Post reply

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: Лукас
« on: June 4, 2019, 22:46 »

Monumenta Poloniae Historica (1864–1893):

T. 1. – 1864. – XXXII, 946 s.
T. 2. – 1872. – XXVI, 998 s., [7] k. tabl.
T. 3. – 1878. – XI, 876 s.
T. 4. – 1884. – X, 992 s.
T. 5. – 1888. – 1170 s.
T. 6. – 1893. – VI, 679 s.

Monumenta Poloniae Historica. Nova Series (1946–2013):

T. 1: Relacja Ibrahima Ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie Al-Bekriego / wyd., wstępem, kom. i przekł. opatrzył Tadeusz Kowalski; przy współudziale J. Kostrzewskiego [i in.]. – 1946. – 162 s., [12] s. tabl.
T. 2: Anonima tzw. Galla Kronika czyli Dzieje książąt i władców polskich = Galli Anonymi Cronica et Gesta ducum sive principum polonorum / wyd., wstępem i kom. opatrzył Karol Maleczyński. – 1952. – CXIV, 198 s.
T. 3: Cronica Petri Commitis Poloniae wraz z tzw. Carmen Mauri / wyd., wstępem i kom. opatrzył Marian Plezia. – 1951. – XVI, 51 s.
T. 5: Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz = Annales Cracovienses priores cum kalendario / wyd., wstępem i kom. opatrzyła Zofia Kozłowska-Budkowa. – 1978. – LXXIII, 333 s.
T. 6: Roczniki Wielkopolskie – Annales Poloniae Maioris / wyd. Brygida Kürbis ; przy współudziale Gerarda Labudy [i in.]. – 1962. – LXI, 177 s., [19] s. tabl. (не хватает около 30 последних страниц)
T. 8: Kronika Wielkopolska = Chronica Poloniae Maioris / wyd. i kom. opatrzyła Brygida Kürbis. – 1970. – XXXIV, 248 s., [2] s. tabl. (не хватает половины страниц)
T. 11: Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika polska – Magistri Vincentii dicti Kadlubek Chronica Polonorum / wyd., wstępem i kom. opatrzył Marian Plezia. – 1994. – XXXI, 212 s.
T. 15: Chronica Dzirsvae = Kronika Dzierzwy / wyd., wstępem i przypisami opatrzył Krzysztof Pawłowski. – 2013. – XXXI, 98 s.

Можно скачать на Яндекс-диске.

Также можно скачать на РуТрекере.