Post reply

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: Damaskin
« on: May 13, 2012, 17:29 »

Y mae ei frawd wedi prynu fy nafad. Y mae ei gwch wedi boddi. Y mae fy nghymydog yn gweithio yn ei ardd. Y mae ei ferch wedi dyfod i'r ysgol. Y mae dy ŵr wedi prynu fy nghar. Y mae'r ffarmwr wedi colli ei raw. Y mae ei rieni yn byw yn y dref.   

Перевод:


Словарь

ei – его
fy – мой, моя, мои
dafad (f.) – овца
cwch (m.) – лодка
boddi – тонуть
cymydog (m.) – сосед
dyfod – приходить
dy – твой, твоя, твои
gŵr (m.) – муж, мужчина
colli – терять
rhaw (f.) – лопата

Комментарий

Притяжательные местоимения. В этом уроке мы начинаем изучать притяжательные местоимения.

fy – мой, моя, моиein – наш, наша, наши
dy – твой, твоя, твоиeich – ваш, ваша ваши
ei – его, ееeu – их

Сложность заключается в том, что местоимения fy, dy и ei вызывают мутации у последующих согласных. Dy "твой" и ei "его" вызывают леницию: dy dad "твой отец", ei dad "его отец". Местоимение fy "мой" вызывает еще один вид мутации – назализацию.

Назализации подвержены две группы согласных: c, p, t и g, b, d.

C переходит в Ngh: cath "кошка" > fy nghath "моя кошка"
P переходит в Mh: pen "голова" > fy mhen "моя голова"
T переходит в Nh: tad "отец" > fy nhad "мой отец"

G переходит в Ng: gardd "сад" > fy ngardd "мой сад"
B переходит в M: brawd "брат" > fy mrawd "мой брат"
D переходит в N: dant "зуб" > fy nant "мой зуб"

Остальные местоимения мы рассмотрим в следующем уроке.

Упражнение 1

Раскройте скобки:

fy (ceffyl); dy (brawd); dy (llong); fy (gardd); ei (tŷ); dy (mab); ei (tad); fy (buwch); dy (tarw); dy (gwers); fy (tŷ); fy (ci); dy (rhaw); ei (bwrdd); dy (llyfr); fy (llong); fy (plant). 

Упражнение 2

Переведите с валлийского:

Yr wyf wedi gweled ei gymydog yn y siop. Y mae'r ffarmwr wedi colli ei gi. Y mae ei gath yn chwarae yn yr ystafell. Y mae fy mhlant yn dysgu Saesneg. Y mae dy long wedi boddi. Y mae ei fab yn sefyll yn fy ngardd.

Ответы: