Post reply

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: Rashid Jawba
« on: April 17, 2016, 16:33 »

Тум к'арады к'озучук'
Керпеслениб ойнайды.

Экинчи кюн иеси
Тишликчик чайнайды.
Posted by: Rashid Jawba
« on: April 16, 2016, 21:17 »

L-qa.
Men seni su'eem
Ku'tu' qozulay
End tishte ku'eme
Asha tatl1lay. 8-)
Posted by: Rashid Jawba
« on: November 30, 2015, 07:42 »

Эшитгенме мен да ол хапарны.
Гоча деген тюлмед ол ?
Posted by: Rashid Jawba
« on: November 21, 2015, 06:29 »

Posted by: TawLan
« on: November 21, 2015, 01:15 »

Мен англамагъан кёб зат бард, аланы ичинде ма бу: ёлтюрмек - джан сакълаудан тюл эсе, къан алыудан тюл эсе, - ачха ючюн, мал ючюн этиле эсе, ол адамлыкъкъа къаршчы затды. Сора, ол себебден, хайуанлыкъ этгенге - хайуангача.
Акъыл тёккенлигим тюл, керти да, англаялмайма -
Джанынг саулай чыгъа эсенг танга,
Андан сора не керекди санга ?
Хар кюн сайын тейри къудретден тоялсанг,
Андан иги дарман къайда джанга.
Алайракъ болурму ?
Анга сёзда джокъду. Алай а, ким джанын сакълагъанд, ким къан алгъанд, ким ачхачю этгенд, аны кёбюсюн кишида билмейд. Аны барсында билген Аллахды, аны амалтын "не суди....." деген затныда кесек эскерирге керекди.
Posted by: Rashid Jawba
« on: November 20, 2015, 22:42 »

Мен англамагъан кёб зат бард, аланы ичинде ма бу: ёлтюрмек - джан сакълаудан тюл эсе, къан алыудан тюл эсе, - ачха ючюн, мал ючюн этиле эсе, ол адамлыкъкъа къаршчы затды. Сора, ол себебден, хайуанлыкъ этгенге - хайуангача.
Акъыл тёккенлигим тюл, керти да, англаялмайма -
Джанынг саулай чыгъа эсенг танга,
Андан сора не керекди санга ?
Хар кюн сайын тейри къудретден тоялсанг,
Андан иги дарман къайда джанга.
Алайракъ болурму ?
Posted by: TawLan
« on: November 20, 2015, 00:48 »

Дагъыда бу бусагъатда сюргюн этиб айланган "сторожевскийлени" гуждарларына сегизмитда окъ тийгенди. Лифт ачылгъайнлай атыб башлагъанда мынга биреу, окъла тие тургъанлай юсюне чабыб джкъхан этгенд, джыгъыб герохну глушителин бюкгенд дейле. Сора чыгъыныб къачыб кетгенди ол. Буда ёрге туруб, квартирине кириб, звонить этиб адамына, эсин алай тас этгенд дейле. Аджал джетмесе адам кётюрелмезлиг зат джокъду.
Хапарлагъа кёре ол бу ёлтюргенд деген Черкасовну юйюнде бугъунуб тургъанд дейле джаралы заманында, кесине келгинчи.
Posted by: Rashid Jawba
« on: November 20, 2015, 00:34 »

Эшитгенме мен да ол хапарны.
Posted by: TawLan
« on: November 20, 2015, 00:25 »

Ак'ыл-балык' заманында киллер к'аум бланы то'ртюсюн ак-дан уруб джаттырг'анында, /ко'кюрегимден хауа бла к'ан чыг'а эд дейед/, ючюсюне контрол атыу этиб, муну ашыкк'андан урмай к'ойг'анла.
Юч о'люмюнден к'утулуб, Солтик да ажымлы о'лдю, сен сорма - мен атмайым.
Гитче Къарачайда "Чёрный" деб бир барды, атын унутханма, Сылпагъарладанды, 90-чы джыллада 13 окъ тийгенди бир кереге, бири - контрол, башына. Дагъыда биргесиндегинда машнагъа олтуртуб (анга 3 окъ тийгенди, контролсуз), больница кеси сюрюб баргъанд машнаны. Джангылмаесем алкъын сауду, 3 окъ тийгенауа ёлюб къалгъанед.
Posted by: TawLan
« on: November 20, 2015, 00:17 »

Дагъыда башым джеталмагъан бир зат бард.
Бир къаумла "баргъанымда" деб сёлешелле, бирсилери уа "баргъанемде" дейле. Энди тюз айтыу биринчиди, анга сёз джокъ, сора бу "салгъанемде", "къойгъаненде" деген къайданды ?
Былайыракъ болурму: ургъан эдим > ургъанем > ургъанемде ?
Баргъанэтгенимде