Ответ

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.

Имя:
E-mail:
Тема:
Иконка:

Вложение:
(Удалить вложение)
(Добавить ещё)
Доступные типы файлов: patch, txt, png, jpg, pdf
Ограничения: максимум вложений в сообщении — 3, максимальный размер всех файлов — 300 Кбайт, максимальный размер одного файла — 100 Кбайт
Обратите внимание: вложения не будут видны, пока модератор не одобрит их.
Визуальная проверка:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?:

подсказка: нажмите alt+s для отправки или alt+p для предварительного просмотра сообщения


Сообщения в этой теме

Автор: Wolliger Mensch
« : Июня 19, 2019, 22:57 »

Не пробовал. Но вот Катя Куваева с вологодским Морозко - это прекрасно! (https://www.youtube.com/watch?v=lp_xhM0GYbo)

Ну вот так и надо. А то белорусский… На ТВ будут говорить (стараться, во всяком случае) говорить на нормативном (и нормированном) белорусском — это всё ерунда. Говоры же белорусские можно только в частных записях найти по сети, да и те ещё с лупой надо рассматривать на предмет влияния литературного языка и элементов языкового творчества.
Автор: Mona
« : Июня 19, 2019, 22:50 »

Не пробовал. Но вот Катя Куваева с вологодским Морозко - это прекрасно! (https://www.youtube.com/watch?v=lp_xhM0GYbo)
Автор: Wolliger Mensch
« : Июня 19, 2019, 21:33 »

Чего-то заглохла тут беларуска мова, а жаль. Так приятно читать некоторые выражения.
Да и на белорусском ТВ, что есть в НТВ+ в основном все по-русски.

А архангельский не приятно? :pop:
Автор: Mona
« : Июня 19, 2019, 21:01 »

Чего-то заглохла тут беларуска мова, а жаль. Так приятно читать некоторые выражения.
Да и на белорусском ТВ, что есть в НТВ+ в основном все по-русски.
Автор: Хатшепсут
« : Августа 1, 2015, 22:41 »

Онтологічность мастацтвы і онталогія мастацтва (

Это не на белорусском языке. Написано в корне неверно.

Антілагічнасць мастацтва и анталогія мастацтва.
Автор: Мечтатель
« : Августа 1, 2015, 22:10 »

Напрыклад, тут ёсць абодва тэрміны:
Цитировать
Кніга: Эстэтычная самасвядомасць рускай культуры. 20-е гады XX стагоддзі ,РГГУ ,Руская культура XX стагоддзі: абраныя тэксты

Поўнае апісанне: Праблема мастацтва і жыццё як экзістэнцыяльнае перажыванне дзеячаў рускай культуры XX стагоддзі, Крызіс мастацтва, Распад формаў і/ці нараджэнне новай эстэтычнай парадыгмы?, Крызіс мастацтва, Мастацтва і адказнасць, Крушэнне гуманізму, Які вагаецца трыножнік, Канец рамана, Прадбачанні, Пра прыроду мастацтва, Паліфанія рускай эстэтычнай думкі 20-х гадоў, Мастацтва перажывання, Зваротная перспектыва, Цыдулкі рэжысёра, Чытач, Некалькі становішчаў, Пра прыроду слова, Эстэтычныя фрагменты, Мастацтва без якасці, Пра літаратуру, рэвалюцыі і энтрапіі, Выбрык, Крызіс асабістай творчасці, Праблема ўтрымання, матэрыялу і формы ў славеснай мастацкай творчасці, З перапіскі з К. Федіным, Онтологічность мастацтвы і онталогія мастацтва (фрагмент), Псіхалогія мастацтва (фрагмент), Пра мастацтва, Дыялектыка мастацкай формы, Фрэйдызм і мастацтва, Фрэйдызм (урывак), Унутраная форма слова, Трансфармацыі чароўных казак (фрагмент з працы Марфалогія казкі), Жывапіс і глядач.... Сапраўдная анталогія працягвае серыю Руская культура XX стагоддзі: абраныя тэксты.
http://www.shik1.ru/main/1254899-369010.html
Автор: Wolliger Mensch
« : Августа 1, 2015, 21:35 »

Приведённый параграф даёт право использовать форму онталогія, ср. особенно пример агорафобія — он идентичен разбираемому слову.
В принципе, да, про òнтало́гія я не спорю. Вот только тут уже вопрос в том, что в источниках, написанных наркомовкой, я такую форму не встречал.

Антологию часто путают с онтологией, подразумевая в первом термине суженный смысл второго, т. е. «основы, принципы некоторого литературного направления в собрании сочинений». Термин онтология вообще редко встречается в общей литературе, что подстёгивает путаницу.
Автор: Demetrius
« : Августа 1, 2015, 21:20 »

Приведённый параграф даёт право использовать форму онталогія, ср. особенно пример агорафобія — он идентичен разбираемому слову.
В принципе, да, про òнтало́гія я не спорю. Вот только тут уже вопрос в том, что в источниках, написанных наркомовкой, я такую форму не встречал.
Автор: Wolliger Mensch
« : Августа 1, 2015, 21:09 »

Што вы маеце на ўвазе?

Згодна з правіламі арфаграфіі наркамаўкі,
Цитировать
1. Літара о пішацца толькі пад націскам: год, кот, скрозь, шоўк, ко́лас, мо́ва, до́ўга, по́суд, аро́л, шо́лах, плячо́, даро́га, разго́ртваць, дапамо́га, дадатко́ва, жніво́, дэпо́, во́дар, о́канне, о́да, о́птам, о́рдэн, о́фіс, о́пера, Об, Орша, Омск, Обнінск, Осла, Оксфард, Орск, То́кіа, Ватэрло́а.

Такім чынам, напісанне «онтало́гія» ў сучаснай наркамаўцы адназначна з’яўляецца памылкай.

Цитировать
§ 5. Правапіс літар а, о, э ў складаных словах

У першай частцы некаторых складаных слоў, асабліва навуковых тэрмінаў, можа выразна праяўляцца пабочны націск і тады, калі асноўны націск падае на першы склад другой часткі. У такім выпадку пад пабочным націскам у першай частцы захоўваецца напісанне о: агòрафо'бія, азòнасто'йкі, азòтнакі'слы, збòжжасхо'вішча, кòксага'завы, мангòлазна'ўства, мòвазна'ўства, мòвазна'ўчы, матòразбо'рка, рабòтада'вец, слòватво'рчасць, фòндасхо'вішча і інш.

Ва ўсіх іншых выпадках напісанне падобных слоў вызначаецца па слоўніку.

Приведённый параграф даёт право использовать форму онталогія, ср. особенно пример агорафобія — он идентичен разбираемому слову.
Автор: Demetrius
« : Августа 1, 2015, 20:49 »

Я писал про то, что обе формы — с а- и о- есть в обоих вариантах, поэтому меня и удивило это противопоставление.
Што вы маеце на ўвазе?

Згодна з правіламі арфаграфіі наркамаўкі,
Цитировать
1. Літара о пішацца толькі пад націскам: год, кот, скрозь, шоўк, ко́лас, мо́ва, до́ўга, по́суд, аро́л, шо́лах, плячо́, даро́га, разго́ртваць, дапамо́га, дадатко́ва, жніво́, дэпо́, во́дар, о́канне, о́да, о́птам, о́рдэн, о́фіс, о́пера, Об, Орша, Омск, Обнінск, Осла, Оксфард, Орск, То́кіа, Ватэрло́а.

Такім чынам, напісанне «онтало́гія» ў сучаснай наркамаўцы адназначна з’яўляецца памылкай.

Магчыма, мы разумеем пад наркамаўкай розныя рэчы? У маім разуменні, наркамаўка — гэта літаратурны стандарт. То бок калі нехта думае, што ён піша наркамаўкай, але піша «онталогія», то ён насамрэч не піша наркамаўкай, бо гэта не стандартнае напісанне. Магчыма, вы разумееце пад наркамаўкай штосьці іншае?