Ответ

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.

Имя:
E-mail:
Тема:
Иконка:

Вложение:
(Удалить вложение)
(Добавить ещё)
Доступные типы файлов: patch, txt, png, jpg, pdf, gif, py, gif, djvu, warning
Ограничения: максимум вложений в сообщении — 3, максимальный размер всех файлов — 300 Кбайт, максимальный размер одного файла — 100 Кбайт
Обратите внимание: вложения не будут видны, пока модератор не одобрит их.
Визуальная проверка:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?:

подсказка: нажмите alt+s для отправки или alt+p для предварительного просмотра сообщения


Сообщения в этой теме

Автор: Sirko
« : Апреля 4, 2016, 07:34 »

З'явився новий офіційний сайт aUI

Цікавий тим, що використовує новий шрифт, здатний складати літери одна на одну (лігатури?). Андреа Вайльґарт каже, що коштував 12 тис. долярів, та за 10 продала б.
Втім, попри ціну, шрифт видається недовершеним, хоча б тому, що назва мови має складатися з однієї лігатури, а має 2.
Автор: Sirko
« : Декабря 13, 2014, 21:01 »

Порядок слів

Порядок слів завжди наступний: підмет (S)-присудок (V)-прямий додаток (O)-непрямий додаток (IO).
Модифікатор передує модифікованому: прикметники розташовуються перед їхніми іменниками, прислівники (із запереченням включно) розташовуються перед їхніми дієсловами. Це ж стосується й питальних та підрядних речень.
pI rUm vetgUvu nem sev yIn jwUrm jruts at pI nE-rUwevAm etgUvu, vu yc ygUv xu.
Добрий учитель швидко дає справедливі винагороди важко працюючому учневі, якого він не іґнорує.
(..., він не іґнорує якого=він не іґнорує його)
Підрядне речення повинне вставлятися відразу після слова, яке воно означує, і повинне містити сполучник підрядності  (x-).
Заперечення, як і будь-який модифікатор, передує заперечуваному: vu ye av.
Логограма aUI для заперечення y, горизонтальна риска, ставиться над тим, що заперечується.
Автор: Sirko
« : Декабря 9, 2014, 22:31 »

Дієслово

Активні дієслова мають закінчення -v=діяти, дія, пасивні -yv=протилежне активному.
fu vev sE. Я рухаю це.
sE veyv Ud fu. Це рухається через мене. (Замість sE c'vepAm Ud fu. vepAm=рухавший, Ud=через).
KAiN vyov ABeL=Каїн вбиває Авеля.
KAiN vyopAv ABeL=Каїн вбив Авеля.
ABeL vyoyv Ud KAiN=Авель вбивається Каїном.
ABeL vyopAyv Ud KAiN=Авель вбивався Каїном.
Інфінітив, неозначена форма, (утворюється додаванням at=до, показник давального відмінку: (at) brOv=любити) звичайно служить індикативом, дійсним способом, усіх форм дієслів, які розрізняються за допомогою займенників.
fu cEv=я є (я бути), nu cEv=вони є (вони бути)
cEv (скорочено c)=бути
fu cEpAv=я був
bnu cEpAv=ви були

Імператив, наказовий спосіб, має закінчення -rv=добре-робити: добре, якщо ти зробиш це=добре б тобі це зробити, або зроби це!
Наказовий спосіб дієслів на -Yv утворюється за допомогою закінчення -ryv: syv=отримувати > sryv=отримуй (syrv=погано робити)
Гіпнотичні накази природніх мов розвіюються в доброзичливих твердженнях, зміст яких в aUI може перевірити будь-хто.
Можливо навіть створити пасивній імператив:
vu veryv Ud bum UI. Він мусить-зрушитися від твоїх слів.
Також можна утворити імператив у минулому часі:
bu vepArv vu Ud bum UI. Ти мусив-зрушити його твоїми словами.
vu vepAryv Ud bum UI. Він мусив-зрушитися від твоїх слів.

Кавзативи
Повинні починатися з v- або мати -v- перед першою голосною.
ev=рухатися > vev=(змушувати) рухати
Особливо, якщо кавзатив утворено з перехідного дієслова:
dov=їсти > dvov=годувати
dorv ukbos! Їж коня! > dvorv ukbos! Годуй коня!

Герундій утворюється закінченням -Q=умова з дієслів і є іменником або інфінітивом.
nevQ c vrom. Біг корисний. Бігати корисно.

Активні дієприкметники закінчуються на -vAm=робити-час-якість
yvu c trAvAm. Вона чекає (є "чекаючою"), -Am=час-якість, бо дія розтягнена у часі.
Дієприкметник майбутнього часу закінчується на -tvAm=збиратися щось робити
yvu c trAtvAm. Вона збирається чекати
Активний дієприкметник минулого часу закінчується на -pvAm
trApvAm fUd anam, yvu apAv yta. "Чекавша" так довго, вона пішла геть. Ясніше: fUd nE-A trApvAm, yvu yta apAv.
Отже, -vAm, -tvAm, -pvAm є активними дієприкметниками теперішнього, майбутнього та минулого часу.

Пасивні дієприкметники минулого часу мають закінчення -pAm, наприклад opAm, yopAm, vyopAm =  прожитий, померлий, вбитий з дієслів ov, yov, vyov=жити, вмирати, вбивати.
Пасивні дієприкметники теперішнього часу мають закінчення -yvAm
Очікувана співати, вона зашарілася. pOyvAm rIv, yvu tai pAv.
Через те, що -yv заперечує актив, його можна пропустити: pOAm замість pOyvAm

Минулий час дієслова утворюється закінченням -pA.
Майбутній час утворюється закінченням -tA (p=перед, t=до; минуле перед нами, а майбутнє є часом, до якого ми рухаємося).
pA cEpAv Ap fnu; fnu etAv at tA. Минуле перед нами; ми рухатимемося до майбутнього.
fu ba-tA-v uga. Я матиму дім.
Давноминулий час утворюється закінченням -pApA-
Майбутній доконаний час утворюється закінченням -tApA-
vu apApAv. Він був пішов.
vu atApAv. Він піде.
xA fnu tetAv at-yfa, vu atApAv. Коли ми прийдемо туди, він вже піде (буде пішов).

Умовний спосіб утворюється закінченням -yEc=протилежне матеріальному існуванню
Qg bu yc tepAv-yEc, yvu cEpAv-yec yrOm. Якби ти не прийшов, вона була б сумна.

Окрім закінчень форми дієслова можуть утворюватися словами bav=мати (довершений), tEv=буде (майбутній) та cEv=є (пасив)
Він скаже, що він бачив. vu tEv UIv, vu bav iOpam xE. замість коротшого vu UItAv, vu iOpAv xE.

Допоміжні дієслова.
є=бути=cEv (або c')
був=pAc
буде=tAc
Втім слово бути багатозначне. Бог є. KU cUv, бо духовна істота.
cEv=матеріальне існування, існування в матерії
oc=бути у природі, в житті:
nio oc iim=трава (є в природі) зелена
kvad vQc iim=стіл (зроблений зумовлено) зелений
bu zQc Yr-ukbos. Ти (є частково умовно) віслюк.
Oc=є емоційно
fOc=(у) моїй емоції, почуття є
bu fOc riOm. Ти (в моїх почуттях) гарна.
cErv=будь!
Імператив містить r=добрий, тоді як лайливі слова -Yr-=поганий.
Прозора істина лайки та наказів. Радше ніж демагогічні гіпнотичні гасла, лише добре можна наказувати й погане лаяти.
wYv=мусити
wYvtAv=він муситиме
wYvpAv=він мусив

Для всіх дієслів pAg вводить минуле, tAg -- минуле, навіть коли дієслова у теперішньому часі, fAg повторно вводить теперішній час.
Будь-яке слово з закінченням -v, -ev, -Ev, -Ov, -Uv стає простим, руху, матеріальним, почуття, духовним дієсловом.
Автор: Sirko
« : Ноября 28, 2014, 22:43 »

Прикметник, Прислівник.
Обидва закінчуються на -m=якість: o=життя > om=живий; a=простір > am=просторовий, просторий; A=час > Am=часовий.
Прикметники повинні передувати іменникам, а прислівники - дієсловам, які вони модифікують. Модифікатори передують модифікованим ними словам.
vu nem EpAv vum brum kwepAm-ade. Він швидко завершив свою дружню місію (дослівно: наказану-подорож).
Між двома прикметниками необхідно ставити кому.

Прислівник.
Прислівники, як і прикметники, мають закінчення -m. За необхідності вони можуть мати закінчення -mQ: nemQ=швидко, rUmQ=добре.
Іменник+g також утворює прислівник: rQ-g=щастя-в, на щастя

Ступені порівняння
nE=багато > nEk=багато-над, над-багато, більше > pnEk=перед-більше, найбільше
nEk та pnEk вживаються з усіма прикметниками, прислівниками, іменниками та дієсловами.
vu cEv nEk vus myt u. Він більше чоловік, аніж людина.
myt=якість-від, рівень, від якого якість порівнюється й вимірюється, ніж, аніж, як
yvu c nEk riOm myt nUm. Вона більш гарна, ніж розумна.
yUg, yvu c pnEk rUm.
Автор: Sirko
« : Ноября 28, 2014, 22:33 »

Артикль.
Звичайно артикль непотрібний і опускається, або замінюється на a=один для невизначених артиклів, на fE=це для визначених та на nEn=багато у множині. Але у реченні виду "З'явилася (якась) людина: (ця) людина була схожа на Джона. yI u iOpAyv: pI u OipAv jOm DJoN" згадується людина, про яку ніхто не чув, yI u, без-звучна людина, яка вимагає невизначеного артиклю:
yI=якийсь/якесь/якась, невизначений артикль в однині
yIn=якісь, невизначений артикль у множині
Згодом якась людина згадується вдруге, вона вже не є "нечуваною", але є вищезгаданою, pI=перед-чутою.
pI=той/та/те, визначений артикль в однині
pIn=ті, визначений артикль у множині
Автор: Sirko
« : Ноября 28, 2014, 22:32 »

Іменник
Іменник є основним словом aUI. Головні голосні є іменниками: a=простір, A=час, тощо. Дієслова утворюються з іменників за допомогою закінчення -v, а прикметники -- -m.
Іменники на -s є конкретними: os=життя-річ, тварина
Іменники на -U є абстрактними: yIU=не-звук-концепція, тиша
Проте ці закінчення не є обов'язовими.

Абстрактні іменники можуть закінчуватися на -Uz, що зрозуміліше, але довше від -U. Напр., n-Uz є концепцією кількості, абстрактною ідеєю кількості.

Відмінки
Родовий присвійний позначається Ub=з
Давальний:at=до
fnu sev nakot Ub ytyvu at vu. Ми даємо яблуко мами тобі.
Знахідний. Прямий додаток після дієслова
vu iOv fu; fu iOv vu. Він бачить мене; я бачу його.

Дефіс.
Може використовуватись замість Ub, показника родового відмінку. Обов'язково вживається при утворенні нових словосполучень:
u-ca=людина-світ, світ людини= ca Ub u
В aUI дефіс позначається містком, дужкою, яка з'єднює u з ca

Рід
Рід іменників не позначається. Натомість є особові займенники.
vu=він; Yvu або Lu=вона; vo=він (тварина); Yvo або Lo=вона (тварина); vom=чоловічий; Yvom=жіночий.

Діяч
Для позначення діяча, тобто того, хто виконує дію, в aUI служить закінчення -u=людина, яке додається до іменників та дієслів.
vav=надіслати > vavu=надсилач;
vyov=вбити > vyovu=вбивця
Часто -u заміняє собою попереднє закінчення іменника.
odva=їжа-робити-місце, ферма > odvu=іжа-робити-людина, фермер
Автор: Sirko
« : Ноября 28, 2014, 22:25 »

Наголос.
1. Наголос припадає на назальні, підкреслені в латинці числові літери. na'kiA=літо.
2. Наголос припадає на довгі звуки, позначені латинкою великими літерами: A, E, I, U, O: iA'.
3. Наголос припадає на передостанній склад: u'ga=дім, yru'ga=тюрма
Отже, i'o=рослина, iO'=зір, але I'O=слух, бо з двох довгих наголос припадає лише на передостанній склад.
Пор. a'naged=потяг, e'A=двічі, jE'gas=посудина.
Проте в дієсловах коренева голосна зберігає мелодійний наголос навіть якщо за правилами наголос повинен припадати на закінчення минулого чи майбутнього часу -pA-, -tA-: ov стає o'pAv з високим тоном на о'. Подібно і te'vAm з високотональним e'.
Носові голосні перебирають наголос від довгих: a'kiA=рік, Eze'=елемент-два, гелій, бо елементи нумеруються за атомними числами.
y- зливається з наступним голосним у склад: yi'=тінь, yu'm=нелюдський, a'yt=від. Але: y'tu=батько.
По кожнім слові необхідно робити невелику павзу, аби слова ясно розрізнялися.

Великі літери
Великі літери вживаються для позначення довгих голосних AEIUO. Приголосні, записані великими літерами, вживаються у власних назвах та запозиченнях. Напр., Лінкольн записується LiNKoLN. В aUI логограми в такому випадку підкреслюються.
Використання великих літер для позначення початку речення чи абзацу в aUI неможливе.
Автор: Sirko
« : Ноября 22, 2014, 19:16 »

Частина ІІІ.
Граматика

Спеціальна граматика відсутня, бо кожна літера сама по собі є словом. Смислові елементи та їх комбінації залишаються незмінними. Мова повинна бути якомога ясною та лаконічною. Тут буде подано лише можливі відповідники елементів традиційних граматик.
Автор: Sirko
« : Ноября 21, 2014, 14:30 »

, s, річ, об'єкт, предмет
sE=річ-матерія, воно
Es=матерія-річ, матеріальний об'єкт, річ як повний іменник
-s=закінчення речі в собі, яка існує незалежно, конкретно, наприклад, vu=він, vus=чоловік, о=життя, os=життя-річ, тварина.
Us=дух-річ, ідея, думка
bu bav nEn rUm Us

, t, до, в, будь-яке наближення
at=простір-до, до, як повний прийменник, між приголосними вимовляється легше, ніж t
u tev at fu, xA vu bav A. Людина приходить до мене, коли вона має час.
tev=до-рухатися, приходити
terv at fu. Ur, fu tev at bu. fu brOv bu. fu bav bu ag fum bo. Приходь до мене. Так, я прийду до тебе. Я кохаю тебе. Я маю тебе у моїй руці.
Ut=дух-до, з духом до, для того, аби
vu epAv ad nE da, ag ynE A, Ut tev at fa ag rUm A, yUt vu, ab na, cEpAv yp A. Він біг (рухався через великий шлях за малий час) для того, аби прийти сюди вчасно, бо він, спершу, запізнювався.
Тут показано, що Ut і yUt є протилежностями.
yUt=тому що, бо (протилежно до ментально-до є ментально-від)
y-t=протилежно-до, анти-до, від
yt drE nEn yrU tev, yUt drE c to Ub nEn yrU. Від грошей багато лиха приходить, бо гроші є насінням багатьох нещасть.

, u, людина, особистість
ytu=від-людина, батько/мати
ytu c ytUs Ub tu. Батько є причиною дитини.
tu=до-особистість, дитина, людина, до якої спрямовані сподівання батьків, яка розвивається "до" дорослої особистості.
tu та to, плід, споріднені.
hE c tu? sE tev yt to Ub ytu.
bu=разом-людина, ти, бо говорить зі мною, fu
fu UIv eb bu UL vu. Я говорю з тобою про нього.
vu=активна-людина, він
yvu=не-активна-людина, пасивна людина, вона
На цій планеті, принаймні у сексі, чоловік є активним v, а жінка пасивною, yv, проте, можуть бути і виключення: fu Uv: kab fE bEn, vus cEv vem, yvus cEv yvem, ag voz.
 yvus=пасивна-людина-річ, жінка
fE vus Ib fE yvus c ytu Ub fE tu. ytu brOv tu. Цей чоловік і ця жінка є батьками цієї дитини. Батьки люблять дитину.

, U, розум, дух, концепт, абстракція. U споріднений за звучанням до неґації y, бо душа може полишати світ, і мислення створює протилежності: iOz iOv i, U Uv yi. Око бачить світло, дух думає темряву.
Uv=розум-дія, думати
Us=розум-річ, ідея, думка
gU=в-розум, знання
gUv=знання-дія, знати
gUw=знання-сила, наука, бо через науку людина має силу знати, наука дає силу знання, силою контролює та організовує знання. gUw cEv wU Ub gU.
Uw=сила
UI=дух-звук, слово
nUI=багато слів, мова
UIv=говорити, розмовляти, спілкуватися
-U=закінчення абстрактних іменників, напр. dam=крізь-простір-якість, широкий, damU=ширина, yIU=безмовність, тиша, yIm=безмовний, мовчазний

, v, активний, активність, робити
-v=закінчення дієслів, напр. Ov=відчуття-робити, відчувати
fu Ov. Я відчуваю.
sev=річ-рух-робити, давати
brOv=разом-добрий-відчуття-робити, любити, кохати
vU=дія, акт, акція
-vU=відповідає закінченню -ція, перетворює дієслова в іменники: мати, володіти стає володінням, майном
bav=мати > bavU=майно
Ev=річ-дія, робити
vEv=робити-робити, змушувати
wU vEv fu Ev sE. (Дослівно: Сила змушує мене робити це.)=Я повинен це зробити.
ev=рух-робити, рухати (щось, когось)
-yv=протилежний-активний, пасивний, закінчення пасивних дієслів: sE veyv. Його рухають
sE c vepAm. Воно зрушене.
vem=активний-рух-якість, активний
yvem=анти-активний, пасивний

, w, сила, потужність, енергія, міць, здатність, могутність
wU=сила-концепція, сила
wav=могти, бо якщо я можу пройти через це поле, то воно знаходиться у просторі моєї здатності, wa
wyv=сила-пасивний, мусити, бо я є пасивним суб'єктом сили
wyd=сила-проти-інструмент, засіб проти сили, зброя
vEd, u yv wU Ud xE, cEv wyd. Інструмент, яким людина протистоїть силі, є зброя.

, x, відношення, відносний, який
xE(m)=який, котрий
xu=хто; xa=де; xA=коли. Сполучники не змінюють порядок слів. u, fu iOv xu,..

, y, не, неґація, проти, не-, анти-, нон-, дис-
yd=протилежний-за допомогою, проти
yc=не-бути, не
ys=не-річ, ніщо
yn=не-множина, жодний
yr=проти-позитивний, ні
yv=проти-робити, протиставляти

, z, частина, секція, бік, відрізок
zU=частина-концепція, частина як повний іменник
az=простір-частина, сторона
bu c' ab hEm az, hI? Ти є з якою стороною, га?=Ти на якій стороні?
Ez=речовина-частина, елемент
azve=один-частина-робити-два, 1/2, половина
izvo=3/5
zEv=частина-робити, ділити
uga zEpAm yd sEfU. Дім розділений проти себе.
Автор: Sirko
« : Ноября 19, 2014, 19:20 »

, O, почуття, емоція, відчуття
cO=буття-відчуття, чуття, бо наші чуття -- зір, слух, дотик -- дають нам відчуття реальності, буття
IO=звук-відчуття, слух
iO=світло-відчуття, зір
riO=позитивний-зір, добрий для зору, краса
rO=добрий-відчуття, задоволення
rOv=відчувати задоволення
brO=разом-добре-відчуття, разом-радість, кохання, бо коли  кохаєш когось, маєш "радість разом", приємно бути разом.
fu brOv IOv fEn riOm I, yvu vEv xEm I. Я люблю чути ці гарні звуки, які вона робить. (Гарні звуки, які робить людина=музика) fu brOv rIO. Я люблю музику.
fE vus iOv yvus Ib IOv yvu. vu iOv yvum riO, Ib vu bav rO. vu IOv yvum rIv Ib vu Ov brO. vu brOv yvu. Цей чоловік бачить жінку та чує її. Він бачить її красу, й він має задоволення. Він чує її спів(ання) й він відчуває кохання. він кохає її.

, p, перед, до
ap=простір-перед, просторово перед, перед, спереду
yp=анти-перед, протилежно спереду, ззаду, позаду
ap fu c i: yp fu c yi. Попереду мене є світло; позаду мене є темрява.
pa=перед-простір, іменник перед, лице
vu bav rUm pa nag u. Він має добре лице серед людей.
Ap=час-перед, перед, до (у часі)
Ap nEn akiA fu cEpAv fAom. Перед багато років (багато років тому) я був молодий.
pA=до-час, нім. Vorzeit, минуле
-pA- у якості закінчення дієслів позначає минулий час:
Ap fu epAv at fE bEn, fu yc iOpAv fEm riO. Перед тим, як я прийшов на цю землю, я не бачив такої краси.
ev=рухатися, йти з -pA- стає epAv.
Для давньоминулого часу, "я був не бачив", -pA- подвоюється: -pApA-, або, скорочено, -ppA
fu yc iOpApAv. Я був не бачив. Або можна сказати "мав баченим": bapAv iOpAm
ap fum uga cEpAv nE i, Ib fa opAv nEn riOm io; yp fE uga cEpAv yi, Ib fa opAv fum bos. Перед моїм будинком було багато світла і тут жило багато гарних рослин; позаду цього будинку була темрява, і тут жили мої домашні тварини.
Або краще: nE i cEpAv ap fum uga, Ib nEn riOm io opAv fa...

, Q, умова, обставина
Qg=умова-в, в цій умові, якщо, коли
Qg bu brOv bum io, bu evsE at i; Qg bu brOv bum bos, bu ev sE at yi. Коли ти любиш твою рослину, ти переносиш її на світло; коли ти любиш твою домашню тварину, ти переносиш її у тінь.
Qg bu ev-yEc at fu, tO cEv-yEc ab fu ag fum uga. Qg bu yc ev at fu, rO yc cEv ab fu. Коли ти йдеш (дослівно: йдеш умовно) до мене, радість є (дослівно: є умовно) зі мною в моєму домі. Коли ти не йдеш до мене, радість не є зі мною.

, r, позитивний, добрий, ствердний
rUm=позитивний-дух-якість, добрий, повний прикметник
yrUm=анти-добрий, злий; yr=негативний, Um=дух-якість. Є коротший запис rym=добрий-протилежний-якість, поганий, який не стосується духу, напр. rym zEvd = поганий ніж
Ur=позитивний-дух, духовно ствердний, так!
Urm=позитивний, ствердний, так-якість
yrm=неґативний
yr=анти-позитивний, ні!
yr! fu brOv yn ot. Ні! Я не люблю жодних фруктів.
yn=не-множина
rUt=добрий-дух-до, добрий духовно до, для
ot c' rUm rUt bu! Плід є добрий для тебе!
yUt=не-дух-до, дух-від, бо, тому що
ot c rUm rUt bu, yUt sE gEv otrod. Плід є добрий для тебе, бо він містить вітаміни.
otrod=життя-ліки, вітамін
nUr=кількість-дух-позитивний, ціна, цінність.
nUrm=цінний
nE nUr cEv ag fE u, xu cEpAv yc a_nam A kab fE bEn. Дослівно: багато цінності є в цій людині, яка була не довгий час на цій землі (в молодій людині, fAom).
fE wE cEv nUrm, yUt fE wE cEv riOm. Цей камінь є цінний, бо цей камінь є гарний.
rE=позитивна-речовина, цінна речовина, метал
drE=засіб (обміну)-метал, гроші, бо гроші (монети) є металом, засобом (d) якого (за допомогою якого) купують те, що є добрим (r) у цьому матеріальному (E) світі.
hE c' drE? drE cEv to Ub nEn yrU. Що є гроші? Гроші є насіння усілякого зла.
yr! drE c rUm rUt nEn rUm Es. Ні! Гроші добрі для багатьох добрих речей.
-rv=добре-робити, закінчення наказового способу. Напр. фраза "Тобі добре пити молоко" звучить як команда "пий молоко". jErv bijE або bu jErv bijE (тобі краще) пити молоко!
Ur! fu jEv can bijE, xE fa cEv. Так! Я п'ю все молоко.