Post reply

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: Iskandar
« on: August 20, 2014, 07:44 »

Почему, в фарси سهو "ошибка", "описка", "упущение"
Posted by: Passerby
« on: August 20, 2014, 02:56 »

Кстати, никак не могу понять, по какой именно логике происходило заимствование арабской лексики. Понятно, что логику искать не нужно, но всё же, почему у нас для слова ошибка заимствовали səhv, которое в арабском имеет больше значение "невнимательность, оплошность", а не خطأ или уж غلط -- они были заимствованы, но употребляются в немного других значениях. Вроде и в фарси не سهو
Posted by: Türk
« on: September 29, 2012, 15:01 »

европейщина здесь разве что "машын"
Posted by: DarkMax2
« on: September 27, 2012, 09:37 »

Второй текст. Современная литература.
Əyyub Qiyas. Отрывок из романа "Тёмный свет".

Quote
Gözləri qaranlıqdan yorulmuşdu. Bəzən elə fikirləşirdi ki, işıq yoxdur, ancaq qaranlıq var elə işıq özü də qaranlıqdır-qaranlıq nur, qara işıq.

 Qaranlığa baxmaqdan gözləri bezmişdi, gözlərini açsa da eyni şeyi görəcəkdi, elə indi də eyni şeyləri görürdü.

 Göz qapaqlarını biri-birinə sıxmışdı ki, öz içindəki işıqdan başqa bir şey görməsin. Görə bilmirdi. İçindəki işıq da sönmüşdü… nədənsə, yaddaşının dərinliyində olan işığı xatırlamağa başladı.

 Nə işıq idisə, min illik, milyon illik bir yol gəlirdi ona sarı. Qaranlığa məhəl qoymadan əlini qaldırıb barmaqlarının ucuyla işığa toxundu, barmaqları isindi, sonra közərməyə başladı.

 Qaranlığa güldü. Ətrafındakı qaranlıq boşluğa bu boşluğun içərisindəki saysız-hesabsız maneələrə güldü.

 Özü-özünü gördü, gülüşünü gördü, amma nə üçünsə o qaranlığın içərisində beşik də gördü, öz beşiyini.

 Pəncərənin önündəki lampanın qara şüşəsinin arxasından güclə sızan qara işıq onun beşiyinə düşürdü. Beşikdəki bələkdən dartınıb çıxmaq istəyən qollarını gördü.

 Balaca, ağ əllərini, ətsiz, arıq barmaqlarını. Qaranlıqdan qorxan, qaranlıqdan diksinən, qaranlıqdan üşüyən bir səsi gördü. Güldü səsin üzünə. Qəhqəhə ilə, ləzzətlə… İstədi ki, gözlərini açıb o səsə doğru, o işığa doğru yüyürsün, qorxdu gözlərini açmağa.

 Eləcə, o işıq da, işıqdan, işığın qaranlığından sıyrılıb ona doğru can atan səs də əriyib itdi.

 -Nə qədər olacaq bu?

 Özü öz səsindən diksindi.

 - Nə qədər olacaq bu?

 Tanış səs idi, amma doğma deyildi, uzaq idi, soyuq idi, amma tanış səs idi.

 - Sən də adıvı kişi qoyubsan, camaatın kişiləri… 

 Ardını eşitməyə ehtiyac yox idi. Mə'lum məsələ idi ki, camaatın kişiləri indi, çoxdan idi ki, iş başında idilər. O isə, içindəki qaranlıqda tapdığı bir parça işıqla oynayırdı. Amma, bayaqkı uşağın gülüşü doğma idi, çox doğma idi.

 Səs hələdavam edirdi son üç ildəki hər gün, hər səhər, hər axşam təkrarlanan monoloqunu deyirdi.

 Gözlərini açıb otağa baxdı, hər tərəf qaranlıq idi. Qorxdu. Qorxa-qorxa göz qapanlarını biri-birinə sıxıb yenidən açdı işığı gördü. Suya həsrət adam suyu görəndə ciyərlərindən sevindiyi kimi, o da işığı görüb gözlərinin qarasından sevindi. Eyvana çıxdı. Maşın dolu, insan dolu, səs dolu, işıq dolu küçə idi, elədən-belə uzanırdı.

 - Nə olsun ki, pulun var, vəzifən var, mənim aləmimdə onların bir quruşluq hörməti yoxdur mənimçün.

 Əsnədi, gərnəşdi, sinəsinə bir-iki yumruq vurdu, sonra guya boynunu sındırırmış kimi gözünün ucuyla geriyə, evin içinə baxdı. Arvadı əllərini belinə qoyub qoca baxışlarla ona baxırdı:

 - Bu gün bazar günüdür, deyirəm bəlkə operaya gedək, Ərəbzəngiyə baxaq.

 - Mənim Ərəbzəngiyə ehtiyacım yoxdur.

 Cavab gəlmədi ona elə gəldi ki, bu sözləri ürəyində deyib. Çiyinlərini dartdı, küçəyə baxmağa başladı, amma evin içindən arvadının ona «kül» eləməsini də gördü.

  birdən-birə ətraf yenidən bayaqkı kimi qaranlıq, zülmət bir işığa bələndi. Qaranlığın içindən arvadının tanış, doğma olmayan əllərini, cütlənib ona «kül» edə-edə gözlərinə doğru sürünən əllərini gördü.
2003г

70/432
16%

реквестирую больше европейщины
Posted by: Iskandar
« on: September 27, 2012, 07:26 »

и не используется в нейтральном значении "друг".

В таджикском, кстати, тоже.
Posted by: Iskandar
« on: September 27, 2012, 07:25 »

Это не какие-то мои личные фантазии, сие слово у всех тюркофонов устойчиво ассоциируется именно со словом "берег" и не используется в нейтральном значении "друг".

У русских слово жесть устойчиво ассоциируется с именно со словом жёсткий. Что не мешает ему быть тюркизмом.

И что это у вас за вечная тюркопаранойя, переходящая в истерику?

Не проецируйте

Здесь, в некоторых темах, сотни слов уже были признаны персизмами и никто не оспаривал и персидкость

Не проецируете. Мы же не пиписькомерянием занимаемся.
Posted by: Фанис
« on: September 27, 2012, 00:58 »

Это не какие-то мои личные фантазии, сие слово у всех тюркофонов устойчиво ассоциируется именно со словом "берег" и не используется в нейтральном значении "друг".

И что это у вас за вечная тюркопаранойя, переходящая в истерику? Здесь, в некоторых темах, сотни слов уже были признаны персизмами и никто не оспаривал и персидкость, включая самых "тюрканутых", в вашем понимании.
Posted by: Iskandar
« on: September 23, 2012, 21:20 »

«Берег» > «вторая половинка» с семантической стороны ничего невозможного тоже не видно.

Фантазии фрика - не видно, действительно
Posted by: Iskandar
« on: September 23, 2012, 21:20 »

Кстати, приведена рифмованная идиома یار و اغیار "друзья и недруги".
Кажется, понятно, откуда растут ноги недоразумения Тюрка.
Posted by: Iskandar
« on: September 23, 2012, 21:18 »

А в персидском значении «друг» или «помощник» это слово как-то не используется

Quote from: Персидско-русский словарь
یار
1) друг; приятель; подруга
2) возлюбленный; возлюбленная