Post reply

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: Easyskanker
« on: March 23, 2020, 22:15 »

e - мягкий знак/ знак смягчения согласной перед гласной/ после гласной е
ê - э
ie - е (под ударением)
i - е (безударная)/ й между гласными
o - ы/ о (после гласной, кроме буквосочетания ge)
ô - о (под ударением)
a - а/ о (безударная)
j - й

w - в
ge - ж
ch - ш
che - щ (перед i просто ch)
c - ц
ce - ч (перед i просто c)


Пример текста:

Trietij obitatile êtawa uidineonawa dôma sidiel tut geo, pa druguiu stôranu polaiuchiwa kamileka. Êta bol mugecina w pôlnam rascwieti môladasti i sil; iwô rumeanoe cheoki, gustaia zalatistaia chowileura i puchostoe baceki sastawleali riezkij kantrast s sidieiuchimi walasami, s pableokchom i surôwom licôm hazeaina. Adnaka dageo cilawiek sa slaba razwitom wkusam pridpaceol bo surôwae i strôgae licô palkôwnika Dêlemara prawilenom, nô niworazitilenom cirtam trietjiwa celiena êtaj simji. Puhlinekae licika amura, izabrageônae na ceugunaj plitie kamina i ustrimiwchae swôj wzglead na gareachii palienja, bola, pagealuj, bôlii asmoslina, niegeoli licô bilakurawa i rumeanawa girôia nachowa pawistwawania, takgeo smatriewchawa na agône.

George Sand "Indiana"