Post reply

Warning - while you were reading 19 new replies have been posted. You may wish to review your post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: Sirko
« on: January 22, 2021, 16:57 »

Скорочені імена то одне, а клична форма то інше.
Не так важливо вияснити звідки то походить, важливіше вияснити що то за явище.

Quote
Назване явище описане й у вступній частині „Словника гуцульського говору: Березови”:
у клич. відмінку власним іменам властива редукція і зникнення ненаголошених складів: Івá, Йвá ’Іване’, Дми ’Дмитре’, Пе ’Петре’, Ште ’Степане’, Ру ’Рузю’, Ю ’Юзю’, Варвá ’Варваро’, Пара ’Параско’ та ін. [11, с. 14].

Quote
Отже, у сучасній українській мові склалося потрійне протиставлення можливого вираження граматичного значення вокатива: форми зі специфічними флексіями кличного відмінка – форми, омофлексійні із формами називного – усічені форми. Вибір кожної з означених грамем визначає низка взаємодоповнюваних, а подекуди і взаємосуперечливих чинників, серед яких літературність / діалектність, офіційність / неофіційність спілкування, специфіка комунікації (велика віддаль перемовляння, що вимагає значного підвищення тону). Іншими словами, є підстави твердити про древність та універсальність не лише форм вокатива, а й припускати, що такими ж давніми й поширеними в різних слов’янських мовах були й усічені форми, використовувані для найменування адресата мовлення.
Posted by: R
« on: January 22, 2021, 15:47 »

Скорочені імена то одне, а клична форма то інше.
Не так важливо вияснити звідки то походить, важливіше вияснити що то за явище.
Posted by: Python
« on: January 22, 2021, 15:04 »

3) У румунів такого імені нема.
Нема як повного імені (хоча про існування чи неіснування його як форми іншого імені, не знаючи румунської, можна лише здогадуватись). Українського імені Ванько теж, у цьому сенсі, нема.
Posted by: DarkMax2
« on: January 22, 2021, 14:54 »

Це югославщина.
Posted by: Sirko
« on: January 22, 2021, 14:28 »

По друге, є такий Іво Бобул, здається він румун. І то не клична форма.
:D :E:
1) То псевдо.
Quote
І́во Бо́бул, справжнє ім'я — Іван Васильович Бо́бул
2) Румун на 50%. Циган?
Quote
Мати – румунка, батько – румунського походження.
3) У румунів такого імені нема. (wiki/en) Category:Romanian_masculine_given_names
Posted by: R
« on: January 22, 2021, 01:42 »

Я чув тільки зникнення кінцевого голосного.
А от про гуцульську говірку є сумніви у достовірності.
По перше той хто пише "у гуцульських говірках" не розуміє самого терміну говірка і не знає поділу на говірки.
По друге, є такий Іво Бобул, здається він румун. І то не клична форма.
Вплив румунської мови більш ймовірний, ніж фантазії про гори і як там гукають.
Posted by: Python
« on: January 22, 2021, 01:23 »

Я тут подумав, а чи не є різновидом таких вокативів вигуки, якими кличуть тварин (киць-киць, ціп-ціп)? При цьому, поряд з короткими, спостерігаються й довгі варіанти (кицю-кицю, ціпу-ціпу), які нагадують звичайний нормативний кличний відмінок.
Posted by: Sirko
« on: January 22, 2021, 00:33 »

Чи є десь матеріал про кличний відмінок за таким зразком:
мам, тат, Ром, Марійк, Галь, Гань, Василин, Славк?
(wiki/uk) Кличний_відмінок#Російська
В українській це, вочевидь, нове явище, і така форма кличного відмінку здебільшого не розглядається як власне українська.

Quote
у гуцульських говірках у кличному відмінку виявляється тенденція
опускати не тільки кінцевий голосний, а навіть останній склад: − Мико!
Ходи д’мені, браччіку! (Коцюб., с. 224). – Почекай, браччіку Йва, я зараз!
(Коцюб., с. 224), про що засвідчують і сучасні дослідження діалектології,
які в такій рисі вбачають тенденцію опускання цілого складу у зв’язку з
тим, що в горах люди часто гукають одне одного, але долинає лише перша
частина імені.
Posted by: R
« on: January 18, 2021, 17:04 »

Від першої відміни клична форма з нульовим закінченням, а від другої і третьої - а.
Там може бути акання.
Posted by: DarkMax2
« on: January 18, 2021, 13:51 »

«За гусь» — це однина («за гуся») чи множина («за гусей»)?
Гусь жіночого роду.
Чи є десь матеріал про кличний відмінок за таким зразком:
мам, тат, Ром, Марійк, Галь, Гань, Василин, Славк?
(wiki/uk) Кличний_відмінок#Російська
В українській це, вочевидь, нове явище, і така форма кличного відмінку здебільшого не розглядається як власне українська.
Угу, цікаве в росіян явище.
Від першої відміни клична форма з нульовим закінченням, а від другої і третьої - а. При чому для першої клична форма продуктивніша.