Главное меню
Мы солидарны с Украиной. Узнайте здесь, как можно поддержать Украину.

Ответ

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.
Вложения и другие параметры
Вложения:
Перетащите файлы сюда или используйте кнопку для добавления файлов
Доступные типы файлов: patch, txt, png, pdf, gif, py, gif, djvu, warning
Ограничения: максимум вложений в сообщении — 3 (3 осталось), максимальный размер всех файлов — 300 КБ, максимальный размер одного файла — 100 КБ
Обратите внимание: вложения не будут видны, пока модератор не одобрит их.
Проверка:
Оставьте это поле пустым:
√49:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр

Сообщения в этой теме

Автор Sirko
 - мая 8, 2014, 21:46
Приклад 2Сад/ок вишн/ев/ий коло хат/и
Хрущ/і над вишнь/ами гуд/у/ть,
Плуг/ат/ар/і з плуг/ами йд/у/ть,
С/пі/ва/ю/ть ід/у/чи дів/ч/ат/а,
А мат/ер/і вечерь/а/ть жд/у/ть.

Більш стислий варіант:

Автор Sirko
 - мая 2, 2014, 16:28
Цитата: Hellerick от мая  2, 2014, 10:58
Опять таки, если это логографическое письмо, то странным выглядит объединение первых двух слов примера в один «хангыль».
Звичайно окремі слова б мали писатися окремо. Слова "короткі" і принцип компактності вимагає розвороту їх на 90 градусів проти годинникової стрілки.
Однак
1) це кореневі морфеми, які бажано розташовувати без такого розвороту;
2) перше слово - означальне (determiner), модифікатор іменника;
3) вони поділяють спільний елемент - закінчення і/и.

Цитировать
Пытаюсь расшифраовать последнее слово: бр+т+ер+... А потом что за D-образный символ? Он читается ства?
бра-та-ер-ст+в

"D-подібний символ" утворений поєднанням ст + і позначає суфіксальну морфему /ств/ (/зтв/, /цтв/, /тв/).

Щодо закінчення, то тут прийнято, що
1) фонема /а/ в складах зазвичай не позначається;
2) детерміновані закінчення можуть не позначатися
Цитировать
И как-то сомнительно ваше нахальство с объединением разных согласных в одни символы. Никаких инструментов для различения этих звуков не предусматривается?
У переважній більшості випадків таке розрізнення не є необхідним, проте є способи уникнення двозначностей:
1) Фонеми /і/, /у/ та /в/ дублюються, тобто у випадку двозначності можна застосувати іншу базову графему;
2) застосування комбінації базових графем, насамперед етимологічного походження
     ф=(х+в)|(п+х)|(т+х)
     т=(т+х)
     д=(г+д)
     и=(о+і)
3) заміна на іншу графему
     д/г
4) інакше розташування графем
Автор Hellerick
 - мая 2, 2014, 10:58
Красиво не непонятно.

Опять таки, если это логографическое письмо, то странным выглядит объединение первых двух слов примера в один «хангыль».

Пытаюсь расшифраовать последнее слово: бр+т+ер+... А потом что за D-образный символ? Он читается ства?

И как-то сомнительно ваше нахальство с объединением разных согласных в одни символы. Никаких инструментов для различения этих звуков не предусматривается?
Автор Sirko
 - мая 2, 2014, 10:42
ПрикладВсі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

Етапи

1. Виділення морфем

Вс/і люд/и на/родж/ують/ся віль/н/ими і рівн/ими у свой/ій гід/н/ості та прав/ах. Вон/и на/діл/ен/і розум/ом і совіст/ю і по/вин/н/і дій/ати у віднош/енн/і один до одн/ого в дус/і брат/ер/ств/а.

2. Створення графем-морфем сполученням базових графем-фонем на засадах компактності та розрізнюваності.

Приклади графем-кластерів, які складаються з базових графем.

кр, хрґр, грпр, фрбр, вркл, хлґл, глпл, флбл, вл
шжщджсткв, хвпт, фтвс

3. Формування слова з утворених графем-морфем. Прийменники, префікси, постфікси, частки, сполучники розташовуються переважно під кутом 270 градусів.


Автор Sirko
 - апреля 26, 2014, 19:36
Цитата: Hellerick от апреля 26, 2014, 13:20
Вы уверены, что это логографическое письмо?

Дочекайтеся повного опису. У цілому метод створення графем подібний до Pseudoglyphs.
Цитироватьit is actually a syllabary where words are assembled phonetically then morphed into distinct glyph-like forms. Glyphs can be sounded out phonetically, but given their complex nature, they must be memorized individually when learning to write. This gives the writing system a semanto-phonetic-like nature.


Базові графеми-фонеми зливаються у складені графеми-морфеми, які не завжди можна розкласти на базові.
Так, с та т , зливаючись, утворюють графему , яка в позиції субфікса або постфікса позначає суфіксальні морфеми -аст, -яст, -ист, -іст, -їст, -ість.
Автор Hellerick
 - апреля 26, 2014, 13:20
Вы уверены, что это логографическое письмо?
Автор Sirko
 - апреля 26, 2014, 10:31
Базові графеми УЛП


к, хґ, гп, фб, в
лрнм
сзцчд, т
в, уй, іао, уі, ие
Автор Sirko
 - апреля 21, 2014, 13:46
Тексти українського логографічного письма (УЛП) записуються горизонтальними та вертикальними рядками.
Рядки складаються з графічних комплексів (ієрогліфів), розділених проміжками.
Ієрогліфи складаються з однієї або декількох графем.
Графеми складаються з окремих графічних елементів (рисок різної довжини).
Графеми можуть повертатися на 90 градусів проти годинникової стрілки.
Графема може передавати фонему, сполучення фонем або морфему.
Порядок читання графем ієрогліфа: префікс, суперфікс, корінь, субфікс, постфікс.
Автор Sirko
 - апреля 21, 2014, 12:36
Відсутність логографічної системи письма для української мови є кричущою несправедливістю, яка вимагає негайного усунення.  :green:

Пан Python щось зачинав, згадував про наявність власної системи, але так нічого й не навів.
Цитата: Python от сентября 16, 2010, 13:19
Був у мене варіант логографічного письма (з домішкою логофонетичного), де речення записувалось у вигляді фігури людини з підметом у голові, присудком на руці і т.д. Порядок слів при цьому втрачався, але логічний зв'язок між ними зберігався.

Пропонована система навіяна писемністю майя у частині розташування графем та тибетським пагба (phags-pa) у частині зовнішнього вигляду графем.

Серед існуючих конскриптів найближчими до пропонованого є Tennent, Square Word Calligraphy, Reality, Baal тощо.