa jezikom :)
Название: Сербский
Отправлено: Жертва сатрапа от Октября 13, 2005, 00:07
Бар <- барем значи „по крайней мере, хотя бы” и сл.
Па значи „но, однако; затем”.
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Октября 14, 2005, 08:32
Цитата: Drunkie
'Bar' znaci "по крайней мере" - Ostanite ovde bar nekoliko sati.
'Pa' znaci 'ну' - Pa ja nista ne znam o tome.
Vicevi su sigurno jedan od najboljih nacina da se upoznavas sa jezikom :)

Malo tačnije, ja ti bih prijeveo "pa" kao slabi ruski veznik "да".  Vicevi to jesu, ukoliko zaista služe toj svrsi, a ne nečemu drugome.  Osim toga, budite oprezni: vicevi dodaju još jedan stupanj teškosti razumjevanju jezika.

Добавлено спустя 25 минут:

 
Цитата: LG
Здраво. Ја сам нов у форуму и у српском језику. Пробам читати (са речником) српски вицеви  да се привикнем на српске речи и на синтаксису. Али веома често видим речи, које не можем да разумем на русском. Да ли неко може да ми објасњава што значе "бар" и "па"? Захвалим свих много.


"Probam čitati uz pomoć riječnika srpske viceve, da bih se naviknuo na srpsku rijeć i sintaksu.  Ali dosta često srećam rijeći koje ne mogu razumijeti (odn. da razumijem).  Može li netko mi objasniti što (odn. šta) znače "bar" i "pa"?"  Zadnju bih riječenicu preveo kao prosto "Hvala svim lijepa".

Međutim, "pa" je, kao što sam rekao, slabi veznik, dok "bar" (ili "barem"), kao što su rekli ostali, znači "u najmanju ruku":  

Ne idi još.  Ostani barem do jutra.
Название: Сербский
Отправлено: LG от Октября 14, 2005, 18:26
хвала свим на вашим одговорима. Читам вицеве зато што ми треба разговорна лексика, да бих разумео (хвала, GayleSavere) и могао разговорати са "живима" људима. За све друго имам радио и BBC News :). Али због тога, што нисам јак у српској граматици, морам да  проводим сате и сате на речницима. Врло се надам да *не буду считаться хамом без всяких понятий о приличиях, еслм периодически буду обращаться за справками-советами.
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Октября 14, 2005, 21:50
Цитата: LG
хвала свим на вашим одговорима. Читам вицеве зато што ми треба разговорна лексика, да бих разумео (хвала, GayleSavere) и могао разговорати са "живима" људима. За све друго имам радио и BBC News :). Али због тога, што нисам јак у српској граматици, морам да  проводим сате и сате на речницима. Врло се надам да *не буду считаться хамом без всяких понятий о приличиях, еслм периодически буду обращаться за справками-советами.


Pa naravno da nećete.  Svi smo mi, naravno, bili gdje jeste, barem za određen rok.  

"Citam viceve...zato što meni je potreban razgovorni (možda: svakodnevni?) skup rijeći (mislim), a htio bih razgovarati sa živim ljudima.  Za sve ostalo imam radio i BBC News.  Ali zato što (bez zareza) ne mi ide lako srpska gramatika, moram provoditi sat za satom sa riječnicima.  Mnogo se nadam da neću ispasti beztaktnim prostakom i kad bih se vam s vrijemena na vrijeme obraćao po savjete i informacije."
Название: Сербский
Отправлено: LG от Октября 15, 2005, 06:15
Нема у српском језику рећ "лексика"?
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Октября 15, 2005, 08:49
Sigurno da ima.  Ne znam je li u tom tocno obliku.  Izvinite.

Добавлено спустя 1 час 40 минут 30 секунд:

 Očito ove rijeci srpskiodnosnohrvatski nema.  U mom riječniku piše "leksički fond, riječnik"
Название: Сербский
Отправлено: IVICAB от Октября 16, 2005, 02:24
Свака вам част на труду који улажете да би сте савладали српски.
Название: Сербский
Отправлено: LG от Октября 18, 2005, 05:17
Здраво свим.
Не могу да нађим на интернету српско-руски речник. Имам само енглеске и немачке  ресурсе. Понекад разумем општи смисао, али не могу да нађим тачно превођење.
Шта значе српски "га" (ајд ми га само...(не даћу сву фразу, зато што је мало вулгарна :mrgreen:)) и "бре"?
Како буде, молим, на српском руски "сам", "мало" и "немного"?
Хвала свим лепа
Название: Сербский
Отправлено: LG от Октября 18, 2005, 05:55
Гледајте што сам нашао на Нету:

                         DO VIDJENJA DRUZE, DO VIDJENJA!
                         U ZIVOTU IMA MNOGO ZALA:
                         SVAKI KORAK PRATI NOVA PATNJA,
                         NA OVOM SVIJETU SRECE NEMAM JA.

                         DO VIDJENJA! TIHO GASNU SVIJECE
                         PRED MOJ PUT U MRAK I VJECNI SAN.
                         CITAM ZIVOT CEKAH MALO SRECE,
                         AL` U NOCI IPAK OSTAH SAM...
                         
                         DO VIDJENJA, BEZ STISKA, BEZ RIJECI:
                         CEMU BOL I VRELIH SUZA Z`AR?
                         ZA NAS NIJE NISTA NOVO MRIJETI,
                         NI SAM ZIVOT NIJE NOVA STVAR!  

Било је написано на сајту (?, локацији?) "Sergej Jesenjin". Али ово није Јесенјин?! Зар не? Јесенјин нема такве рече?! Или има друга версија ове песме?
Название: Сербский
Отправлено: Тхоломео от Октября 18, 2005, 14:03
Цитата: LG (http://viewtopic.php?p=59305#59305)
Шта значе српски "га" (ајд ми га само...(не даћу сву фразу, зато што је мало вулгарна )) и "бре"?
Како буде, молим, на српском руски "сам", "мало" и "немного"?
Хвала свим лепа


Га=его
Бре=ну
------------
Сам=сам
мало=мало
немного=мало

Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:

 
Цитата: LG (http://viewtopic.php?p=59305#59305)
Понекад разумем општи смисао, али не могу да нађим тачно превођење.

Такође. Но ja чак покушавам да дружим се с српскими девоjками=)))))))))))
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Октября 20, 2005, 01:54
Цитата: LG
Здраво свим.
Не могу да нађем (одн. наћи) на интернету српско-руски речник. Имам само енглеске и немачке  ресурсе. Временима разумем општи смисао, али не могу да нађем тачан пријевод.
Шта значе српско "га" (ајд ми га само...(нећу дати сву фразу, јер мало је вулгарна :mrgreen:)) и "бре"?
Како ће бити, молим, на српском руски изрази "сам", "мало" и "немного"?
Хвала свим лепа


Добавлено спустя 19 часов 7 минут 33 секунды:

 Još nešto.  "Zdravo svima".  Nastavka "a" služi kod nominalisiranih pridjeva i pridjevskih zamjenica za označenje nominalnosti.

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

 Pa svako uduženje javlja se tako:  "Ja govorim na hrvatskome".
Название: Сербский
Отправлено: Койво от Октября 20, 2005, 04:37
GayleSaver, Хвала на исправаку.
кака је разлика између "преводом" и "превеђењем"?

Цитировать

мало=мало
немного=мало


Да ли ово значе да нема у српском разлика између "мало" и "немного"? Па како бисте рекали на српскоме (GayleSaver, ?:dunno:) "Я говорю немного по сербски"? Говорим мало српски? Дакле не могу да радим разлику између "мало денег" и "немного денег"?

Цитировать
Сам=сам

Ја сам сам дошао?
Ja сам сам себи господар?

Да ли нико није читао Јесењиново "Писмо другу"?
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Октября 20, 2005, 06:23
Цитата: Койво
GayleSaver, Хвала на поправци.
каква је разлика између "преводом" и "превеђењем"?Превођење је рад (одн. дјело).  Превод је резултат овога дјела.

Цитировать

Цитировать

мало=мало
немного=мало


Да ли ово значе да у српском не постоjи разлике између "мало" и "немного"?

Чини ми се да је овдје свакако питање неподударања парадигма.  Оно што сте управо хтјели рећи на српском или хрватском мора бити: "не говорим много српски," или још боље "не говорим врло добро српски" (али: "не познајем много српских ријећи").  Ово је, уосталом, потпуно логично -- зар не?  Како бисте претпоставили да се "немного" појавило у нашем језику?  :)

Цитировать
Па како бисте рекли на српскоме "Я говорю немного по сербски"? Говорим мало српски? Дакле не могу да правим разлику између "мало денег" и "немного денег"?

Цитировать
Сам=сам

Ја сам сам дошао?
Ja сам сам себи господар?


Ја сам саам дошао, дакле.  Са дугим "а".

Цитировать

Зар нико није читао Јесењиново "Писмо другу"?
Название: Сербский
Отправлено: Жертва сатрапа от Октября 20, 2005, 12:57
Цитата: GayleSaver
Како бисте претпоставили да се "немного" појавило у нашем језику?  :)

Када говоримо или пишемо српски, наш језик увек значи неку штокавштину. :P
Название: Сербский
Отправлено: danijela от Октября 21, 2005, 00:01
Cao      ;--)
Ja sam nova na ovom forumu,inace sam srpkinja i volela bih da naucim par ruskih reci......veliki pozdrav svima !!!!!!!!!!!!!!
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Октября 21, 2005, 00:12
Цитата: Жертва сатрапа
Цитата: GayleSaver
Како бисте претпоставили да се "немного" појавило у нашем језику?  :)

Када говоримо или пишемо српски, наш језик увек значи неку штокавштину. :P


Нисам то знао.  Али сви су ме разумјели?

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

 
Цитата: danijela
Cao      ;--)
Ja sam nova na ovom forumu,inace sam srpkinja i volela bih da naucim par ruskih reci......veliki pozdrav svima !!!!!!!!!!!!!!

Најбољи начин за то биће читање, наравно.  Али свакако је потребна и основа.  Знате ли ишта руског?
Название: Сербский
Отправлено: danijela от Октября 21, 2005, 00:18
Paaaaaaaaaaaaa :roll:

Sasvim malo znam...slabo govorim i jos slabije pisem ali posto ipak ima dosta slicnosti sa srpskom jezikom onda se vec nekako i snalazim.
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Октября 21, 2005, 01:51
http://www.lib.ru
:D
Название: Сербский
Отправлено: danijela от Октября 21, 2005, 01:55
GayleSaver

zasto se ne otvara sajt?:dunno:
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Октября 21, 2005, 06:44
O, to je lose.  

Vidjecu.
Название: Сербский
Отправлено: Койво от Октября 21, 2005, 15:07
Цитировать
slabo govorim i jos slabije pisem

Мислим да нашао сам српски аналог руског "немного"!
:mrgreen:
Цитировать
zasto se ne otvara sajt?

Ово је још један литерарни сајт
http://www.litportal.ru/

Цитировать
Како бисте претпоставили да се "немного" појавило у нашем језику?

Не знам како се појавило руско "немного", али основа разлика између "мало" и "немного":
"мало" - глобална оцена песимистична: не доста, умало нема => не дам;
"немного" - глобална оцена је оптимистична, мало већ има => дам
Название: Сербский
Отправлено: Жертва сатрапа от Октября 22, 2005, 00:28
Цитата: Койво
Цитировать
slabo govorim i jos slabije pisem

Мислим да нашао сам српски аналог руског "немного"!:mrgreen:

слабо – обычно значит „плохо”.
– Како си? – Слабо... (– Как дела? – Ничего хорошего... )

Цитата: Койво
Ово је још један литерарни сајт

Ево још један књижевни портал.
Название: Сербский
Отправлено: danijela от Октября 22, 2005, 01:12
hej narode,a da li neko zna gde mogu da nabavim knijge ili CD-DVD,kako bih brze naucila ruski jezik?
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Октября 22, 2005, 08:06
Podsetila si me na onu strašnu pjesmu Marko Thompsona.  Čuo sam je na slovenačkom programu i svaki se put javlja u pamćenju.
Название: Сербский
Отправлено: danijela от Октября 22, 2005, 17:48
:mrgreen:
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Октября 23, 2005, 02:06
A zasto on to pjeva?  Ima li ova rijec ikakav poseban znacaj?  Ili ima isti znacaj kao i kod nas -- Titov komunizam?

Добавлено спустя 6 часов 37 минут 3 секунды:

 Naravno, komunizam nas nije bio Titov.  ;)
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Ноября 27, 2005, 18:07
Здраво, народе
Да ли неко зна, где могу наћи "12 месеца" на српскома?
Знате ли да ово није руска бајка већ словaчка? :o
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Декабря 22, 2005, 05:05
Не знам да ли неко чита овај топик, за сваки случај поставим моје питање : како делате разлику између "другой" и "второй"?  Има ли уопште нека разлика у српскоме?
Название: Re: Сербский
Отправлено: Drunkie от Декабря 22, 2005, 10:34
Naravno da se ovaj topik čita.
Koliko ja razumem, u većini slučajeva razlika izmedju "другой" i "второй" se ne pravi jer nije zaista bitna. Ako želiš da naglasiš "другой" misleći na "не такой", možeš iskoristiti reč "drugačiji".
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Декабря 23, 2005, 03:13
хвала
Название: Re: Сербский
Отправлено: Гостин от Декабря 23, 2005, 03:18
хавала
Ко и кого? :D
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Декабря 23, 2005, 03:22
хавала
Ко и кого? :D
[...]звињавам се :wall:
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Января 11, 2006, 15:03
Salve, народе
Да ли неко може ми превести фразу "daljina je kazna"? Не могу да разумем где је овде предикат, а где предмет.
Још једно питање:  веома често сам чуо (и видео) "ко" уместо "као". Да ли је "ко" кратка (разговорна?) форма од "као"? Или оне имају неку разлику? Или нисам нешта разумео?
Название: Re: Сербский
Отправлено: Drunkie от Января 11, 2006, 15:23
Ne bih znao šta je "predikat" ili "predmet"  :???
Na to neki pravi stručnjak mora da odgovori :)
Što se tiće tvoje fraze, bolje bi bilo da se prevede uz širi tekst.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Января 11, 2006, 15:53
Немам правог страчњака. That s the problem!  :wall:
Пуна фраза је "Даљина је казна када ниси со мном".
Предикат = сказуемое
Предмет  = подлежащее
Название: Re: Сербский
Отправлено: Amateur от Января 11, 2006, 16:09
Немам правог страчњака. That s the problem!  :wall:
Пуна фраза је "Даљина је казна када ниси са мном".
Предикат = сказуемое
Предмет  = подлежащее
Даљина - субјекат
је казна - предикат
Превод: «Даль – это наказание, когда тебя нет со мной.»

Таква би се питања боље ставила на темама у одсеку «Славянские языки» или «Переводы и помощь по языкам».
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Января 11, 2006, 16:10
У говорном језику као има скраћен облик к’о.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Drunkie от Января 11, 2006, 16:46
Превод: «Даль – это наказание, когда тебя нет со мной.»
:yes:
Uvek bi trebalo da pokažete ćitavu frazu ukoliko želite da se ona pravilno prevede.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Drunkie от Января 11, 2006, 16:49
сказуемое ... подлежащее
Ne znam ni šta su ovi, jer nisam baš dobar gramatičar.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Января 11, 2006, 16:52
Захвалим свима
"Ниско тућим челом  :green:"
Љубим у пете  :E:
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Февраля 3, 2006, 03:41
Салве свима
Ако сам тачно разумео, сви „форумчани“ српског форума отишали су у хрватски топик.  :wall: Или нико у овом форуму не размисли (себе?) да говоре српски? Хтео бих мало „практиковати“ српски, јер не знам са ким.  :donno:
Название: Re: Сербский
Отправлено: Drunkie от Февраля 3, 2006, 10:09
Ja ovde govorim srpski, ali ne vidi se ovde baš mnogo Srba, što nije dobro, jer ako se želiš vežbati u nekom jeziku mnogo bi bilo bolje da ga vežbaš sa maternjim govornicima.
Ipak, ako možeš da ponudiš neku temu, hoću ti da odgovorim.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Февраля 3, 2006, 17:00
Drunkie
Није ми могућно говорити са правим Србима пошто знам слабо језик (иначе нашао бих један српски форум). Предпостављам да би знали моји говорници руски, да би могли ми помоћи или објаснити ствари које не разумем.
Одакле знаш српски, Drunkie? Никада нисам мислио да има у Руссији (Украјини) лjуда који се интересирају за српски језик осим славис(a?! :o)та и полиглота.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Drunkie от Февраля 4, 2006, 10:21
Ja sam bio jednom na odmoru u SCG te baš mi se dopala njihova rakija i mešano meso. Dakle, našao sam jedan srpski restoran i u Kijevu da i ovde jedem mešano meso i pijem rakiju, pa onda i odlučio sam da ću naučiti i njihov jezik. Šalim se.
Nisam ni slavista, niti poliglot. Ima ljudi i u Ukrajini, i u Rusiji, kojih zaminuje region Balkana te jezici. Svakako ludih puno ljudi, pa ima i takvih :)
Название: Re: Сербский
Отправлено: Drunkie от Февраля 4, 2006, 10:38
Dakle, što se tiće srpskog jezika, posebno gramatike, ipak nisam ja najbolji čovek za odgovore koje tražiš, jer ja skoro uopšte ne učim i ne znam gramatiku. Smatram da lično za mene je bolje da se upoznavam sa jezikom na jednom inuitivnom nivou. Sigurno da puno grešim, ali tako mi je mnogo bolje čak i efikasnije nego kroz učenje dosadnih gramatičkih propisa.
Nikad ne pitam "zašto" se nešto kaže tako, već samo pitam "kako" se kaže.
Название: Сербский
Отправлено: Койво от Февраля 5, 2006, 05:11
Е, човече. Изгледа ми, да  „мутирајеш“: ниси ти се звао Drunky[…]? :green:

Nikad ne pitam "zašto" se nešto kaže tako, već samo pitam "kako" se kaže.

Ово је точно мој проблем! Не могу (и нећу) да кажем ништа док не знам зашто морам говорити тако, а не инако. (Мислим да је то једна болест). Претпостављам увек бити сигуран, да је тачно све што рећим. Нисам полиглот, нити лингвиста, јер обожавам језике, због тога увек хоћу их разумети, а не само говорити. Као последица: нити говорим, нити разумем.  :E:
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Февраля 5, 2006, 19:27
ниси ти се звао Drunky[…]?
Jesam.
Не могу (и нећу) да кажем ништа док не знам зашто морам говорити тако, а не инако. (Мислим да је то једна болест).
Nije to bolest. Ali ja mislim da premnogo ljudi se tako plaše da kažu nešto pogrešno što uopšte ništa ne kažu. Smatram da je bolje kazati pogrešno nego uopšte ne kazati. Greške su okej. Ne greši samo onaj ko ništa ne radi.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Февраля 7, 2006, 05:18
Radley
Твој правац учења је добар, када има неко са киме можеш да говориш. Говорим о "живој коммуникацији" ( :UU: ), нити о форумима, нити о ћ/чатовима. Али када немаш никога, мораш "штудирати" граматике, седети на овом форуму и слушати "весте из Лондона"   :E:. Али свакако, мислим да је ово бољије од када нема Инета. За глобалну мрежу!  :UU:
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Февраля 7, 2006, 20:15
Ja isto tako nemam zivog Srbina, ili bolje Srpkinje :) da bi sa njima pracio srpski. Isto tako citam clanke na mrezi i slusam vesti, samo da ih vise slusam iz Prage i Beograda nego iz Londona, pa i takodje komuniciram sa nekim finim osobama preko ICQa. Mreza svima mnogo pomaze ko zeli da nesto nauci, istina.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Февраля 8, 2006, 06:02
Jeси потпунo прав, Radley. Хтео бих и ја да имам једну српску другарицу, да бисмо заједно вежбали "српску мову" :green:. Шта слушаш у Београду? Б92? Једном пробао сам да слушам "Пешчаник" - нисам разумео ниједну реч! Стога претпостављам "бибисијеве дописнике".

Да ли волиш српску музику? Мислим да је мало арапско-источна  :??? Нашао сам јуче један "југословенски" форум с огромним бројем "југословенских" "мп3'а" ( :green:) Приметио сам да свe савремене песме са балканским (које назвао сам "арапско-источни") мотивима су класирани као "народна музика", a сав "техно-поп" - као "забавна музика" (добар назив за "попсу"  :E:). Њихова "народна музика" ми се свиђа  :up:
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Февраля 8, 2006, 11:17
"Peščanik" je jedna moja najomiljena emisija, baš je cinična :) Mada ne tako često je slušam, jer preduuuga je, pa i ponekad prekomplikovana za mene. Mnogo je korisnije kad je slušam uz oštampani prepis emisije - puno je lakše za razumevanje. Ali ipak najčešče slušam Radio Slobodna Evropa.
Gde se nalazi taj forum sa ogromnim brojem MP3-a?
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Февраля 9, 2006, 21:46
Gde se nalazi taj forum sa ogromnim brojem MP3-a?

Ово је адреса мог форума: http://www.drugi-svijet.at/

http://www.danas.org/ - да ли је то адреса Слободне Европе? Не могу да нађем везу на "живу дифузију". Да ли је могућно слушати њене емисјие уживо?
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Февраля 10, 2006, 10:09
http://www.danas.org/ - да ли је то адреса Слободне Европе?
Jeste.
Да ли је могућно слушати њене емисјие уживо?
Ne slušam ovo radio uživo, već normalno prebacivam fajlove na svoj MP3 plejer pa onda slušam.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Февраля 11, 2006, 07:29
зањимлив назив је нашла  Слободна Европа за српски и хрватски - Југословенски!  :=
Название: Re: Сербский
Отправлено: GS от Февраля 20, 2006, 19:42
"Peščanik" je jedna moja najomiljena emisija, baš je cinična :) Mada ne tako često je slušam, jer preduuuga je, pa i ponekad prekomplikovana za mene. Mnogo je korisnije kad je slušam uz oštampani prepis emisije - puno je lakše za razumevanje. Ali ipak najčešče slušam Radio Slobodna Evropa.
Gde se nalazi taj forum sa ogromnim brojem MP3-a?

Jok!  Radio Slobodna Evropa, jel.

I sto tebe na Radiju Slobodna Evropa bas zanima?  ;)

Eto...jesi li jos gledao TV liberty?

Covjek uvijek misli da je njemu najgore, eh, Drunkie?  :)  Gruzija je raj u usporedbi s Bosnom.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Февраля 21, 2006, 14:26
I sto tebe na Radiju Slobodna Evropa bas zanima?
Ne bih rekao da nešto baš mene zanima, nego je skoro jedinstveni izvor informacije kojem imam normalan pristup. Uostalom, nije ni loše radio  ;up:
Eto...jesi li jos gledao TV liberty?
Nisam. Nisam ni znao da postoji takva televizija. U Ukrajini sam. Nisam baš puno informisan koje su TV-stanice kod vas.
Covjek uvijek misli da je njemu najgore, eh, Drunkie? Gruzija je raj u usporedbi s Bosnom
Ne mislim da mi je najgore. Možda nije nama tu u Ukrajini jako dobro, ali ipak sigurno da je bolje nego mnogima, recimo, u Africi  ::)
Što se tiče Gruzije ili Bosne, ne mogu ništa da kažem, jer nisam putovao ni u jednu niti u drugu.
Название: Сербский
Отправлено: Just me от Марта 10, 2006, 13:53
Pozdrav!
Odavno sam citala ovaj forum, onda sam odlucila da se registrujem. Volim strane jezike, narocito srpski. Samo se meni cini da retko posecuju ovu temu, zasto je tako? Zar je bolje da svi se provode u hrvatskoj temi? Ja sam pre za srpski! :-\
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Марта 10, 2006, 14:11
Čimi mi se da najveći problem ovde je ono što tu nema Srba.
Ipak, dobrodošla si :)
Название: Сербский
Отправлено: Just me от Марта 10, 2006, 15:50
Ma nemoj da to kazes, naprimer meni je interesantno da citam ono sto se tu pise, i nema veze da mi mismo Srbi! Uzgred budi receno, a gde su svi Srbi? U hrvatskoj temi? Bas je zanimljivo! ;)
Ako zelis da se druzis sa Srbima, ja bih savetovala da posetis neki srpski sajt za e-druzinje! Nekada sam cesto posecala sajt ljubavni-sastanak.com, veruj mi, Srba tamo ima puno. Lako ces naci neku Srpkinju za dopisivanje! Kako se kaze, i vredno je i ukusno! Zelim uspeha i nemoj da se sekiras, ako Srba tu nema, znaci da negde u drugom mesto njih mora da bude puno! ;D
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Марта 10, 2006, 16:08
Srba tu uopšte nema. Ni u ovoj temi, niti u hrvatskoj. Zašto - ne bih znao.
Naravno da posetiću taj "LJubavni-sastanak" - baš ima privlačan naslov. Samo da oženjen sam, ali nema veze - žena mi ne razume srpski :)
Название: Сербский
Отправлено: Just me от Марта 10, 2006, 16:29
Joj, ne predlazem nesto bezobrazno, :??? samo je to mesto gde ima Srba, bilo zena, bilo muskarca. Al' naziv je malo izazovan, provocira misli da idu na drugu stranu. Jednostavno, ako tebi nedostaje Srba, to je najbolji nacin da se s njima upoznas, jeste! ;-) I da vezbas svoj i bez toga dobar srpski! ;D
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Марта 10, 2006, 17:31
Samo sam šalio se, naravno :)
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Марта 13, 2006, 10:30
Kako smo bas fini.

EJ LJUDI

MILOSEVIC UMRO

Zivota mi moga.

Ko-men-ta-ri-je?????

aloooo
Название: Re: Сербский
Отправлено: Amerikanac от Марта 13, 2006, 12:58
Tudjman je takodje umro.
Izetbegovic umro.
Cak je Rugova umro.
Pa i Kuk je umro.
Cekamo na smrt Klintona, Blera, Olbrajtove i ostalih.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Марта 13, 2006, 13:12
Ne bih to zaista uopšte komentarisao. Preosetljiva tema je. Šta god rekao bih, biće onih koji hoće "evo četnika" :)
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Марта 13, 2006, 18:52
Интересантне су реакције Дељ Понте и српске владе. Једна говоре да ни се каје да  му није дозволила  иђи у Москву. Друга угрожава да хапси његову породицу ако она долази до Београду. Рекали су јуче у "Вестима" да је Милошевићева  смрт највиши степен његова непрепознавања Хашког трубунала.  Слажем се са нима
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Марта 13, 2006, 19:42
Opet vama da ispricam?

Znam srpkinju koju Milosevicevi ljudi su ostavili bez upotrebljivih nogu.  Imala je deset godina.

Deset godina.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Марта 13, 2006, 20:43
Boga mi dragoga.

Nitko, a ma bash nitko osim nas vezanih u Rusiju ne vidi kontroverzu u ovome, Drunkie.  Ako neki ludjaci koji ne znaju cinjenica zovu Milosevica junakom, to mene ne dira.  Pa bogami -- SRBI su podjeleni zidom pol na pol sto se njega tice.  O drugim njegovim prijateljima i drugovima iz okoline vec da ne govorim.   A ruski mediji prave iz ovoga kontroverzu...

shoot.
Название: Сербский
Отправлено: sidr от Марта 13, 2006, 22:44
GayServer večno provocira i špijunira.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Марта 14, 2006, 01:47
Hvala vam.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Марта 14, 2006, 01:54
Ja provociram.  Vi izazivate moralnu dvojbenost oko milosevica a ja provociram.

Daaaa....cudni pogled na stvari, nista ne mogu reci.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Марта 14, 2006, 01:59
Интересантне су реакције Дељ Понте и српске владе. Једна говоре да ни се каје да  му није дозволила  иђи у Москву. Друга угрожава да хапси његову породицу ако она долази до Београду. Рекали су јуче у "Вестима" да је Милошевићева  смрт највиши степен његова непрепознавања Хашког трубунала.  Слажем се са нима

Nemoj se pravit na naivnoga.  Milosevicevu porodicu traze vec dugo vremena.  Sto bi for God's sake Miloseviceva smrt promjenila u vezi s tim?  Da su oni postali zrtve?  Da im mora biti prebaceno sve sto oni radili kad su sudjelivali s njim i sluzili mu desnom rukom?  Daj pusti sad.  A znas ti zasto je Milosevic htio ici u Moskvu?  Pomisli!  Znas prekrasno ruske "zamashke", i znas prekrasno da je Milosevicu bilo dovoljno reci jednu rijec a da bi ostao u Moskvi.  Ostavimo sad sto bi se desilo ako bi on tamo kod vas umro, a to bi se sigurno dogodilo, jer priroda ne caka.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Марта 14, 2006, 03:13
Ja provociram.  Vi izazivate moralnu dvojbenost oko milosevica a ja provociram.

Daaaa....cudni pogled na stvari, nista ne mogu reci.

Izvinite.  Ovo je licemjernost od moje strane.

Pomjesao sam ja vas s ruskom javnoscu.
Название: Сербский
Отправлено: Just me от Марта 14, 2006, 06:37
 Neverovatno svi su odmah zaboravili na pticiji virus, sad je Miloseviceva smrt broj 1! Sve se vise komplikuje situacija oko Miloseviceve sahrane i njegove smrti, niko ne zna tacno gde ce ga sahraniti, u Srbiji ili u Moskvi, gde ce ga sahraniti njegova porodica, napravljen je takav haos oko toga, svi samo pricaju o tome, na tv samo se svadjaju politicari, svi misle da su u pravu, neki ga napadajui a neki podrzavaju, Srbija je ponovo podeljenja izmedju sve zbog glupih politicara, mnogi su plakali zbog njegove smrti, mozda ce sadasnja Vlada Srbija da padne, izgubi vecinu glasova u Parlamentu, jer stranka Milosevica SPS podrzava sadasnju Vladu, ako ne budu dozvolili da ga sahrane u Srbiji sa svim pocastima jednog predsednika, onda je nece podrzati, njegovoj porodici je zabranjeno da dodje u Srbiju, njegovom sinu je skoro skinuta optuznica za pokusaj ubistva aktivista jedne politicke stranke, jednog je hteo da isece motornom testerom, njegov sin, Marko, on sada sivi u Rusiji, pobegao je pre 5 godina, njegova zena je u Srbiji, majka Mira, kao i Milosevicev brat su u Moskvi, protiv Mire je podignuta optuznica za mnogo dela, tako da ako bude dosla u Srbiju bice uhapsena, sutra ce Vrhovni sud Srbije da raspavlja o pomilovanju ili aboliciji, predsednik Srbije nije zeleo da potpise, zato sto su ona i Milosevic, bivsi, optuzeni, za veliki broj namestenih ubistava poznatih politicara i novinara u Srbiji koji su bili protiv njegove politike, trebalo je da mu se sudi u Srbiji za sve ono sto je priredio u zadnjih 15 godina, nekoliko ratova, inflaciju , najvecu pljacku naroda sa laznim bankama i velikim kamatama, rat sa Nato paktom 1999, politicku kradju glasova.
P.S. Samo jedno pitanje, zasto niko ne sudi Jeljcina?
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Марта 14, 2006, 10:20
Milošević je bio nemilosrdan diktator. Ali osim svih zločina koje je sigurno učinio, radio je ono što je smatrao pravim za svoj narod i svoju zemlju.
Koliko ja mogu da vidim, njegova jedina krivica pred Srbijom jeste ono što je izgubio ratove.
Название: Сербский
Отправлено: sidr от Марта 14, 2006, 11:37
GS ti provociraš jer ti si hteo da provociraš i počeo ovu raspravu. Niko nije želio pričati o Miloševićevoj smrti, ali ti je svrbelo u tvojoj američkoj dupi.
Название: Сербский
Отправлено: sidr от Марта 14, 2006, 11:59
P.S. Samo jedno pitanje, zasto niko ne sudi Jeljcina?
Jer historija da ne bude suđena!
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Марта 14, 2006, 12:14
Neka se sude krivična dela individualaca, nego da se sudi celi narod, kao što je slučaj u sadašnjem Hagu.
Kad pogledaš zapadne televizije, ispada da su samo Srbi krivi, a svi su ostali, bogami, žrtve, nevini anđeli. Ipak kad čuješ Ruse, sve tu je obrnuto - Srbi su svi junaci, ma šta su radili, svi drugi su zločinci. Svi lažu, nema istine, nema je.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Марта 14, 2006, 15:14
GS -> Ако нисам погршан, није ООН дала дозволу на  бомбардирање Србије. То значе да је  радила НАТО  у Србији као НЕКА организација која  се умешала у унутрашње послове некој земље, почела ваздушна бомбардирања њених градовима, чим  створила жртве цивилног насиља. С обзиром на то што није Милошевићева кривица де јуре доказана (и неће никада), се постави питање: зашто суди МТБЈ саму Србију без НАТО? и да ли је сада могућно оптужити МТБЈ у .... :??? "непредумышленном убийстве".
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Марта 14, 2006, 15:26
P.S. Samo jedno pitanje, zasto niko ne sudi Jeljcina?
Добро питање!  ;up:
Још једно питање:
Зашто нико не бомбардира Русију због Чечње  :donno:?
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Марта 14, 2006, 15:39
Milošević je bio nemilosrdan diktator. Ali osim svih zločina koje je sigurno učinio, radio je ono što je smatrao pravim za svoj narod i svoju zemlju.
Koliko ja mogu da vidim, njegova jedina krivica pred Srbijom jeste ono što je izgubio ratove.
Стога не могу да разумем зашто бесну Тадић и његова влада. Можда мисле да ће због тога Европа Србију више волити.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Марта 14, 2006, 15:42
Neka se sude krivična dela individualaca, nego da se sudi celi narod, kao što je slučaj u sadašnjem Hagu.
Kad pogledaš zapadne televizije, ispada da su samo Srbi krivi, a svi su ostali, bogami, žrtve, nevini anđeli. Ipak kad čuješ Ruse, sve tu je obrnuto - Srbi su svi junaci, ma šta su radili, svi drugi su zločinci. Svi lažu, nema istine, nema je.
:up: :up: :up:
Название: Сербский
Отправлено: Just me от Марта 15, 2006, 08:48
Kako da bombardaju Rusiju, kad imamo atomsku bombicu! ;)
Название: Re: Сербский
Отправлено: danijela от Мая 1, 2006, 03:39
Čimi mi se da najveći problem ovde je ono što tu nema Srba.

Ali ima Srpkinja  :yes:

Caossssssss svima,evo mene opet posle duzeg odsustva.....dakle hocemo li da se druzimo?
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Мая 2, 2006, 15:14
Naravno da hoćemo da se družimo, zašto bi da ne? :)
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 5, 2006, 00:52
Čimi mi se da najveći problem ovde je ono što tu nema Srba.

Ali ima Srpkinja  :yes:

Caossssssss svima,evo mene opet posle duzeg odsustva.....dakle hocemo li da se druzimo?

A zar to je bolje?  ;)

OK OK odoh...

E ja se druzim na hrvatsko te srpskojj Wikipedii i odlicno mi ide.  Druzenje.  Ne jezik.
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 7, 2006, 08:10
GS ti provociraš jer ti si hteo da provociraš i počeo ovu raspravu. Niko nije želio pričati o Miloševićevoj smrti, ali ti je svrbelo u tvojoj američkoj dupi.
U mojoj americkoj dupi?!

Boga mi moga.  Odkud ti znas da nisam iz Senegala?  To bi se ravno tako moglo desiti.  I ne zelim od tebe kroz Internet primati napade po temi mjesta moga odgojenja.

A u vezi s Milosevicem...pa zar tu ima neko koga to licno dira?  A kad nema, zasto neumjesno zatvarati ljudima usta?  Ili mozda to ima veze s cnijenicom da se Miloseviceva smrt promatra na jedan drugi nacin u Rusiji, drukciji nego svugdje, drukciji nego cak i u samoj Srbiji?
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 7, 2006, 08:14
Milošević je bio nemilosrdan diktator. Ali osim svih zločina koje je sigurno učinio, radio je ono što je smatrao pravim za svoj narod i svoju zemlju.
Koliko ja mogu da vidim, njegova jedina krivica pred Srbijom jeste ono što je izgubio ratove.

Da, a zato on ubio Ivana Stamoblića tako da su njegov trup tražili tri godine?  Zato on puštao strongmenova 1991e da progone demonstranata unutar njihovih kuća, samo da ne bi izašli drugi put?  Zato je Milošević, znajući da će ga Amerikanci napasti, i da će  ponovo izgubiti kao što je izgubio dotle, krenuo glavom pred ramenima u taj beznadni rat?

Zato je Milošević bio u vezi s GKČP cijelo vrijeme dok se ova galama kuhala?  Jel znate da je on upravo tako izgubio podršku Jelcina do samog kraja?
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 7, 2006, 08:45
GS -> Ако нисам погршан, није ООН дала дозволу на  бомбардирање Србије. То значе да је  радила НАТО  у Србији као НЕКА организација која  се умешала у унутрашње послове некој земље, почела ваздушна бомбардирања њених градовима, чим  створила жртве цивилног насиља. С обзиром на то што није Милошевићева кривица де јуре доказана (и неће никада), се постави питање: зашто суди МТБЈ саму Србију без НАТО? и да ли је сада могућно оптужити МТБЈ у .... :??? "непредумышленном убийстве".

Kojvo, ja nisam fen moralističkog analiza.  Dakle, ovdje ima dosta toga o čemu se ne govori u Rusiji, i to je sve.  Kad je Franjo Tuđman umro, nitko na zapadu nije sakrivao od javnosti njegove zločine.  Pa i kad god ovdje sakrivaju takve zločine rade to na blaži način nego što se to radi u Rusiji. 

Dakle, Milošević je bio jedan zao produkt jednog nacionalizma, koji je samo čekao da izađe na svijetlinu.  I nije on bio jedini.  Svi su lideri na Balkanu bili produkt toga vodovrata.  Razlika među Miloševićem i njegovim susjedima je bila upravo u tome što je Milošević bio bolestan.  Bio je, znači, malo lud.  I to se ne dokazuje njegovim odnosom prema Srbima iliti Hrvatima iliti Kinezima, nego načinom na koji je reagirao na činjenice oko sebe. 

Da pojasnim.  Na početku ratova u ex-yu Milošević je bio ubeđen ili gotovo ubeđen da je njegov dan svanuo i da Zapad, itekako zanet događajima nešto sjevernije i istočnije, neće mu stati preko puta.  To je bilo nezamisljivo.  Ono što je Milošević tada propustio bila je neželja zapadnih zemalja da puste na neobuzdan razvoj jedan rat na Balkanu, gdje se svaka vatrica razrasta u biblijski plamen.  Propustivši ovo, Milošević se prokleo, jer Zapad, odi vragu čitava njegova neefikasnost i nesposobnost spasiti te ljude u to vrijeme, ipak je na kraju krajeva intervenirao, i zamlatio Miloševića i njegove ambicije u zemlju.  Komad za komadom njegova "velika Srbija" se napuštala i ostavljala mrtvima.  Što ćete reći kad je ta jadna Republika Srpska Krajina, čije je stanovništvo bilo zajamčeno protiv hrvatskog napada Miloševićevim srebrenim glasom, pala za jedno dva dana -- ista ona Krajina koja je u početku rata izdržala dvije i po godine hrvatskih napora?  Što ćete reći za Republiku Srpsku, koju je Milošević prvo pustio još nenormalnijim Radovanu i Ratku na puno raspoređenje, a onda, kad je došlo vrijeme, od koje je oteo ruke i rekao:  ja?  kakav ja?  nemam ja s tim veze...  A što kažete za sankcije, koje su se držale sve do njegovog odlazka, o kojima je on dobro znao a na kojima je ipak stajao kao magarac?

 I na kraju krajeva bio je taj zadnji rat o kojem se u Rusiji stalno pjeva.  Nikad neću vjerovati da Milošević je bio toliko glup da ne vidi da će igubiti i naredni put.  Ma jebote...šta je funkcija lidera -- štititi narod, ili pokazivati miru mišice?  A Milošević je, kao ni najnezgodniji afrički ili južnoamerički diktator ne bi uradio, stao na kamen i počeo kričati u pustinju.  Pa zar je imao kakvu realnu šansu na dobitak?  Pa zar je to bilo vrijedno tih smrti?

Svih tih smrti.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 7, 2006, 08:55
Ako ćete napadati moju tvrdnju o činjenicama, budite oprezni.  Ja sam u punoj slozi da je dosta ljudi unutar Klintonove administracije željelo rat.  Nisam međutim u slozi da Milošević nije držao nizove u svojim rukama.  Teorije zagovora su besmislene.  U najboljem slućaju one su odrške iz tog starog sovjetskog doba kad "i steni imeli uši".  Američki dobitak s Miloševićeg gubitka, što se tiče ekonomike stvari, bio je zanemarljiv.  Srbija je još uvijek ta ista seoska zemlja, a ni se ne odlikuje potresnom otvorenošću.  Bosna je isti taj kotao pakla koji je bila prije deset godina, makar da izaberu petsto Milorada Dodika.  Nitko ne zna šta će se desiti kad Crna Gora proglasi nezavisnost, ili šta će se desiti kad Kosovo bude proglašeno nezavisnim.  Ali Amerikanci, intervenirajući, projavili su svoje poznanje jedne stare mudrosti...naime, kad se pojavi virus, prvi je korak izolirati ga, da bi područje koje on pogađa bilo što moguće manje.  I to su upravo i radili s Miloševićem.  Po mom mišlenju, prekasno.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 7, 2006, 09:06
Neka se sude krivična dela individualaca, nego da se sudi celi narod, kao što je slučaj u sadašnjem Hagu.
Kad pogledaš zapadne televizije, ispada da su samo Srbi krivi, a svi su ostali, bogami, žrtve, nevini anđeli. Ipak kad čuješ Ruse, sve tu je obrnuto - Srbi su svi junaci, ma šta su radili, svi drugi su zločinci. Svi lažu, nema istine, nema je.

Politička igra koja se igra u Hagu je kudikamo složenija od ovog, Radley.  Ustvari, ICTY nema podrške ni u jednoj zemlji bivše Jugoslavije.  ICTY međutim postoji iz jednog razloga: da bi Evropa spriječila ponavljanje ovog krvoprolića.  Srbi su uglavnom u Hagu zato što su Srbi činili većinu JNA i zato što su oni upravo vodili rat, oni su nastupali.  I genocid se desio sa srpske strane upravo zbog toga, i još opet zbog nestabilnosti Miloševića kao čovjeka.  da ne zaboravimo kakav je bio hrvatski ludac, i koliko toga je naneo i Srbima, i mojim ljudima -- Židovima -- pod istim uvjetima a u kudkamo bezobraznije doba.
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Мая 7, 2006, 14:10
GayleSaver тихо сам с собою...  :green:  :eat:
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 7, 2006, 22:20
Potpisan sam na topic.  Inace to je moj posao, hocu li ili necu odgovarati.  Nisam stigao prije da odgovorim.
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Мая 8, 2006, 00:08
 :D  :E:  :green:
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 8, 2006, 07:41
Ma dobro ti vec.

Kao da ni sam ne znas voditi te rasprave.  Sam pogledaj nekoliko stranica gore...ili u hrvatsku temu...
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Мая 8, 2006, 13:14
Ја не желим водити политичке и хисторијске расправе у односу бивше СФРЈ и нових држава на њеном подручју.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 8, 2006, 15:20
Znaci prica na petnaest stranica o jeziku i njegovom nazivu nije politicka rasprava?

Pa od svih politicnih rasprava ovo je mozda najpoliticnija. Vec si cuo dobro kako Hrvati reagiraju kad kazes da dijele jezik s Srbima.  I ja bih, na njihovom mijestu.  Oni nisu budale ili diletanti.  Oni su osteceni ljudi.  Pazi, osteceni dugo prije rata u Jugoslaviji.  Oni su osteceni za njen dugi opstanak.

Ukratkom, ne zovem te voditi rasprave.  Ja sam odgovorio, pa ko hoce moze to vidjeti.  Danas, kad se traffic smanjio na sporo kapanje, ovo ne kao da smeta.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 8, 2006, 15:27
Ustvari se ja ljutim, jer su mi na ruskoj Wikipediii izbrisali clanak o Milosevicu koji sam uzeo -- to cu ja zajamciti kad ga vratim -- iz knjige "Death of Yugoslavia".  Ruska pozicija je toliko zapeta na jednom da vanjskom promatracu izgleda zastalom...i to SAMO po ovome pitanju, mozda zzato sto Jugoslavija je stara rana koja jos uvijek boli?
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Мая 8, 2006, 16:15
GayleServer, ты в игноре.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Мая 15, 2006, 14:35
Srbi su uglavnom u Hagu zato što su Srbi činili većinu JNA i zato što su oni upravo vodili rat, oni su nastupali.  I genocid se desio sa srpske strane upravo zbog toga, i još opet zbog nestabilnosti Miloševića kao čovjeka.
Prvo, ja se ne slažem da su Srbi počinili "genocid". Bio je rat, vođen između nekadašnjim građanima jedne te iste države, dakle de-fakto građanski rat, a građanski su ratovi uvek najsuroviji i najodvratniji. Uvek ima kriminalaca u svakoj vojsci, uvek se čine zločini u svakom ratu. Baš ovi kriminalci i moraju da budu suđeni. Ne kao "Srbi", nego kao kriminalci. Pa ako neko hoće da mi kaže da su Srbi "veći" kriminalci, ili da su počinili "groznije" zločine ili da između Srba bilo je "više" krminalaca nego između drugih nacija - pa to su nacionalističke izmišljotine. Nemojte. Nikad ja neću u to da verujem.
Drugo, ako se tvrdi da su Srbi počinili "genocid" u Bosni, Slavoniji igde-drugde, onda mora da se prizna i da je genocid počinjen i NAD Srbima u Dalmaciji, Slavoniji, na Kosovu, na mnogim drugim područjima. Zašto se jedni sude a drugi se pravdaju? Koliko je Srba bilo u Hrvatskoj pre rata i koliko ima ih sada? Dakle, koliko je bio broj Hrvata u Srbiji pre rata i koliko je sada? Morate da potražite odgovore na ova pitanja. Videćete bolje ko je onda proteran i ko su zločinci.
Nemojte, jednostavno nemojte. Ne traži se istina nego se sudi jedan narod dok se drugi pravdaju, mada su svi počinili iste grozne stvari.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 25, 2006, 07:10
Sasvim je jasno zašto su Srbi istjerani iz Hrvatske: zato što u Hrvatksoj je bio rat.  U Srbiji nije bilo rata zato što Srbija je taj rat vodila.  Ona je bila na njegovom čelu.  Ja teško shvaćam zašto je viđenje svega ostaloga svijeta jedno a Srbije i Rusije drugo po ovom pitanju.  Činjenica:  Srbi JESU bili najbrojniji.  Činjenica:  Srbi JESU bili na čelu Federacije.  Činjenica:  od svih luđaka - a bilo ih je puno i na jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani -- Srbi su bili oni s ružjem u ruci.  U okrivljenju Srba nema nikakvog nacionalizma.  Iznošenje je činjenice.  Srbi su bili najmoćniji, i logično je da su nanjeli najviše štete.  I jedino što mene ljuti jeste to da se Evropa i SAD nisu umješali i spriječili ono što se desilo znatno ranije nego što jesu, jer zato su rane nanjete tim ratom utoliko dublje i ružnije.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 25, 2006, 07:16
E, sad, pazite:  ja znam da je Oluja bila provedena s tihom podrškom SADa.  Znam isto tako zašto su se Nizozemci kao pero maknuli iz Srebrenice u predveče masakra.  Sve se dešavalo iz istog razloga: ružna politika.  Nema tu ništa.  Ali zato sad Evropa plaća cijenu.  Bosna je najsiromašnija zemlja u Evropi, gladna ko pas.  Takva Bosna može na najjednostavniji način postati žarištem slijedećeg balkanskog rata.  I to nije bilo neizbježno.  Suprotno: ako bi se Evropa umješala kad je trebala, mogla je razbiti zablude i posaditi na mjesta Miloševića, Tuđmana, i (možda--dopustimo da je vaše viđenje pravilno) Izetbegovića ljudi poput Mesića i Tadića.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 25, 2006, 07:21
A o nestabilnosti Miloševića kao čovjeka možemo raspravljati do kraja ove godine i godinama još.  Mogu reći samo da je čin njegovog izbora na čelo države izuzetak za post-sovjetsko-jugoslavsku Evropu, i da je njegovo otjerivanje bilo dobrodošlo Srbiji.  Podsjetit ću vas još jednom da je među Miloševićem i Jelcinom vladala međusobna neprijaznost, pošto je Milošević na vrlo drzak način podržao GKČP.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Мая 25, 2006, 10:53
Sasvim je jasno zašto su Srbi istjerani iz Hrvatske
Naravno da je jasno: isterani su jer ih Hrvati mrze. Ma kakvi su razlozi za tu mržnju, nema validnog razloga da bi iko isterao ljudi iz kuća. Stolećima su Srbi živeli u Hrvatskoj, a isterani su bili sada. Nije ni fašistička NDHzija uspela da istera Srbe, nego je sadašnja "demokratska" Hrvatska uspela to uraditi.
ja znam da je Oluja bila provedena s tihom podrškom SADa.
Ne "sa tihom podrškom" nego pod direktnim američkim zapovedom.
Ali zato sad Evropa plaća cijenu.
Ništa Evropa ne plati, nego plati Bosna - siromaštvom.
A o nestabilnosti Miloševića kao čovjeka možemo raspravljati do kraja ove godine i godinama još... Podsjetit ću vas još jednom da je među Miloševićem i Jelcinom vladala međusobna neprijaznost
Nije mi Milošević kumir niti mene baš zanimuju njegovi odnosi sa Elcinom.
Još jednom: Nikako ne pravdam zločini počinjeni Srbima. Što je zaista odvratno jeste ono da se samo Srbi sude dok ispada da nisu drugi poćinili ništa ružno. Licemerstvo.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 25, 2006, 20:31
U pravu ste.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Мая 26, 2006, 14:38
Nadam se da se ustvari sa mnom slažeš nego da si pomislio "pa neću ja sa ovim više raspravljati"  :P
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 26, 2006, 16:48
Naravno bi bilo najbolje da se cijeli haski sud prenese u samu bivsu jugoslaviju.  Za sve.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Мая 26, 2006, 22:05
Naravno bi bilo najbolje da se cijeli haski sud prenese u samu bivsu jugoslaviju
Ako razmisliš, Hag ustvari nije najlošiji izbor za mesto za suđenje. Ako se takav sud smesti, recimo, u Zagrebu, biće razgovora da će biti neobjektivan i pristrastan. Isto i ako u Beogradu.
Možda da bi se samo smestio negde na granici izmedju Srbije, Hrvatske i Bosne...  :green:
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Мая 27, 2006, 18:00
Попустите, момци. Брејк
Није више ваша тема актуаљна. Нити "разрешима".
Видео сам на неком каналу као су албанци уништили српску(е) - читај православну(е)  -  цркву(е) (можда катедралу(е), а можда и храм(ове)) у Косову. A су европске војске  једноставно  "гарантовали уређење". Нејтраљност a ља Европа? Иста што и пре Другог Рата када су немци (и Руси такође) напали на Пољску а "нејтраљна" Европа није сметала снажној страни (СССРу и Немачкој тада, САДу данас)
Нећу дискутирати, хоћу наћи мп3 овој песме
djordje balasevic - sevdalinka
Ако ко има - молим
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 27, 2006, 18:07
Mozda cu ti naci tu pjesmu.

Sud bi se trebao razmjestiti tako bi se Srbima sudilo u Zagrebu i Sarajevu, a ostalima u Srbiji ili Crnoj Gori.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Мая 27, 2006, 18:56
Srbiji ili Crnoj Gori.
  :=
Политично коректно
Цитировать
Mozda cu ti naci tu pjesmu.
Био бих захвалан  :up:
Название: Re: Сербский
Отправлено: Vertaler от Мая 27, 2006, 20:42
актуаљна
Нејтраљност
 a ља
нејтраљна
  :what:
Цитировать
Нећу дискутирати, хоћу наћи мп3 овој песме
djordje balasevic - sevdalinka
Ако ко има - молим
Било је веома лако да ју нађем, тако да не разумем у чему је проблем.   ::)

http://www.megaupload.com/ru/?d=M9J0VFMU
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Мая 28, 2006, 21:56
Vertaler Хвала.

актуаљна
Нејтраљност
 a ља
нејтраљна
Quote
:wall:
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Мая 29, 2006, 12:35
Sud bi se trebao razmjestiti tako bi se Srbima sudilo u Zagrebu i Sarajevu, a ostalima u Srbiji ili Crnoj Gori.
Tako je!
Uostalom, sada kad Crna Gora postaće nezavisna možda bi i bila najbolje mesto za svih, jer skoro jedina formalno nije ratovala.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 29, 2006, 17:19
Da, a zbog prevelike vrline placa Hrvatskoj vidne svote za Dubrovnik kao odsteta.  :)

Znam da je Milo Dukanovic za prodaju, ali ne bas toliko. mislim.  ;)
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Мая 29, 2006, 17:35
Da, a zbog prevelike vrline placa Hrvatskoj vidne svote za Dubrovnik kao odsteta.
Nisam to znao... Ne izgleda baš logično jer valjda nisu Crnogorci oni koji su granatirali Dubrovnik, ali... ako žele da plačaju, pa nek plačaju...
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 29, 2006, 20:40
Ne znam kako to radi, stvarno ne znam.  Valjda to je vezano uz to da su jedinice JNA koje su bombardovale Dubrovnik bile raspolozene na njihovom teritoriju i operirale s njihovom suglasnoscu.  Ali ono sto me zanima najvise jeste pitanje je li Crna Gora uopce u taj trenutak imala bilo kakav drugi put.  Sva glavna lica crnogorske vlade su bila u dzepovima Miloseviceve ekipe.  Stupanj odgovornosti je, dakle, sporan.  A nema ni spora oko nemoci Crne Gore sprijeciti Srbiju u bas taj trenutak.

Ja mislim da je ta odsteta pravi korak, pogotovu sad kad se Crna Gora  osamostalila.  Pravi ne zbog toga sto ce braca Crnogorci sad uzeti kriz umjesto krsta i uzivati u zrakama zapadnog sunca, vec zbog toga sto je ovo stvarno dobar korak za pomirenje medu Crnom Gorom i Hrvatskom. 
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Мая 30, 2006, 10:11
A nema ni spora oko nemoci Crne Gore sprijeciti Srbiju u bas taj trenutak.
Nije mogla da spreći, naravno. Čak i da bi želela, ne bi mogla, jer u tom trenutku nije bila država.
Pravi ne zbog toga sto ce braca Crnogorci sad uzeti kriz umjesto krsta i uzivati u zrakama zapadnog sunca, vec zbog toga sto je ovo stvarno dobar korak za pomirenje medu Crnom Gorom i Hrvatskom
Nisu se ni svađali.
Hajde još da vidimo jel će Hrvatska da plaća odštetu za Jasenovac.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 30, 2006, 18:24
Hrvatska je vec placala odstetu za Jasenovac, kad je nosila cijelu Jugoslaviju (zajedno sa Slovenijom) na svojim ledama mnogo godina poslije rata.  A sto je Slovenija placala?
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Мая 30, 2006, 18:46
nosila cijelu Jugoslaviju (zajedno sa Slovenijom) na svojim ledama mnogo godina
U ekonomskom smislu misliš?
A sto je Slovenija placala?
Jel bila dužna?
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 30, 2006, 18:50
Tito se dosta okrutno okrenuo protiv svoje dvojake rodine u SFRJ.  Jugoslavenska djeca su dugo vrijeme tvrdila brojke ubijenih u Jasenovcu.  Da, ne da se reci da mu je kraljevinska vlada bila draga.  Ali kraljevinsku vladu on je otjerao, dok Ustase je ganjao.  Mislim da onog kriminalca Pavelica su ubili clanovi Drzavne sigurnosti.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 30, 2006, 18:52
A Slovenija je bila drugom jugoslavenskom blagajnom.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Мая 31, 2006, 10:32
Ako se tako kaže da su Hrvati i Slovenci već "plaćali", onda može i da se kaže da i su Srbi već plaćali sve račune unapred kad sa oružjem u rukama oslobodili su i sebe, i drugih, i od Turaka, i od Austrijanaca, i od Mađara... Mada, možda Bosanci i nisu baš želeli da se oslobode od Turaka, a Hrvati - od Austrijanaca  :green:
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 31, 2006, 17:07
Hrvati nisu placali unaprijed.  Hrvati su placali za ustaska dijela.  I vrlo je dobro poznato zasto.  Takav je bio socialisticki ustroj vlade, plus Titovo "svi su na jednom nivou".  Ponavljam: Srba je bilo najvise i oni su dobijali najvise privilegija.  Kao sto moj prijatelj je meni rekao...u skoli svi su mi bili rekli da sam ja Jugoslaven...a mislio sam, jebem nacionalnosti, dobra je misao.  Dodoh u Armiju JNA i cuo sam od prijatelja Srba da kod njih ih ne uce da su oni Jugoslaveni, vec Srbi.  Tako od prijatelja Srba sam ja naucio da sam Hrvat.

On nije bio jedini.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 31, 2006, 17:08
Kad smo vec kod toga, zasto da Srbi ne placaju cetnicke zlocine, koje upravo oni nisu jos placali i vjerojatno u ocevidnoj blizini nece?
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Мая 31, 2006, 17:19
Kad smo vec kod toga, zasto da Srbi ne placaju cetnicke zlocine
Plaćeni su partizanima i partizanskim žrtvama. Među kojima, uzgred budi rečeno, Srbi su takodje bili u većini.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 31, 2006, 21:02
Proporcionalno u vecini ili apsolutno u vecini?
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Мая 31, 2006, 21:31
Moram reci: vas je srpski vrlo dobar, koliko ja stranac imam pravo bacati mislenja po tome pitanju.  :)
Название: Сербский
Отправлено: Radley от Июня 1, 2006, 09:20
Proporcionalno u vecini ili apsolutno u vecini?
Ne bih znao. Nemam tačnih podataka, niti ih nisam ikad tražio.
Uostalom, postala mi je već dosadna ova tema - ko je šta počinio, ko je koliko plaćao. Predosadna, pa i pretužna  :(
vas je srpski vrlo dobar
Pa možda i nije jako loš. Hvala  ;D
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Июня 5, 2006, 00:03
Baš mi je interesantno zašto se najveći Srbijanac "gruja" još uvek nije javio...
Название: Re: Сербский
Отправлено: gruja от Июня 5, 2006, 12:03
Baš mi je interesantno zašto se najveći Srbijanac "gruja" još uvek nije javio...

Evo tu sam, sta se radi?
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Июня 5, 2006, 12:38
Ništa posebno. Samo drago mi je da možda najzad imamo jednog pravog Srbina (kojih inače tu još nije bilo) :)
Название: Сербский
Отправлено: gruja от Июня 5, 2006, 12:51
Da... pricate na srpskom kao pravi srbi...
 :)
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Июня 5, 2006, 13:03
Nemoj... puno grešimo  :-[
Название: Сербский
Отправлено: gruja от Июня 5, 2006, 14:01
Pa od cega da krenemo...

Ja cu uskoro da stavim na staroslovenski forum sledece teme:

1) spisak silnih srpskih reci identicnih sanskritu, koje je izvukao sam Safarik (za njega sigurno znate), a takodje spisak srpskih naziva reka i planina u sadasnjoj Indiji (postoji i Morava i Dunav itd)

2) A takodje stihove najveceg srpskog pesnika (iz Dubrovnika) Ivana Gundulica koji je napisao sredinom 16 veka da se grad Troja nalazila na teritoriji pod upravom srba (a takodje je pisao da je Aleksandar Makedonski srbin, a ne neki albanac kako pise Jumis na forumu. Albanija je na kartama Rimske imperije lepo pokazana na teritoriji sadasnjeg Azerbejdzana! Kako su se oni posle doselili na Balkan to je druga tema).


P.S. Znam da svakog naprezu moje teme na forumu, ali one su jako povezane sa jezikom (osim tema o Husarima i agentu 007, koju sam spomenuo da bi ljudi cisto znali o tom coveku, koji je najveca legenda zapadnog sveta i njegov sin danas zivi u Nici. Dusko Popov je pred smrt saljivo rekao - neka mi na grobu napisu "Sve za racun Amerike...". O njemu je napisano 36 knjiga u svetu).

Sve te teme spominjem, jer zelim da ucesnicima dam vise podataka o srpskoj istoriji i da pocnu da razmisljaju svojom glavom, a ne onako kako su Austougari pisali istoriju srbima da su dosli na Balkan u 8 veku.
Koliko je to moguce da su nam promenili istoriju - pogledajte samo sta se desilo u zadnjih 50 godina: 1954 se pojavio hrvatski jezik, 1964 su takozvane "muhamedovske srbe" (ili prostije zvali "turcima") u Bosni i Hercegovini nazvali oficijalno u zakonu "Muslimanima" kao narod sa velikim M na pocetku, sada kad su raskomadali Jugoslaviju svaka republika ima svoj jezik - bosanski, hrvatski, srpski itd...(sad ce se pojaviti i Crnogorski) i mnogo drugih primera.

Takodje za Dubrovnik koji su sagradili Srbi sad se u celom svetu govori da je hrvatski i kako su srbi hteli da ga zauzmu 90-h...

Postoji neoficijalno misljenje da sve sto je napisano o Srpskoj istoriji do sredine 18 veka je bilo tacno, a zatim su nama poceli da pisu istoriju u Vatikanu, kad su se skupili predstavnici svih zapadnih naroda. Posle cega su vec pocetkom 19 veka svi sloveni prestali da se druze, sto se nije osecalo toliko do tada!

Nadam se da Vam ne dosadjujem i da Vam je interesantno to sto pisem

Pozdrav
 :UU:
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Июня 5, 2006, 15:42
gruja,

1. Запрещается создание сообщений:
...
  • Которые написаны транслитом ...
Ако желиш да пишеш српски латиницом, мораш да пишеш уз č, ć, dž, đ, š, ž.

...
3. Что такое «диалект» и когда диалект можно назвать языком?

Диалект – это местная разновидность языка, но определить, говорят ли те или иные группы людей на разных языках или на диалектах одного языка, методами лингвистики невозможно. Нет никакой границы между тем, что может называться диалектами, а что самостоятельными языками. Различие между диалектом и языком – идеологическое, политическое, этнологическое, религиозное или любое другое, но только не лингвистическое. Это различие также не имеет прямого отношения к тому, могут ли носители этих языков понять друг друга или нет. В Китае можно выделить несколько групп людей, которые совершенно не будут понимать друг друга, однако все они считают, что говорят на одном языке – китайском. С другой стороны, образованные датчане, норвежцы и шведы в той или иной степени могут друг друга понимать, но их языки считаются разными, так как каждый народ имеет свое государство и считает себя отличным от других.
Когда лингвисты говорят о том или ином языке/диалекте, они используют термины  так, как сложилось в обществе, но даже если кто-то и скажет в неформальной обстановке «бразильский язык» или «по-бразильски», то это совершенно не страшно, ведь много раз повторять «бразильский диалект португальского языка» может быть несколько утомительно.
Что, однако, действительно «страшно», – это когда начинаются споры, является ли некий язык «диалектом другого языка» или он «самостоятелен». Можно услышать кучу красивых лингвистических фраз, но нужно понимать, что такие разговоры ведут люди, настроенные по-разному идеологически, и что к лингвистике этот спор не имеет никакого отношения.

...

Что нужно помнить, находясь на Лингвофоруме?
В связи с вышесказанным, можно посоветовать:
...

б) Не спрашивать, является ли тот или иной язык «диалектом другого языка». И уж совершенно противопоказано спорить о том, «диалект» ли X или «язык».
...
Свака два и више човека могу јавити свој језик под новом именом.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Июня 5, 2006, 15:45
Zašto bi Zapad ili iko drugi hteo da prepiše istoriju Srba?
Države se raspadaju, jezici se razdvajaju, mislim da to je u potpunosti normalni proces. Mnogo bi bilo bolje da bi se to događalo bez ratova, ali to nije uvek slučaj nažalost... Mada ima i drugih primera kao što je bilo odvajanje Slovačke od Češke...
Название: Сербский
Отправлено: gruja от Июня 5, 2006, 16:33
Да, али да се срби боље држе, онда не би дошло до раздвајања језика...

Ми например не кажемо да аустијанци причају на аустијском језику, већ на немачком, и исто тако не кажемо да американци причају на америчком већ на енглеском, мексиканци на шпанском, бразилци на португалском итд (друго је дијалект)!

Што се тиче раздвајања језика, и колико је на то утицао Ватикан у задњих триста година требало би да се развеже велика прича... Довољан је само пример како је Ватикан подржао усташе у другом светском рату да трећину личана (срба) побију, трећину похрвате и трећину покатоличе. И то им је и успело (на жалост)!!!
Шта мислите зашто има толико хрвата, чија се презимена завршавају са ИЋ? Само 20% садашњих хрвата су стари далматинци...
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Июня 5, 2006, 17:44
рећину похрвате и трећину покатоличе. И то им је и успело (на жалост)!!!
Шта мислите зашто има толико хрвата, чија се презимена завршавају са ИЋ? Само 20% садашњих хрвата су стари далматинци
Ako se oni sada izjašnjavaju kao Hrvati, onda Hrvati jesu. To je jedino šta važi.
Название: Сербский
Отправлено: gruja от Июня 20, 2006, 17:22
Radley,

Нешто те дуго нема...
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Июня 20, 2006, 20:07
Tu sam ja. Samo nemam sta da kazem  :donno:
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Июня 26, 2006, 01:13
GayleServer, ты в игноре.


Oprostite.  Kriv sam.  Nisam mislio.  Htio sam izliti svoje mastarije i nisam nasao boljeg mijesta.  Grozno je, i nepravilno.
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июня 29, 2006, 17:40
Pokusam da pisem srpski. Imam jednu pitanju - da li naprimer hrvat ili bosanac moze da razume sprski jezik bez prevodilaca? Ja sam uvek mislio da srpski i hrvatski jezici imaju manje razlika nego ruski i ukrajinski.

Ako neko moze da pokaze greske u mom pismu - hvala lepo.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Июня 29, 2006, 17:53
Naravno da može razumeti.
Lingvistički gledano, srpski, hrvatski i bosanski su varijante jednog te istog jezika. Samo se zovu različitim jezicima iz političkih razloga.
Ukrajinski i ruski se puno više razlikuju.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Июня 29, 2006, 23:47
Naravno da može razumeti.
Lingvistički gledano, srpski, hrvatski i bosanski su varijante jednog te istog jezika. Samo se zovu različitim jezicima iz političkih razloga.
Ukrajinski i ruski se puno više razlikuju.

Relevantnije je da se čakavština razlikuje od štokavštine gotovo pa isto toliko koliko ukrajinski od ruskog.  Ostavimo sad slovenski na stranu, koji je poseban jezik pod svakim uvjetima.  Ali moramo se sjetiti da su među Slovencima XIX stoljeća postojali i intelektualci koji bi odbacili slovenski "seoski govor," kako su ga zvali, za kozmopolitski Ilirski opći jugoslavenski jezik.

Štokavski govorni jezici u bivšoj Jugoslaviji se malo razlikuju, ali ne bih se složio u potpunosti s Radleyom da su razlozi politički, jer to podrazumijeva da su za to krive vlasti, dok ustvari narodi su s nasmijanim licem primili razdvajanje.  Teško je ikoga braniti, ali kao stranci koji nemaju pojma moramo poštovati istijekle principe.
Название: Сербский
Отправлено: danijela от Июня 29, 2006, 23:51
Pokusam da pisem srpski. Imam jednu pitanju - da li naprimer hrvat ili bosanac moze da razume sprski jezik bez prevodilaca? Ja sam uvek mislio da srpski i hrvatski jezici imaju manje razlika nego ruski i ukrajinski.

Ako neko moze da pokaze greske u mom pismu - hvala lepo.


"Pokusavam da pisem na srpskom.Imam jedno pitanje....."
Meni ovako bolje zvuci.

Ma za mene je sve to isto,mislim da u principu bilo ko iz bivse SFRJ moze da shvati srpski jezik!

Pozdrav.
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Июня 30, 2006, 02:23
Pokusam da pisem srpski. Imam jednu pitanju - da li naprimer hrvat ili bosanac moze da razume sprski jezik bez prevodilaca? Ja sam uvek mislio da srpski i hrvatski jezici imaju manje razlika nego ruski i ukrajinski.

Ako neko moze da pokaze greske u mom pismu - hvala lepo.


"Pokusavam da pisem na srpskom.Imam jedno pitanje....."
Meni ovako bolje zvuci.

Ma za mene je sve to isto,mislim da u principu bilo ko iz bivse SFRJ moze da shvati srpski jezik!

Pozdrav.

Da, ali bi TI mogla razumijeti Hrvata starosedioca iz Rijeke ili Zadara (ako se ne varam).
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Июня 30, 2006, 10:56
Relevantnije je da se čakavština razlikuje od štokavštine gotovo pa isto toliko koliko ukrajinski od ruskog
:yes:
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июня 30, 2006, 11:31
Hvala lepo, Danijela!!!
Название: Re : Сербский
Отправлено: danijela от Июля 3, 2006, 00:26
Poirot,nema na cemu,zadovoljstvo mi je da pomognem koliko mogu !

GayleSaver,pretpostavljam da bi mogla,mada nemogu da garantujem jer ja inace nisam dugo zivela u Jugoslaviji,poznajem ljude iz Hrvatske i Bosne,tacno je da svako ima svoj "govor" ali svi se mi brate sporazumevamo!

Pozdrav
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 3, 2006, 15:57
Novo pitanje. Odakle je pojavila se reč "hiljada" u srpskom jeziku? Znam da hrvati govore "tisuća".
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Июля 3, 2006, 16:05
Novo pitanje. Odakle je pojavila se reč "hiljada" u srpskom jeziku? Znam da hrvati govore "tisuća".
Oh čoveče, šta ti još ne znaš? Ovo je od grčkog χιλιάδα, koje znači isto.  :eat:
Название: Сербский
Отправлено: Amateur от Июля 3, 2006, 16:23
Које су још речи грчког порекла? Хиљада, талас, друм, кревет, патос...
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 3, 2006, 17:39
Hvala na odgovorima. Ima takodje veliki broj turcizama u ovom jeziku - kajmak, sat, djigarica i t.d.
Название: Сербский
Отправлено: askaev от Июля 6, 2006, 17:36
добры дан...или как там правильно?) Собственно,вот решил изучать сербский язык (желание возникло еще год назад). Переодически бываю в irc`е на сервере sbb.serbiancafe.ws:6665 канале #SerbianCafe под ником askaev. Пытаюсь "вслушиваться" в речь. Общий смысл доходит..зачастую..но часто,естественно, попадаются слова непонятные вообще..
Ну и вот интересуюсь: кто может выслать мне на мыло (maxx2002%list,ru - правьте на собаку и точку) словарики, грамматику языка и прочее,что могло бы помочь в изучении српскога?
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Августа 5, 2006, 17:14
Салве, свима!
Да ли ко зна шта значи "буцко"?
Данијела, мислио сам да живеш у Србији...
Господине Аска(ј)еве, одаслао сам вам моју најомиљенију ( :???) граматику. Провери своју пошту.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Amateur от Августа 9, 2006, 18:22
Да ли ко зна шта значи "буцко"?
Један ми пријатељ рече да «Буцко» је надимак дебељушкасте деце, а може и остати све до краја живота. Значи «толстячок, толстушка, пышка, жирик»…
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Августа 11, 2006, 17:49
Переодически бываю в irc`е на сервере sbb.serbiancafe.ws:6665 канале #SerbianCafe под ником askaev. Пытаюсь "вслушиваться" в речь. Общий смысл доходит..зачастую..но часто,естественно, попадаются слова непонятные вообще..

От души советую. Лучший и самый безупречный способ научиться разговаривать -- это разговаривать. Даже на Интернете.

Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Августа 11, 2006, 22:21
Хвала, "Љубитељу". Кажи (-те такође сви другачјии ко знају ), молим, да ли има "буцко" неко друго значење? Нешта афективно? (Разумем да и "толстјачок" може бити афективан али хтео бих да нађем нешто тачније)

ГејљСејвере, господине Аскајеве, ГДЕ се налази овај сајт? Пробао сам да ту иђем но без успеха: грешка 404 "форевер"
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Августа 12, 2006, 19:07
Хвала, "Љубитељу". Кажи (-те такође сви другачјии ко знају ), молим, да ли има "буцко" неко друго значење? Нешта афективно? (Разумем да и "толстјачок" може бити афективан али хтео бих да нађем нешто тачније)

ГејљСејвере, господине Аскајеве, ГДЕ се налази овај сајт? Пробао сам да ту иђем но без успеха: грешка 404 "форевер"

Ја се тамо не лутам.  Лутам се по српској Википедији.  Долутао сам овог уторка да видим једног Србина који је дошао на Викиманију.  Било је супер баш -- давно нисам био код Кипа слободе или на Еmpire State Building, а пријатељ Србин је био врло пријатан.  Донео ми је Доситеја Обрадовића...
Название: Re: Сербский
Отправлено: Vasilij от Августа 15, 2006, 20:37
Господине Аска(ј)еве, одаслао сам вам моју најомиљенију ( :???) граматику. Провери своју пошту.
Вышли пожалуйста мне тоже! xpeh69@rambler.ru
Название: Re: Сербский
Отправлено: Ömer от Августа 23, 2006, 12:54
Kojvo, da li možete mi takođe da odošlite taju gramatiku? Molim
srpski@tut.by
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Августа 23, 2006, 20:02
Kojvo, da li možete mi takođe da odošlite taju gramatiku? Molim
srpski attt   tut dottt  by
Ne bih vam preporucao staviti e-mail adrese u ovakvom obliku na Internet, jer jedan obozavan nacin spam-botova jeste prelaziti web-strane i sakupljati adrese.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Августа 23, 2006, 22:28
svarog, Vasilij
Одослао сам и вам тај уџбеник.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Августа 24, 2006, 06:30
svarog, Vasilij
Одослао сам и вам тај уџбеник.

Biste li i meni izaslali, gospodine?  :)

gaylesaver / gmail
Название: Re: Сербский
Отправлено: Койво от Августа 24, 2006, 09:45
GayleSavere, бисмо. Већ је у вашеј кутији.
Још једном обавестим да је тај уџбеник компаративна граматика на енглеском језику
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Августа 24, 2006, 18:31
GayleSavere, бисмо. Већ је у вашеј кутији.
Још једном обавестим да је тај уџбеник компаративна граматика на енглеском језику

Hvala lijepa.
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Января 9, 2007, 19:11
Хвала Коjво, наjзад могу да Вам захвалим не боjећи се да направим грешке у свакоj речи.

Хаjдемо да наставимо да причамо српски! Успут, зашто се не ствара српски форум у делу "Local forums"? Недостаjе модератора? Аjде да замолимо Груjу!
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Января 9, 2007, 23:14
Хаjдемо да наставимо да причамо српски! Успут, зашто се не ствара српски форум у делу "Local forums"?
Зато што овде има осим Срба још Хрвата. Па постаје питање: треба да се стваре два засебна форума или један општи? И најбоља одлука засада је да се не саздава уопште. Јер смо већ пробали.  :wall:
Цитировать
Недостаjе модератора? Аjде да замолимо Груjу!
:(
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Января 10, 2007, 15:47
Аjде да замолимо Груjу!
Ma nemojte. Molite koga god hoćete za moderatora, pa nemojte samo onog!
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Января 12, 2007, 04:24
Хаjдемо да наставимо да причамо српски! Успут, зашто се не ствара српски форум у делу "Local forums"? Недостаjе модератора? Аjде да замолимо Груjу!
Часне ми речи, драга мајко света.  Нашли сте поштењака за кандидата.  :)

Добро, наставимо српски.  Ја сам данас добио из Аустрије Андрићево дело -- На дрини ћуприја.  Да ли је неко од вас то читао?  Онај ко јест, какво све мишљење је поимао?
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Января 12, 2007, 04:28
Аjде да замолимо Груjу!
pa nemojte samo onog!
Мислим да је правилније овде рећи "оног само немојте" или "само оног немојте".  "Немојте само оног" значи немојте једино оног, него и других треба.  Уствари, и у руском је тако -- само што у руском рећ тољко не носи значење "једино" за јавност, него га држи за пасом.  У руском кажемо обично "не надо его одного"
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Января 12, 2007, 09:56
Мислим да је правилније овде рећи "оног само немојте" или "само оног немојте".  "Немојте само оног" значи немојте једино оног, него и других треба.  Уствари, и у руском је тако -- само што у руском рећ тољко не носи значење "једино" за јавност, него га држи за пасом.  У руском кажемо обично "не надо его одного"
Pa možda jeste pravilnije, mene to baš ne briga. Briga me samo da bi ste shvatili na što sam mislio, a vi to jeste shvatili, siguran sam :)
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Января 12, 2007, 13:28
Ја сам данас добио из Аустрије Андрићево дело -- На дрини ћуприја.  Да ли је неко од вас то читао?  Онај ко јест, какво све мишљење је поимао?
Nisam :( Nisam uopšte čitao niti jednu srpsku knjigu, samo sam gledao nekoliko filmova :(
Usput, zašto bi tražio knjigu upravo iz Austrije? Zar nije bilo nekog jednostavnijeg načina da je nabaviš?
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Января 12, 2007, 13:52
Цитата: Radley
Ma nemojte. Molite koga god hoćete za moderatora, pa nemojte samo onog!
Добро добро, само сам предложио.

А зашто није могућно да се српски, хрватски и босански сакупе у један форум? Зар се почиња свађа?

Било би корисно ако би неко исправљао грешке кад пишемо на српском. У овам топику већ одавно нико не прати грешке.

Реците ми молим, можда има неки "муст реад" од српској књижевности? :-)

Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Января 12, 2007, 14:49
Moderatori su već jednom pokušavali da naprave odsek foruma, ali to samo samo za Hrvate. Jeste bilo svađe, pa i su onda odlučili da neće srpskog ili hrvatskog odseka uopšte biti.
Neki su tragovi tu
http://lingvoforum.net/index.php/topic,3748.15.html
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Января 12, 2007, 21:52
Ја сам данас добио из Аустрије Андрићево дело -- На дрини ћуприја.  Да ли је неко од вас то читао?  Онај ко јест, какво све мишљење је поимао?
Nisam :( Nisam uopšte čitao niti jednu srpsku knjigu, samo sam gledao nekoliko filmova :(
Usput, zašto bi tražio knjigu upravo iz Austrije? Zar nije bilo nekog jednostavnijeg načina da je nabaviš?
Ја сам, друже мој, у Америци.  Аустрија је у поређењу с другим изворима право чудо.
Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Января 12, 2007, 21:53
Цитата: Radley
Ma nemojte. Molite koga god hoćete za moderatora, pa nemojte samo onog!
Добро добро, само сам предложио.

А зашто није могућно да се српски, хрватски и босански сакупе у један форум? Зар се почиња свађа?

Било би корисно ако би неко исправљао грешке кад пишемо на српском. У овам топику већ одавно нико не прати грешке.

Реците ми молим, можда има неки "муст реад" од српској књижевности? :-)

Па хоће бити свађа.  И нема разлога их изазивати, поготову не да бисмо задовољили неку нашу посебну жеђ.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Января 12, 2007, 21:56
Најбољи начин је да се раздвои форум, јере има златно правило уљудности по коме добар човек не гура тврдоглаво својачину, а одступа покорно од свега од чега сме одступити.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Января 12, 2007, 22:00
Ја сам, друже мој, у Америци.  Аустрија је у поређењу с другим изворима право чудо.
Pa ja to znam već odavno što jesi u Americi :)
Ali mi se činilo, koliko sam čuo i koliko sam video, da se u Americi može naći sve ili skoro sve, te nikad ne bih pomislio da u Americi bi se išta trebalo naručivati van zemlje.
Название: Сербский
Отправлено: gruja от Января 12, 2007, 22:06
Аjде да замолимо Груjу!
pa nemojte samo onog!
Мислим да је правилније овде рећи "оног само немојте" или "само оног немојте".  "Немојте само оног" значи немојте једино оног, него и других треба.  Уствари, и у руском је тако -- само што у руском рећ тољко не носи значење "једино" за јавност, него га држи за пасом.  У руском кажемо обично "не надо его одного"

Обично се каже "немој само њега, молим те", или још чешће у жаргону "немој само њега, леба ти". Никад се не каже "оног" само по себи. Увек се додаје у том случају, при коришћењу речи "оног", нека именица. Например у жаргону "немој само оног типа (лика), леба ти" или слично.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Января 12, 2007, 22:22
Обично се каже "немој само њега, молим те", или још чешће у жаргону "немој само њега, леба ти". Никад се не каже "оног" само по себи. Увек се додаје у том случају, при коришћењу речи "оног", нека именица. Например у жаргону "немој само оног типа (лика), леба ти" или слично.
Hvala na ispravci, gruje :)
Nadam se da se ne ljutiš puno što se sumnjam da bi ti postao dobar moder :)
Название: Re: Сербский
Отправлено: gruja от Января 12, 2007, 22:32
Обично се каже "немој само њега, молим те", или још чешће у жаргону "немој само њега, леба ти". Никад се не каже "оног" само по себи. Увек се додаје у том случају, при коришћењу речи "оног", нека именица. Например у жаргону "немој само оног типа (лика), леба ти" или слично.
Hvala na ispravci, gruje :)
Nadam se da se ne ljutiš puno što se sumnjam da bi ti postao dobar moder :)

Radley,

Хвала, али искрено и стварно немам времена. Могу само понекад да уђем и да понешто исправим.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Января 12, 2007, 22:49
Ја имам више поверења у књижарну јужнословенску у Аустрији него што имам у неког продавача у Охају или Чикагу који и за Интернет први пут чује.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Kojvo от Января 15, 2007, 01:18
Срећна стара нова гидина свима!
да ли се слави Стара Нова Година у Српској или је чисто руски празник?
GayleSaver'e, зашто си почео писати ћирилицом? := Писао си увек латиницом, ако не погрешим?
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Января 15, 2007, 06:42
И у Српској и у Србији.

Писао сам латиницом, да, али мајко драга..кад у Риму...ради ко и римљани.  :)

Немој заборавит да сам ти ја ћирилићко дијете, исто кај и ти.  :)
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Января 15, 2007, 11:43
да ли се слави Стара Нова Година у Српској или је чисто руски празник?
Nije ni čisto ruski, niti izvorno ruski.
Slavi se u svakoj zemlji gde crkve koriste Julianski kalendar (ili su ga do malopre koristili), znači, skoro u svim pravoslavnim zemaljama, a to su, osim Rusije, Srbija, Makedonija, Grčka, Gruzija, Ukrajina, Bugarska, Kipar.
GayleSaver'e, зашто си почео писати ћирилицом?  Писао си увек латиницом, ако не погрешим?
Kojvo, zašto bi se ponovo registrovao? Koliko se setim, ti si već bio prodružen forumu.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Января 15, 2007, 19:21
Radley, већина тих земаља је дала сагласност да пређе на нови израчун:
http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_calendar

Although all Eastern European countries had adopted the Gregorian calendar by 1927, their national Eastern Orthodox churches had not. A revised Julian calendar was proposed during a synod in Constantinople in May 1923, consisting of a solar part which was and will be identical to the Gregorian calendar until the year 2800, and a lunar part which calculated Easter astronomically at Jerusalem. All Orthodox churches refused to accept the lunar part, so almost all Orthodox churches continue to celebrate Easter according to the Julian calendar (the Finnish Orthodox Church uses the Gregorian Easter).
The solar part of the revised Julian calendar was accepted by only some Orthodox churches. Those that did accept it, with hope for improved dialogue and negotiations with the Western denominations, were the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, the Patriarchates of Alexandria, Antioch, the Orthodox Churches of Greece, Cyprus, Romania, Poland, Bulgaria (the last in 1963), and the Orthodox Church in America (although some OCA parishes are permitted to use the Julian calendar). Thus these churches celebrate the Nativity on the same day that Western Christians do, 25 December Gregorian until 2800. The Orthodox Churches of Jerusalem, Russia, Macedonia, Serbia, Georgia, Ukraine, and the Greek Old Calendarists continue to use the Julian calendar for their fixed dates, thus they celebrate the Nativity on 25 December Julian (which is 7 January Gregorian until 2100).
Название: Re: Сербский
Отправлено: Kojvo от Января 15, 2007, 22:45
Kojvo, zašto bi se ponovo registrovao? Koliko se setim, ti si već bio prodružen forumu.
Прав си. Заборавио сам моју шифру.
Знам и сам да је Стара Нова Година Јулиански а не руски празник. Хтео сам знати, да ли је тако "народни" као у Русији.

Цитировать
http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_calendar
Многи мисле да славе Грчка и Бугарска Божић као и Русија 7. Јануара.  :P
Кладио сам се недавно са једном пријатељем на ову тему - он је изгубио  :up:

Цитата: GayleSaver
И у Српској и у Србији.
:wall: и коначно у "Руској"
Название: Re: Сербский
Отправлено: Kojvo от Января 15, 2007, 22:56
.Писао сам латиницом, да, али мајко драга..кад у Риму...ради ко и римљани.  :)
... дакле ниси се осећао пре у Риму?... :up: Ни ми нисмо били римљани...
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Января 15, 2007, 23:21
Под Српском сам мислио на ентитет Босне и Херцеговине.  Извини.  Нисам се намеравао подругивати, ако је дошло до тог утиска.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Января 15, 2007, 23:22
Ваља да знаш да у Српској има 10 благдана почетком године...је ли ти људи уопште икад раде.  ;)  (шала)
Название: Re: Сербский
Отправлено: Kojvo от Января 15, 2007, 23:33
Ваља да знаш да у Српској има 10 благдана почетком године...је ли ти људи уопште икад раде.  ;)  (шала)
:E: Тако је и у Русији. Наравно су Срби и Руси повезани
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Января 16, 2007, 00:29
да али у самој Србији није -- или сам криво разумео.

Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Января 16, 2007, 10:05
Radley, већина тих земаља је дала сагласност да пређе на нови израчун:
Nisam rekao da one zemalje nisu prihvatili Julianski kalendar. Zlužbeni kalendar je naravno svuda Grigoriansi. Rekao sam da crkve u većini ovih zemalja još uvek koriste Julianski, pa onda se slavi Božić prema njemu i (nezvanična) Nova Godina isto.
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Января 17, 2007, 20:05
Здраво народе,

Има ли негде на интернету субтитре до кустурициних филмова? Потражио сам нешто али нисам успео да нађем. Добио сам jуче underground, али штета, мало што могу да разумем зато што нисам никад чуо пре српски изговор осим само у песмама.

И jедно просто питање: у реченици "говорим српски" jе ли "српски" прилог (по-сербски) или глагол "говорити" управља акузативом? На пример могу ли да кажем "како jе српски ружьё, српски jе ружьё пушка" (как по-сербски ружьё, по-сербски ружьё - пушка).
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Января 17, 2007, 22:04
Здраво народе,

Има ли негде на интернету субтитре до кустурициних филмова? Потражио сам нешто али нисам успео да нађем. Добио сам jуче underground, али штета, мало што могу да разумем зато што нисам никад чуо пре српски изговор осим само у песмама.
Нећеш ми поверовати, имам субтитре (http://rapidshare.com/files/8812108/Underground_Emir_Kusturica_Esperanto_Sub.rar.html) баш за underground. Јесу на есперанто, али мислим да то не мора да ти буде проблем. Поздрав!
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Января 17, 2007, 23:09
Ферталере, хвала, али нашто би ми били потребни поднаписи (ово jе правилни превод речи "субтитры") на есперанто чак бих га и знао (а jа га не знам)?

Секирам се да има за таj филм поднаписа на каквим било jезицима од грчког до турског jедино осем српског. Већ сам се обрадавао кад пронашао оваj саjт:

http://www.podnapisi.net/index.php/ppodnapisi/search?tbsl=1&sK=underground&sJ=0

али шта ћеш, српски поднаписи са њега су за други филм! као у инат :(
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Января 17, 2007, 23:25
Добро, јасно је све... :( А можеш ли да ми речеш, где си добио овај филм?
Название: Сербский
Отправлено: gruja от Января 18, 2007, 07:12
Добро, јасно је све... :( А можеш ли да ми речеш, где си добио овај филм?

"Добро, јасно је све (све ми је јасно)... А можеш ли да ми кажешда ли можеш да ми кажеш), где си набавио овај (тај) филм?"
Название: Сербский
Отправлено: gruja от Января 18, 2007, 07:21
На пример могу ли да кажем "како jе српски ружьё, српски jе ружьё пушка" (как по-сербски ружьё, по-сербски ружьё - пушка).

"како jе на српском ружьё, на српском jе ружьё пушка (на српском се ружьё каже пушка)"
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Января 18, 2007, 18:09
Добро, јасно је све... :( А можеш ли да ми речеш, где си добио овај филм?

"Добро, јасно је све (све ми је јасно)... А можеш ли да ми кажешда ли можеш да ми кажеш), где си набавио овај (тај) филм?"
Ма зашто „кажеш“? Прво сам баш тако написао, али потом сам помислио да је то македонизам са моје стране, јер је у македонском „каже“ савршен глагол а у српском несавршен...
Название: Re: Сербский
Отправлено: Radley от Января 18, 2007, 18:24
Ма зашто „кажеш“? Прво сам баш тако написао, али потом сам помислио да је то македонизам са моје стране, јер је у македонском „каже“ савршен глагол а у српском несавршен...
Savršen, nesavršen. Vertaler, ti uvek pokušavaš jezik nekako da objasniš, da kažeš da pravila zahtevaju ovo, zahtevaju ono. Ma ne može se jezik uvek objasniti logikom ili pravilima! Često se jednostavno nešto kaže ili ne kaže  ;D
Название: Re: Сербский
Отправлено: Vertaler от Января 18, 2007, 20:09
Ма зашто „кажеш“? Прво сам баш тако написао, али потом сам помислио да је то македонизам са моје стране, јер је у македонском „каже“ савршен глагол а у српском несавршен...
Savršen, nesavršen. Vertaler, ti uvek pokušavaš jezik nekako da objasniš, da kažeš da pravila zahtevaju ovo, zahtevaju ono. Ma ne može se jezik uvek objasniti logikom ili pravilima! Često se jednostavno nešto kaže ili ne kaže  ;D
>(
Да бих дознам правило, требало ми само да погледам у речник. Савршен исто може да буде. Тако да је све у реду. Увек ми забављају различити прелази значења у словенским језицима, а особито интересантна тема су глаголи речи.  :eat:
Название: Сербский
Отправлено: gruja от Января 18, 2007, 22:39

Иванова И. Е. Сербский язык для начинающих: Учебник и разговорник. — М.: Айрис-пресс, 2003.

Ссылка:
http://roman-dushkin.narod.ru/projects/srpski/index.html
Название: Re: Сербский
Отправлено: janejovanov от Февраля 3, 2007, 16:13
Svaka cast, interesna diskusija se vodi ovde, izvinite sto nemam srpsku kirilicu ili bar latinicu, ali mislim da ce te razumeti sve sto pisem. Я же македонец, изучаю русский язык и литературу... Также изучал и чешский язык, но он мне непонравился... А сербский конечно понимаю и достаточно хорошо говорю на нем, конечно, почти все македонцы понимют и даже половина людей отлично говорят на сербском. Я только что закончил факультет, и сейчас хочу получить еще одну доквалификацию по сербскому языку, т.е. еще один диплом. Я не старался найти, но если знаете где можно найти сербскую грамматику, я буду очень благодарен. Спасибо...
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Февраля 3, 2007, 23:22
jane, добродошао. Добро се сналазиш са руским.

Линк на граматику већ се поjављивао на овам саjту неколико пута. Ево га:
http://www.seelrc.org/projects/grammars.ptml - граматике неколиких словенских и других jезика (на енглеском).

Ферталере, филм ми је дала једна девојка која студира српски на универзитету. Успут без потребе сам се узнемирио због одсуства поднаслова: погледао сам га неколико пута и готово све схватио. Ипак није ми се баш тако допао.

Давно ме занима питање разлике у употреби "да + презент" супрот "да + кондиционал". Извео сам неко "правило": кад у руском "чтобы" има значење циљи (може се променити на "для того, чтобы"), у српском се обично употребљава кондиционал, иначе презент. На пример, руску реченицу "Не жить чтобы есть, а есть чтобы жить" превео бих тако: "Не живети да би јели а јести да би живели" (или можда "Не живе се да би јели а једе се да би живели"). Шта мислите на то правило?


Название: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Апреля 19, 2007, 06:26
Добро, јасно је све... :( А можеш ли да ми речеш, где си добио овај филм?

"Добро, јасно је све (све ми је јасно)... А можеш ли да ми кажешда ли можеш да ми кажеш), где си набавио овај (тај) филм?"
Ма зашто „кажеш“? Прво сам баш тако написао, али потом сам помислио да је то македонизам са моје стране, јер је у македонском „каже“ савршен глагол а у српском несавршен...

Глагол рећи је дефицитан (дефективан? непун?) у српском језику -- њему недостају облици презента "речем", ... у савременом говору, на месту којих стоји презент глагола "казати", с којем се иначе сусретнемо само у дијалектима.  Како сам схватио (под условом да сам право схватио), ни облици "речем" нису обични, него се по правилу сретају у старијој књижевности.

Најбољи учитељ једног или другог језика, осим доброг уха, свакако је разговарање и прилика за слушање тог истог језика.  Јер, кад пливаш у облацима, на земљи ништа се не види.  Ја бих вам саветовао, из личног искуства, узети прилику и наћи добрих пријатеља на Интернету, с којима ћете моћи причати и од којих ћете сабирати дух језика.  Мени се чини да је руски напор према тој проблематици превише академичан и књижеван - али шта ја знам, ја сам јужније од Русије крајеве напустио кад ни шест година нисам имао.  Знам једино да се језик не разликује и не дели од света који на њему говори.
Название: Re: Сербский
Отправлено: GayleSaver от Апреля 19, 2007, 06:42
Срам ме је што тога не знам, али сад читајући почетак теме опазио сам присутност "казао" у сасвим обичном и савременом контексту.  (Леонидов хрватско-српски чланак).  Mea culpa. Не видим очите разлике у значењу, ни у сенкама, али можда и опет грешим.

Мењано -- "ја сам опазио" на "опазио сам"
Название: Re: Сербский
Отправлено: Ömer от Июня 30, 2007, 16:15
Preporučujem veliku kolekciju fantastike na srpskom:
http://rapidshare.com/files/14362930/Polaris_txt_.rar

Fajl je velik 35MB. Možete da vidite sadržaj ovde:
http://www.forum.hr/showthread.php?p=7381588#post7381588
Название: Re: Сербский
Отправлено: Ömer от Августа 4, 2007, 06:18
Ещё книжки на сербском:
http://www.mojebugojno.net/forum/viewtopic.php?p=360

И от меня англо-сербский и сербско-английский словари для Lingvo:
http://www.wikiupload.com/download_page.php?id=191829

Сделаны из сербско-английского словаря для PopDict с переводом сербской латиницы без диакритик в кириллицу и попутным исправлением кучи опечаток в сербской части.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Ömer от Августа 4, 2007, 07:26
ИСПРАВЛЕНИЕ: словари скачивать по следующей ссылке
http://www.wikiupload.com/download_page.php?id=191852
Название: Re: Сербский
Отправлено: Ömer от Августа 11, 2007, 10:58
Нешто не у тему сакупљам овде линкове на српске материјале ипак се надам да ће то можда некоме ваљати.

Нови уџбеник српскога са аудиозаписима:
http://slovnik.narod.ru/srpski/index.html

Ако још нисте наишли - велики речник Српске Академије наука (16 томова):
http://www.rasprog.com
Название: Re: Сербский
Отправлено: O от Августа 11, 2007, 15:37
Нови уџбеник српскога са аудиозаписима:
http://slovnik.narod.ru/srpski/index.html

Первый раз слышу неносителя, которая старательно пытается воспроизвести четырёхакцентную просодию.  :)
Название: Re: Сербский
Отправлено: Ömer от Августа 11, 2007, 15:43
Да ну, это только "урок первый, послушайте задание" произносит русскоговорящая, а остальное, по-моему, натуральная сербка.

У неё и имя - Таня Стоянович (см. первую страницу учебника).
Правда, я слушал только первый и последний файлы.

А я, кстати, тоже старательно пытаюсь её (четырёхакцентную просодию) воспроизводить. :-)
Название: Re: Сербский
Отправлено: O от Августа 11, 2007, 17:08
Да ну, это только "урок первый, послушайте задание" произносит русскоговорящая, а остальное, по-моему, натуральная сербка.

Это понятно, что их две. Но может быть, я ошибся, потому что преподы языков — люди "испорченные" своими знаниями. Послушать только, как та русская совершенно не по-русски произносит "заданиййе пятоййе".

А я, кстати, тоже старательно пытаюсь её (четырёхакцентную просодию) воспроизводить. :-)

А акцентуацию производных форм по какому словарю проверяете?
Название: Re: Сербский
Отправлено: Ömer от Августа 11, 2007, 18:05
Цитата: O
А акцентуацию производных форм по какому словарю проверяете?

Эх, к сожалению у меня нет такого словаря. Сижу в чате и мучаю серба. :-) К счастью, он лингвист и отличает ударения.

Цитата: O
Послушать только, как та русская совершенно не по-русски произносит "заданиййе пятоййе".

Сербские звуки она тоже неправильно произносит.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Monsieur X от Января 16, 2008, 02:05
Нема тог Руса који може правилно да изговара српске гласове.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Ömer от Января 16, 2008, 12:24
Нема тог Руса који може правилно да изговара српске гласове.

Не бих се сложио. Знам неколико (Бело)руса који могу да прођу као да им је српски матерњи. Они се пак занимају српским званично.

Название: Re: Сербский
Отправлено: Monsieur X от Января 16, 2008, 19:09
Ја познајем неколико Руса и Рускиња који живе овде већ дуго, и чак и да икада у животу престану с умекшавањима, сумњам да ће икада бити сигурни где је Ћ, а где Ч.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Ömer от Января 17, 2008, 01:38
Баш за Белорусе разлика између Ћ и Ч уопште није тешка, јер Ћ постоји у руском, а Ч - у белоруском језику.

Да ли желите да снимим како их ја изговарам па ставим на форум? Да чујете да није неки проблем да се разликују.

Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Января 17, 2008, 12:29
Ја сам од детињства мислио да „ћ“ никако не личи на „ч“. Изговарам га приближно као Бане Крстић у песмама.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Ömer от Января 17, 2008, 12:59
Па да, нису то исти гласови али мени се чини да разлика између њих није тако велика да пара уши.
Название: Ynt: Сербский
Отправлено: Dana от Января 17, 2008, 12:59
Vertalere, ti si makedonac :)
Название: Re: Сербский
Отправлено: Vertaler от Января 17, 2008, 13:44
Па да, нису то исти гласови али мени се чини да разлика између њих није тако велика да пара уши.
Ћ није исти глас у целој ex-yu. Разлика може да буде и велика.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Ömer от Января 17, 2008, 14:04
Ћ није исти глас у целој ex-yu. Разлика може да буде и велика.

Баш збога тога би и руски Ч могао да прође као југословенски Ћ :)

Ајде боље да замолимо Србе да одреде како им звучи руски Ч. Вечерас кад већ будем дошао кући снимићу неки српски текст у својем извођењу.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Ömer от Января 18, 2008, 00:37
Као што сам обећао
http://srpski.at.tut.by/ch.mp3

чути ћутати чучати ћошак чаша ћерка чедо ћелав чело
Название: Сербский
Отправлено: sknente от Января 18, 2008, 03:57
Ћ прелича на руското "ть", според мене. Ама с повече натиск.
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Января 18, 2008, 12:29
Ћ прелича на руското "ть", според мене. Ама с повече натиск.
И ја баш тако мислим. У руским уџбеницима српског се пише да је „ћ“ меко „ч“, а „ч“ — тврдо „ч“, — и одатле су сви проблеми тих Руса, — мада треба само да се напише да је „ћ“ меко „т“.
Название: Ynt: Сербский
Отправлено: Dana от Января 18, 2008, 12:44
У руским уџбеницима српског се пише да је „ћ“ меко „ч“, а „ч“ — тврдо „ч“
Pa, ovo je tako...
Название: Ynt: Сербский
Отправлено: Vertaler от Января 18, 2008, 13:00
У руским уџбеницима српског се пише да је „ћ“ меко „ч“, а „ч“ — тврдо „ч“
Pa, ovo je tako...
У Босни?  :eat:
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Января 18, 2008, 13:13
У руским уџбеницима српског се пише да је „ћ“ меко „ч“, а „ч“ — тврдо „ч“, — и одатле су сви проблеми тих Руса, — мада треба само да се напише да је „ћ“ меко „т“.

Африката?  :)
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Января 18, 2008, 13:28
Африката?  :)
На шта мислиш?  :eat: Меко т је африката и у Москви.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Ömer от Января 18, 2008, 14:38
Мислим, да је то било моје меко Т никакo не би личило на српско Ћ. :)

У неким песмама, например од Гаравог Сокака, и ја изразито чујем да се изговара на неки "тепајући" начин... Ипак у радио емисијама и филмовима више ми личи на обично руско Ч.

Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Января 18, 2008, 14:58
Ja sam primetio da hrvati izgovore slovo"ć" isto tako kao "č".
Название: Re: Сербский
Отправлено: Ömer от Января 18, 2008, 15:26
Да, и ја сам то приметио, многи Хрвати не знају да их разликују.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Monsieur X от Января 20, 2008, 00:29
Не, не, не, много сте збуњени!
Покушаћу да вам појасним.
Руско Ч није као српско Ћ, а није ни као српско Ч!
Српско Ч је  т в р д о,  дакле, тврђе од руског Ч. Рекао бих да је пољско "cz" глас најсличнији српском Ч.
Српско Ћ је меко, али  м е к ш е  од руског Ч. Еквивалент постоји у пољском.

Код изговора српског гласа Ч врх и део предњег дела језика гради препреку са тврдим непцем.
Код изговора Ћ врх језика је на доњим секутићима, а цео предњи део језика је приљубљен уз непце. Зато Ћ не може бити руско т', јер је код т' врх језика на горњим секутићима.
Ово су ЈЕДИНИ исправни изговори Ч и Ћ.

У Војводини је Ч мало мекше, али није меко и јасно се разликује од Ћ.
У Хрватској и Босни, у неким деловима, Ч се не изговара тврдо те личи на Ћ, премда није исто, а има и делова, врло малих, где су Ч и Ћ исто. Али то је већ прича о хрватском, а не о српском.
Название: Re: Сербский
Отправлено: Vertaler от Июля 13, 2008, 00:26
Ещё книжки на сербском:
http://www.mojebugojno.net/forum/viewtopic.php?p=360

Пошто је ова тема већ избришена, или из другог разлога више не постоји, стављам још пар линка:

http://e-knjige.4shared.com/
http://baneprevoz.com/bane/bok/

Има још сајта где су готово све књиге на хрватском, а то је мало опасно за младе умове оних који уче српски.  :eat: Тако да ћемо се снаћи без њих.
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 14, 2008, 01:22
Цитата: Vertaler link=topic=468.msg165128#msg165128 [/quote
Пошто је ова тема већ избришена, или из другог разлога више не постоји, стављам још пар линка:

http://e-knjige.4shared.com/
http://baneprevoz.com/bane/bok/

Има још сајта где су готово све књиге на хрватском, а то је мало опасно за младе умове оних који уче српски.  :eat: Тако да ћемо се снаћи без њих.

Хвала, хвала!
Дозволите неке исправке:

избрисана
пар линкова
има још сајт
(правило је да уз глагол "има" у значењу постојања иде именица у номинативу ако је бројива па у једнини)
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Июля 14, 2008, 03:05
Хвала на исправкама.  :UU:

Цитировать
избрисана
Македонизам. Сада причам сваке ноћи са једним Македонцем из Окленда, па је скроз нормално што грешим у српском. Иако два пута заборављено -ов- (као у осталим примерима) није баш неко праштање за мене.  :scl:
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 14, 2008, 10:42
Што из Окленда? Да ли је то једини Македонац који се нашао на интернету? :)

Ја иначе причам са једним Србином скоро свако вече, тако да ми се српски већ некако уклопио у главу. Надам се да га нећу превише бркати с пољским који сам недавно кренуо да учим.
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 14, 2008, 12:41
Kako to kazati pravilno: dobra večer ili dobro veče?
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Июля 14, 2008, 14:05
Цитата: svarog
Што из Окленда? Да ли је то једини Македонац који се нашао на интернету?
Није баш важно одакле је. Најважнија ствар су опште теме за разговор. Колико год Срба да имам у контактима, не знам о чему да причам са њима па зато причам прилично ретко. Мој Македонац је, пак, администратор Википедије, има руску жену, руско порекло и интересује се за језике, а шта ми још треба. :eat:

Цитата: Poiro
Kako to kazati pravilno: dobra večer ili dobro veče?
Друга варијанта је чешћа уопште, а прва се појављује много чешће у ијекавским текстовима на нету него у екавским.
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 15, 2008, 01:36
Kako to kazati pravilno: dobra večer ili dobro veče?

Реч "вече" је интересантна још по томе што није истог рода у свим падежима, односно је "вече" у номинативу, акузативу и вокативу и "вечери" (женски род) у осталим падежима.

Није баш важно одакле је.

Па, у праву сте, само што је занимљивије причати на пример о неким политичким догађајима с онима који су их доживели, а Србија ме интересује у свим аспектима, не само у језичком.

Мени се иначе не нађу опште теме с Италијанима, још увек немам доброг саговорника. Како Вам иде с њима? :) (Говорите добро италијански ако се не варам).
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Июля 15, 2008, 18:32
Цитировать
Па, у праву сте, само што је занимљивије причати на пример о неким политичким догађајима с онима који су их доживели, а Србија ме интересује у свим аспектима, не само у језичком.
Па и мене, али како то замишљате? Ја не могу да замислим како бих се на пример распитивао за једну своју вршњакињу из Босне о војни и свему осталом. Кад неко дође овде, онда да, причамо о свему, и о политици, јер се у разговору уживо осећа другачије него преко нета. Сматрајте то за моје личне особине, ако не разумете.

Цитировать
Мени се иначе не нађу опште теме с Италијанима, још увек немам доброг саговорника. Како Вам иде с њима?  (Говорите добро италијански ако се не варам).
Никако не иде. Не знам зашто. Иначе, тај италијански је много чудан језик, ово сам схватио већ давно па зато не тежим да га научим до краја јер то није ни могуће. Него кад треба да попричам са неким за неки посао, немам проблема.
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 16, 2008, 11:03
Мени је напротив баш занимљиво да распитујем о ратним доживљајима. На пример, један ми је испричао да кад је током бомбардовања нестала струја, односно нису радили фрижидери, људи су износили залихе меса напоље да их испрже на роштиљу тако да је читава кућа пијанчила. А други је рекао да му се рат уобличио једино у више месеци школског распуста. Али наравно да то није једина тема за разговоре.

На какве чудности италијанског мислите, да ли можете навести неке примере?

Название: Сербский
Отправлено: Сербка от Августа 13, 2008, 20:58
Привет всем участникам дискуссии!

В поисках правил русской грамматики я случайно попала на этот форум и удивилась, увидев тему о сербском языке. Не могу поверить, что большинство участников пишет по-сербски как носители языка, вполне грамотно, с незаметными ошибками (это наверно опечатки :) ).  Для меня это удивительно, в том смысле что сербский не является членом группы языков используемых во всём мире. *
Я не лингвист, но испытываю интерес к русскому языку и стараюсь узнать как можно больше о нём.
Если нужна какая–либо помощь, касающаяся сербского языка и Сербии вообще, спрашивайте, постараюсь ответить.

P.S. Извините за мои ошибки и если вам не трудно, пожалуйста, исправьте их).
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Августа 13, 2008, 22:20
Цитата: svarog
На какве чудности италијанског мислите, да ли можете навести неке примере?
Сада, нажалост, више не могу. :( Али можда памтите једну тему на овом форуму где је Јудицки молио за помоћ око неког италијанског лингвистичког или историчког текста где је имало пуно неразумљивих места чак и за његову познату која је живела пет година у Италији. Таквог нечег у италијанском има препуно. Неко је то, рекао бих, наслеђе великог латинског језика.  :eat:

Цитировать
Если нужна какая–либо помощь, касающаяся сербского языка и Сербии вообще, спрашивайте, постараюсь ответить.
Помоћ не требамо стално, али прилично често. Молимо вас да нас не остављате и свраћате овде барем понекад. 

Добро дошли. :UU:
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Сентября 10, 2008, 14:24
где је имало пуно неразумљивих места

Prema gramatici, trebalo bi da se "ima" u egzistencijalnom značenju promeni na "biti" u prošlom i budućem vremenu, ondosno "bilo je puno nerazumljivih mesta"... mada na internetu se nađe više slučajeva upotrebe slične vašoj, sa "imalo je".  :donno:
Название: Сербский
Отправлено: Dron от Ноября 25, 2008, 00:58
Добар дан!

Зовем се Андреj. Желим да студирам српски jезик и студирам помало али не знам много српски рече. Зато што понекад и не могу да одговорим добро. Желим да питам одакле имате српски слова у ваши текстови?
И jош кад сам био у Црноj Гори често чуjем реч "сигурно" или "сигуран сам"? Што jе ово? Мислим шта у руски jезику ово jе "я уверен" или "по-любому" (жаргон)
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Ноября 25, 2008, 21:06
Здраво, Андреју, добродошао на форум!

Исправљам ти понеке граматичке грешке, без обзира на стилске појединости:
Зовем се Андреj. Желим да студирам српски jезик и студирам помало али не знам много српских  речи. Зато што понекад и не могу да одговорим добро. Желим да питам одакле имате српска слова у вашим текстовима?
И jош кад сам био у Црноj Гори често сам чуо  реч "сигурно" или "сигуран сам"? Шта jе ово? Мислим да је ово у руском jезику "я уверен" или "по-любому" (жаргон)

Реч "сигурно" потиче од италијанског "sicuro" и значи "конечно, уверенно, наверняка" (слично енглеском "sure"). "Сигуран сам" = я уверен, као што си рекао.

Српски распоред тастатуре инсталира се исто као распоред за сваки други језик. Ако користиш Windows, кликни десним дугметом миша на иконицу са знаком језика ("EN" или "RU"), изабери у менију "Параметры" и додај језик који ти је потребан.
Название: Сербский
Отправлено: АлифБука от Января 6, 2009, 22:53
Добро вече!
Сасвим недавно почао да учим српски jезик, због тога опростите моји пагришки, још једно опростите, погрешки.
Знам шта српски jезик има много речи турског порекла, туркизми. Ја сам представник туркојезичного народа и желео бих да учим турски jезик... :??? некад... :) Зато желим да знати што више српски речи-туркизми (или речови?). Као реци руси: Одним махом семерых побивахом!  ;D

Знам неколико сличани речи, на пример:

Кашика (срб. жлица) - ложка; қасық у казахском jезику
табан (ђон) - подошва; исто je табан, још je ұлтан у казахском
ћуприа (мост) - мост; көпір
калдрма (коловоз, колник) - мостовая

Језикословци, молим!!! :)
Название: Сербский
Отправлено: АлифБука от Января 10, 2009, 01:10
                                                   Amicus Plato, sed magis amica veritas

Где је истина? :-\

Раније ја сам писао: калдрма – мостовая, тур. kaldırım
Данас прочитао:... Реч калдрма изворна значи управо то: «леп, добар пут» (од грчког калос – леп и дромос – пут)... [Милан Шипка. Приче о речима. – Нови Сад, 2007, с.52]

Dilbilimcilar, на yardım!  :) Опростите на погрешки... :-[
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Января 14, 2009, 00:09
Hrvatski jezični portal (http://hjp.srce.hr) piše:
Etimologija: tur. kaldırım ← grč. kalós drómos: lijep put

To bi značilo koliko razumem da je reč kaldrma ušla u turski iz grčkog.

Postoji neki rečnik bosanskih reči turskog porekla, dobro bi vam poslužio kao izvor reči koje tražite. Za početak možete da uzmete knjigu Branislava Nušića "Ramazanske večeri"
http://www.baneprevoz.com/bane/bok/index1.php

u kojoj je skoro svaka druga reč turskog porekla.

(Izvinite, a kako ste nabavili Šipkinu knjigu? Da li je ima na internetu?)
Название: Сербский
Отправлено: АлифБука от Января 15, 2009, 15:26
svarog , пуно Вам хвала на помоћ
А књигу купавао сам прошле године, jесенас у Вршацу (Банат)...
Может быть что-то найдётся на сайте изд-ва, приведенном в книге: www.prometej.co.yu
Све најбоље! С поштовањем, АБ
Название: Сербский
Отправлено: Natastri от Февраля 22, 2011, 22:50
Добар дан или добро вече свима,  :)

Ја сам нова на овом форуму. Учим српски језик преко интернета. За Балкан још нисам путовала, али велика ми је жеља да посетим балканске земље о којима хтела бих више да сазнам и наравно да напредујем у знању језика. Имам доста материјала (линка за уџбенике, граматике, филмове и за скидање песама) и могу да се поделим ако некога то интересује. Такође врло радо бих да помогнем онима који уче украјински језик. Велики поздрав из Украјине, Наталија
P.S. Извините на грешкама ако их има.
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Февраля 22, 2011, 23:04
Добро дошли овамо! Чини ми се да Ваш српски je прилично добар.
Название: Сербский
Отправлено: Ellidi от Февраля 22, 2011, 23:15
Знам шта српски jезик има много речи турског порекла, туркизми. [...] желим да знати што више српски речи-туркизми (или речови?).

Кашика (срб. жлица) - ложка; қасық у казахском jезику
табан (ђон) - подошва; исто je табан, још je ұлтан у казахском

Нису много, неколико, али више су него у бугарском jезику. Већина ових речи су персиjског, а неке и грчког (као калдрма) порекла, оне су само прошле кроз турски :)
Погледаjте овде, ако ви то вас jако занима http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:List_of_Balkanisms
ћуприа
ћуприа -> ћуприjа
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Февраля 22, 2011, 23:20
Знам шта српски jезик има много речи турског порекла
подриjетла?
Название: Сербский
Отправлено: Natastri от Февраля 22, 2011, 23:23
Хвала, трудила сам се да не погрешим. Ипак требаће ми још пракca
P. S. Некако ми иде тешко слање порука, одмах не функционише
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Февраля 22, 2011, 23:38
о којима бих хтела
линкова за уџбенике
 ако то некога интересује.
’Вако је боље.

Ћао Нато. Оживила си нас и наше српско ћаскање. Чак ми cе ни не вјерује да већ двије године нисмо писали овдје: ни ја, ни Сварог, нити ико нов. Прво ћу саопштити важну вијест: пребацио сам се на ијекавицу. Сад ми се тако љепше чини, а да не кажем да је мој шеф босански Србин. Ово за случај ако неког буни моја ортографија.

А као друго питаћу те за филмове. Прво питање: који ти је најомиљенији? Од оних неколико које сам гледао ја, могу назвати „Стршљен“ — о љубави Српкиње и Албанца. Није ни он идеалан, али мени се свидио нај.

Друго: јел знаш неки филм који је посебно ефикасан за оних који уче језик? Ако разумијеш на шта мислим.

 Иии... најважније: за које српске филмове има српске поднаписе? Опет, бар једно два имена молим.

Добро дошла на овај форум. Ти си ми у дуго времена прва радост. Што се тиче форума, наравно. :)
Название: Сербский
Отправлено: Natastri от Февраля 23, 2011, 00:27
Ћао Верталере,
Драго ми је што си ми одговорио. Захваљујем се теби на исправци мојих гријешака, мада ризикујем да направим нове.   :??? Покушаћу ијекавицом, али пут ка ијекавици мени је доста дуг: више сам се навикла на екавицу која ми служи као база и провијеравам ријечи преко украјинског језика гдије се користи икавица, тада сигурно знам када се каже "ије". Па добро, то можда није занимљиво.

Има један врло добар сајт http://www.domacifilmovi.biz/ Тамо има пуно филмова и серија.
Са поднаписима гледала сам само "Аватар", али то није српски филм наравно.  :)
Има још сајт гдије може да се гледа емисије директно
http://nettelevizor.com/
ја више гледам РТС Београд:
http://nettelevizor.com/Televizija-Srbija-RTS-sat.html
А што се тиче назива, нисам добро рекла: више сам гледала серије: "Село гори, а баба се чешља", "Белу Лађу", "Мој рођак са села", "Рањени Орао", "Гријех њене мајке", а сада гледам на youtube "Мирис кише на Балкану", јако ми се допада.
Да, и Бела Лађа пуно улепшава расположење, иако од Срећка Шојића може свашта да се научи  :D.

На youtube један човијек стално поставља нове епизоде серија:
http://www.youtube.com/user/lipskamafia2

Погледаћу Сршљен, хвала. Хтијела бих да нађем још Завет Кустурице, али не успијевам. Код нас је ишао са преводом.
Пуно те поздрављам, Наталија


Название: Сербский
Отправлено: Ellidi от Февраля 23, 2011, 12:05
провијеравам ријечи преко украјинског језика гдије се користи икавица, тада сигурно знам када се каже "ије".

Има још сајт гдије може да се гледа емисије директно

На youtube један човијек стално поставља нове епизоде серија:

Хтијела бих да нађем још Завет Кустурице, али не успијевам.
Хтијела -> Хтјела , гдије -> гдје , човијек -> човјек, провијеравам -> провјеравам. Хтијела, гдије, провијеравам и човијек не постоjе. Да ли могу да Ви питам, зашто сте изабрале иjекавицу? Екавица jе jедноставно лакша за учење.
Название: Сербский
Отправлено: Natastri от Февраля 23, 2011, 15:58
> Ellidi:
Да, у праву сте, екавица је лакша, и само је чујем у серијама и користим у комуникацији са пријатељима који су из Шумадије. Само сам покушала да пишем ијекавицом.
Название: Сербский
Отправлено: Natastri от Февраля 23, 2011, 16:31
грешка: само њу
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Февраля 23, 2011, 22:07
Често гледам "Дневник" на ХТВу. Ова вежба jе по мом мишлењу jaко вредна за учење сваког страног језика.
Название: Сербский
Отправлено: Ellidi от Февраля 23, 2011, 22:14
Често гледам "Дневник" на ХТВу. Ова вежба jе по мом мишлењу jaко вредна за учење сваког страног језика.
Национални Дневник уjутру и увече?
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Февраля 23, 2011, 22:21
Често гледам "Дневник" на ХТВу. Ова вежба jе по мом мишлењу jaко вредна за учење сваког страног језика.
Национални Дневник уjутру и увече?
Само вечерни пренос на HRT1.
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Апреля 30, 2011, 06:03
Чак ми cе ни не вјерује да већ двије године нисмо писали овдје: ни ја, ни Сварог, нити ико нов.
ja nažalost zaboravljam srpski jer već više od godinu dana skoro da ga ne koristim . veoma mi je žao jer sam mu posvetio puno vremena a sada ispada kao da mi nije ne potreban. bojim se da ću ga sasvim zaboraviti kao što sam zaboravio švedski koji sam učio dve godine u školi i već mogao da komuniciram sa Šveđanima, ali sada ne mogu da se setim ni reči osim "jag kan inte tala svenska"  :o

moj omiljeni srpski film je valjda bila serija "Vratiće se rode"  koju sam gledao na youtube'u

Natastri
Dobro si došla! želim ti uspeh u učenju, srpski ti je već odličan.
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Апреля 30, 2011, 06:19
Само вечерни пренос на HRT1.

Ja imam mogućnost da gledam satelitski RTS, ali iskreno rečeno nikad mi nije privlačio pažnju dok sam prebacivao kanale. Jednom sam nabasao na neki program o gajenju pčela, drugi put na dečji program u kojem ludi čika iskolačenih očiju oduševljeno učio decu brojeve. Btw čini mi se da se deci posvećuje više pažnje i mažnje u Srbiji nego ovde kod nas.
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Июня 7, 2011, 03:40
Здраво свима!
Моје име је Милан и из Србије сам. Налетех случајно на овај сајт и баш ми се допада. Ево ако желите нешто да питате у вези с језиком-ту сам. Јесам математичар али мислим да доста добро знам српску граматику. Говорим екавицом, а знам и (и)јекавицу јер ми родитељи говоре тако. Е сад, да вас ја питам. Можда је већ било порука на ту тему, па ми реците на којој страни. Како да се обичном Русу, који нема појма српски, објасни (на руском) изговор српског гласа Ћ?
Ја сам пробао да објасним да је изговор сличан тьщ, јер сам негде прочитао да је руско Ч у ствари [тщ], па ово наше Ћ мора да буде још мекше.

Иначе, руски разумем доста јер слушам песме и гледам филмове, можда кренем да га учим кад завршим факултет  :yes:.
А сателитски програм РТС-а је досада од канала, нажалост не знам да ли сте у могућности да гледате РТС обични, РТС2, ПИНК, Б92, ХЕПИ, АВАЛА, ПРВА- то су националне телевизије.
Ево имате и регионалну Радио Телевизију Војводине бесплатно преко интернета, не могу да кажем да је занимљива као горе наведене али често пуштају руске филмове и серије, наравно са преводом. Можда ће вам користити то. Ево вам линк. Кад вам се отвори, у десном доњем ћошку пише „Радио и ТВ уживо“ и ту кликнете на иконицу телевизора.
http://www.rtv.rs/ (http://www.rtv.rs/)

Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Июня 7, 2011, 11:02
Здраво свима!
Zdravo.

Цитировать
сад, да вас ја питам. Можда је већ било порука на ту тему, па ми реците на којој страни. Како да се обичном Русу, који нема појма српски, објасни (на руском) изговор српског гласа Ћ?
1. Stavljamo vršak jezika uz korijen donjih zuba.
2. Pokušavamo da izgovorimo ruski ть.

Цитировать
Ја сам пробао да објасним да је изговор сличан тьщ, јер сам негде прочитао да је руско Ч у ствари [тщ], па ово наше Ћ мора да буде још мекше.
I kakav je bio rezultat, je l' zadovoljavajući?

Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июня 7, 2011, 11:28
Здраво Милане! Добро дошли овамо.
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июня 7, 2011, 12:01
Ćao Milane, dobro si došao! I ja sam po obrazovanju matematičar, po zanimanju inače programer jer kad sam bio zaposlen na faksu primao nulu i kusur od plate, pa odlučih da promenim zanimanje. Da li si na postdiplomskim? Kojom temom se baviš?

Hvala na linku!
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Июня 7, 2011, 18:51
@Vertaler,Poirot,svarog
Хвала свима на добродошлици.

@Vertaler
Резултат је обично руско Ч. Нема разлике.

@svarog
Трећа сам година основних академских студија, тј. завршавам трећу. После овога идем још 2 године Мастера. Назив занимања ће да буде (ако га завршим  :yes:) дипломирани математичар-математика финансија.


Иначе ако вам треба, имам код себе на компјутеру неку литературу која би вам могла користити и коју могу ставити да их „скинете“, па ко хоће нек каже.
Граматика српског језика за странце (на латиници), Иван Клајн, 263 стране, 2005. година
Речник језичких недоумица (на ћирилици), Иван Клајн, 268 страна, 2004. година
Речник страних речи (које се користе у српском) Милан Вујаклија, 1051 страна, 1980. година

Название: Сербский
Отправлено: do50 от Июня 7, 2011, 19:12
Граматика српског језика за странце (на латиници), Иван Клајн, 263 стране, 2005. година
Речник језичких недоумица (на ћирилици), Иван Клајн, 268 страна, 2004. година
Речник страних речи (које се користе у српском) Милан Вујаклија, 1051 страна, 1980. година
веома занимљиво!
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июня 7, 2011, 22:22
Резултат је обично руско Ч. Нема разлике.
Не чуем разлику између "ч" и "ћ" код Хрвата (испричавам се за офтоп). Чини ми се да они и "ћ" изговарају као "ч".
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Июня 8, 2011, 20:52
Резултат је обично руско Ч. Нема разлике.
Не чуем разлику између "ч" и "ћ" код Хрвата (испричавам се за офтоп). Чини ми се да они и "ћ" изговарају као "ч".

Joj, то мене ужасно иритира. Моји родитељи јасно разликују та два гласа, а ми смо сви рођени у Хрватској и живели тамо (40 година они, ја једва 6 година). Да, они често српско/хрватско Ч толико умекшају да личи на ваше Ч или на наше Ћ.
И често то бркају у писму. Посебно млађе генерације, нпр. кад гледам филм на хрватском преводу, доста грешака везаних за Ч/Ћ има. Што је најгоре њихов језик им исто прописује да су то два различита звука/слова. Део Хрватске који је ближи Србији (Славонија) изговарају исто као и ми.
У Србији се јасно разликују Ч и Ћ, осим ако неко има говорну ману или у сврху имитирања хрватског говора.
Исти случај је за Џ и Ђ. Најежим се кад Хрвати изговоре Ђорђ Буш уместо Џорџ Буш (на руском Джордж Буш).
Тако да ако гледате хрватске телевизије при учењу, опрезно, јер можете стећи утисак да су та два гласа иста, а нису.

Мислим, то би било као кад би неко у руском свако Ш изговарао као Щ.


Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июня 8, 2011, 22:59
Хвала на одговору. Додуше ja добро чујем разлику у изговору ђ и џ код Хрвата. Али одсад ћу обратити пажњу на то.
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Июня 9, 2011, 19:49
Хвала на одговору. Додуше ja добро чујем разлику у изговору ђ и џ код Хрвата. Али одсад ћу обратити пажњу на то.

То је првенствено зато што и у српском и у хрватском има мало речи које садрже слово Џ, па је мање изражено него као код Ч и Ћ. Имамо ми у Србији једну групу Ђогани у којој певач (Ђоле) има говорну ману, не зна да изговори Ђ па стално изговара Џ.  :green:
Тако да, кад год изађе у новинама, уредници не напишу Ђоле и Ђогани, него из шале Џоле и Џогани. :D
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Июня 9, 2011, 19:54
Руско-српски речник и српско-руски
http://prevodilac.mne.hn/rusko-srpski-rjecnik/ (http://prevodilac.mne.hn/rusko-srpski-rjecnik/)
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июня 10, 2011, 03:20
певач (Ђоле) има говорну ману, не зна да изговори Ђ па стално изговара Џ.
pa nema govornu manu nego je Albanac zar ne?

Название: Сербский
Отправлено: Милан от Июня 10, 2011, 05:17
певач (Ђоле) има говорну ману, не зна да изговори Ђ па стално изговара Џ.
pa nema govornu manu nego je Albanac zar ne?
Па јесте Албанац, али његов рођени брат Гаги лепо изговори Ђ.
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Июня 15, 2011, 04:45
Ево линкови за  Граматика српског језика за странце
http://rapidshare.com/files/104339431/Ivan_Klajn_-_Gramatika_srpskog_jezika_za_strance.rar (http://rapidshare.com/files/104339431/Ivan_Klajn_-_Gramatika_srpskog_jezika_za_strance.rar)
Речник језичких недоумица
http://rapidshare.com/files/190251090/Ivan_Klajn_-_Recnik_jezi_kih_nedoumica.rar (http://rapidshare.com/files/190251090/Ivan_Klajn_-_Recnik_jezi_kih_nedoumica.rar)

Милан Вујаклија-Речник страних речи, 3. издање 2004.
http://rapidshare.com/files/185835246/MV_LSRI3.rar (http://rapidshare.com/files/185835246/MV_LSRI3.rar)

Сви линкови раде.
Название: Сербский
Отправлено: vukvuk от Июня 26, 2011, 18:25
Хвала на одговору. Додуше ja добро чујем разлику у изговору ђ и џ код Хрвата. Али одсад ћу обратити пажњу на то.

Jesi li siguran? Za očekivati je da idiomi koji ne razlikuju /č/ i /ć/, ne razlikuju ni /dž/ i /đ/, a takođe da i /š/ i /ž/ izgovaraju umekšano.
Название: Сербский
Отправлено: do50 от Июня 26, 2011, 19:02
Сви линкови раде.
Хвала вам пуно!
Название: Сербский
Отправлено: do50 от Июня 26, 2011, 20:58
Милан Вујаклија-Речник страних речи, 3. издање 2004.
http://rapidshare.com/files/185835246/MV_LSRI3.rar
треба лозинку  :donno:
Название: Сербский
Отправлено: Karakurt от Июня 26, 2011, 21:05
Груя был тут?
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июня 26, 2011, 21:18
Нисам га видео ту.
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Июня 26, 2011, 22:06
Милан Вујаклија-Речник страних речи, 3. издање 2004.
http://rapidshare.com/files/185835246/MV_LSRI3.rar
треба лозинку  :donno:
лозинка:   garfield
Название: Сербский
Отправлено: do50 от Июня 26, 2011, 22:26
лозинка:   garfield
хвала
Название: Сербский
Отправлено: vukvuk от Июня 30, 2011, 17:25
А почему больше не общаетесь по-сербски?  :)
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Июня 30, 2011, 17:32
Кад је једини темат само „српски језик“, након неколико година нешто се више не... некако, знаш... Кратко речено, немамо о чему да диванимо.
Название: Сербский
Отправлено: vukvuk от Июня 30, 2011, 17:48
Pa vidim da se tu raspravljalo i o politici i o gramatici, ali da većina nekadašnjih učesnika više ne posećuje forum?

Како да се обичном Русу, који нема појма српски, објасни (на руском) изговор српског гласа Ћ? Ја сам пробао да објасним да је изговор сличан тьщ, јер сам негде прочитао да је руско Ч у ствари [тщ], па ово наше Ћ мора да буде још мекше.

Naše /ć/ se zapravo izgovara isto kao rusko /č/, problem je kako objasniti izgovor našeg /č/. Ja bih rekao da je kao rusko /tš/, ali malo mekše, jer naše /š/ nije toliko tvrdo kao rusko.
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Июня 30, 2011, 18:02
Pa vidim da se tu raspravljalo i o politici i o gramatici, ali da većina nekadašnjih učesnika više ne posećuje forum?
Ја се све чешће питам шта ту радим ја. Тако је, већина си је нашла нових занимања.

Цитировать
Naše /ć/ se zapravo izgovara isto kao rusko /č/
Српско ћ у руском је очигледан „фефекат фикције“. Мада... Одакле си? Можда имаш ти управо руско.
Название: Сербский
Отправлено: vukvuk от Июня 30, 2011, 18:25
Kakav efekat frikcije? Ja sam iz Beograda.

Možda postoji neka minimalna akustička i artikulaciona razlika između ruskog /č/ i srpskog /ć/, ali oni se i u međunarodnom fonetskom alfabetu označavaju istim simbolom. U srpskom imaš dve serije frikativa i afrikata, postalveolare /š, ž, č, dž/ i prepalatale /(ś, ź), ć, đ/. U ruskom pak imaš retroflekse /š, ž/ i prepalatale /č, śś, (źź)/. Srpski i ruski prepalatali su u principu isti; srpski postalveolari su, međutim, mekši od ruskih retrofleksa. Tako je i u teoriji, a i meni se čini tako na sluh.
Название: Сербский
Отправлено: vukvuk от Июня 30, 2011, 18:45
Српско ћ у руском је очигледан „фефекат фикције“.

Ovo nije "эффект фрикции" nego "дефект дикции", zar ne? Trebalo mi je vremena da povežem.  :)

Pa znači šta, vi baš kao čujete razliku između vašeg /č/ i našeg /ć/? Ja nešto mislim da je to više psihološki.
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июня 30, 2011, 19:06
Цитировать
Ovo nije "эффект фрикции" nego "дефект дикции", zar ne? Trebalo mi je vremena da povežem.  :)
Jeste. Izraz proizlazi iz poznatog ruskog filma gde se prikazuje defektolog koji ne zna da izgovori većinu suglasnika  :)
http://www.youtube.com/watch?v=J8l6smSRZKk - enjoy

Цитировать
Pa znači šta, vi baš kao čujete razliku između vašeg /č/ i našeg /ć/? Ja nešto mislim da je to više psihološki.
Ja čujem razliku ali ne kod svih govornika. Kod većine Beograđana "ć" zvuči isto što i rusko "ч", i ja izgovaram isto, ne naprežem se.
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Июня 30, 2011, 19:15
Možda postoji neka minimalna akustička i artikulaciona razlika između ruskog /č/ i srpskog /ć/, ali oni se i u međunarodnom fonetskom alfabetu označavaju istim simbolom.
И погрешно. Енглеска википедија суцкс. За њих је ʃʲ = ɕ,  ʃˠ = ʂ. О значењу ових симбола имали смо неколико холивара на ово форуму. Ја све то сматрам за различне симболе са различним смислом.

Цитировать
Srpski i ruski prepalatali su u principu isti; srpski postalveolari su, međutim, mekši od ruskih retrofleksa. Tako je i u teoriji, a i meni se čini tako na sluh.
И што је најчудније, мени се чини баш супротно. Не желим да кажем да су српски посталвеолари тврђи, али јесу тврди. Зато се изговара (на мој слух) ни, ли, ти, би, кʲи, њи, љи, ћи, али чы џы шы. Ту се слажем са википедијом, ма, она са мном.

И — поново, само на мој слух — стандардни српски има стварно посталвеоларе и палатале, док стандардни руски има палатализиране (више него српски) и веларизиране (више него српски) посталвеоларе. Овдје на форуму има људи са ретрофлексним и палаталним сугласницима, на примјер, из Украјине, али се ми сад, надам се, о томе не расправљамо.
Название: Сербский
Отправлено: vukvuk от Июня 30, 2011, 19:27
http://www.youtube.com/watch?v=J8l6smSRZKk

"И потом фа гофа суфились фьюг с фьюгом".  :D

A jel to iz filma ili iz serije? Pošto kao da ima više epizoda.

Ja čujem razliku ali ne kod svih govornika. Kod većine Beograđana "ć" zvuči isto što i rusko "ч",

A kod koga čuješ razliku?
Название: Сербский
Отправлено: Маркоман от Июня 30, 2011, 19:48
Каква je разница међу српскама  њ, љ и рускама нь, ль?
Да ли je велика? Како се изговара српско "х"?
Название: Сербский
Отправлено: vukvuk от Июня 30, 2011, 19:55
За њих је ʃʲ = ɕ,  ʃˠ = ʂ. О значењу ових симбола имали смо неколико холивара на ово форуму. Ја све то сматрам за различне симболе са различним смислом.

Gde mogu da nađem neku od tih diskusija? U teoriji je moguće napraviti razliku između tih simbola, ali ja ne vidim da je za ruski ta razlika relevantna.

И што је најчудније, мени се чини баш супротно. Не желим да кажем да су српски посталвеолари тврђи, али јесу тврди. Зато се изговара (на мој слух) ни, ли, ти, би, кʲи, њи, љи, ћи, али чы џы шы. Ту се слажем са википедијом, ма, она са мном.

И — поново, само на мој слух — стандардни српски има стварно посталвеоларе и палатале, док стандардни руски има палатализиране (више него српски) и веларизиране (више него српски) посталвеоларе. Овдје на форуму има људи са ретрофлексним и палаталним сугласницима, на примјер, из Украјине, али се ми сад, надам се, о томе не расправљамо.

Ovo je sad već sukob maternjih fonologija, pošto meni nikad ne bi palo na pamet da bi /i/ iza postalveolara neko mogao čuti kao /ɨ/.

Ti znači misliš da je rusko /č/ (kao palatalizovano) malo mekše od srpskog /č/, a da je rusko /š/ (kao velarizovano) malo tvrđe od srpskog /š/? I da opozicija /š : śś/ nije u mestu izgovora, nego u palatalizovanosti versus velarizovanosti, potpuno isto kao i opozicija /t : tʲ/?
Название: Сербский
Отправлено: vukvuk от Июня 30, 2011, 20:17
Каква je разлика међу српским  њ, љ и руским нь, ль? Да ли je велика? Како се изговара српско "х"?

Pa meni je jedva čujna, i to samo kod /lj/ čujem razliku, /nj/ mislim da je potpuno isto. Probaj na istom mestu gde izgovaraš /j/, da izgovoriš /lj/, znači samo lateral umesto aproksimanta.

Razlika se kod /h/ mislim najviše čuje pred zadnjim vokalima, zato što srpsko /h/ nije faringalizovano kao rusko. Možeš da probaš da pomeriš rusko /h/ malo bliže prednjem nepcu.
Название: Сербский
Отправлено: Маркоман от Июня 30, 2011, 20:47
Шта мислите (питам свих) за руску ортографиjу? Je ли добра?
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июня 30, 2011, 21:50
A kod koga čuješ razliku?

Ne bih mogao da navedem neki poseban region. Čuje se kod pojedinaca u pesmama/filmovima. Potražiću link.

Цитировать
A jel to iz filma ili iz serije? Pošto kao da ima više epizoda.
Film je.
(wiki/ru) По_семейным_обстоятельствам (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC)

Цитировать
И потом фа гофа суфились фьюг с фьюгом
Vidim da znaš ruski dovoljno da bi čak mogao da razumeš i reči ispreturane "fefektima" :) i ona jedina rečenica na ruskom koju si naveo je tačna. Kako si ga naučio?
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Июня 30, 2011, 21:56
Gde mogu da nađem neku od tih diskusija? U teoriji je moguće napraviti razliku između tih simbola, ali ja ne vidim da je za ruski ta razlika relevantna.
Није релевантна, али туђи акценат је туђи акценат.

щ ~ ś ~ し, ч ~ ć ~ ち (http://lingvoforum.net/index.php/topic,12345.0/topicseen.html)
щ ~ ś (http://lingvoforum.net/index.php/topic,27481.msg18345.html#msg18345
)
Цитировать
Pa znači šta, vi baš kao čujete razliku između vašeg /č/ i našeg /ć/? Ja nešto mislim da je to više psihološki.
http://www.youtube.com/watch?v=vfjd2KLiKSA&feature=related

4:00 — „нестала ми је ћерка“ — овај изговори готово као у руском
4:40 — „како у целој тој ситуацији ја сад Вама да нађем ћерку?“ — код овог никако не личи на руско, ни ђ, ни ћ.

Цитировать
Ovo je sad već sukob maternjih fonologija, pošto meni nikad ne bi palo na pamet da bi /i/ iza postalveolara neko mogao čuti kao /ɨ/.
Свакако није [ɨ]. Боље [ɪ]. Али сад слушам видео и видим да има онај Бобан више [ɪ], на пр., након /т/ исто. Одлучио сам пре неколико година да сâм овако изговарам на српском (а у македонском да умекшавам пред /и/ и /e/), не памтим тачно зашто. Али, ево ти Банета Крстића: обично му је /и/ веома јасно, али након шумних већ није чисто (твоје оӵы зелене, твоје реӵы варљиве...)


Цитировать
Ti znači misliš da je rusko /č/ (kao palatalizovano) malo mekše od srpskog /č/, a da je rusko /š/ (kao velarizovano) malo tvrđe od srpskog /š/? I da opozicija /š : śś/ nije u mestu izgovora, nego u palatalizovanosti versus velarizovanosti, potpuno isto kao i opozicija /t : tʲ/?
Да. Другачија опозиција је само код сугласника х и хь. Меки х је стварно палаталан (ç). Српски /х/ испред /и/ и /e/ звучи на руски слух доста необично.

Стоп. Мјесто /tʲ/ и у стандардном језику можеш да чујеш [tsʲ]. Ја тако не изговорим, ни моја породица, али готово читава Москва да. Мислим да то већ знаш, само ниси много размишљао кад си то написао.
Название: Сербский
Отправлено: vukvuk от Июня 30, 2011, 22:26
Шта мислите (питам свих) за руску ортографиjу? Je ли добра?

Pa ima nekih nelogičnosti, tipa заря - зори, ili ущелье - ущелий, ali je inače skroz ok.

Malo su mi doduše dosadni zarezi oko svake zavisne rečenice, ja volim da ih ispuštam i tamo gde su obavezni i po srpskom pravopisu, ali mi je zato na primer ruska ćirilica mnogo lepša od srpske.

Vidim da znaš ruski dovoljno da bi čak mogao da razumeš i reči ispreturane "fefektima" i ona jedina rečenica na ruskom koju si naveo je tačna. Kako si ga naučio?

Ma grešim dosta, nisi video u drugim temama, a studiram ruski, sad će već četvrta godina.  :)

Doduše nisam ga nikada učio pre studija, a i u međuvremenu sam pravio velike pauze. Ali bolje pitanje je kako vi tako dobro znate srpski?
Название: Сербский
Отправлено: vukvuk от Июня 30, 2011, 23:09
4:00 — „нестала ми је ћерка“ — овај изговори готово као у руском
4:40 — „како у целој тој ситуацији ја сад Вама да нађем ћерку?“ — код овог никако не личи на руско, ни ђ, ни ћ.

Ja posle deset slušanja jedva da sam uspeo da uhvatim neku razliku.  :)

Oba izgovora su potpuno pravilna u srpskom, ali je artikulacija pri ovom drugom malo opuštenija. Inače po drugim pojedinostima izgovora meni je Ljubiša Samardžić predstavnik stare beogradske norme (od konsonanta ima drugačije /č, ć, l/, kod vokala drugačiju prozodiju), dok Dragan Jovanović ima opušteniju artikulaciju kakva je po meni aktuelan standard.

Ali ne bih rekao da je razlika u prirodi izgovora, nego samo u napetosti čitave artikulacije.
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июня 30, 2011, 23:18
Razlika se kod /h/ mislim najviše čuje pred zadnjim vokalima, zato što srpsko
/h/ nije faringalizovano kao rusko.
aha reč "hrvatski" čuje se kao "rvatski". jel da?
Название: Сербский
Отправлено: vukvuk от Июня 30, 2011, 23:29
Другачија опозиција је само код сугласника х и хь. Мекo х је стварно палаталнo (ç). Српскo /х/ испред /и/ и /e/ звучи на руски слух доста необично.

Hoćeš da kažeš da je opozicija /h : ç/ različita od opozicije /k, g : kʲ, gʲ/? Ništa mi sad nije jasno.  :)

aha reč "hrvatski" čuje se kao "rvatski". jel da?

Pa ne baš. Ima doduše bosanskih i hrvatskih govora gde se /h/ izgovara kao u engleskom, kao glotalni frikativ, ali u srpskim idiomima je /h/ velarno i sasvim se jasno čuje.

Izuzetak su naravno pojedini izrazi iz familijarnog registra: "greota", "ladno", "leba ti", zatim /h/ iz aorista: "ja bi" mesto "ja bih", "reko" mesto "rekoh", kao i cela paradigma glagola "hteti".
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июня 30, 2011, 23:42
Pa ne baš. Ima doduše bosanskih i hrvatskih govora gde se /h/ izgovara kao u
engleskom, kao glotalni frikativ, ali u srpskim idiomima je /h/ velarno i sasvim
se jasno čuje.
hvala na odgovoru
Название: Сербский
Отправлено: Маркоман от Июня 30, 2011, 23:43
Никада нисам учио српски. Када сам био у Црне Горе, почао говорити. Гледао у речник и редко у уџбеник.
У српском изговору наитешко jе дуги гласнице и тони.
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 1, 2011, 00:18
Doduše nisam ga nikada učio pre studija, a i u međuvremenu sam pravio velike pauze. Ali bolje pitanje je kako vi tako dobro znate srpski?
Ja sam naučio srpski preko knjiga i interneta. Imao sam sreće da upoznam na netu nekoliko Srba koji su mi puno pomogli tokom mog učenja. Jedan je student filološkog u Beogradu, možda je tvoj kolega.

Nisam još stigao da posetim Srbiju ni bilo koju drugu zemlju bivše Jugoslavije, ali, imao sam više prilika da iskoristim srpski u živoj besedi kako kod nas tako i u inostranstvu. Mogu da kažem da nisam imao velikih teškoća sa izražavanjem svojih misli a ni sa razumevanjem sagovornika. Prošle godine kad sam letovao u Turskoj nabasao sam na jednu Bosanku koja je odsela u istom hotelu, pa ona iako sam se predstavio odakle sam smatrala me je Srbinom. Kad sam joj se žalio da nisu podigli našu (odn. belorusku) zastavu ispred hotela, ona reče "ma eno vaše srpske" :D
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 1, 2011, 00:27
Када сам био у Црне Горе, почао говорити. Гледао у речник и редко у уџбеник.
Ako se ne varam Crnogorci koriste jekavicu.

Ja sam naučio srpski preko knjiga i interneta.
Svarože, Vaš srpski je odličan ukoliko mogu suditi. Svaka čast.Название: Сербский
Отправлено: vukvuk от Июля 1, 2011, 00:46
Nisam još stigao da posetim Srbiju

Nisi mnogo propustio.  :D

Ali srpski ti je fenomenalan, čak ni u rasporedu klitika ne grešiš, što je kao najteži deo srpske gramatike, tako da zaista svaka čast.

E koliko sam shvatio ovde je dosta vas iz Belorusije? Koliko se kod vas koristi beloruski? Kapiram da kod kuće koristite beloruski, ali maternji dijalekat, ali šta je sa beloruskim standardom? Pošto sam ja čuo neke sumanute priče kako je beloruski potpuno potisnut od ruskog. Na kom jeziku imate nastavu u školi i na studijama? Jesu li svi u Belorusiji bilingvali? Nikad nisam do kraja razumeo vašu jezičku situaciju.
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 1, 2011, 01:11
Nisi mnogo propustio.
Bio sam dva puta u Beogradu. Svidja mi se ovaj grad i njegova karma. A i tamošnji ljudi su dobri i raspoloženi šta je bitno za mene. Želim da dodjem u Srbiju još jednom...i još jednom. Ada Ciganlija čeka. :)
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 1, 2011, 02:54
E koliko sam shvatio ovde je dosta vas iz Belorusije? Koliko se kod vas koristi beloruski? Kapiram da kod kuće koristite beloruski, ali maternji dijalekat, ali šta je sa beloruskim standardom? Pošto sam ja čuo neke sumanute priče kako je beloruski potpuno potisnut od ruskog. Na kom jeziku imate nastavu u školi i na studijama? Jesu li svi u Belorusiji bilingvali? Nikad nisam do kraja razumeo vašu jezičku situaciju.

Beloruski jeste potisnut od strane ruskog. U Minsku 98 odsto ljudi koristi isključivo ruski. Ja pričam beloruski otprilike jednom mesečno kad god sretnem svog komšiju kome je isto maternji ruski, ali zbog izvesnih političkih i životnih stavova odlučio je da se prebaci na beloruski. Izvorni govornici standardnog beloruskog postoje ali su toliko malobrojni da valjda mogu da ih nabrojim sve koje sam upoznao za života. Ističem reč "standard" jer dijalekti su veoma prošireni, čim odeš na selo odmah ćeš naići na neku vrstu.

U školi i na studijama sam imao nastavu na ruskom kao i većina dece u Belorusiji, osim časova beloruskog koji su svugde obavezni i iznose otprilike 4-6 sati nedeljno. Postoje škole gde se nastava vodi samo na beloruskom, ali pošto se pretežno posećuju od strane dece čiji se roditelji veoma negativno postavljaju prema sadašnjoj vlasti, nisu se blagonaklono smatraju od strane te iste vlasti, tako da je bilo precedenata da su se zatvarale zbog političkih razloga. Što se univerziteta tiče, trenutno koliko ja znam ne postoji nijedan gde bi se predavanja držala samo na belorskom (osim naravno studija beloruskog jezika, književnosti i istorije).

Šta još... kad bi došao u Minsk odmah bi se suočio s beloruskim jer se još uvek koristi na pokaznim tablama, uličnim pločama, za najavljivanje stanica u GSP-u i slično. Postoji nekoliko državnih TV i radio programa, a takođe i štampanih medija na beloruskom. Kod knjižara uvek ima primeraka beloruske književnosti, kao i CD diskova sa zapisima beloruskih pesama i bajki. Ali, teško je da ćeš naići na govornika beloruskog, osim ako naletiš na neku babu u starijim godinama čiji govor može da bude za tebe potpuno nerazumljiv.

Nisu svi Belorusi bilingvali, jer iako smo izloženi beloruskom u svakodnevnom životu, to izloženje je letimično i većim delom nije aktivno. Tako da, u rezultatu, prosečni Belorus je dobro upoznat sa beloruskim vokabularom, čak i dovoljno da bi razumeo Poljake a kamoli Ukrajince bez većih problema, ali ne može da govori standard pismeno.

Цитировать
svaka čast
Hvala, znam da mi srpski nije loš ali, pošto ga zadnje vreme ne vežbam, pokvario mi se. U pismu se možda ne vidi ali u razgovoru se zaustavljam kako bih se setio reči, a ponekad i pogrešim padež\glagolski oblik.
Название: Сербский
Отправлено: vukvuk от Июля 1, 2011, 04:31
Pa tebi i većini vas je znači beloruski zapravo strani a samo ruski maternji?  :o

Sad ja mnogo zapitkujem, ali kad ste vi svi prešli na ruski? I zašto vlasti podržavaju ruski, zar nije Lukašenko u sukobu s Rusima? Zašto ste se vi uopšte onda odvajali od Rusije?
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Июля 1, 2011, 10:01
Ali ne bih rekao da je razlika u prirodi izgovora, nego samo u napetosti čitave artikulacije.
Хвала на објашњењу! Поново ћеш да се чудиш, али се мени више чини „напет“ говор Драгана Јовановића.

Hoćeš da kažeš da je opozicija /h : ç/ različita od opozicije /k, g : kʲ, gʲ/? Ništa mi sad nije jasno.  :)
Да, баш. Је л’ се то тако замршено изјашњавам? Српски има kʲ, gʲ, xʲ, руски има kʲ, gʲ, ç.

Malo su mi doduše dosadni zarezi oko svake zavisne rečenice, ja volim da ih ispuštam i tamo gde su obavezni i po srpskom pravopisu, ali mi je zato na primer ruska ćirilica mnogo lepša od srpske.
Једна је моја пријатељица највише вољела дебело јер. :)

Цитировать
Doduše nisam ga nikada učio pre studija, a i u međuvremenu sam pravio velike pauze.
И ипак — импресивно.

Цитировать
Ali bolje pitanje je kako vi tako dobro znate srpski?
2006. сам године упознао четири Српкиње на Међународној лингвистичкој олимпијади, а у једну се готово заљубио. И некако након једно десет мејлова могао сам већ да причам, е, да пишем доста слободно. Дјевојке су брзо нестале, а са оном најбољом од них сам разговарао толико чудно :) да ме је сама избацила од пријатеља. Трајне југословенске пријатеље немам, или, тачније, нисам се већ одавно чуо са неким, а још неки су исто тако „нестали“ (како им се то сналази, баш не знам). Сви су се чудили што причам као неко из оних крајева. Најбоље је питање било: „Овде си се родио — а тамо живиш?“ у моменат кад нешто такво нисам ни очекивао, још 2008. године.
Название: Сербский
Отправлено: vukvuk от Июля 1, 2011, 17:23
Поново ћеш да се чудиш, али се мени више чини „напет“ говор Драгана Јовановића.

Pa znaš kako, možda i jeste po nekim drugim parametrima, ja mislim na artikulaciju pojedinačnih glasova; i to zaključujem zapravo po tome što kad probam da imitiram artikulaciju Ljubiše Samardžića ulažem osetno više pažnje u artikulaciju pojedinačnih glasova nego što je to slučaj sa Draganom Jovanovićem, pa mi se čini da je to ustvari razlika koju ti čuješ.

Tako bih za Ljubišino /ć/ rekao da je prava afrikata – ima punu okluziju i zatim period frikcije, dok za Draganovo (i svoje uobičajeno) /ć/ nisam siguran šta je – kao da je okluzija znatno slabija. Ali to onda ipak potvrđuje moju tezu da se rusko /č/ i srpsko /ć/ izgovaraju isto – osnovne artikulacione odlike oba glasa su iste, sa tom razlikom da u srpskom artikulacija može biti malo labavija, ali ta je razlika prisutna i kod drugih glasova – ja sam kod sebe na primer primetio da često kažem [sɛam] za „sedam“, ili [neam] za „nemam“, ili [doβar dan].

Да, баш т(ак)о. Је л’ се то тако замршено изјашњавам? Српски има kʲ, gʲ, xʲ, руски има kʲ, gʲ, ç.

Ma ne govoriš uopšte zamršeno, nego si mi bio pokvario koncepciju. Ali razumeo sam sad, ti se više oslanjaš na akustički utisak, dok ja to sve tumačim fonološki. Ali slažem se da rusko /kʲ, gʲ, xʲ/ mogu zapravo biti [c, ɟ, ç], dok srpsko /k, g, x/ ispred /e, i/ nisu ipak toliko palatalni.
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 3, 2011, 04:20
Pa tebi i većini vas je znači beloruski zapravo strani a samo ruski maternji?  :o
Pa da, šta te čudi

Цитировать
Sad ja mnogo zapitkujem, ali kad ste vi svi prešli na ruski?
Na ruski smo prešli dok smo bili u sastavu Sovjetskog Saveza, pošto je ruski stekao status  jezika prosvete i kulture, a beloruski se smatrao seljačkim. Moji deda i baka su govorili beloruski (dijalekat), dok majka već govori ruski. (Otac je druga priča jer je Ukrajinac)

Цитировать
I zašto vlasti podržavaju ruski, zar nije Lukašenko u sukobu s Rusima? Zašto ste se vi uopšte onda odvajali od Rusije?
lol a zašto se Crna Gora odvojila od Srbije iako govorite isti jezik, a da ne spominjem već raspad SFRJ. Lukašenku inače puče murac za državni jezik da li je ruski beloruski ili svahili, on proganja belorski samo zato što njegovi govornici većinom pripadaju opoziciji.
Название: Сербский
Отправлено: vukvuk от Июля 3, 2011, 15:32
Pa da, šta te čudi

Pa ja sam mislio da vi svi kod kuće i ovako između sebe pričate beloruski, kao maternji dijalekat, a da ruski ispunjava funkcije standardnog jezika javne komunikacije i obrazovanja.

lol a zašto se Crna Gora odvojila od Srbije iako govorite isti jezik,

Ali taj jezik koji mi govorimo nije samo srpski i svi su ga već i pre govorili, niko nije prelazio na njega - a vi ste sami prešli na ruski, koji niste pre toga govorili nego ste govorili svojim jezikom. A to po meni znači da su vam Rusi bili mili (Srbi nikom nisu bili mili u Jugoslaviji), pa rekoh što ste se onda uopšte odvajali. Jel bio referendum ili su odluku donele vlasti?
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 3, 2011, 17:57
Ali taj jezik koji mi govorimo nije samo srpski i svi su ga već i pre govorili, niko nije prelazio na njega - a vi ste sami prešli na ruski, koji niste pre toga govorili nego ste govorili svojim jezikom. A to po meni znači da su vam Rusi bili mili (Srbi nikom nisu bili mili u Jugoslaviji), pa rekoh što ste se onda uopšte odvajali.

Belorusi nemaju toliko izražen nacionalan samoidentitet kao što recimo Srbi. Belorusija nikad nije postojala kao posebna država sve do raspada Sovjetskog Saveza (za izuzetkom stvorene 1918. i nestale 1919. Beloruske Narodne Republike). Beloruske zemlje su tokom istorije pipadale (u hronološkom redu) Velikoj kneževini Litvaniji, Poljsko-Litvanskoj Uniji, Ruskoj Imperiji i Sovjetskom Savezu. Zato su Belorusi lakše prihvatili sprovođenu Sovjetskim Savezom politiku jedinog sovjetskog naroda sa ruskim kao jezikom međunarodne komunikacije, tim pre što su beloruski i ruski veoma srodni i mogli bi da se smatraju narečjima jednog jezika u drugim istorijskim okolnostima (a u Ruskoj Imperiji i smatralo se tako).

A sad mi ti odgovori, zašto između naroda bivše Jugoslavije postoji tolika mržnja (da li da kažem postojala jer nadam se da se zadnje vreme ublažila?) iako ste srodni narodi i govorite (skoro) isti jezik.

Цитировать
Jel bio referendum ili su odluku donele vlasti?
Saglasno rezultatima opšteg saveznog referenduma ((wiki/ru) Всесоюзный_референдум_о_сохранении_СССР) (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)) 5 od 6 Belorusa je želelo da se Sovjetski Savez sačuva. Do odvajanja je dovela ekonomska i politička situacija i postupci vlasti.
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 3, 2011, 18:14
Saglasno rezultatima opšteg saveznog referenduma ((wiki/ru) Всесоюзный_референдум_о_сохранении_СССР) (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)) 5 od 6 Belorusa je želelo da se Sovjetski Savez sačuva. Do odvajanja je dovela ekonomska i politička situacija i postupci vlasti.

Pazi, ne radi se baš o odvajanju od Rusije nego o raspadu SSSR-a. Belorusi su bili valjda najspremniji da se odreknu pojmova nacija i država kako bi stvorili svetsku komunističku naciju, jer kao što je poznato mi smo najotvoreniji, najiskreniji, najmarljiviji, ne lažemo, ne krademo, ne ubijamo :D
Название: Сербский
Отправлено: vukvuk от Июля 3, 2011, 19:38
A sad mi ti odgovori, zašto između naroda bivše Jugoslavije postoji tolika mržnja (da li da kažem postojala jer nadam se da se zadnje vreme ublažila?) iako ste srodni narodi i govorite (skoro) isti jezik.

Pa teško je reći. Među običnim ljudima ne bih rekao da postoji mržnja, nego jedno nepoverenje, koje je kombinovana posledica nacionalnih mitova i međunacionalnih sukoba, a koji su opet posledica tih istih mitova mitova, lične želje za vlašću i međunarodnih prilika. Mržnja postoji kod manjine onih kojima su i inače mržnja i nasilje način života, ali koji nažalost u nesrećnim vremenima dobijaju priliku da se "iskažu" i tako upropaste milione života drugih, i eventualno kod onih koji su do te mere opijeni mitovima da više ne vide stvarnost i ljude u njoj nego samo svoje mitske predstave. Ovi prvi su vojska krvožednih koji su u zadnjim ratovima bili neposredni izvršioci, a ovi drugi su krugovi "intelektualaca" koji su im u svojim sredinama davali legitimitet.

Srpski nacionalni mit je "svi Srbi u jednoj državi" (neretko uključujući i "zbunjene" Srbe - Muslimane, Makedonce, Dubrovčane) plus "sveta srpska zemlja Kosovo"; stari mitski neprijatelji su Austrija i Vatikan, a novi Amerikanci i Englezi. Hrvatski nacionalni mit je "povijesna Hrvatska", njihov glavni mitski neprijatelj su Srbi. Te mitove grade i održavaju verske, državne i intelektualne strukture i u Srbiji i u Hrvatskoj, i oni su vremenom praktično postali deo nacionalnog identiteta; u međuvremenu je probuđen i bošnjački san o svojoj državi, koji je ponovo izgradila neka sarajevska "elita", a svaki je taj san ostvariv samo po cenu tuđih, cenu koju su plaćali i plaćaju obični ljudi, ali za to ne krive one koji su izgradili sulude snove nego one koji ih nose - obične ljude kao i oni, ali sa druge strane mita.

Kratko rečeno otkud mržnja - istorijske prilike su bile takve da je na istom prostoru nastalo nekoliko snova o naciji i suverenitetu, snova koji su zbog toga neminovno u sukobu, a koji su kao deo nacionalnog i ličnog identiteta onih koji su postali njihovi nosioci potpuno pomračili njihovo viđenje sveta onakvog kakav on jeste - u njemu svuda žive ljudi, koji mogu biti dobri ili loši, ali to nema nikakve veze sa njihovom nacionalnošću. Jezik tu nije imao puno veze, tako da iako govorimo istim jezikom (mada možda ne svi, neki dijalekti - čakavski, kajkavski, torlački - znatno se razlikuju od standarda), nacije su nastajale više na verskim osnovama nego na jezičkim.
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 3, 2011, 23:59
Čitao sam nekoliko knjiga Mileta Kordića. Dobio sam dojam da ova mržnja još uvek postoji. Ali i vidim niz koraka srbijanske Vlade prema poboljšanju odnosa sa susedima na Balkanu. Također pratim stanje u Republici Srpskoj na čelu sa Miloradom Dodikom.
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 6, 2011, 00:50
Zašto Srbi transkribiraju engleska imena (na primer James, George) kao Džejms, Džordž? Mora biti Đejms, Đorđ. Zar ne?
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Июля 16, 2011, 15:25
Zašto Srbi transkribiraju engleska imena (na primer James, George) kao Džejms, Džordž? Mora biti Đejms, Đorđ. Zar ne?
То је занимљиво. Ми (Срби) енглеско /d͡ʒ/ скоро увек транскрибујемо као Џ јер и ми кад учимо енглески нама говоре да је наше Џ и енглеско Ј потпуно исто. Чак и у IPA има исти симбол. Наравно, наше Џ је много тврђе од енглеских J и G. Е сад постоји тако неких изузетака. Рецимо Лос Анђелес је са Ђ. Не знам због чега, вероватно нам лепше звучи. И ми имамо име Ђорђе и кад то упоредимо са Џорџ, велика је то разлика у изговору.
Али италијанско /d͡ʒ/  увек транскрибујемо као Ђ.  Giovanni Boccaccio је Ђовани Бокачо итд.

Ма транскрипција је чудо, ја се насмејем кад видим да је Хари Потер на руском у ствари Гарри Поттер или Хенри Хадсон у ствари Генри Гудзон (Henry Hudson).

Има и занимљивих ствари, ви у руском немачко ö преносите као Ё, док ми преносимо као Е. Исто тако ми немачко  ü преносимо као И, а ви као Ю.
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Июля 16, 2011, 15:32
И да, мене нико неће убедити да су руско Ч и српско Ћ два иста гласа, иако их IPA исто означи. Слична да, али иста не. И увек чујем разлику. Слабо сам слушао руске говорнике, али зато слушам музику и гледам филмове.
Видех да сте причали о белоруском, и мене је то мало заинтересовало па сам читао (или разгледао) оне новине Наша Нiва, лепо је то што је белоруски бар фонетичан. Доста речи сам препознао из руског и из украјинског, а чак и из српског. Од мене + за белоруски зато што нема слово Щ (није ми симпатичан так звук  :green:).
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Августа 3, 2011, 01:03
Рецимо Лос Анђелес је са Ђ. Не знам због чега, вероватно нам лепше звучи.

Valjda zbog toga što se povezuje sa rečju "anđeo".

Цитировать
Видех да сте причали о белоруском, и мене је то мало заинтересовало па сам читао (или разгледао) оне новине Наша Нiва, лепо је то што је белоруски бар фонетичан. Доста речи сам препознао из руског и из украјинског, а чак и из српског. Од мене + за белоруски зато што нема слово Щ (није ми симпатичан так звук  ).

Hvala :) Kad smo u srednjoj morali da izaberemo na kojem jeziku (ruskom ili beloruskom) da pišemo diktat za maturu, veća većina je izabrala beloruski zbog lakšeg pravopisa.
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Августа 3, 2011, 16:07
Вероватно си у праву за Лос Анђелес.
Кад сам се ја први пут сусрео са руским то је било огромно изненађење за мене, што се тиче правописа.
Први шок је неакцентовано или ненаглашено О. Значи ако не знам које О је наглашено могу да се испромашујем. На пример Домодедово-акценат је на Е и то ако не знаш акценат-ко зна шта ће Руси разумети. Читао сам да они горе на северу изговарају та О. Видео сам једну сложену реч која има 6 или 7 слова О, не дај боже да сам то покушао изговорити. Реално, реч спасибо (да немам појма да је ово исправно) могу написати још и као спосибо, спасиба, спосиба. Да додам и ненаглашено Е и Я се изговарају као И
Други шок је обезвучавање на крају речи, осим ако следећа реч не почиње са звучним сугласницима. То ме подсети, мислим да у руском се јавља наш глас Ђ код озвучавања. Пример дочь бы, овде би то чь прешло у њему одговарајући звучни.
Трећи шок-акценат на последњем слогу.

Шта је вас шокирало или изненадило у српском језику?
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Августа 3, 2011, 21:13
Шта је вас шокирало или изненадило у српском језику?
naglasak
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Августа 3, 2011, 21:46
Шта је вас шокирало или изненадило у српском језику?
naglasak
+1
Pre nego što sam počeo da učim srpski uopšte nisam bio svestan da postoji slovenski jezik sa tonskim akcentom (već kasnije sam saznao da je i staroslovenski bio tonski).

Konjunktiv mi se takođe učinio malo čudan (pa opet nisam znao da je to opšta pojava za balkanske jezike).
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Августа 3, 2011, 23:23
Шта је вас шокирало или изненадило у српском језику?
Разликовање номинатива и акузатива множине код неживих предмета мушког рода.
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Августа 4, 2011, 06:27
Да, акценти и јесу нешто најтеже. 4 акцента и још сонат (слоготворно) Р може да буде под акцентом. На пример у речима Србија, српски, смрт, крв, врт, врх, прст, стврдњавати Р је под акцентом. А такође може и слово  Л да буде под акцентом али ово је случај за речи које потичу из чешког језика. На пример град Плзењ, река Влтава, презиме Влчек.

@svarog
Е први пут чујем за то. Мислим да то (конјунктив) не постоји у српском.
Никад нисам у школи чуо  за то, а ни учио.

@Vertaler
Ако је само то, онда си још и добро прошао. :)
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Августа 4, 2011, 12:15
Да, акценти и јесу нешто најтеже. 4 акцента и још сонат (слоготворно) Р може да буде под акцентом. На пример у речима Србија, српски, смрт, крв, врт, врх, прст, стврдњавати Р је под акцентом. А такође може и слово  Л да буде под акцентом али ово је случај за речи које потичу из чешког језика. На пример град Плзењ, река Влтава, презиме Влчек.
Postoji i slogotvorno "n", na primer kod reči Njutn.

Цитировать
@svarog
Е први пут чујем за то. Мислим да то (конјунктив) не постоји у српском.
Никад нисам у школи чуо  за то, а ни учио.
Ne znam kako se službeno zove u srpskim školama, ali mislim na ovo:
(wiki/hr) Hrvatski_konjunktiv,_aorist_i_kondicional (http://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_konjunktiv,_aorist_i_kondicional)

Название: Сербский
Отправлено: Милан от Августа 5, 2011, 02:24
Ne znam kako se službeno zove u srpskim školama, ali mislim na ovo:
(wiki/hr) Hrvatski_konjunktiv,_aorist_i_kondicional (http://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatski_konjunktiv,_aorist_i_kondicional)
Прочитао и баш ме је изненадила терминологија у хрватском. Ми дефинитивно ово не учимо као неки посебан облик, нити имамо назив за то. Обично овакве облике спомињемо кад учимо потенцијал и успут споменемо жељне реченице.
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Августа 21, 2011, 02:48
Да ли сте чули за шатровачки?
[url=http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80](wiki/sr) Шатровачки_говор (http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80)[/url]

Постоји ли овако нешто у руском?
Овде у Србији, шатровачки је доста коришћен од стране младих особа и клинаца. Ево један симпатичан видео, како на превару натерати некога да изговори ружне речи. :)   
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=cNBqZkRCp2k" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=cNBqZkRCp2k</a>

смеђе боје---ђесме јебо--где си ме је*ао
Название: Сербский
Отправлено: Versteher от Октября 13, 2011, 12:47
предлагам да поговаримо српским jазиком =)
Название: Сербский
Отправлено: Jarvi от Октября 13, 2011, 13:02
Ovog leta sam bio u Srbije i mnogo pričao sam srpskim sa srbima. Rekli mi su da govorim dosta dobro (za rusa!) ali ja sam imao problemi da razumim što mi odgovaraju.
Название: Сербский
Отправлено: Versteher от Октября 13, 2011, 13:08
како ово моћно, шта сами не разумете шта да одговаривате?
Название: Сербский
Отправлено: Jarvi от Октября 13, 2011, 13:10
Ne razumim što ONI -> MI odgovaraju
Название: Сербский
Отправлено: Versteher от Октября 13, 2011, 13:15
 :tss:

молим проштења.

како сте учили jезик српски?
Название: Сербский
Отправлено: Jarvi от Октября 13, 2011, 13:19
Učio sam sa praktikom. Čitao sam članci na internetu, foruma, pričao sam sa srbima na skajpu. [troll] Učenje Slovianskog mi je mnogo pomoglo [/troll]
Название: Сербский
Отправлено: Versteher от Октября 13, 2011, 13:50
сам Вашим путем ићи ми намиjерени дам.

Покушам читаћи Нови Завиjет разумиjети, и миjешанину Рускога, Словиjенкога и Ниjемесога говарите, куjу српским позивам.
Название: Сербский
Отправлено: Jarvi от Октября 13, 2011, 15:12
Inače nećete da imate problemi, uvek govorim mešavinom, svi dobro razumeju. Napomenim že lepše nego srpski, govorim Slovianski - a to je u stvari ista mešavina.
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Октября 13, 2011, 16:30
предлагам да поговаримо српским jазиком
Dobra ideja. Šta ćemo raspravljati?
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Октября 14, 2011, 04:50
Offtop
Цитата: Versteher
предлагам да поговаримо српским jазиком
предлажем да поразговарамо на српском језику

Цитата: Versteher
како ово моћно, шта сами не разумете шта да одговаривате?
Како је то могуће да сами не разумете шта одговарате

Цитировать
молим проштења.

како сте учили jезик српски?
молим за опроштај
język serbski?

Цитировать
сам Вашим путем ићи ми намиjерени дам.
Покушам читаћи Нови Завиjет разумиjети, и миjешанину Рускога, Словиjенкога и Ниjемесога говарите, куjу српским позивам.
:o
nameravam i ja da idem Vašim putem. Pokušavam da čitam i razumem Novi Zavet, i da govorim mešavinu ruskog, slovenskog (slovenačkog?) i nemačkog, koju nazivam srpskim (???)
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Октября 14, 2011, 05:04
Да ли сте чули за шатровачки?
Постоји ли овако нешто у руском?
Ponekad u dečjem govoru šale radi, ali svakako nije prošireno.
Postoji nešto slično u francuskom zvano Verlan (http://en.wikipedia.org/wiki/Verlan)
Название: Сербский
Отправлено: Versteher от Октября 18, 2011, 13:40
ћемо расправљати од српскима народнима пиjесима? за што су тако тужне све?
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Октября 18, 2011, 14:37
Ne mogu da kažem da sam mnogo čuo srpskih narodnih pesama. U stvari moj dojam od srpske glazbe je da one je u glavnom energična i ima svoj neponovljivi ritam. Ali i uticaj turske glazbe je dosta osetljiv u ovim pesmama.
Название: Сербский
Отправлено: Ellidi от Октября 18, 2011, 15:09
Ali i uticaj turske glazbe je dosta osetljiv u ovim pesmama.
Овај утицај је приметљив само у турбо фолку, или такође у народним песмама?
Название: Сербский
Отправлено: Versteher от Октября 18, 2011, 15:31
чудан глагол: глазба! ниjели ово први случаj, кад видиjем глагол не од корна "Μουσική"!
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Октября 18, 2011, 15:35
Ali i uticaj turske glazbe je dosta osetljiv u ovim pesmama.
Овај утицај је приметљив само у турбо фолку, или такође у народним песмама?
Kako se meni čini sva srpska muzika je prožeta turskim harmonijama, bilo popularna bilo narodna.
Evo na primer jedne od najpopularnijih srpskih narodnih pesama:
http://www.youtube.com/watch?v=dXW0449JDrM
(wiki/sr) Химна_косовских_јунака (http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%98%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0)

Ako se ne varam, ova pesma isto kao i veliki broj pesama sa Balkana igra se u frigijskoj skali.
(wiki/en) Phrygian_mode (http://en.wikipedia.org/wiki/Phrygian_mode)

Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Октября 18, 2011, 15:39
чудан глагол: глазба! ниjели ово први случаj, кад видиjем глагол не од корна "Μουσική"!
potiče od reči glas + asimilacija po zvučnosti
i nije "glagol". imenica je  :P
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Октября 18, 2011, 16:11
Овај утицај је приметљив само у турбо фолку,
Potpuno u pravu ste. Srpski turbofolk je znatno poturčen. Često ovi izvođači pevaju i savremene turske pesme (na primer Jelena Karleuša).
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Октября 19, 2011, 01:15
Offtop
igra se u frigijskoj skali.
svira se
Название: Сербский
Отправлено: Versteher от Октября 19, 2011, 11:08
игра - не говару у Српиjи?
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Октября 19, 2011, 12:41
Ukoliko znam reč "igrati" ima nekoliko značenja (na pr. "plesati"). Ali u ovom slučaju mora koristiti glagol "svirati" jer se radi o muzičkim instrumentima.
Название: Сербский
Отправлено: Versteher от Октября 19, 2011, 12:49
наипослушниjе захвалим
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Октября 19, 2011, 12:50
Ukoliko znam reč "igrati" ima nekoliko značenja (na pr. "plesati"). Ali u ovom slučaju mora koristiti glagol "svirati" jer se radi o muzičkim instrumentima.
:yes:

Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Октября 19, 2011, 12:52
Offtop
наипослушниjе захвалим
"покорнейше"? ne znam da li postoji sličan izraz u srpskom, ja bih rekao "srdačno se zahvaljujem"
Название: Сербский
Отправлено: Versteher от Октября 19, 2011, 12:56
наисрдачниjе захваљуjем =)
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Ноября 4, 2011, 06:04
Ево и ја да се мало умешам, наЈсрдачније. Најлепше, најбоље, најлакше и тако даље. Суперлатив иде са НАЈ.
Название: Сербский
Отправлено: Feruza от Ноября 8, 2011, 22:22
Прочитао сам ваша мишљења и ставове о српскоме језику, његовоме писму, ... С обзиром да говорим врло мало руски, написаћу нешто и ја на српскоме.

Српскохрватски језик је СТВОРЕН званично 1954. године Новосадским договором. До тада се језик свих Срба звао српски. Српским се говорило у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Хрватској. Тај језик је подразумевао штокавско наречје ијекавског и екавског изговора и само једно писмо - ћирилицу. Ћирилица је писмо које је у употреби код Срба још од IX века. Брзо је заменила старословенску глагољицу. Реформатор савремене српске ћирилице је Вук Стефановић Караџић. Ћирилица се једно време користила и у Дубровнику, али ју је потиснула латиница под утицајима латинске културе и италијанскога језика. Велики дубровачки писци и песници су свој језик најчешће звали такође lingua serviana, илити српски језик, што се данас настоји забашурити.
Хрватски језик није постојао. Назив "хрватски" се јавља тек у XIX веку. У ТАДАШЊОЈ Хрватској се говорио латински као званични језик дипломатије и још два језика простога народа - кајкавски и чакавски. Они су се разликовали од широко распрострањенога српскога језика, не само по лексици, већ и по гласовима, типовима промене, по конјугацији...
У XIX веку се јавља Илирски покрет, који свој језик назива илирски и који се залаже за уједињавање свих Јужних Словена. Вођа Илираца је био Људевит Гај, рођени кајкавац, који био за то да Хрвати преузму штокавско наречје, да би се створио заједнички језик.
Од краја XIX столећа се почиње користити у Хрватској термин хрватски језик, али заједно са називом српски - хрватски или српски. Срби у Хрватској су и даље свој језик звали српским. У главном културном центру тадашње Хрватске, Загребу, постојало је неколико ћириличких штампарија и свега једна латиничка.
Када је створена Југославија са Титом на челу државе, почело се говорити о имену језика. Дошло се до решења да се тај језик назове српскохрватски, јер су њиме говорили већински народи - Срби и Хрвати. Прихваћено је, уосталом, и да се користе два писма равноправно - ћирилица и латиница. За основу је узето само штокавско наречје!!!
Како је време текло, тако су и хрватски националисти почели да тврде да се хрватски језик разликује од створеног српскогхрватског језика.
Иначе сама реч "српскохрватски" је бесмислена. То је исто као кад би се рекло "српскофранцуски" или "рускошпански"!!!
Временом је почела да преовладава латиница. У Хрватској, у оним деловима у којим није било Срба, практично је ишчезла.
Када се распала СФР Југославија, распао се  и српскохрватски  језик. Прво је настала подела на српски и хрватски, при чему ова подела може да се толерише. Али, ако бисмо се вратили у назад 200 година, видели бисмо да је хрватски подразумевао само кајкавски и чакавски. После су Муслимани, иначе исламизовани Срби и Хрвати, прогласили свој босански језик.
Назив босански изведен из имена земље није паметно решење, јер у Босни живе и Срби, и Хрвати, и Муслимани. Боље је рећи бошњачки. Бошњаци у свој новостворени језик убацују турцизме, који иначе чине лексику српскога књижевнога језика. За то време, Хрвати непрестано измишљају нове речи, мењају правопис, не били свој новостворени језик што више одаљили од српскога.
Притом је важно нагласити да се бошњачки језик не разликује од српскога језика, који се говори у Републици Српској, нити од језика који се говори у суседној Хрватској, осим у употреби турцизама.
Такође се говори о увођењу новога црногорскога језика, који, ако би се увео, не би се разликовао од српскога језика, који се говори у Републици Српској. Између писанога језика Срба из Републике Српске и писанога језика Црне горе, постоје само две разлике, а то су: сутра/сјутра и нисам/нијесам. Само те две! Па како онда рећи да постоји црногорски језик?!

Данас у Уставу Републике Србије стоји да је службено писмо ћирилица. Но, ово се све више крши.

---

Латиница се, значи, званично користи од 1954. у Србији. Ћирилица од 9. века. Зашто ћирилицу заменити латиницом?
Ћирилица је једноставнија за учење. Није тачно да странци не могу савладати ћирилицу.

Ја се искрено надам да ће се нешто променити на боље и да ће се законом утврдити само једно српско писмо - ћирилица, и да ће се то спровести у дело.

Још бих хтео напоменути да неки истичу екавски и ијекавски изговор као разлику између српског и хрватског. Па побогу! И ијекавски,  и екавски су званични изговори савременога српскога језика. Ја живим у Београду, али говорим ијекавицом. Говорим српским језиком и пишем ћирилицом.

---

Странац који не говори српски може рећи да постоје и српски, и хрватски, и босашњачки, и црногорски, али то је погрешно. Онда сви ми који живимо на "српскохрватском" говорном подручју смо полиглоте. Ми, откад проговоримо, разумемо 4 језика!!!

---

Нормално је да један језик има дијалекте. Не може се исто говорити у Београду и Загребу, или у Москви или Санкт-Петербургу. Кад би се руски делио на нове, бесмислене језике, онда бисмо заборавили и како се који зове. Чак не бисмо могли ни набројати све.

---

Зато сматрам да постоји само један оправдан књижевнијезик - СРПСКИ!
То је интересантно!!!
Название: Сербский
Отправлено: Искандер от Декабря 9, 2011, 10:30
Јесам несигуран да ћу извојевати српски за кратко време, али о̑н језик тај ми се веомо свиђа. Треба научити докраја пољски и латати се српско̄га.
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Декабря 9, 2011, 11:08
Јесам несигуран
Nisam siguran
Название: Сербский
Отправлено: Искандер от Декабря 9, 2011, 11:16
Nisam siguran
Гаjевица? Нисте слишати!
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Декабря 9, 2011, 11:46
Нисте слишати!
Ne razumem vas. Verovatno mislite na "niste čuli", jel' tako?

Гаjевица?
Pa da

Название: Сербский
Отправлено: Ellidi от Декабря 9, 2011, 12:18
Јесам несигуран да ћу извојевати српски за кратко време, али о̑н језик тај ми се веомо свиђа. Треба научити докраја пољски и латати се српско̄га.
Искандер, а зашто хоћете научити пољски? Чиме Вас опчињава овај језик?
латати се
Шта значи ова реч? Нисам је пронашао у једном великом српском речнику, па се чудим...
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Декабря 9, 2011, 13:14
Јесам несигуран да ћу извојевати српски за кратко време, али о̑н језик тај ми се веомо свиђа. Треба научити докраја пољски и латати се српско̄га.
Нисам сигуран да ћу освојити (а боље научити) српски за кратко време, али ми се тај језик јако свиђа. Треба да научим докраја пољски и...........
Название: Сербский
Отправлено: Искандер от Декабря 9, 2011, 13:43
и...........
латати се?
Название: Сербский
Отправлено: Искандер от Декабря 9, 2011, 13:44
ми се тај језик јако свиђа
зашто?
Название: Сербский
Отправлено: Искандер от Декабря 9, 2011, 13:45
Треба да научим
А в старозатёртой грамматике говорилось, что гл+да+наст вр более разговорная форма для гл+инф.
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Декабря 9, 2011, 13:46
и...........
латати се?
Не зајебавај, реци на други начин.
ми се тај језик јако свиђа
зашто?
Управо јако је најчешћи превод руске речи очень.
Треба да научим
А в старозатёртой грамматике говорилось, что гл+на+наст вр более разговорная форма для гл+инф.
В сербском скорее инфинитив — более выпендрёжная форма, к которой приходится прибегать в разговорной речи лишь тогда, когда длинную умную мысль трудно выразить иначе.
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Декабря 9, 2011, 14:19
Не зајебавај, реци на други начин.
:D Эк вы круто забираете
Название: Сербский
Отправлено: Искандер от Декабря 9, 2011, 14:39
Не зајебавај, реци на други начин.
Если это " не кхм-кхм, скажи по-другому", то а) у мя нет под рукой словаря; б) "приняться", "приступить к"
Название: Сербский
Отправлено: Ellidi от Декабря 9, 2011, 14:40
Управо јако је најчешћи превод руске речи очень.
А јаки - руске речи сильный, зар не?  :eat:
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Декабря 9, 2011, 14:43
Управо јако је најчешћи превод руске речи очень.
А јаки - руске речи сильный, зар не?  :eat:
Да. Слышал в одной песне - вjетар  jак
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Декабря 9, 2011, 20:30
Если это " не кхм-кхм, скажи по-другому", то а) у мя нет под рукой словаря; б) "приняться", "приступить к"
Это вероятно latiti se
http://hjp.srce.hr/index.php?show=search_by_id&id=elZvXxQ=&keyword=latiti se (http://hjp.srce.hr/index.php?show=search_by_id&id=elZvXxQ%3D&keyword=latiti+se)
Название: Сербский
Отправлено: slaan от Декабря 14, 2011, 08:25
Это вероятно latiti se
Одна буква, а сколько эмоций  ;D
Название: Сербский
Отправлено: Feruza от Апреля 22, 2012, 11:21
Које писмо се користи чешће - вуковица, или, гаjевица?
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Апреля 22, 2012, 13:36
Sa tačke gledišta jednog internet korisnika nesumnjivo je da prevlada latinica. Na ćirilicu može se nabasati samo na zvaničnim sajtovima državnih ustanova i organizacija (kao štu su na primer sajt Srpske Vlade http://www.srbija.gov.rs/ ili Vojske Srbije http://www.vs.rs/ ). Ako se ćirilično pismo vidi negde drugde na internetu, bilo na forumima, bilo u komentarima na youtube'u, sa sigurnošću od 98% može da se tvrdi da je njen autor radikalac.
Название: Сербский
Отправлено: Feruza от Апреля 22, 2012, 13:37
Хвала...
Название: Сербский
Отправлено: Feruza от Апреля 22, 2012, 13:40
Sa tačke gledišta jednog internet korisnika nesumnjivo je da prevlada latinica. Na ćirilicu može se nabasati samo na zvaničnim sajtovima državnih ustanova i organizacija (kao štu su na primer sajt Srpske Vlade http://www.srbija.gov.rs/ ili Vojske Srbije http://www.vs.rs/ ). Ako se ćirilično pismo vidi negde drugde na internetu, bilo na forumima, bilo u komentarima na youtube'u, sa sigurnošću od 98% može da se tvrdi da je njen autor radikalac.
Зашто то је тако?
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Апреля 22, 2012, 13:53
A zašto ne bi bilo tako?

Pošto latinica dobro paše srpskom jeziku (svakako da je bolja od poljske latinice), a i korisnija je kad dolazi do integrisanja sa većinom Evropskih zemalja, što se ne bi koristila?
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Апреля 22, 2012, 14:08
Video sam u BGu ovakav plakat - Ostani Srbin piši ćirilicom.
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Апреля 22, 2012, 14:26
Poirot, koji je Vama razlog da pišete latinicom?
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Апреля 22, 2012, 20:03
Poirot, koji je Vama razlog da pišete latinicom?
to je lakše za mene zbog rasporeda slova na latinskoj klavijaturi
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Апреля 22, 2012, 20:16
Uzimajući u obzir da raspored slova na srpskoj ćiriličnoj tastaturi potpuno se podudara sa latiničnim rasporedom... kako da ne ;) Prebacite se na ćirilični raspored i nastavite kuckanje bez da gledate u tipke.
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Апреля 22, 2012, 20:47
Uzimajući u obzir da raspored slova na srpskoj ćiriličnoj tastaturi potpuno se podudara sa latiničnim rasporedom
Nije to tako jednostavno. Kad pišem srpskim ćirilicom čini mi se da raspored slova mora podudarati se sa ruskim rasporedom.
Название: Сербский
Отправлено: Ellidi от Апреля 22, 2012, 21:06
Ako se ćirilično pismo vidi negde drugde na internetu, bilo na forumima, bilo u komentarima na youtube'u, sa sigurnošću od 98% može da se tvrdi da je njen autor radikalac.
Буди Србин, пиши ћирилицом!, постоjи такав слоган радикалаца. У књигама се такође често користи ћирилица. :)

Pošto latinica dobro paše srpskom jeziku
-1
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Апреля 22, 2012, 22:42
Uzimajući u obzir da raspored slova na srpskoj ćiriličnoj tastaturi potpuno se podudara sa latiničnim rasporedom
Nije to tako jednostavno. Kad pišem srpskim ćirilicom čini mi se da raspored slova mora podudarati se sa ruskim rasporedom.
Мене је нервирао руски распоред слова, па сам ја направио свој распоред. Одговара српској ћириличној са неким малим адаптацијама слова којих нема у српском.
Название: Сербский
Отправлено: Feruza от Апреля 23, 2012, 15:42
Ako se ćirilično pismo vidi negde drugde na internetu, bilo na forumima, bilo u komentarima na youtube'u, sa sigurnošću od 98% može da se tvrdi da je njen autor radikalac.
Буди Србин, пиши ћирилицом!, постоjи такав слоган радикалаца. У књигама се такође често користи ћирилица. :)

Pošto latinica dobro paše srpskom jeziku
-1
И гаjeвица, ни вуковица не паше српском jезыку, већ паше ... тифинаг!
Название: Сербский
Отправлено: Мечтатель от Апреля 23, 2012, 18:53
Више волим да пишем ћирилицом на српским форумима, али видим да огромна већина корисника пише латиницом. Веома жалим да то jе тако (не због тога што сам Рус). Мислим да српска ћирилица je веома оригинална и изразита писменост и много jе лепша него латиница.
Название: Сербский
Отправлено: Feruza от Мая 9, 2012, 13:14
Више волим да пишем ћирилицом на српским форумима, али видим да огромна већина корисника пише латиницом. Веома жалим да то jе тако (не због тога што сам Рус). Мислим да српска ћирилица je веома оригинална и изразита писменост и много jе лепша него латиница.
+1
Название: Сербский
Отправлено: Ellidi от Августа 3, 2012, 10:52
У ТАДАШЊОЈ Хрватској се говорио латински као званични језик дипломатије и још два језика простога народа - кајкавски и чакавски.
Зар кајкавски није био језик словеначке мањине у тадашњој Хрватској? Једном сам чуо тврдњу да је чакавски једини прави хрватски језик. Тај став се шири у Србији?

У XIX веку се јавља Илирски покрет, који свој језик назива илирски и који се залаже за уједињавање свих Јужних Словена.
Чак и Бугара?

Вођа Илираца је био Људевит Гај, рођени кајкавац, који био за то да Хрвати преузму штокавско наречје, да би се створио заједнички језик.
А Милан Марјановић, који пише о једином србохрватском народу?
(wiki/hr) Milan_Marjanović (http://hr.wikipedia.org/wiki/Milan_Marjanovi%C4%87)

Када је створена Југославија са Титом на челу државе, почело се говорити о имену језика.
Да, хрватин Тито је покушао да савлада ћирилицу. Врло тешко је то... :(

Иначе сама реч "српскохрватски" је бесмислена. То је исто као кад би се рекло "српскофранцуски" или "рускошпански"!!!
Зашто? Зато што је првобитан хрватски језик чакавски?

ова подела може да се толерише. Али, ако бисмо се вратили у назад 200 година, видели бисмо да је хрватски подразумевао само кајкавски и чакавски.
То је схватљиво.

Између писанога језика Срба из Републике Српске и писанога језика Црне горе, постоје само две разлике, а то су: сутра/сјутра и нисам/нијесам. Само те две! Па како онда рећи да постоји црногорски језик?!
Балканска збрка.

Ћирилица је једноставнија за учење. Није тачно да странци не могу савладати ћирилицу.
:+1:

Где сам научио српски? Код куће :) , самостално.
Као jа. :)

Нажалост, правила овог форума забрањиваjу учесницима да пишу не на рускоме, - треба пратити неруски текст преводом.
Више не треба.

Ја сматрам да су српски и хрватски један језик.
Слажем се.

Сваки језик, па и руски, није свугде исти. Постоје разлике између говорника који живе у европском делу Русије и говорника из Владивостока (нпр.). То исто важи и за српски језик.
И за бугарски, немачки, дански, јапански... Чини ми се да само у исландском нема дијалеката.
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Ноября 12, 2012, 06:18
Што је замрла тема? Имате ли неких питања која вас муче, а везана су за српски?  :)
Название: Сербский
Отправлено: яз от Мая 3, 2013, 19:06
ljubičast | љубичаст

Помогите с этимологией данного слова, которому в русском языке соответствует заимствование "фиолетовый".
Название: Сербский
Отправлено: Мечтатель от Мая 26, 2013, 11:57
ljubičast | љубичаст

Помогите с этимологией данного слова, которому в русском языке соответствует заимствование "фиолетовый".

ljubičica - фиалка
Название: Сербский
Отправлено: Usama от Июля 16, 2013, 14:11
Зашто нико више не жели да говори српски?
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 16, 2013, 14:32
Jer se plašimo Usame.  :green:

Da li bih mogao da promenim nik? Kad sam se pridružio ovom forumu zanosio sam se slovenskim jezicima, zato sam izabrao ime slovenskog boženstva kao nik. Sada se pretežno bavim turskim i arapskim, tako da mi više ne paše.
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 16, 2013, 14:39
Slažem se sa Svarogom. Ali ukoliko znam promena nika je zabranena lokalnim pravilima.
Название: Сербский
Отправлено: Usama от Июля 16, 2013, 15:24
ukoliko znam promena nika je zabranena lokalnim pravilima.

И Богу хвала…
Название: Сербский
Отправлено: Usama от Июля 16, 2013, 15:25
Jer se plašimo Usame.  :green:

Онда зашто не говоримо бошњачки?
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 17, 2013, 00:08
Gledao sam malopre srpski povesni film "Zona Zamfirova". Ali je srpski jezik u ovom filmu bio veoma čudan. Čini mi se da su autori filma želeli obratiti pažnju gledatelja na neki dijalekat.
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Июля 20, 2013, 14:32
Gledao sam malopre srpski povesni film "Zona Zamfirova". Ali je srpski jezik u ovom filmu bio veoma čudan. Čini mi se da su autori filma želeli obratiti pažnju gledatelja na neki dijalekat.
Ја сам то једва разумео, има чак српски превод тог српског (не шалим се) за тај филм кад купиш ДВД. Чисто да те не уплаши ако ниси све разумео.
Название: Сербский
Отправлено: Easyskanker от Июля 25, 2013, 16:15
как сказать по-сербски "до завтра", чтобы сохранилось значение "пока"?
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 25, 2013, 16:44
как сказать по-сербски "до завтра", чтобы сохранилось значение "пока"?
слышал только "чао".
Название: Сербский
Отправлено: Easyskanker от Июля 25, 2013, 16:56
как сказать по-сербски "до завтра", чтобы сохранилось значение "пока"?
слышал только "чао".
"до сутра" правильно поймут или нет?
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 25, 2013, 17:47
как сказать по-сербски "до завтра", чтобы сохранилось значение "пока"?
слышал только "чао".
"до сутра" правильно поймут или нет?
думаю, поймут
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 25, 2013, 23:12
Никто не говорит "до сутра". Можно сказать "видимо се сутра".
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 25, 2013, 23:18
Никто не говорит "до сутра".
я, честно говоря, ни разу не слышал. можно ещё хорватское "Bog!" припомнить, но среди сербов лучше не рисковатьупотреблять.
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 26, 2013, 00:25
Iskreno, kad me neko od Srba počne da ovako gnjavi da ne kažem "bog" nego "pozdrav" i slično, u inat ću da govorim naopako.
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 26, 2013, 00:30
u inat
čuo sam "iz inata" te "za inat"
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 26, 2013, 00:49
Pa kaže se očigledno i "u inat"...
https://www.google.com/search?q=u+inat
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 26, 2013, 01:07
na! nisam očekivao uvideti Aleksandru Radović na listu
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 01:15
na! nisam očekivao uvideti Aleksandru Radović na listu
Зашто? Шта йе тако посебно у вези тога?
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 01:16
Ako se ćirilično pismo vidi negde drugde na internetu, bilo na forumima, bilo u komentarima na youtube'u, sa sigurnošću od 98% može da se tvrdi da je njen autor radikalac.
Буди Србин, пиши ћирилицом!, постоjи такав слоган радикалаца. У књигама се такође често користи ћирилица. :)

Pošto latinica dobro paše srpskom jeziku
-1
И гаjeвица, ни вуковица не паше српском jезыку, већ паше ... тифинаг!
ЛОЛ.  :o Неочекивано ;D
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 26, 2013, 01:48
na! nisam očekivao uvideti Aleksandru Radović na listu
na listi, ako mislite na lokativ

Da li Vam je poznata srpska muzička grupa "Beatshakers"? Jedna od njihovih pesama je bila prerađena od strane švajcarskog didžeja Antoine'a i postala je pravi svetski hit. Obožavam je:
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=vdskcvasTzg" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=vdskcvasTzg</a>

Alenarys, rado čitam Vaše poruke na forumu, naročito one vezane za turski ili arapski. Drago mi je da i Vi govorite srpski.
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 01:59
Alenarys, rado čitam Vaše poruke na forumu, naročito one vezane za turski ili arapski. Drago mi je da i Vi govorite srpski.
Хвала лепо прийатель, драго ми йе такодже. :yes: Са великим задовольством читао ову тему. :)
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 26, 2013, 02:15
Momci, da li možda da pređemo na "ti" ako niste protiv? Ja obično ne persiram na internetu osim ako je osoba mnogo starija od mene.
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 02:23
Momci, da li možda da pređemo na "ti" ako niste protiv? Ja obično ne persiram na internetu osim ako je osoba mnogo starija od mene.
Наравно, йа се слажем.  :UU: ;up: Не волим, када льуди кажу "Ви".  :no:
Название: Сербский
Отправлено: Ellidi от Июля 26, 2013, 02:43
я, честно говоря, ни разу не слышал. можно ещё хорватское "Bog!" припомнить, но среди сербов лучше не рисковатьупотреблять.
Ово је слично као аустријско «Grüß Gott!» ? Каже се на растанку или сусрету (као у Аустрији G. G.)?

Momci, da li možda da pređemo na "ti" ako niste protiv?
Нисам против.

Ja obično ne persiram na internetu osim ako je osoba mnogo starija od mene.
Само се бојим да нисам врло стар (имам 26 године) у успоредби са осталим корисницима.
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 02:50
Само се бојим да нисам врло стар (имам 26 године) у успоредби са осталим корисницима.
Йа сам мало старийи.  :) Можете да разговарате ме "Ти". :yes:
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 26, 2013, 02:52
Цитировать
Наравно, йа се слажем. Не волим, када льуди кажу "Ви".
Sjajno!

Alenarys, nisam razumeo iz drugih rasprava na forumu, a baš me zanima, kojeg si porekla? Profil ti piše da razumeš turkijske jezike, osim toga pošto si iz Astrahana pretpostavljam da si Tatarin? Da li sam pogodio?

Цитата: Ellidi
Нисам против.
Živeli!  :UU:
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 03:04
Цитировать
Наравно, йа се слажем. Не волим, када льуди кажу "Ви".
Sjajno!

Alenarys, nisam razumeo iz drugih rasprava na forumu, a baš me zanima, kojeg si porekla? Profil ti piše da razumeš turkijske jezike, osim toga pošto si iz Astrahana pretpostavljam da si Tatarin? Da li sam pogodio?
Йа сам полу татарин, полу аварец.  :) Да, йа сам из Астрахана. :yes: Разумем све туркийски йезици, али слабо. Знам добро само шест језика: аварски, украйински, татарски, чеченски, руски и польски-белоруски суржик. ;D
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 26, 2013, 03:24
Odakle si naučio čečenski?

Ja sam pola Belorus pola Ukrajinac, odnosno govorim ruski i beloruski kao maternje. Ukrajinski razumem 100% ali govorim slabo.
Название: Сербский
Отправлено: -Dreamer- от Июля 26, 2013, 03:29
Знам добро само шест језика: аварски, украйински, татарски, чеченски, руски и польски-белоруски суржик. ;D
Прошу прощения за мой французский за вторжение. Аленарис, а ты аудиозапись на аварском не мог бы мне сделать? Хотя бы то своё стихотворение запиши и пришли. Мне интересно послушать. Особенно, если у тебя оригинальное произношение, без какого-либо акцента.
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 03:35
Odakle si naučio čečenski?

Ja sam pola Belorus pola Ukrajinac, odnosno govorim ruski i beloruski kao maternje. Ukrajinski razumem 100% ali govorim slabo.
Мойа жена йе чеченка и живео сам у Чеченийи у детиньству.
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 03:41
Знам добро само шест језика: аварски, украйински, татарски, чеченски, руски и польски-белоруски суржик. ;D
Прошу прощения за мой французский за вторжение. Аленарис, а ты аудиозапись на аварском не мог бы мне сделать? Хотя бы то своё стихотворение запиши и пришли. Мне интересно послушать. Особенно, если у тебя оригинальное произношение, без какого-либо акцента.
Пиши на српском, освайач! >( :smoke:
Название: Сербский
Отправлено: -Dreamer- от Июля 26, 2013, 03:46
Offtop
Пиши на српском, освайач! (" title=">(" class="smiley"> :smoke:
Не разумею, увы.
Окей, сделаю, ну ты пажжи, я в Ульяновске ща так то, в воскресенье приеду, запишу. Иль тут поищу, должно на планшете чета быть.
Хорошо. Мне не к спеху. Только качество записи хотелось бы хорошее. А то Эльвин тогда на тюркском записывал мне, так нибуя не было слышно. ;D
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 03:49
Offtop
Пиши на српском, освайач! (" title=">(" class="smiley"> :smoke:
Не разумею, увы.
Окей, сделаю, ну ты пажжи, я в Ульяновске ща так то, в воскресенье приеду, запишу. Иль тут поищу, должно на планшете чета быть.
Хорошо. Мне не к спеху. Только качество записи хотелось бы хорошее. А то Эльвин тогда на тюркском записывал мне, так нибуя не было слышно. ;D
Ну а че ты хотел? Азербайджанская техника такая азербайджанская.... И такая техника... ::)
Так ты определись, тебе к спеху аль нет? К спеху если, то качество хреновое будет, учти. А если нет, то все чин по чину сделаем.
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 03:49
Ааа исправил, оккупант такой! :green:
Название: Сербский
Отправлено: -Dreamer- от Июля 26, 2013, 03:52
Offtop
Так ты определись, тебе к спеху аль нет?
Сказал же, что не к спеху. :)
К спеху если, то качество хреновое будет, учти. А если нет, то все чин по чину сделаем.
Второе давай. Я звуки хочу разобрать. А у Эльвина как из одного места запись была.  ;D
Ладно, ухожу отсюда. Не буду офтопить больше. :stop:
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 03:52
Успут, мислио сам, койе йе найбоље: полу татарин али пола татарин. Избрао прво.
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 03:53
Offtop
Так ты определись, тебе к спеху аль нет?
Сказал же, что не к спеху. :)
К спеху если, то качество хреновое будет, учти. А если нет, то все чин по чину сделаем.
Второе давай. Я звуки хочу разобрать. А у Эльвина как из одного места запись была.  ;D
Ладно, ухожу отсюда. Не буду офтопить больше. :stop:
Первый раз ты написал "к спеху", а потом исправил. ;D
Название: Сербский
Отправлено: -Dreamer- от Июля 26, 2013, 03:57
Offtop
Вот та запись. Но я улучшал её с помощью программы. Было хуже ещё изначально.
Название: Сербский
Отправлено: -Dreamer- от Июля 26, 2013, 03:58
Offtop
Первый раз ты написал "к спеху", а потом исправил. ;D
Ну опечатался, что такого-то...
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 04:00
Offtop
Вот та запись. Но я улучшал её с помощью программы. Было хуже ещё изначально.
Название: Сербский
Отправлено: -Dreamer- от Июля 26, 2013, 04:02
Offtop
Offtop
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 04:03
Offtop
Первый раз ты написал "к спеху", а потом исправил. ;D
Ну опечатался, что такого-то...
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 04:04
Offtop
Offtop
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 26, 2013, 04:18
Momci, ajde pređite mi odmah na srpski, iliti sklonite svoje rasprave u privatnija mesta!  >( (ili barem na azerbejdžanski  ;D)

Alenarys, zaboravljaš vokativ (prijatelj, osvajač).

Offtop
Цитата: Alenarys
Добра па-беларуску кажаш? Ты нарадзівся в Беларусi, або в Расіі
Я нарадзіўся і жыву ў Беларусі, у Мінску. Чую і бачу беларускую кожны дзень. Размаўляю радзей, але здараецца.
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 04:40
Momci, ajde pređite mi odmah na srpski, iliti sklonite svoje rasprave u privatnija mesta!  >( (ili barem na azerbejdžanski  ;D)

Alenarys, zaboravljaš vokativ (prijatelj, osvajač).

Опростите ме. :-[
osvajač=окупатор, ово йе шала. ;D
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 26, 2013, 04:55
Цитировать
osvajač=окупатор, ово йе шала
Razumeo sam da je šala, ali, trebalo je da ga staviš u vokativ (osvajaču!) pošto si se obraćao Dream'u.

Цитировать
Люблю Беларусь.  :) Выпьем за вялікую і магутную беларускую мову, няхай квітнее і жыве! :UU:
Hvala. Da li si nekad bio kod nas?
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 26, 2013, 11:43
na listi, ako mislite na lokativ
hvala.

Da li Vam je poznata srpska muzička grupa "Beatshakers"?
Nije, iako obožavam balkansku glazbu.

Momci, da li možda da pređemo na "ti" ako niste protiv?
nemam ništa protiv

Каже се на растанку или сусрету (као у Аустрији G. G.)?
ukoliko znam Hrvati koriste ovu reč u obojim slučajevima
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 12:36
Цитировать
osvajač=окупатор, ово йе шала
Razumeo sam da je šala, ali, trebalo je da ga staviš u vokativ (osvajaču!) pošto si se obraćao Dream'u.
Не знам. :donno: Мислио сам да номинатив(ко? шта?)
Цитировать
Люблю Беларусь.  :) Выпьем за вялікую і магутную беларускую мову, няхай квітнее і жыве! :UU:
Hvala. Da li si nekad bio kod nas?
Веома често ;up: Уживам у Белорусийи. :UU:
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 26, 2013, 14:50
Mislio sam na ovu rečenicu:
Пиши на српском, освайач!
Ovde treba da bude vokativ.

Znaš kako se gradi vokativ je l'? Ukoliko je završni suglasnik imenice jedan od patalalnih ili prepalatalnih suglasnika, imenica će dobiti u vokativu -u (prijatelju, konju, mladiću, mužu), inače -e (Srbine, narode). Kod imenica na -k, -g, -h, -c dolazi do palatalizacije (vojniče, Bože, striče).

Цитировать
Веома често. Уживам у Белорусийи.
Koje gradove posećuješ? Zašto? Javi se kad budeš došao sledeći put, možemo da se vidimo.
Название: Сербский
Отправлено: Alenarys от Июля 26, 2013, 15:36
Mislio sam na ovu rečenicu:
Пиши на српском, освайач!
Ovde treba da bude vokativ.

Znaš kako se gradi vokativ je l'? Ukoliko je završni suglasnik imenice jedan od patalalnih ili prepalatalnih suglasnika, imenica će dobiti u vokativu -u (prijatelju, konju, mladiću, mužu), inače -e (Srbine, narode). Kod imenica na -k, -g, -h, -c dolazi do palatalizacije (vojniče, Bože, striče).
Йасно Йе, хвала лепо. :yes:
Цитировать
Веома често. Уживам у Белорусийи.
Koje gradove posećuješ? Zašto? Javi se kad budeš došao sledeći put, možemo da se vidimo.
Йа сам био у Гродно, Ревелу, Бобруйску, Минску. Йа сам био у прошле године.
Наравно, такодже желим да се видимо. :yes: ;up:
Название: Сербский
Отправлено: Easyskanker от Июля 26, 2013, 17:58
Никто не говорит "до сутра". Можно сказать "видимо се сутра".
hvala. Ti si živeo u Srbiji?
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Июля 26, 2013, 19:28
Да, обично кажу ћао, видимо се сутра. До сутра није често, али може се и тако рећи.
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Июля 26, 2013, 19:34
Иначе, да ја вас питам, како ви разумете наше акценте? Мени је српски матерњи, али рецимо, не бих имао појма да нађем који је слог акцентован код вишесложних речи, а камоли да одредим који је од 4 акцента?  У руском јасно чујем шта је акцентовано, док кад ја поновим неку дужу реч на српском, једноставно не чујем шта је ту наглашено.  :???
Название: Сербский
Отправлено: Мечтатель от Июля 26, 2013, 19:41
Иначе, да ја вас питам, како ви разумете наше акценте? Мени је српски матерњи, али рецимо, не бих имао појма да нађем који је слог акцентован код вишесложних речи, а камоли да одредим који је од 4 акцента? 

Jа их уопште не разликуjем.
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 26, 2013, 19:41
Иначе, да ја вас питам, како ви разумете наше акценте?
podseća malo na švedski. nije to teško razumeti ali teško se naučiti.  :)
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 26, 2013, 20:11
hvala. Ti si živeo u Srbiji?
Ne, nažalost nikad nisam bio u Srbiji niti bilo gde drugde na prostorima bivše Jugoslavije.

Kako ti ide ruski, Milane?
Što se tiče akcenata, to svakako može da se nauči. Imam nekoliko poznanika sa filološkog u Beogradu koji nemaju problema sa razlikovanjem akcenata pošto štrebaju to na faksu.
Название: Сербский
Отправлено: Easyskanker от Июля 26, 2013, 20:18
u srpskom mnogo riječi slično na ruski ali sa drugom vrijednošću. To je mnogo veći problem nego akcente :)
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 26, 2013, 21:00
šta se mene tiče konjugacija glagola je dosta komplikovani dio gramatike
Название: Сербский
Отправлено: Easyskanker от Июля 26, 2013, 21:14
u srpskom mnogo riječi slično na ruski ali sa drugom vrijednošću. To je mnogo veći problem nego akcente
...primjer istu riječ "vrijednost". "To je vredno uraditi" ako se prevede preko ruska riječ "вредно" ispada suprotan smisao.
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 26, 2013, 22:54
Ne, nažalost nikad nisam bio u Srbiji niti bilo gde drugde na prostorima bivše Jugoslavije.
dva puta sam bio u Beogradu i jedan put u Zagrebu
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Июля 27, 2013, 01:04
u srpskom mnogo riječi slično na ruski ali sa drugom vrijednošću. To je mnogo veći problem nego akcente
...primjer istu riječ "vrijednost". "To je vredno uraditi" ako se prevede preko ruska riječ "вредно" ispada suprotan smisao.
„Лажних пријатеља“ има много.  Мени је и даље смешно шта значи „понос“ код вас, а шта значи код нас.
Што се тиче мог руског, био сам паузирао (ово вам је плусквамперфекат који ретко употребљавамо) јер ме је (природно-математички) факултет довољно оптеретио, сад настављам преко лета. Још увек сам на нивоу-све ја то разумем у песмама и филмовима али онда дође склапање реченица,ту се запуцавам.  И читам овај форум, нарочито део о фонетици због силних редукција које су српском уху/уву непојмљиве.

А и доста сам лењ, узети књигу у руке у овом врелом јулу... Да се ја нешто питам (а не питам се  :D) дозволио бих окање у стандардном руском уз екање и ствар је поједностављена. То би ми било логичније и лакше од акања и икања...
Название: Сербский
Отправлено: Маркоман от Июля 27, 2013, 01:25
„Лажних пријатеља“ има много.
Дай спички, а то закурить нечем.
Већина руса не може екати и окати. Московљани - тачно.
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 27, 2013, 01:35
Да се ја нешто питам (а не питам се  :D)
u čemu je razlika?

дозволио бих окање у стандардном руском уз екање и ствар је поједностављена. То би ми било логичније и лакше од акања и икања...
usput rečeno, nepostojanje akanja te ikanja u srpskom veoma olakšava razumevanje. u svakom slučaju za mene.
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 27, 2013, 02:35
Да се ја нешто питам (а не питам се  :D)
u čemu je razlika?
Если бы меня спрашивали (а меня не спрашивают)...

Цитата: Милан
био сам паузирао (ово вам је плусквамперфекат[/quote[
Koristi se pluskvamperfekat i u ruskom, iako se ne spominje u zvaničnim gramatikama:

https://www.google.by/#safe=off&output=search&sclient=psy-ab&q=%22%D1%8F+%D0%B1%D1%8B%D0%BB+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%22&oq=%22%D1%8F+%D0%B1%D1%8B%D0%BB+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%22
Название: Сербский
Отправлено: Милан от Июля 27, 2013, 14:19
Koristi se pluskvamperfekat i u ruskom, iako se ne spominje u zvaničnim gramatikama:

https://www.google.by/#safe=off&output=search&sclient=psy-ab&q=%22%D1%8F+%D0%B1%D1%8B%D0%BB+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%22&oq=%22%D1%8F+%D0%B1%D1%8B%D0%BB+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%22
Занимљиво, ни у мојој књизи не пише.
Название: Сербский
Отправлено: Ömer от Июля 27, 2013, 15:06
Bili smo već raspravljali ovde na forumu o pluskvamperfektu u ruskom:
плюсквамперфект в русском (http://lingvoforum.net/index.php?topic=8484.0)

Ukratko, u standardnom jeziku koristi se izraz "я было поехал, но...", t.j. sa skamenjenim oblikom glagola "было" i obaveznom suprotnom rečenicom, uvedenom veznicima "но", "однако" itd.

Međutim, u govornom jeziku je proširen isti oblik pluskvamperfekta što i u srpskom (iako ne na svim područjima gde se govori ruski jezik). Koristi se redovno i u mojoj porodici i od strane mojih prijatelja. Zanimljivo je što nisam ni ja bio svestan da ga redovno koristimo sve dok mi nije skrenula pažnju na to moja prijateljica iz Holandije koja uči ruski.

јер ме је (природно-математички) факултет довољно оптеретио
Završio sam i ja prirodno-matematički.  :)
Название: Сербский
Отправлено: Лила от Января 17, 2015, 19:38
Baš su dugi linkove tu! :o
Название: Сербский
Отправлено: Vertaler от Июля 4, 2018, 20:49
Јој мамо. Скоро сам заборавио тај језик. Где су те моје срећне дечачке и младачке године кад сам се заљубљивао у Српкиње и причао са целим (уколико је то могуће) светом на српском?

Желим да информишем све коме је то занимљиво да већ готово годину дана полако радимо на сајту о српским акцентима. То ће бити онлајн речник српских речи са акцентима у свим формама.

Ко је хтео видети такав речник? И ко се још бави српским овде? Снови се остварају. Нажалост, прекасно. То добро разумем, јер је такав речник годинама био и мој сопствени сан.

Али — полако значи полако. :wall: Још није готов.
Название: Сербский
Отправлено: Poirot от Июля 4, 2018, 20:59
Ко је хтео видети такав речник?
То је било би врло занимљиво.