Post reply

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: Волод
« on: July 28, 2015, 10:42 »

А суфікс де?
Posted by: DarkMax2
« on: July 28, 2015, 10:27 »

Але ж Ірак чоловічого роду. Ріг - розі, ніби, винятком є.
Posted by: LUTS
« on: July 28, 2015, 10:27 »

У ЗМІ саме так і говорять, і пишуть:  "в Іраці".
Взагалі-то, в більшості випадків ні.
Posted by: Волод
« on: July 28, 2015, 10:09 »

У ЗМІ саме так і говорять, і пишуть:  "в Іраці".

Posted by: LUTS
« on: July 28, 2015, 09:55 »

Згідно чинного правопису правильно саме Іраці, успісі, бо це неістоти
Який сенс, якщо так ніхто не говорить?
Posted by: DarkMax2
« on: July 28, 2015, 09:41 »

Posted by: Волод
« on: July 28, 2015, 09:40 »

В ІракУ?
Posted by: Sirko
« on: July 28, 2015, 09:00 »

Бо таке кривило :)

.......................................

Де побачити це кривило?
Чи хоч якесь правило
Quote
§ 52. Місцевий відмінок

У місцевому відмінку однини іменники другої відміни мають закінчення -ові, -еві (-єві), -у(-ю), -і (-ї).

1. Закінчення -ові в твердій групі, -еві (після голосного та апострофа -єві) у м’якій та мішаній групах мають:
а) іменники чол. роду, що означають істоти: при батькові, на братові, при вчителеві, на коневі, на носієві, на робітникові, на товаришеві;
б) іменники середн. роду твердої групи із суфіксом -к- (назви істот): на дитяткові, на теляткові, на хлоп’яткові.

Примітка. Іменники чол. роду, що означають осіб, а також зазначені іменники середн. роду мають у місцевому відмінку /89/ однини поряд із закінченнями -ові, -еві (-єві) й закінчення -у (-ю): при батьку, на робітнику, на дитятку, на телятку. Іменники чол. роду, що означають істот (не осіб), мають у місцевому відмінку однини поряд із закінченнями -ові, -еві (-єві) й закінчення -і (-ї): на коні, на ослі, на тигрі.

2. Закінчення -у (після голосного -ю) мають:
а) іменники чол. та середн. роду твердої групи із суфіксами -к-, -ак-, -ик-, -ок-, -к(о), що означають неістоти: у будинку, у війську, у гуртку, на держаку, на дощику, у ліжку, на літаку, у місячнику, у мішку, у підрахунку. Вживаються також і паралельні форми з -ові: у будинкові, на держакові, на літакові, на ліжкові тощо;
б) іменники чол. роду односкладових основ із закінченням -у (-ю) в родовому відмінку, якщо наголос у місцевому відмінку переходить з основи на закінчення: у бою, на льоду, на снігу, у соку, у степу, на шляху.

3. Закінчення -і (після голосного та апострофа -ї) мають:
а) іменники чол. роду (переважно безсуфіксні), що означають неістоти: в акті, на березі, на ґрунті, у декреті, у дзьобі, у краї, у листі, на місяці, на поверсі, на порозі, на стовпі, на ремонті, у темпі, у центрі, у штабі.

Примітка. Деякі іменники цього типу можуть мати паралельні закінчення -і (-ї) та -у (-ю), що залежить від місця наголосу в слові: у гаї — у гаю, у краї — у краю, на торзі — на торгу;

б) іменники середн. роду твердої групи (без суфікса -к-), а також мішаної та м’якої груп: у місті, на селі, на письмі, у слові; на піддашші, на плечі, у прізвищі, на роздоріжжі, у становищі; на обличчі, у житті, на пригір’ї, на подвір’ї, на полі.

Примітка. Із прийменником по можуть уживатися паралельні закінчення -у (-ю) та -і (-ї): по Дніпру — по Дніпрі, по місту — по місті, по селу — по селі; для позначення часу вживається тільки закінчення -і: по обіді, по закінченні.
Згідно чинного правопису правильно саме Іраці, успісі, бо це неістоти, наголос на закінчення не переходить, суфіксу к нема і птахові, другові, бо це істоти.
Posted by: Волод
« on: July 27, 2015, 07:51 »

Бо таке кривило :)

.......................................

Де побачити це кривило?
Чи хоч якесь правило
Posted by: Python
« on: July 25, 2015, 08:59 »

Бо таке кривило :)

Загалом можна погодитись із думкою Сірка про парлельні форми відмінків, хоч і не назвав би їх зовсім рівноправними. На практиці, «в Іраку» чи «в Іраці» можна почути, а «в Іракові» — вкрай рідко. З іншого боку, на практиці паралельні форми використовуються ширше, ніж це описано в правописі.

Щодо кличного, я б сказав, правило в нинішньому вигляді відхиляється від практики. Зокрема, форми на -е, згідно з правилом, подано як єдиноправильні в ряді випадків, де в мовній практиці зазвичай використовуються форми на -у/-ю — наприклад, нормативне «Довбуше» (замість «Довбушу») явно ріже слух, а для слів на -ць форми на -че й на -цю, як мінімум, паралельні (хоча правило згадує лише про першу).