Post reply

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: Сергий
« on: May 7, 2018, 22:32 »

Мы все, як одін, добре говорім одіной (ну, больш-меньш) общовосточной мовой. :yes: Про нее уже колісь ішлося на этом форуме. Памятаю, як Секірін сказав, што такая мова больш за все буде нагадовать мешаніну суржыка з трасянкой.

Спасыбi за підтрымку. Слава Богу, що нашых однодумців більшає...
Posted by: Vertaler
« on: May 7, 2018, 15:33 »

Мы все, як одін, добре говорім одіной (ну, больш-меньш) общовосточной мовой. :yes: Про нее уже колісь ішлося на этом форуме. Памятаю, як Секірін сказав, што такая мова больш за все буде нагадовать мешаніну суржыка з трасянкой.
Posted by: Python
« on: May 7, 2018, 15:13 »

Щодо руху російської в напрямку зближення з рештою східнослов'янських — що спонукатиме російськомовних до цього? Зближення з англійською чи навіть японською поки що видається більш імовірним — бо існує культурний продукт на цих мовах, що масово споживається російськомовною публікою (і не тільки нею), тоді як українцям-білорусам самим довидиться бити поклони, щоб їм до того продукту рідною мовою дали доступ. Рух української в напрямку зближення з російською, наприклад, відбувається й нині — бо навіть цілеспрямована відмова від русизмів та кальок веде до заміни їх новими кальками, адже інформаційний простір, що нас оточує, наповнений російською щонайменше наполовину.

Щодо комби̂нованого алфави̂ту — незручно ж. И не исторично. Якщо вже кортить интерслов'янщиною побавитись, краще диви̂ться в напрямку этимологи̂чных систем назразок максимовичêвки. Россіянам простѣйше буде читати таке, нêж ярыжку.
Posted by: Сергий
« on: May 7, 2018, 00:11 »

Суржык на базі східнословъянськых як майбутня мова міжнародного спілкування. Споглядаючы і осмыслюючы процэсы, які ныні відбуваються на тэрэнах краін Східноі Європы і цэнтральноі Євразіі (колышньоі Російськоі імпэріі) задумався, що новый мовный стандарт будэ формуватысь (ужэ формується) на базі існуючых мовных пры суттєвому вплыві інтэрнэт-тэхнологій. А цэ дозволяє прыпустыты, що мовою спілкування будэ залышатысь російська, яка одначэ всэ більшэ будэ змінюватысь в напрямку зблыжэння з іншымы східнословъянськымы мовамы (украінською і білоруською), які у свою чэргу будуть змінюватысь у плані зблыжэння і запозычэння з російською, пры одночасному актывному запозычэнні і асыміляціі усіма трьома мовамы элэмэнтів іншых мов, у пэршу чэргу англійськоі, формуюючы єдыный нэпэрэрвный мовный простір. Такым чыном є всі підставы чэкаты формування і розвытку на базі такоі суміші новоі міжнародноі мовы. Цікаво змодэлюваты цю сытуацію, спробуваты спрогнозуваты якою могла б буты (будэ) ця мова, по своій суті - пэрэхідна і доповнювальна до сучасных східнословъянськых мов у іх трьох основных літэратурных варіантах.

В якості сыстэмы запысу для такых эспэрымэнтів, для такоі мовы пропонується даный комбінованый алфавіт на базі східнословъянськых.