Post reply

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: Yitzik
« on: December 12, 2010, 14:17 »

Quote
Ф.М. Янкоўскі. Беларускае літаратурнае вымаўленне. Мінск, 1976, с.29
У першым пераднаціскным складзе галосные о, э, а (ё, е, я) пасля мяккіх зычных   вымаўляюцца аднолькава -- як а (на пісьме абазначаюцца літарай я): сёмы -- сямі́, сёстры -- сястру́, лес -- лясы́, не́сці -- нясу́, пяць -- пяці́, пятна́ццаць.
Гэтак жа вымаўляецца е ў часціцы не і прыназоўніку/прыстаўцы без, незалежна ад таго, як яны пішуцца -- разам ці асобна. Гэта значыць, у вымаўленні не толькі няёмка, няна́вісць, няско́ра, нясма́чны, бязры́б’е, бясшу́мны, але і ня бы́ў, ня ве́даў, ня хо́ча, ня пры́йдуць, бяз ры́бы, бяз шу́му (пішацца не быў, не ведаў, без рыбы, без шуму).
Posted by: Wolliger Mensch
« on: December 12, 2010, 11:23 »

В задаче намешана какая-то куча.

Куча, не куча, а система выводится. Что для решения задачи и требовалось. А что именно в ней написано, — это не важно, реальные языки берутся лишь для наглядности, а в общем же случае в задачах можно приводить примеры и от балды, суть дела от этого не изменится.
Posted by: Тайльнемер
« on: December 12, 2010, 08:21 »

В задаче намешана какая-то куча. Мягкий знак вместо апострофа, буква «и»
Буква и — это моя опечатка. ь там был. Это для тарашкевицы разве не нормально?
Posted by: Demetrius
« on: December 12, 2010, 00:01 »

Вполне возможно.

Видимо, имелись в виду случаи, когда аналогичное явление не наблюдалось при слитном написании ня- и бяз-.

Кстати, моя мама была права: по норме таки "плыла́". Но у меня нет сил переписывать словарную статью на своем телефоне -- в ней 10 знаков ударения, а у меня на ввод одного уходит 10 нажатий клавиш. :)
Posted by: Wolliger Mensch
« on: December 11, 2010, 23:49 »

Quote from: Артыкул "Арфаэпiчныя нормы" (аўтар -- Л.М. Грыгор'ева)
...Прычынай парушэння лiтаратурнага вымаўлення з'яўляецца таксама ўплыў арфаграфii... Пры чытаннi па лiтарах не толькi замацоу'ваюцца памылкi, якiя у'знiклi пад уплывам дыялектнай i рускай моу', але i узнiкаюць спецыфiчныя: напрыклад, вымау'ленне без прыстау'нога [й] у пачатку слова: ней ([йi]ней), х ([йi]х); вымау'ленне [э] у часцiцы не i прыназоу'нiку без, калi яны стаяць перад словам з нацiскам на першым сказе: [н'э] ведаю ([н'а] ведаю), [н'э] буду ([н'а] буду), [б'э]з радасцi ([б'а]з радасцi)...

По поводу орфографии я понял. Но не согласен Григорьевой, — [б’эз] и [н’э] в случаях, когда нужно яканье, может быть просто аналогическим выравниванием, — спихивать всё на влияние орфографии не очень хорошо.
Posted by: Demetrius
« on: December 11, 2010, 23:41 »

Даруйце, што не пiшу нармальна, у мяне зараз iнтэрнэт толькi на тэлефоне.

Дык вось. У мяне дома знайшоўся толькi адзiн слоўнiк са звесткамi па арфаэпii, i слова "не" там не было. Зато я знайшоў вось што, думаю, падыдзе як дакладная крынiца:

Беларуская мова: Энцыкл./Беларус. Энцыкл.; Пад. рэд. А.Ю.Мiхневiча; Рэдкал.: Б. I. Сачанка (гал. рэд.) i iнш.--Мн.: БелЭн, 1994.--655 с.: iл.

Quote from: Артыкул "Арфаэпiчныя нормы" (аўтар -- Л.М. Грыгор'ева)
...Прычынай парушэння лiтаратурнага вымаўлення з'яўляецца таксама ўплыў арфаграфii... Пры чытаннi па лiтарах не толькi замацоу'ваюцца памылкi, якiя у'знiклi пад уплывам дыялектнай i рускай моу', але i узнiкаюць спецыфiчныя: напрыклад, вымау'ленне без прыстау'нога [й] у пачатку слова: ней ([йi]ней), х ([йi]х); вымау'ленне [э] у часцiцы не i прыназоу'нiку без, калi яны стаяць перад словам з нацiскам на першым сказе: [н'э] ведаю ([н'а] ведаю), [н'э] буду ([н'а] буду), [б'э]з радасцi ([б'а]з радасцi)...
Posted by: Wolliger Mensch
« on: December 11, 2010, 23:35 »

У любым выпадку, тут трэба глядзець у даведнiкi не арфаграфiчныя, а арфаэпiчныя.

Смотрел и орфоэпию, — тоже ничего.
Posted by: Алексей Гринь
« on: December 11, 2010, 23:29 »

Да всё верно Деметрий говорит. В задаче намешана какая-то куча. Мягкий знак вместо апострофа, буква «и», не те ударения (по-моему)...

p.s. В сети нашёл такие примеры: «Шо віжу, то і пішу», но в то же время (оказался суржик какой-то) «Як грашу, так пішу» и «Я пішу табе зноўку і зноўку, Не пішу, а з табой размаўляю. Для цябе, як апалая зорка, Маё ціхае слова “кахаю”».

p.p.s. Ещё вот:

«Дзеўка купіла вяроўку ім мыла. Раптам вяровачка загаманіла»
Posted by: Demetrius
« on: December 11, 2010, 22:53 »

Я пашукаю, але не абяцаю, што знайду. Мне здаецца, нам гэта ў школе казалi.

У любым выпадку, тут трэба глядзець у даведнiкi не арфаграфiчныя, а арфаэпiчныя.
Posted by: Wolliger Mensch
« on: December 11, 2010, 22:43 »

А вообще, если мне не изменяет память, по современной норме частица всегда пишется "не", а произносится либо "не", либо "ня".

Такого в белорусских орфографических правилах не видывал. Не дадите ссылку на?